E⁄‹TİM REFORMU G‹R‹Ş‹Mİ
Bankalar Caddesi No 2 Karaköy
Minerva Han Kat 5
Karaköy 34420 İstanbul
T +90 (212) 292 05 42 F +90 (212) 292 02 95
erg.sabanciuniv.edu
/egitimreformu
yayına hazırlayanlar ayşegül taşıtman, esra kutman, yağmur seven, deniz aksay
yap›m myra
koordinasyon engin do¤an, kapak konsepti rauf kösemen, çağlar atalay,
tasarım danışmanı rauf kösemen, sayfa tasar›m› serhan baykara
bask› imak ofset
istanbul, nisan 2014
/egitimdeiyiörnekler konferans fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz
/#egitimdeiyiörnekler tagine tweet atabilirsiniz
e¤itimde iyi örnekler
konferans› 2014
KONFERANS KİTAPÇIĞI
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli
amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız
ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime
erişimlerini güvence altına alacak ve Türkiye’nin
toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere
taşıyacak eğitim politikaları oluşmasına katkıda
bulunmaktır. ERG’nin katkıda bulunduğu diğer başlıca
alan ise eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi
politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasıdır.
2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaşama
geçen ERG, bu amaçlara yönelik olarak araştırma,
savunu ve eğitim çalışmalarını “herkes için kaliteli
eğitim” vizyonu doğrultusunda sürdürüyor. ERG, Anne
Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir
Üniversitesi, Borusan Kocabıyık Vakfı, Elginkan Vakfı,
Enerji-Su, Enka Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
İstanbul Kültür Üniversitesi, Kadir Has Vakfı, Mehmet
Zorlu Vakfı, MV Holding, Nafi Güral Eğitim Vakfı,
Sabancı Üniversitesi, The Marmara Collection, Tüm
Özel Eğitim Kurumları Derneği, Türkiye Vodafone
Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Merkezi tarafından
destekleniyor.
kurumsal destekçilerimiz
konferans destekçileri
tasarım destekçisi
içindekiler
SUNUŞ
PROGRAM
AÇIŞ OTURUMU: “KATILIM”
ATÖLYELER VE YAN ETKINLIKLER
EĞİTİM VE SANAT ÖZEL OTURUMU
(İKSV İŞBİRLİĞİYLE)
Atölye Özetleri
4
6
10
11
19
22
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
23
SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ
23
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
23
Katılımcı Okullar
31
Dil Eğitimi ve Öğretimi
32
Sürdürülebilir Kalkınma
38
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve Kariyer
Danışmanlığı
39
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
40
Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İşbirlikleri41
POSTER SUNUM ÖZETLERİ
43
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
43
Katılımcı Okullar
50
Dil Eğitimi ve Öğretimi
50
Sürdürülebilir Kalkınma
51
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve Kariyer
Danışmanlığı
55
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
55
Eğitim Fakültesi Uygulama
Okulu İşbirlikleri
58
KONFERANSTA EMEĞİ GEÇENLER
59
sunuş
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın
Değerli Katılımcıları,
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2014’e hoş geldiniz.
İÖK’e her yıl aynı coşkuyla süren ilginin, binlerce
öğretmen ve eğitim emekçisini bir araya getirmenin
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz
bu konferansla, öğretmenlerimizin yaratıcılıklarını
keşfetmek, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmak için bir paylaşım ortamı sunuyoruz. Eğitim
Reformu Girişimi olarak sınırlı da olsa, hem ulusal çapta
hem de yerel düzeyde iyi örneklerin gelişmesi
ve paylaşılması için eğitimcileri teşvik etmeye
çalışıyoruz.
Bu yıl da eğitim politikalarında çok hızlı ve köklü
değişiklikler devam etti. Ancak eğitimde eşitliğe
ve niteliğe yeterince odaklanılmadığını görüyoruz.
Bu nedenle katılımcı ve farklılıkların, çeşitliliğin
kucaklandığı bir ortam olan İÖK’te bu yılın temasını
“katılım” olarak belirledik. ERG’nin her zaman altını
çizdiği bir konu olan farklılıklara saygı ve başta çocuklar
olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının karar alma,
politika geliştirme ve değerlendirme süreçlerine
katılımının önemini bir kez daha vurgulamak istedik.
Ulusal Öğretmen Stratejisinin, öğretmenlerin ve eğitim
fakültelerinin katkısını da alarak katılımcı politika
yapım süreçlerinin yaşama geçirilmesini temenni
ediyoruz. Özellikle FATİH (Eğitimde Fırsatları Artırma ve
4 e¤itim reformu giriimi
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinde olduğu gibi
öğretmenlerin deneyim paylaşımı ve geribildirimlerinin
dikkate alınması, katılımcı politika yapım süreçleri
açısından büyük önem taşıyor.
Geçmiş yıllardaki gibi bu kez de zengin bir konferans
programı oluşturmaya çalıştık. 11. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı’nın açılışında ilk olarak Ladik Çocuk Korosu
dinletisiyle sizleri buluşturacağız. Açış konuşmalarını
katılım teması çerçevesinde, Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası Şefi Cem Mansur, Sosyal Politikalar Cinsiyet
Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Demirdağ ve İstanbul
Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey
yapacak.
İÖK 2014’te, Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller, Kaynaştırma ve
Özel Eğitim, Dil Eğitimi ve Öğretimi, Ortaöğretimde
Kişisel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı, Katılımcı
Okullar, Eğitim Fakültesi - Uygulama Okulu İşbirlikleri,
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim alanlarından toplam
755 başvuru aldık. Hakemlerimizin ve Seçici Kurul
üyelerimizin özverili çalışmaları ve nesnel ölçütler
çerçevesinde titiz bir değerlendirme sürecinden sonra,
başvurular arasından 62 poster ve 73 sözlü iyi uygulama
örneğinin konferansta sunulması kararlaştırıldı.
Bu yıl ikincisini İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile
birlikte düzenlediğimiz Eğitim ve Sanat Özel Oturumu
katılımcılara farklı bir bakış açısı sunacak.
Konferans her yıl olduğu gibi çok sayıda ve çeşitli
alanda atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.
Yine eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin,
okulların, yayınevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ve ilgili birimlerinin ve çeşitli kurumların stantları gün
boyunca tüm katılımcıların ziyaretine açık olacak.
İyi örneklere ve atölyelere ait detaylı bilgileri ve
programı ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Onbir yıldır büyük bir heves ve heyecanla bu konferansı
daha da geliştirerek hazırlamamız için birbirinden
“iyi” örnekleri bizlerle paylaşan değerli eğitimcilere,
konferans destekçilerine, uzmanlıklarını bizden
esirgemeyen tüm gönüllülere ve konferans ekibine
teşekkürlerimizi sunarız.
