Tüm araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının katılımına açık
YÖNTEMBİLİM SEMİNERLERİ
YEDİNCİ OTURUM-3
YAPISAL EŞİTLİK
MODELLEMESİNİN
KULLANIMI
11 HAZİRAN 2014
1. OTURUM: 10:00-12:00
2. OTURUM: 13:30-15:30
MYO
KONFERANS
SALONU
PROF. DR. HÜSEYİN İNCE
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. İnce Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Ekonometri Bölümünü bitirmesinin ardından, Case Western Reserve
University, Weatherhead School of Management Operations
Research alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora
derecesini
University of Oklahoma, School of Industrial
Engineering, Industrial Engineering alanında alan İnce, halen Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi İktisat Bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda uluslararası
makalesi bulunan İnce, veri madenciliği, finansal zaman serileri
analizi, matematiksel optimizasyon, yapay zeka (yapay sinir ağları,
karar ağaçları, destek vector makinaları) karar analizi konularında
araştırmalar yürütmektedir.
OTURUM KONULARI
SEM’in avantajları nelerdir?
AMOS GRAPHICS ile nasıl model çizilir?
CFA(doğrulayıcı faktör analizi)
Tek ve çok seviyeli CFA, Yansıtmalı ve oluşturmalı ölçek yapılarında CFA
Soru eleme ve diğer iyileştirme yöntemleri
Sonuçların raporlanması: global fit indeksler, lokal fit indeksler AVE ve CR değerlerinin hesaplanması
ve bu değerlerin güvenilirlik ve geçerlilik değerlendirmelerinde kullanımı.
Yapısal model testi
Download

PowerPoint Sunusu - Yalova Üniversitesi | İİBF