SEKTÖR RAPORU
Hisse Senedi Araştırma
16 Temmuz 2014
2Ç 2014 Kar Tahminleri
Marjlarda baskı devam, Halkbank’ı TUT’a çekiyoruz
Halkbank için tavsiyemizi Endeksin Üzerindeden Endekse Eşit’e revize
ediyoruz. Halkbank’ın 2014 sonundan beri kredilerini %37 ile özel bankaların
büyümesi olan %29’un üzerinde büyütmüş olması ve bu büyümenin yoğunkukla
KOBİ ve teminatsız tüketici kredileri gibi takibe dönüşüm riski önemli olabilecek
taraflarda olması bir risk. Aynı zamanda Halkbank’ın kaldıraç oranı 10x ile sektörün
8.5x olan ortalamasının üzerine çıktı. Halkbank’ın özel karşılıklarının takipteki
kredileri karşılama oranı %77 ile sector seviyesine geldi, ve yakın gelecekte bu
rasyoyu düşürerek karı desteklemek mümkün olmayacak
Takip listemizdeki bankalar için karlarda geçen çeyreğe göre %1 artış, yıllık
bazda 15% düşüş bekliyoruz. Bankalar arasından sadece TSKB ve Albaraka
Türk’ün yıllık bazda karını arttırabileceklerini düşünüyoruz. (%18 ve %17 oranında)
Geçen çeyreğe göre ise TSKB’nin (16% artış), Akbank’ın (10%) ve İş Bankası’nın
(%6) karını arttırmasını bekliyoruz.
Performans
Beklentisi
Kapanış
Fiyatı
AKBNK
Endeksin Altında
8.27
Önceki
Hedef
Fiyat
7.40
GARAN
Endekse Eşit
8.72
8.20
Hisse
Kodu
Yeni Yükseliş /
Hedef
(düşüş)
Fiyat potansiyeli
8.20
-1%
9.50
9%
ISCTR
Endeksin Üzerinde
5.85
7.00
6.90
18%
HALKB
Endekse Eşit
16.05
19.80
17.80
11%
VAKBN
Endeksin Üzerinde
5.06
5.80
5.80
15%
TSKB
Endeksin Üzerinde
1.84
1.90
2.00
9%
ASYAB
Gözden Geçiriliyor
1.38
-
-
na
ALBRK
Endeksin Üzerinde
1.73
2.10
2.00
16%
Net faiz marjları sabit, fakat takibe dönüşüm provizyonunu düşersek düzelme
görülüyor. Takip listemizdeki büyük 5 banka için 2Ç net faiz marjını %3.5 ile geçen
çeyrek ile aynı tahmin ediyoruz. Fakat bu çeyrekde daha az olmasını beklediğimiz TL mn
karşılık tutarını düştüğümüzde çeyreksek olarak 23 baz puan bir yükseliş
hesaplıyoruz. Fakat yıllık bazda baktığımızda net faiz marjının geçtiğimiz yılın aynı Akbank
çeyreğine göre 71 baz puan düşeceğini öngörüyoruz.
Garanti
Kredi-mevduat spredini %4.2 olarak öngörüyoruz bu da çeyreksel bazda sabit, Isbank
yıllık bazda ise 110 baz puan düşüşe işaret ediyor. Bu düşüşün en belirgin kamu
Halkbank
bankalarında görülmesini bekliyoruz: TL fonlamasına daha çok dayandıkları için
Vakifbank
Vakifbank ve Halkbank için 204 ve 185 baz puan düşüş hesaplıyoruz.
TSKB
Büyük 5 banka için 9.9x ve 8.0x 2014T ve 2015T F/K ve 1.2x ve 1.1x F/DD Albaraka
hesaplıyoruz. En beğendiğimiz banka 1.0x ve 0.9x F/DD uygun çarpanları ile İş
Bankası. Özel bankaları kamu bankalarına tercih ediyoruz, fakat Vakifbank için B. Asya
tavsiyemizi 0.9x ve 0.8x ile uygun görünün F/DD rasyoları ve yakın dönemde
beklediğimiz sorunlu kredi tahsilatları sebebiyle Endeksin Üzerinde olarak tutuyoruz.
Tahmini Kar
Açıklama
Tarihi
23/07
2Ç14T
1Ç14
2Ç13
Ƃeyreksel
Net Kar Net Kar Net Kar
∆Yıllık
715
651
914
10%
-22%
24/07
771
760
887
1%
-13%
Belli değil
866
815
877
6%
-1%
24/07
559
530
715
5%
-22%
Ağust. 7 ila 11
322
374
382
-14%
-16%
Belli değil
108
94
92
16%
18%
Ağus 4 haftası
54
62
46
-12%
17%
Belli Değil
-19
41
55
n.m.
n.m.
Murat Borekci
[email protected]
+90 212 319 83 44
Sezgi Bice Ozener
[email protected]
+90 212 319 84 26
16 Temmuz 2014 – Sektör Raporu
Değerlemeler
Iş Bankası, Vakifbank,
TSKB ve Albaraka Turk
için tavsiyemiz AL.