Bir sonraki konferansta tekrar buluşmak dileğiyle…
üstün ergüder
erg yönetim kurulu başkanı
e¤itimde iyi örnekler konferans› 5
08.00-09.00
Kayıt (Gösteri Merkezi)
09.00-10.45
Açış Konuşmaları (Gösteri Merkezi)
Ladik Çocuk Korosu
Prof. Dr. Üstün Ergüder - Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz - Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nabi Avcı - Milli Eğitim Bakanı (Katılımları Halinde)
Açış Oturumu
“Katılım”
Konuşmacılar
Cem Mansur, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Şefi
Şafak Pavey, İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı
Erdal Demirdağ, SPoD Yönetim Kurulu Üyesi
EĞITIMDE İYI ÖRNEKLER SÖZLÜ SUNUMLARI
1
(SSBF)
11.30-12.10
2
(SSBF)
5
(SSBF)
6
(SSBF)
7
(SSBF)
Türk Lise Müfredatında
Nanoteknoloji Uygulamaları
ve Scientix Portalı
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Hizmet Et - Öğren: Bir Değer Kazandırma Aracı Uygulamalı Bilim Eğitim
Olarak Topluma Hizmet Uygulamaları
Merkezimizde Etkinlik
Eğitim Fakültesi - Uygulama Okulu İşbirlikleri
Yapalım
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Lise Tanıtımı Kariyer Günleri
- Ortaöğretimle Tanışıyorum
Projesi
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve
Kariyer Danışmanlığı
Yaramaz Pusula Piri Reis
Haritası’nın Peşinde…
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Okulum Bilim Merkezi Oluyor
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
PAÜ Eğitim Fakültesi ve ODTÜ Geliştirme
Vakfı Denizli İlkokulu İşbirliğinde “Arkeoloji
Yaz Bilim Kampı”
Eğitim Fakültesi - Uygulama Okulu İşbirlikleri
Timsah Matis’in Bilim
Yumurtaları
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Mesleki Teknik Eğitimde Özgün
Tasarımcılar
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve
Kariyer Danışmanlığı
Dijital Yerliler Yazmayı
Öğreniyor
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Ses-leniyorum Atölye
Çalışması
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları için
İyi Öğretmenlik Uygulamaları:
Klinik Danışmanlık Modeli
Eğitim Fakültesi - Uygulama Okulu İşbirlikleri
Eğlenerek Öğrenelim
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Adım Adım Gezegenleri
Öğreniyorum
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamlarında
Tartışmak: Öğretmenlerin ve Akademisyenlerin
Birlikte Öğrenme ve Üretme Projesi
Eğitim Fakültesi - Uygulama Okulu İşbirlikleri
Fizik ve Matematik
Derslerinde Webquest
Yönteminin Kullanımı
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Engellilerde Mesleki Eğitim
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve
Kariyer Danışmanlığı
Yenilikçi Liderler Tablet
Enstitüsünde... Dijital Alanda
Bloom Taksonomisi ve Çoklu
Zeka Uygulamaları
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Her Yerde Fen Her Yerde Bilim
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Çarpışma Rotası: Araştırma, Sorgulama ve
Düşünme Odaklı Bir Etkinlik
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Uzaktan Eğitim
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Biyoloji Dersinde Aktif Öğrenme
Metodu: Popüler Yarışma
Programlarının veya Karton
Oyunlarının Ders Ortamında
Kullanılması ve Öğrenmeye
Etkileri
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi Uygulamalar ve
Materyaller
İmkansız mı O da Ne?
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Model Taksonomisi
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
İlköğretim 3 - 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik
Bilimsel Süreç, Yaratıcı Tasarım ve Girişimcilik
Eğitimi
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Ortaöğretimde Eğitsel
Kulüpler Aracılığıyla Robotik
ve Mühendislik Eğitimi
Uygulamaları
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Ingenious Matematik Fizik Kimya
Derslerinde Teknoloji Destekli
Eğitim Ortam ve Uygulamaları
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi Uygulamalar ve
Materyaller
Matematik ve Geometri
Yazılımlarının Moodle
Platformunda Kullanılması
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Keşfediyorum Paylaşıyorum
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Matematikte Gamification (Oyunlaştırma)
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
Çok Sesli Demokrasi
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi Uygulamalar ve
Materyaller
Birleştirilmiş Kaderler
Matematik Oyun Parkı
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
12.10-12.40
12.40-13.20
13.20-13.50
13.50-14.30
14.40-15.20
15.30-16.10
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Örnek Atölyesi
Matematik, Fen ve Teknoloji
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve Materyaller
16.10-16.40
16.40-17.20
17.30-18.10
6 e¤itim reformu giriimi
SSBF: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
1-7 numaralı sınıflar giriş katındadır.
8-18 numaralı sınıflar birinci kattadır.
EĞITIMDE İYI ÖRNEKLER SÖZLÜ SUNUMLARI
9
(SSBF)
10
(SSBF)
11
(SSBF)
12
(SSBF)
13
(SSBF)
14
(SSBF)
Sürdürülebilir Yaşamın Eğitim
Ortamına Aktarılmasında Örnek
Uygulamalar:
Sera ve Kümes Projeleri
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Sen Beni Oku, Ben
de Seni!
(İşlevsel Okuma
Modeli)
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Welcome Türkçe
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Kapadokya’ya -Genç GözüyleDışarıdan Bakış
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Farklılıklarımızla Farklıyız...
Birlikteyiz “Engellilere Yönelik
Farkındalık Geliştirme - Akran
Dayanışması”
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
Aynı Toprağın Farklı Ezgileri
“Dünden Bugüne Söylüyorum”
Katılımcı Okullar
“Barış Zamanı” Eğitsel Kutu Oyunu
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Öykü Perileri
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Eklerin Sihri
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Kitaplarla Hayata, Anlara ve
Mekanlara Akmak.. Hepimiz
Hikayelerden Oluşuyoruz
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Tablet Bilgisayarım Benim İçin
Konuşuyor: Otizmli Çocuklara
Tablet Bilgisayarlar Yoluyla
Bağımsızlık ve İletişim Becerisi
Kazandırma
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
EFOR: Eğitim Faaliyetleri Okul
Randımanı
Katılımcı Okullar
Sürdürülebilirlik Eğitiminde Yerelden
Küresele Doğru Bilinç Geliştirme
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Mondrian ve
Kandinsky’nin
Sihirli Çizgileri
Konuşuyor
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Grafik Düzenleyicilerle Yazmak
Çok Kolay!
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Kamu Spotu - Zorluklar
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Zeka Ve Akıl Oyunları
Programının
Anasınıfı ve İlkokul
Öğrencilerinin
Zeka Düzeylerine Etkisi
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
Öğrenme Merkezini Seç,
Mandalını Tak ve Oyna
Katılımcı Okullar
Nesli Tehlikede Olan Hayvan
Dostlarımız Sınıfımızda
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Argümantasyona
Dayalı Dil Eğitimi
Uygulamalarının
Eleştirel Düşünme
Becerilerine Etkisi
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Üretim Atölyesinde Kurbağaları
Prense Dönüştürelim
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Flying Stories Through
Technology
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Değerlerle Engelleri Açarım
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
Kalpler Ormana Uzansın
(Her Yıl 1000 Fidan Toprakla
Buluşsun)
Katılımcı Okullar
Bizi Affeder misin Doğa?
