FLOWVISION'da HATA PAYLARI & YAKINSAMA
(Residuals & Convergence in FlowVision)
FlowVision'da hata payı yaklaşımı, cebirsel ve fonksiyonel olarak ikiye ayrılır:
( )
1)
Burada:
|(
)
|
fn+1: f değişkeninin (n+1)inci yinelemedeki değeri
A fn+1=b: f değişkeni için çözülen cebirsel sistem
1<i<N olup N: eleman sayısı
D: özelleştirilmiş ağırlık faktörü
 Azami yineleme sayısı (Max iter. number) ya da azami cebirsel hata (Max algebr. residual)
elde edilinceye kadar her bir zaman adımındaki yinemeler devam eder.
( )
2)
Burada:
( )
√ ∫ (
( )
( )
)
V: hacim
 Belirlenen zaman adımı aralığındaki (Num iterations) azami ve asgari fonksiyonel hata
değerleri arasındaki fark belirlenen tolerans seviyesinin (Level) altına indiğinde yinelemeler
durur.
Level: ε > maxFunc.Res. - minFunc.Res.
dur!
TAVSİYELER:
 Varsayılan değerlerle başlayıp, daha sonra hata payı kriterlerinizi
aşağıya çekin.
 Ortalama (Averaging) fonksiyonunu ilk analizlerinizde tercih etmeyin.
 Kendi yarattığınız değişkenler üzerinden yakınsama kriteri koymak
oldukça anlamlıdır fakat hız ve basınç gibi temel değişkenlerinizde
makul bir yakınsama seviyesine inemediğinizde yeterli olmayacaktır.
Mak. Müh. Sinan Soğancı
Download

Hata Payları Yakınsama