FLUENT – COMPRESSIBLE EXTERNAL FLOW
2014
1. Analysis Systems bölümünden Fluid Flow (Fluent) modülü proje şemasına aktarılır.
2. Mesh’e sağ tıklayıp Import Mesh File > Browse seçeneğini seçerek ‘NACA0012.msh’ dosyası açılır.
3. Setup’a çift tıklayarak Single Pressicion ve Serial olarak Fluent açılır.
4. İlk olarak General > Check butonuyla mesh kontrol edilir. (Bu işlem yapıldığında ‘Aspect Ratio’ların
çok yüksek olduğuna dair uyarı gelecektir. Bu durum airfoil yüzeyindeki hücrelerin y+ değerlerinin
5’in altında tutulmasından kaynaklanmaktadır.)
5. General > Density Based seçilir.
6. Models > Energy > Edit tıklanır. Energy seçeneği aktif hale getirilir.
7. Models > Viscous > Edit tıklanır. Türbülans modeli olarak k – omega (2 eqn.) ve SST seçilir.
8. Materials > air > Create/Edit tıklanır. Density seçeneği ideal-gas olarak değiştirilir. Viscosity
seçeneği Sutherland > Three Coefficient Method olarak değiştirilir. Change/Create tıklanıp pencere
kapatılır.
9. Boundary Conditions > Operating Conditions butonuna tıklanır. Operating Pressure, sıfır olarak
değiştirilir. (Sıkıştırılabilir akışlarda hesaplamalar mutlak basınca göre yapılır. Absolute pressure =
oprating pressure + gauge pressure
10. Boundary Conditions bölümündeki Zones kısmından farfield seçilip Edit butonuna tıklanır.
Momentum sekmesindeki değerler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi değiştirilir.
Gauge Pressure 73048 Pa, Mach Number 0.7, X-Component of Flow Direction 0.99963, YComponent of Flow Direction 0.02705 olarak girilir. Türbülans bölümünde Specification Method
‘Intensity and Viscosity Ratio’ olarak bırakılır ve Turbulent Intensity ve Turbulent Viscosity Ratio 1
olarak değiştirilir.
11. Termal sekmesindeki sıcaklık değeri 283.24 K olarak değiştirilir.
12. Reference Values bölümünde Compute from menüsünden farfield seçilir.
13. Solution Methods bölümünde Formulation menüsünden ‘Implicit’ seçilir. Gradient ‘Green-Gauss
Node Based’, Turbulent Kinetic Energy ve Specific Dissipation Rate ‘Second Order Upwind’ olarak
değiştirilir.
14. Monitors bölümünde Residuals seçilip Edit butonu tıklanır. Convergence Criterion ‘None’ olarak
değiştirilir. OK butonuna tıklanır.
15. Monitors bölümünde Residuals, Statistic and Force Monitors kısmının altındaki Create butonuna
tıklanır ve açılan menüden Drag seçilir. Print to Console, Plot ve Write seçenekleri aktif hale getirilir.
Wall Zones bölümünden ‘airfoil_lower’ ve ‘airfoil_upper’ seçilir. Force Vector kısmında X 0.99963,
Y 0.02705 olarak girilir. OK butonuna tıklanır.
16. Monitors bölümünde Residuals, Statistic and Force Monitors kısmının altındaki Create butonuna
tıklanır ve açılan menüden Lift seçilir. Print to Console, Plot ve Write seçenekleri aktif hale getirilir.
Wall Zones bölümünden ‘airfoil_lower’ ve ‘airfoil_upper’ seçilir. Force Vector kısmında X -0.02705,
Y 0.99963 olarak girilir. OK butonuna tıklanır.
17. Solution Initialization bölümünde Standart Initialization metodu seçilir. Compute from
menüsünden ‘farfield’ seçilir. Initialize butonuna tıklanır.
18. Run Calculation bölümünde Number of Iterations 1000 olarak girilir. Solution Steering seçeneği
aktif hale getirilir. Flow Type menüsünden ‘transonic’ seçilir. More Settings butonuna tıklanır. Açılan
pencerede Explicit Under-Relaxation Factor 0.5 olarak değiştirilir. OK butonuna tıklanıp pencere
kapatılır.
19. Analize başlamadan önce proje kaydedilir. Kaydetme işlemi bittikten sonra Calculate butonuna
tıklayarak analiz başlatılır.
20. Çözüm bittikten sonra Graphics and Animations bölümüne gelinir. Graphics kısmından ‘Contours’
seçilir, Set Up butonuna tıklanır. Açılan pencerede Options bölümünden ‘Filled’ seçeneği aktif hale
getirilir. Contours of kısmından ‘Pressure’ ve ‘Static Pressure’ seçili bırakılır. Display butonuna
tıklanır.
Oluşan görüntü aşağıdaki gibidir.
21. Contours of kısmından ‘Velocity’ ve ‘Mach Number’ seçili bırakılır. Display butonuna tıklanır.
Oluşan görüntü aşağıdaki gibidir.
22. Plots bölümünden ‘XY Plot’ seçilip Set Up butonuna tıklanır. Y Axis Function bölümü ‘Pressure’ ve
‘Pressure Coefficient’ olarak seçilir. Surfaces bölümünden ‘airfoil_lower’ ve ‘airfoil_upper’ seçilir.
Plot butonuna tıklanır.
Oluşan grafik aşağıdaki gibidir.
23. Plots bölümünden ‘XY Plot’ seçilip Set Up butonuna tıklanır. Y Axis Function bölümü ‘Turbulence’
ve ‘Wall Yplus’ olarak seçilir. Surfaces bölümünden ‘airfoil_lower’ ve ‘airfoil_upper’ seçilir. Plot
butonuna tıklanır.
Oluşan grafik aşağıdaki gibidir.
Download

fluent – compressıble external flow