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
İlkokuma - Yazma
Öğretiminde Öğrenci
Katılımıyla Hece
Oluşturma
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Günümüz Dünyasına Düşen Bir
Küçük Prens
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Story Fever
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Şiir Dinletisi: Dizelerin Sese,
Göze Dönüşerek Dünyaya
Dokunması
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
Sınıfına Dokun Okuluna
Hayat Ver
Katılımcı Okullar
iPad’i Derslerde Nasıl Etkin Kullanırız?
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
Kitaplar Sahnede
Canlanıyor
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Hanımefendiler, Beyefendiler!
Kitap Ödül Törenimize Hoş
Geldiniz! “Kitap Ödülleri”
Adaylarını Sunmaktan Onur
Duyarız!
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Küre - Sel ile İngilizce Öğrenme
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Sokakların Dili Olsa
“İlköğretim Öğrencileri Uygulama
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Örnekleri”
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
Meeting Challenges – Birds in
the Garden
Dil Eğitimi ve Öğretimi
The Clil Activity Of 3rd Grades
“Art Gallery”
Dil Eğitimi ve Öğretimi
İki Dilli Çocuklarda,
Okuduğunu Anlama ve Söz
Varlığını Geliştirmeye Yönelik
Yaratıcı Drama Yönteminin
Kullanılması
Dil Eğitimi ve Öğretimi
e¤itimde iyi örnekler konferans› 7
ATÖLYELER VE YAN ETKINLIKLER
3
(SSBF)
11.30 -13.00
4
(SSBF)
Mavi Kuşak Hareketi –
İstanbul Boğazı
Yaratıcı Okuma Projesi: Okumak
Eğlencelidir
Çağıl Yetim
Aytül Durmuş
Songül Turan
Elanur Bektaş
TURMEPA
Dr. Nilay Yılmaz
Yazar - Eğitimci
N. Banu Gümüştüs
Sabancı Üniversitesi
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
13.10
8
(SSBF)
Toplumsal Sorunları Eğitim
Ortamında Tartışmak. Cinsiyet
Ayrımcılığı ve Engelli Ayrımcılığı
Üzerine Örnek Ders Uygulamaları
Melisa Soran
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve
Eğitim Çalışmaları Birimi
Özgür Şensoy
Ayzin Çelik
Yeşim Er
Mine Koçak Yalaz
Terakki Vakfı Okulları
13.30
13.50
14.00
14.20
14.40
‘Evreni Anlayalım’
Astronomi Atölyesi
Khan Academy Nedir ve Sınıflarda Nasıl
Kullanılır?
Arif Bayırlı
Selçin Demirağ
Zeynep Avcı
Türk Astronomi
Derneği
Khan Academy
15
(SSBF)
Sürdürülebilir Kalkınma
için Eğitim: Bir Toplumsal
Duyarlılık Projesi Örneği
Maltepe Çocuk Cezaevi Eğitim
Programı
Zeynep İskenderoğlu Önel,
Zeynep Bahar Çelik,
Neşe Aktuğ, Meral Güçeri,
Banu Gümüştüs, Gülayşe
Koçak, Ersin Bayramkaya,
Petek Batum, Hatice Güneş,
Serap Erbaş
Sabancı Üniversitesi
16
(SSBF)
İyi Matematik Eğitiminin
Yaygınlaştırılması için
bir Yöntem. Navnirmiti “Universal Active Math”
Ayşe Erzan
Bilim Akademisi
Aliye Yörücü
Emekli Öğretmen
Küresel Vicdan: Mümkün
mü, Gerekli mi?
Bir Eğitim Yöntemi Olarak
TARTIŞMA
Sibel Çetingöz
Erdoğan Kahyaoğlu
İnformel Eğitim - çocukistanbul
14.50
Katılımcı Okullar için
Meslektaş Koçluğu
Uygulaması
Hakan Altınay
Brookings Düşünce Kuruluşu
Ü. Erçin Kimmet
Burcu Güngör Cabbar
Gülay Yaşar
Emel Uysal
Öğretmen Akademisi Vakfı
Okumak ve de Yazmak... İşte Bütün
Mesele Bu!
15.00
N. Banu Gümüştüs
Sabancı Üniversitesi
15.50
Tülin Kozikoğlu
Yazar
16.10
16.20
Teachers TryScience
Çağdaş Eğitim Anlayışında
Öğretmen Rolü
Fatma Akpınar
Dr. Ceyhun Göcenoğlu Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu
IBM
Barış Sarısoy
Fisun Aykır
Çağdaş Drama Derneği
16.30
16.40
17.00
17.20
17.30
Eleştirel Düşünme Etkinliği.
En Büyük Armatör Kim?
Kutlu Tanrıverdi
İsmet Kurt
Epodim Eğitim Danışmanlık
Eğitimde Öğretmenler ve
Öğrenciler için
Çevrimiçi Uygulamalar
Hamit İvgin
İLMEM-ISTANBUL
18.10
18.20
Programdaki “Eğitim ve Sanat Özel Oturumu” ve “Atölyeler ve Yan Etkinlikler” başlığının altındaki tüm etkinliklere kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
8 e¤itim reformu giriimi
EĞITIM VE SANAT ÖZEL OTURUMU
(IKSV IŞBIRLIĞIYLE)
ATÖLYELER VE YAN ETKINLIKLER
17
(SSBF)
Anadili Temelli Çokdilli Eğitim: Hangi Anadili, Nasıl ‘Temelli’, Neden
Çokdilli, Kimin için Eğitim?
Müge Ayan Ceyhan
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi
18
(SSBF)
Bizim Ailede Olmaz: Ebeveynlerle
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Çalışmak
Gözde Durmuş
A. Zeynep Kılıç
H. Melda Akbaş Akboğa
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk
Çalışmaları Birimi
19
(SSBF)
20
(SSBF)
Kitaplara Sihirli Yolculuk
(Bir Kitap, Bir Çocuk, Bir Hayat)
Müzikle Eğitimin Gücü
Zafer Şarlayan
50.Yıl Chrysler İlkokulu
Cem Mansur
Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası Şefi
Okulöncesi Dönemde Evde ve
Okulda Okuma Kültürünün
Oluşumu: Resimli Çocuk
Kitaplarında Görsel ile Metin
İlişkisinin Yaratıcı Okumaya
Etkisi
Devrim Erbil ile Sanat
Atölyesi
21
(SSBF)
Eğitim ve Öğretimde
Sanatın Etkisi
Can Vuran
Özel Sezin Okulu
TEMA Vakfı Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi
Burcu Arık Akyüz
Hülya Çeşmeci
Esra Ergin
TEMA Vakfı
Koç Üniversitesi
PISA: Etkinliklerle Üst Düzey
Düşünmeyi Öğreniyorum
Doç. Dr. Mustafa Sami Topçu
Yıldız Teknik Üniversitesi
“Mesajınız Alınmıştır”: Haberler, Filmler ve Çizgi Filmler
Cemile Ayça Uğur, Ece Uçar, Gonca Sınır, Gökçe Aksüz, Meral Özseyhan,
Mine Gür, Nuran Ercan, Özge Demeter, Rahime Keskin, Seyhan Kaya,
Sonnur Özel, Tuğba Toköz, Tuğsan Özcan, Zeynep Kaymaz
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
Öğr. Grv. Abdulkadir Genel
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Tasarım Odaklı Öğrenme
Gelişiyorum ve Okulumu Değiştiriyorum:
ERG - Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesi
Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesi Araştırmacıları, Eğitmenleri ve
Katılımcıları
Drama ile Matematik Buluşması
Can Vuran
Pınar Turan
Elif İpek Kılınç
Tülin Çelik
Özel Sezin Okulu
Dr. Serap Erdoğan
Arş. Grv. Ümran Alan
Anadolu Üniversitesi
e¤itimde iyi örnekler konferans› 9
özel oturumlar, atölyeler ve yan
etkinlikler
AÇIŞ OTURUMU: “KATILIM”
Herkesin kaliteli eğitime erişmesini sağlamak, eşitlikçi
ve katılımcı bir eğitim sistemini yaşama geçirmek
için Türkiye’de atılması gereken pek çok adım vardır.