Halkbank’ı ise TUT’a
revize ediyoruz
Bu not ile değerlemelerimizde kullandığımız risksiz getiri oranını 50 baz puan indirerek %9.5’a çekiyoruz. Değerlemelerimiz Grodon
Büyüme modeli ve bankaların son iki yıllık ileri dönük Bloomberg konsensusa göre F/DD değerinin ortalamasına dayanıyor.
Tavsiye değişikliği sadece Halkbank’da yapıyoruz. , Halkbank’ı AL’dan TUT’a revize ediyoruz. Halkbank’ın 2014 sonundan beri
kredilerini %37 ile özel bankaların büyümesi olan %29’un üzerinde büyütmüş olması ve bu büyümenin yoğunkukla KOBİ ve teminatsız
tüketici kredileri gibi takibe dönüşüm riski önemli olabilecek taraflarda olması bir risk. Aynı zamanda Halkbank’ın kaldıraç oranı 10x ile
sektörün 8.5x olan ortalamasının üzerine çıktı. Halkbank’ın özel karşılıklarının takipteki kredileri karşılama oranı %77 ile sector
seviyesine geldi, ve yakın gelecekte bu rasyoyu düşürerek karı desteklemek bizce mümkün olmayacak.
Tablo 1: Değerleme Özeti
TL mn
AKBNK
GARAN
ISCTR
HALKB
VAKBN
TSKB
ALBRK
Endeksin Endekse Endeksin Endekse Endeksin Endeksin Endeksin
Altında
Eşit
Üzerinde
Eşit
Üzerinde Üzerinde Üzerinde
Beklenti
Özsermaye (1 yıl ileri tahmini)
25,266
27,773
26,293
16,673
14,468
2,345
(-) iştirakler (1 yıl ileri tahmin)
1,029
3,819
8,673
2,825
1,800
341
15
24,237
23,955
17,620
13,848
12,667
2,004
1,677
17%
19%
19%
17%
14%
18%
16%
Çekirdek Özsermaye ( 1 yıl ileri tahmini
Sürdürebilir Çekirdek Özsermaye Getirisi
Fonlama Maliyeti
1,692
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
14.5%
15.5%
TL risksiz getiri
9.5%
9.5%
9.5%
9.5%
9.5%
9.5%
9.5%
Hisse Risk Primi
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
6.0%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
7.0%
7.0%
7.0%
7.0%
7.0%
7.0%
7.0%
Beta
Nominal terminal b üyüme
Hedef Çekirdek F/DD
1.35
1.57
1.55
1.37
0.99
1.50
1.07
33,787
41,483
35,944
21,749
14,403
3,348
1,803
Hesaplanan ileri F/DD
1.34
1.49
1.37
1.30
1.00
1.43
1.07
2- yıllık averaj ileri F/DD
1.27
1.37
1.00
1.37
0.87
1.12
nm
Hedef F/DD
1.30
1.43
1.18
1.34
1.00
1.27
1.07
Hedef banka değeri + İştirakler
32,937
39,766
31,119
22,296
14,403
2,987
1,803
Hedef Hisse Başı Değer
Hedef Piyasa Değeri
8.20
9.50
6.90
17.80
5.80
2.00
2.00
Hisse Fiyatı
8.27
8.72
5.85
16.05
5.06
1.84
1.73
-1%
9%
18%
11%
15%
9%
16%
Yukarı/Aşağı Potansiyel
Kaynak: YKY Araştırma
2
16 Temmuz 2014 – Sektör Raporu
Büyük ticari 5 banka için
9.9x ve 8.0x 2014T ve
2015T F/K hesaplıyoruz.
Tablo 2: Değerleme Çarpanları
Piyasa Değ.
TL mn
Toplam
134,300
Ticari bankalar
128,741
Akbank
AKBNK
33,080
Garanti
GARAN
36,624
Isbank
ISCTR
26,325
Halkbank HALKB
20,063
Vakifbank VAKBN
12,650
F/K
Fiyat
TL
2013
F/DD
2014T
2015T
2014T
2015T
8.2
7.9
6.6
2013
1.2
1.1
0.9
9.4
10.2
8.0
1.3
1.2
1.1
8.27
11.2
11.8
8.5
1.6
1.4
1.2
8.72
12.2
12.1
7.9
1.6
1.4
1.2
5.85
8.3
9.4
7.9
1.1
1.0
0.9
16.05
7.3
8.9
7.8
1.4
1.3
1.1
5.06
8.0
8.7
8.1
1.0
0.9
0.8
Katılım Bankaları
Asya BankASYAB
2,799
1,242
1.38
6.7
6.9
6.5
nm
5.4
nm
0.8
0.5
0.7
0.5
0.7
0.5
Albaraka ALBRK
1,557
1.73
6.4
6.5
5.4
1.0
0.9
0.8
2,760
1.84
8.5
7.1
6.4
1.5
1.3
1.1
Yatırım Bankaları
TSKB
TSKB
3
ÇEKİNCE
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru
olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi
edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari
amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini
içermemektedir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.
Download

2Ç 2014 Kar Tahminleri