Halen eğitime ilişkin kararların çoğu katı bir hiyerarşi
içinde alınmakta, başta çocuklar, veliler ve öğretmenler
olmak üzere eğitimin farklı paydaşları karar süreçlerine
yeterince dahil edilmemektedir. Oysa, tüm bireylerin
kendilerini ilgilendiren konularda karar süreçlerine
katılımı, diğer bir deyişle kendi yaşamları üzerinde söz
sahibi olmaları, temel bir insan hakkıdır. Katılım aynı
zamanda aktif yurttaşlık anlayışına dayalı bir demokrasi
için de önkoşul niteliğindedir.
Katılım; yaşı, kökeni, inançları, görüşleri, dili, cinsiyet
kimliği, cinsel yönelimi, medeni durumu, engel durumu,
sağlık durumu vb. özellik ve konumları ne olursa olsun,
her sesin duyulmasını, bireylerin ve toplulukların
kendilerini ilgilendiren kararlara etki edebilmesini içeren
bir süreç olarak benimsendiğinde, daha eşitlikçi ve
kaliteli bir eğitim de mümkün hale gelecektir.
10 e¤itim reformu giriimi
Bu doğrultuda, farklılıkların değer ve saygı gördüğü bir
ortam oluşturmaya ve farklı sesleri teşvik etmeye gayret
eden Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bu yılki ana
teması “katılım” olarak belirlendi. Açış oturumunda
panelistler, Türkiye’de eğitimin bu açılardan durumunu
ve nasıl gelişebileceğini odağa alacak, görüş ve
deneyimlerini aktaracaklar ve davetlilerin sorularını
yanıtlayacaklar.
Konuşmacılar:
Cem Mansur - Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Şefi
Erdal Demirdağ - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim
Çalışmaları Derneği (SPoD) Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Pavey - İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı
ATÖLYELER ve YAN ETKİNLİKLER
Drama ile Matematik Buluşması
doğrultusunda farklılaşan öğretmen rolünün neresinde
olunduğuna dönüp birlikte bakılacaktır.
Dr. Serap Erdoğan, Arş. Grv. Ümran Alan - Anadolu Üniversitesi
TEMA Vakfı Ekolojik Okuryazarlık Atölyesi
Atölye çalışmasında, çocuklara çeşitli matematik
kavramlarının öğretilmesinde drama yönteminin
kullanılmasına ilişkin iki etkinlik paylaşılacaktır.
Atölyede sunulacak etkinlikler, 2006 yılında Ankara
Üniversitesi’nde “Altı Yaş Grubu Çocuklarına Drama
Yöntemi ile Verilen Matematik Eğitiminin Matematik
Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı doktora
tezinin, deneysel çalışma bölümünde yer alan yirmi dört
etkinlik arasından seçilmiştir. Çalışma okulöncesi eğitim
ile ilgilenen herkesin katılımını hedeflemektedir.
Burcu Arık Akyüz, Hülya Çeşmeci, Esra Ergin - TEMA Vakfı
Okumak ve de Yazmak… İşte Bütün Mesele Bu!
Tülin Kozikoğlu - Yazar
Fatma Akpınar - Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu
N. Banu Gümüştüs - Sabancı Üniversitesi
Bu atölyede, okuma ve yazmaya isteksiz olan çocukların
ilgisinin nasıl bu yöne çekilebileceğine ek olarak,
istekli çocukların da nasıl desteklenebileceği SEV
Okulları’nda yapılan uygulama örneği ile paylaşılacaktır.
Genel anlamda sınıflarda okuma etkinliklerinin nasıl
eğlenceli ve etkili kılınacağı ve bu okuma seanslarının
yaratıcı yazmaya nasıl eklemleneceği katılımcılarla
paylaşılacaktır.
Çağdaş Eğitim Anlayışında Öğretmen Rolü
Barış Sarısoy, Fisun Aykır - Çağdaş Drama Derneği
Çağdaş eğitim anlayışında öğretmene yüklenen rol
nedir? Bu rolü üstlenen bireylerin sorumlulukları nasıl
farklılaştı ve öğretmenler bu sorumlulukların neresinde?
Bu soruların kurgusal bir gerçeklikte sorgulanacağı
atölyede, çağdaş eğitim anlayışının gereklilikleri
Hiç elinize bir avuç toprak aldınız mı? Toprağı
kokladınız, onunla oynadınız mı? En son ne zaman
boylu boyunca toprağa uzandınız? En son ne zaman
bir ağaca tırmandınız? Doğa yaşamın devamını,
sürekliliğini nasıl sağlıyor? Doğada her şey sınırsız
mıdır? Salep, dondurma sever misiniz? Peki, orkide?
Bu üçü ile bizim aramızda nasıl bir ilişki olabilir? Ton
balığı gördünüz mü? Büyük orman kartalı? Görmesek
de olur mu? Sıradan bir günümüz nasıl geçer?
Attığımız adımların, ürettiğimiz ve tükettiğimiz ürün
ve hizmetlerin etkilerini biliyor muyuz? Bilmek istiyor
muyuz? Ekolojik okuryazarlığın temelinde soru sormak
yatar. Kendimize hangi soruları soruyoruz?
Ekolojik okuryazarlık, gezegenimizdeki yaşamı mümkün
kılan doğal sistemleri anlama becerisidir. Bu beceriyi
sürdürülebilir topluluklar olma yolunda kullanmaktır.
Ekolojik okuryazar bir toplum bağlı olduğu doğaya
zarar vermez. Ona saygı duyar. Ona karşı değil, onunla
işbirliği içinde hareket eder. Ekolojik okuryazarlık atölye
çalışmasının ilk bölümünde; ekolojik okuryazarlık,
doğanın temel ilkeleri, günlük yaşamımızla doğa
arasındaki ilişki ve ekolojik okuryazar olma yolunda ne
tür adımlar atılacağı tartışılacaktır. İkinci bölümde ise
ekolojinin temel ilkelerine değinerek, gruplar halinde
doğada her şeyin birbirine bağlı olduğu, her şeyin
bir yere gittiği, hiçbir şeyin sonsuz olmadığı ve son
sözü her zaman doğanın söylediği resmedilecektir.
Gruplar resmettikleri ilkeleri sunarak atölye çalışmasını
sonlandıracaktır.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 11
Eleştirel Düşünme Etkinliği: En Büyük Armatör Kim?
Kutlu Tanrıverdi, İsmet Kurt - Epodim Eğitim Danışmanlık
Son yıllarda bilimsel okuryazarlık ve düşünme becerileri,
eğitimin sağlamayı hedeflediği kazanımlar açısından
ön plana çıkmıştır. Bu kazanımların ön plana çıkmasının
nedeni ise hızla gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte
bireylerin bilgiye sahip olmaktan öte sorgulama,
yorumlama, tümevarım-tümdengelim, gözlem
yapma, varsayım kurma ve kaynağın güvenilirliğini
sorgulama gibi eleştirel düşünme becerisine sahip
olma zorunluluklarının ortaya çıkmasıdır. Öğrencilerin
eleştirel düşünme becerilerini geliştiren öğretim
programları ve sunulan yöntemler, öğretim sürecinin
nihai mimarı öğretmenlerin yorumlamalarıyla
şekillenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin iyi birer
eleştirel düşünür olması, öğretmenlerin iyi birer eleştirel
düşünür olmasına bağlıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın
amacı, öğretmenlerin birtakım akıl yürütme, gözlem
yapma ve sonuç çıkarma süreçlerini deneyimleyerek
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Bu
amaçla belirlenen bir problem üzerinden katılımcıların
problemi çözmek amacıyla gözlem yapacakları, veri
toplayacakları, varsayım kuracakları ve tüm bu süreçleri
müzakereye dayalı olarak gerçekleştirecekleri bir süreç
ortaya konulacaktır.
Teachers TryScience
Dr. Ceyhun Göcenoğlu - IBM Türk
Teachers TryScience, öğretmenlerin, mühendislik
konusundaki sorunlara bilimsel, matematiksel ve
teknolojik çözümler uygulayan tasarım tabanlı
dersler aracılığıyla öğretme yöntemlerinde devrim
yaratmalarını hedeflemektedir. Ders planları,
öğretmenleri proje tabanlı çalışmaların etkili bir
12 e¤itim reformu giriimi
şekilde sunulması için yönlendiren, konu hakkında
bilgi malzemeleri ve profesyonel gelişme desteği
sunan çevrimiçi kaynaklarla ilişkilendirilmektedir.
Teachers TryScience, sınıfta ders vermeye ilişkin
kapsamlı bir rehber sunarak ve fen, teknoloji,
mühendislik, matematik konularına öğrencilerin ilgi ve
isteğini artırarak öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Teachers TryScience proje tabanlı
modeli aracılığıyla, öğrenciler bir yandan gerçek
dünyadaki sorunlar ve zorluklar konusunda uygulamalı
araştırmalar yaparken bir yandan da fen, teknoloji,
mühendislik, matematik disiplinlerine ilişkin geniş bir
yelpazede deneyim kazanma fırsatı elde etmektedirler.
Dersler öğrencilerin, proje sonuçlarını tahmin etme,
değerlendirme ve düzeltme konusunda bağımsız
davranmalarını sağlayarak, öğrencileri birlikte çalışmak,
eleştirel düşünmek, sorgulama ve sorun çözme
becerileri edinmek ve başarıya ulaşmak konusunda
teşvik etmektedir. Bu site aynı zamanda sosyal ağ
oluşturma araçları sunarak eğitimcilerin, kendi öğretme
malzemelerini göndermelerini ve ilgili konulardaki
tartışmalara katılmalarını da sağlamaktadır.
Okulöncesi Dönemde Evde ve Okulda Okuma
Kültürünün Oluşumu: Resimli Çocuk Kitaplarında
Görsel ile Metin İlişkisinin Yaratıcı Okumaya Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ilgım Veryeri Alaca, Prof. Dr. Aylin Küntay, Elif Baykal,
Ayşe Beyza Ateş - Koç Üniversitesi
Okulöncesi dönemde okuma kültürünün evde ve okulda
desteklenmesinin önemine değinilecek, uluslararası
pilot proje örnekleri sunulacak ve seçilmiş kitaplar
üzerinde uygulamalı çalışma yapılarak yaratıcı
okuma teknikleri geliştirilecektir. Bu kapsamda, hangi
kitapların yaratıcı okumayı ve çocuğun dil gelişimini
daha fazla destekleyebildiği araştırmalar ışığında
tanıtılacaktır. Görsel ve metin arasındaki simetrik,
destekleyici ve kontrpuan tasarım ilişkisinin etkileri
çalışma sırasında uygulamalı olarak deneyimlenecektir.
Katılımcılarla, Türkiye’deki resimli çocuk kitaplarından
hazırlanmış bir seçki paylaşılacak, okuma kültürünü
destekleyici mekan, yöntem ve aktiviteler hakkında
bilgi paylaşımı gerçekleşecektir. Türkiye’de olası pilot
proje uygulamaları, uygulama alanları ve yöntemleri
konusunda katılımcılarla fikir alışverişi yapılacaktır.
birbirlerinin sınıfına girerek yaptıkları gözlem ve
sonrasında birbirlerine geribildirim vermelerini içeren
üç aşamalı bir uygulamadır. Bu atölyede önerilen
meslektaş koçluğu modelinin birebir uygulaması
yapılacak, sonrasında katılımcılardan okullarda nasıl
uygulanabileceğine ilişkin görüş ve öneriler alınacaktır.
Bu meslektaş koçluğu modeli, ÖRAV’ın Öğrenen Lider
Öğretmen Eğitici Eğitimi’nde kullandığı modelin okul
ortamında nasıl uyarlanabileceğine ilişkin bir öneridir.
Anadili Temelli Çokdilli Eğitim: Hangi Anadili, Nasıl
“Temelli”, Neden Çokdilli, Kimin için Eğitim?
PISA: Etkinliklerle Üst Düzey Düşünmeyi
Öğreniyorum
Müge Ayan Ceyhan - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları Birimi
Mustafa Sami Topçu - Yıldız Teknik Üniversitesi
Abdulkadir Genel - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Anadilinde eğitim böler mi? Çokdillilik bir sorun mudur;
bir kaynak mı? Okul, öğrenci için tasarlanan bir yer
midir, yoksa belli bir dil, kültür ve yaşam şeklini dayatan
bir yer mi? Sorulara birlikte cevap aramayı amaçlayan
atölye çalışmasında, anadilinde/çokdilli eğitime yönelik
farklı yaklaşımlar ortaya koyularak, bu yaklaşımların
altında yatan farklı anlayışlar çözümlenmeye
çalışılacaktır. Film kesitleri, fotoğraflar, etnografik
örnekler, anlatılar ve mevcut ders kitaplarından
örneklerle ele alınan ve çeşitli boyutlarıyla kavranmaya
çalışılan anadili temelli çokdilli eğitim ile sosyal adalet
arasındaki ilişki irdelenecektir.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA),
OECD tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı
eğitim araştırmalarından biridir. 2000 yılından itibaren
üç yılda bir yapılan araştırmayla, OECD üyesi ülkeler ve
diğer katılımcı ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerin
modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken
temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları
değerlendirilmektedir. Dünya genelinde politika
belirleyicileri kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve
beceri düzeylerini, projeye katılan diğer ülkelerdeki
öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak,
eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacı ile standartlar
oluşturmak ve eğitim sistemlerinin güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemek için PISA sonuçlarını
kullanmaktadırlar. 2012 yılında yapılan PISA sınavı
genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin her üç
konu alanı (fen, matematik ve okuma) türünde de OECD
ülkeleri puan ortalamasının altında olduğu
görülmektedir. Bunun yanında PISA sınavına dikkat
çeken ve gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının da
odağında olan önemli değişkenlerden biri de PISA
Katılımcı Okullar için Meslektaş Koçluğu Uygulaması
Ü. Erçin Kimmet, Burcu Güngör Cabbar, Gülay Yaşar, Emel Uysal Öğretmen Akademisi Vakfı
Katılımcı okullar için meslektaş koçluğu, kişisel ve
mesleki gelişim sürecinde okullarda uygulanabilecek,
öğretmenin öğretmeni güçlendirmesini hedefleyen bir
uygulama örneği önerisidir. Söz konusu çalışma, iki
öğretmenin birlikte karar verdikleri konu başlıklarında,
e¤itimde iyi örnekler konferans› 13
sınavında kullanılan test maddelerinin güçlük
dağılımına göre belirlenmiş yeterlik düzeyleridir. 2012
PISA sınav sonuçları esas alınarak, Türkiye’nin geçmiş
yıllardaki sonuçları da değerlendirildiğinde, hem konu
alanlarındaki genel başarıda hem de üst performansa
soktuğu öğrenci sayısında artış görülmektedir. O halde
Türkiye’deki öğretmenlerin sınıfiçi öğretim
uygulamaları, PISA değerlendirmesindeki üst
performans kapsamında yer alan becerileri ne kadar
yansıtmaktadır? Gerçekleştirilecek atölye çalışmaları
hem yeterlik alanlarındaki becerilere yönelik
katılımcıların farkındalıklarını artıracak, hem de
yapılacak örnek etkinliklerle bu alanlardaki becerilerin
nasıl geliştirilebileceğine yönelik örnek uygulamalar
gösterilecektir.
Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak:
Cinsiyet ve Engelli Ayrımcılığı Üzerine Örnek Ders
Uygulamaları
Melisa Soran - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları Birimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları Merkezi ve Terakki Vakfı Okulları işbirliğinde
2012-13 eğitim-öğretim yılında farklı disiplinlerden
akademisyenlerle öğretmenlerin önyargılar,
kalıpyargılar ve ayrımcılık meseleleri üzerine birlikte
çalışarak ürettikleri bir proje gerçekleştirildi. Farklı branş
ve seviyelerden 23 öğretmenden oluşan proje grubunca
geliştirilen projede ders önerileri, akademisyenlerin
kaleme aldığı arka plan bilgisi sağlayan metinlerle
birlikte, Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında
Tartışmak: Cinsiyet Ayrımcılığı ve Engelli Ayrımcılığı
üzerine Örnek Ders Uygulamaları kitabında toplandı.
Bu atölyede, kitapta yer alan örnek ders önerileri
katılımcılarla paylaşılacaktır.
14 e¤itim reformu giriimi
Bir Eğitim Yöntemi Olarak TARTIŞMA
Sibel Çetingöz, Erdoğan Kahyaoğlu - İnformel Eğitim-çocukistanbul
Öğrenme ve yaratıcılık; yaşam ve kariyer; bilgi, medya
ve teknoloji becerileri olarak sınıflandırılan 21. yüzyıl
becerileri, bugünün dünyasında hangi alanda olursa
olsun “başarılı” olmak için geliştirilmesi gereken temel
becerilere işaret eder. Bu yaklaşım aynı zamanda etkin
bir öğrenme ortamının gelişmesine de doğrudan katkı
sağlamaktadır. Bunun için öğrenme ortamının sorgulama
ve problem çözme temelli düşünme becerilerini
kullanmalarını gerektirecek şekilde düzenlenmesi ve kimi
zaman eğitim programları sınırlarının dışına çıkılarak
çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanılması gerekir.
Bu interaktif eğitim programının amacı da bütün bu
hedefler doğrultusunda eğitmenlerin, sınıfiçi verimli
tartışma ortamı oluşturulabilmesi, canlandırılabilmesi ve
tetiklenmesi için sınanmış, etkin ve etkileyici tekniklerle
tanıştırılması; sınıfiçi kolaylaştırıcılık ve yönlendiricilik
becerisinin geliştirilmesi; öğrencileri düşünme,
soru sorma, sorgulama, savunma ve tartışmaya
yönlendirmek için etkili araç ve yöntemlerin sınıflarda
uygulanabilmesine katkı sağlamaktır. Çalışma, bu
hedefler doğrultusunda eğitim ortamında uygulanabilir
nitelikte interaktif grup ve atölye çalışmalarından
oluşmaktadır.
Bizim Ailede Olmaz: Ebeveynlerle Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Çalışmak
Gözde Durmuş, A. Zeynep Kılıç, H. Melda Akbaş Akboğa - İstanbul
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Atölyede Eğitimciler ile “ebeveynin davranışlarının
ve yaklaşımının toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkisi
üzerine düşünmek, bu konudaki kalıpyargıların eşitsizlik
yarattığının farkına varmak, neler yapabileceğine ilişkin
öneriler vermek ve değişimin mümkün olduğu inancının
oluşmasına katkı sunma” hedeflerini içeren atölye
paylaşılacaktır. Atölyede; okullarda ebeveynlere yönelik
yapılan eğitim çalışmalarında “toplumsal cinsiyet
eşitliği” üzerine hazırlanan “Bizim Ailede Olmaz” isimli
kısa film kullanılacaktır.
Gelişiyorum ve Okulumu Değiştiriyorum: ERG Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesi
Düşünen Okul Gelişen Öğrenci Projesi Araştırmacıları, Eğitmenleri ve
Katılımcıları
Okul sisteminde yaratılmak istenilen sistematik
değişimin ilk adımı öğretmen gelişimi ve değişimidir.
Eleştirel düşünme pratiklerini ve kültürünü okul
sisteminin parçası haline dönüştürmeyi hedefleyen
ERG, çeşitli kuruluşları ve üniversiteleri bir araya
getirerek 2013 yılında bu hedefin ilk adımlarını
seçtiği okul ve okulun öğretmenleri ile çalışmaya
başlayarak atmıştır. İstanbul’da MEB’e bağlı Hasköy
Ortaokulu’nda başlatılan öğretmen eğitimleri, sınıfiçi
uygulamaları, saha ziyaretleri, paylaşım toplantıları ve
etki değerlendirmesi çalışmaları ülkemizde bir ilk olma
niteliği taşımaktadır. Bu atölye çalışması, Düşünen
Okul Gelişen Öğrenci Projesi’nde yer alan öğretmenler,
eğitmenler ve koordinatörler ile yapılacak olup
projenin altyapısını, öğretmen eğitimlerinin içeriğini,
sınıf ve okul sisteminde yarattığı etkiyi katılımcılar ile
paylaşmayı hedeflemektedir. Atölyede öğretmenlerin
ve araştırmacıların gözünden uzun soluklu ve sistem
değişimine yönelik işbirlikleri değerlendirilecek ve diğer
katılımcıların deneyimleri tartışılarak, uygulamalar
hakkındaki sorularına yanıtlar aranacaktır.
Mavi Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı
Çağıl Yetim, Aytül Durmuş, Songül Turan, Elanur Bektaş - Deniz
Temiz Derneği / TURMEPA
Atölye çalışmasının başında kısa bir sunumla
TURMEPA tanıtımı yapılacak, İstanbul Boğazı ve
Ekosistem hakkında bilgi verilecektir. Mavi Kuşak
Hareketi - İstanbul Boğazı eğitim setleri ile katılımcılar
tanıştırılacaktır. Sonrasında tüm katılımcılara İstanbul
Boğazı için bugüne kadar ne yaptıkları ve ne yapmak
istedikleri sorulacak, 12 kişi ile drama çalışması
yapılacaktır.
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim: Bir Toplumsal
Duyarlılık Projesi Örneği Maltepe Çocuk Cezaevi
Eğitim Programı
Öğr. Grv. Zeynep İskenderoğlu Önel, Zeynep Bahar Çelik, Neşe Aktuğ,
Meral Güçeri, Banu Gümüştüs, Gülayşe Koçak, Ersin Bayramkaya,
Petek Batum, Hatice Güneş, Serap Erbaş - Sabancı Üniversitesi
Maltepe Çocuk Cezaevi infaz ve koruma memurları
için tasarlanan eğitim programı, memurlar aracılığıyla
dolaylı olarak kurumda bulunan çocuklara ulaşmayı
hedefleyen bir programdır. Sabancı Üniversitesi
Çalışanlar için Toplumsal Duyarlılık Projeleri
kapsamında gerçekleştirilen programda takım çalışması,
yaratıcı yazma, stresle baş etme, iletişim, profesyonellik,
hizmet standartları eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın ana hedefleri hem infaz ve koruma
memurlarına hem de kurumda bulunan çocuklara
iletişim, problem çözme, çatışma-uzlaşma, öfke kontrolü
gibi becerileri kazandırmaktır. Atölye çalışmasında
eğitim programında yapılan çalışmalardan örnekler
verilecektir.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 15
“Evreni Anlayalım” Astronomi Atölyesi
Arif Bayırlı, Selçin Demirağ, Zeynep Avcı - Türk Astronomi Derneği
Atölyenin ilk bölümünde Evreni Anlayalım
programını ve atölyede kullanılacak “Bir Kutu Evren”
ve “Dünya Küresi” materyallerini tanıtıcı kısa bir
sunum yer alacaktır. Ardından bu materyalleri
kullanarak gerçekleştirilebilecek iki örnek etkinlik
katılımcılarla paylaşılacaktır. Bu örnek etkinlikler
bir sonraki aşamada, öğretmenlerin grup olarak
çalışıp oluşturacakları etkinlikler konusunda
fikir verme amaçlı olacaktır. Örnek gösterimlerin
ardından, katılımcılar üçerli gruplar halinde, “Bir
Kutu Evren” ve “Dünya Küresi” materyallerinin yer
aldığı istasyonlara yönlendirilecektir. Katılımcılar,
elleri altındaki materyallerden ve her bir materyalin
Etkinlik Kılavuzu’ndan yararlanarak, etkinlik fikri ve
taslak bir etkinlik planı hazırlamak üzere bir saat
boyunca grup halinde çalışacaktır. Atölye eğitmenleri
gruplarla birebir iletişim kurarak süreci gözleyip,
yönlendirme sağlayacaktır. Bir saat sonunda, her bir
grup, çalışmalarını iki dakikalık kısa bir sunuş ile tüm
katılımcılarla paylaşacaktır.
İyi Matematik Eğitiminin Yaygınlaştırılması için Bir
Yöntem: Navnirmiti - “Universal Active Math”
Ayşe Erzan, Aliye Yörücü - Bilim Akademisi
Atölye çalışmasında, Navnirmiti isimli (Mumbai Hindistan) sivil toplum kuruluşu tarafından geliştirilmiş,
öğrencilerin % 85’inin uluslararası standart ölçümlerinde
en az % 85 başarı sağlamasını kendine hedef seçmiş ve
Hindistan’da birden çok eyalette eğitim bakanlıkları
tarafından benimsenmiş bir yöntemin tanıtılması
amaçlanmaktadır. Öncelikle eğitim yönteminin temel
yaklaşımı konusunda bir sunum yapılacak, ardından
16 e¤itim reformu giriimi
yöntemin toplama ve çarpma işlemlerinin gerçek bir
sınıf ortamında katılımcılarla benzer ortam yaratarak
uygulaması yapılacaktır.
Küresel Vicdan: Mümkün mü, Gerekli mi?
Hakan Altınay - Brookings Institution Küresel Ekonomi ve Gelişim
Programı Kıdemli Uzmanı
Dünyada yedi milyar insan yaşıyor ve karşılıklı
bağımlılık gittikçe artıyor. Hayatlarımıza etki eden
faktörler sadece kendi ülkemizden kaynaklanmıyor.
Vatandaşlık bağına sahip olmadığımız milyarlarca
insanın tercihlerinin, eylemlerinin hayatlarımız
üzerindeki etkisi de hızla artıyor. Bu durumla nasıl
başa çıkacağız? Uzaklardan esen rüzgarların keyfine
bırakılmış çaresiz yapraklar mı olacağız, yoksa asgari bir
küresel mutabakat, bir tür küresel vicdan oluşmasına
destek mi vereceğiz? Bu konuları sınıf ortamında
nasıl işleyebiliriz? Yukarıdaki sorulara cevap aranacak
atölyeye, Çinli yönetmen Jian Yi’nin belgeselinden kısa
bir bölüm seyrederek başlanacaktır.
Eğitimde Öğretmenler ve Öğrenciler için Çevrimiçi
Uygulamalar
Hamit İvgin - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Çevrimiçi Eğitim
Platformu tüm eğitim paydaşlarının (öğretmen, öğrenci
ve veli) bir araya gelebileceği, kendilerini geliştirmeye
yönelik fırsatlar bulabileceği bir web portalıdır. Öğrenci
ve velilerin kendilerini gerçekleştirebilmelerine yönelik
eğitimleri ve paylaşım ortamlarını içeren portal, aynı
zamanda öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerine
yönelik eğitimleri barındırmaktadır. Öğretmenler;
sürekli mesleki gelişim kapsamında alacakları eğitimlerle
kendilerini geliştirmeleri dışında platform üzerinde
öğrenme süreci tasarımı alanında yenilikçi öğretim
yöntem ve stratejilerine sahip disiplinlerarası ilişki
kurulmuş süreçleri tasarlayabilir ve arzulanan öğrenme
yoldaşlığı kavramına uygun olarak İstanbul’da görev
yapan diğer meslektaşları ile bu süreçleri paylaşabilir.
Bu bağlamda düzenlenmiş olan öğrenme süreci tasarımı
eğitimlerinde oluşturulan süreçlerden birçoğunun
sınıf uygulaması yapılmış ve geribildirimler alınmıştır.
Farklı disiplinleri bir araya getirerek her bir disiplin için
kazanımlara ulaşma süreçlerinin tasarlandığı (disiplin
bazlı ve disiplinlerarası) ve uygulamanın öğrenciler
üzerindeki etkisinin gözlemlendiği bu çalışmanın atölye
katılımcıları ile paylaşılması hedeflenmektedir.
“Mesajınız Alınmıştır”: Haberler, Filmler ve Çizgi
Filmler
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çocuk Çalışmaları Birimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi,
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Eğitim Kurumları
ile 2013-14 eğitim-öğretim yılında 5. sınıf seviyesinde
Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar branşlarında
Çocuk Hakları Odaklı Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Programı’nı geliştirerek uygulamaya başlamıştır.
Program kapsamında medyanın farklı unsurları üzerine
derinlemesine çalışmalar yürüten öğretmenler, bu
bilgilerini kendi alan derslerinin öğretim programlarıyla
örtüştürerek eleştirel medya okuryazarlığı kazanımlarına
dönüştürmüştür. “Eleştirel Medya Okuryazarlığı”
kazanımları doğrultusunda hazırlanan etkinlikler 5. sınıf
öğrencileri ile derslerde uygulanmaktadır. Planlanan
atölye çalışmasında öğretmenler üç farklı branşta
uyguladıkları çeşitli etkinliklerden örnek uygulamalar
gerçekleştireceklerdir.
Kitaplara Sihirli Yolculuk (Bir Kitap, Bir Çocuk, Bir
Hayat)
Zafer Şarlayan - 50. Yıl Chrysler İlkokulu
Tarihten günümüze okumayı öğrenme hedefi ile
başlayıp, işlevsel okuyabilme hedefi ile devam
eden süreçler, günümüzde okuma alışkanlığı
kazanabilme hedefine dönüşmüştür. Okuma alışkanlığı
kazanabilmenin temelinde okumayı sevmekten,
yaşamda kullanabilmekten geçtiği düşünülmektedir.
Okuma alışkanlığı kazanmada ve okumayı sevmede aile
ve okulöncesi eğitimin, ilk okuma-yazma çalışmalarının,
anadilinin kullanımının, okuma etkinliklerinin nasıl
yapıldığının, okuma ortamlarının ve okunan kitapların
içeriğinin önemli yer tuttuğu söylenebilir. Bu atölyede
kitap okumanın önemi, okumaya etki eden faktörler
ve kitap seçimini oynayarak öğrenebilme, neden kitap
okumamız gerektiğine ilişkin farkındalık yaratmak
hedeflenmiştir.
Khan Academy Nedir ve Sınıflarda Nasıl Kullanılır?
Alp Köksal, Şevket Murat Ercan, Türkçe Takımı ve Gönüllüleri - Khan
Academy
ABD kökenli kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumu
olan Khan Academy, 21. yüzyılın dünyamıza
kazandırdığı teknolojiler ile eğitimi dönüştürmeyi,
modernleştirmeyi, özgürleştirmeyi ve eğitimde
insan faktörünü ön plana çıkarmayı amaçlayan bir
sistem sunabilmek için çalışmaktadır. Dünyanın en
büyük online ücretsiz eğitim platformunun bireysel
öğrenim kaynağı olmanın dışında bir eğitim aracı
olarak sınıflarda nasıl kullanıldığına ilişkin bilgilerin
paylaşılacağı bir sunumu takiben, eğitimde fırsat
eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Khan Academy’nin
her sınıfın ve öğretmenin farklı ihtiyaçlarına göre
e¤itimde iyi örnekler konferans› 17
nasıl kullanılabileceğiyle ilgili örneklerin sunulacağı
çalışmada, eğitime farklı ve yenilikçi yaklaşımlar
kazandırmak amaçlanmaktadır.
Yaratıcı Okuma Projesi: Okumak Eğlencelidir
Dr. Nilay Yılmaz - Yazar
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Öğretmenleri
N. Banu Gümüştüs - Sabancı Üniversitesi
Atölyede, uzun soluklu bir proje olarak planlanan
disiplinlerarası okuma çalışması tanıtılacak, yaratıcı
okumanın ne demek olduğu ve nasıl başarıya
ulaşabileceği üzerine İELEV öğretmenleri ile
gerçekleştirilen çalışma katılımcılarla interaktif bir
biçimde paylaşılacaktır. Yaratıcı okumanın kuramsal
temeli proje danışmanı Dr. Nilay Yılmaz tarafından
sunulacak, sınıflarda gerçekleştirilen yaratıcı okuma
uygulamaları, yarışmalar ve sosyal projeler kapsamında
yapılan diğer yaratıcı çalışmalar ise her sınıfı temsil
eden bir öğretmen tarafından atölye katılımcılarına
uygulanacaktır.
18 e¤itim reformu giriimi
20 e¤itim reformu giriimi
Öğrenmenin, yetersiz kalan test yöntemi üzerinden
ölçüldüğü ve yalnızca sınav başarısına odaklanan bir
eğitim sisteminin hâkim olduğu günümüzde, 21. yüzyılın
ihtiyaçlarına uygun bir eğitim politikası yaratmanın
yolunun okullarda sanat eğitiminin ve yaratıcı
uygulamaların yaygınlaştırılmasından geçtiğine inanıyoruz.
Bu nedenle kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir
sivil toplum kuruluşu olarak, kültüre erişim ve katılımın
artırılması için yeni fikirlere öncülük edecek, uluslararası
alandaki iyi uygulamalar ile yerel örnekler arasında bağlantı
kuracak, öğretim ve öğrenme alanında yeni yöntemlerin
denenmesine ilgi duyan kişileri destekleyecek çalışmalar
yürütmeye devam ediyoruz.
Eğitim sisteminde hedeflenen gelişim ve değişimin, kamu
ile sivil toplum arasında kurulacak uzun vadeli ve yapıcı
işbirliği modelleri sayesinde sağlanacağı düşüncesiyle,
ulusal düzeyde bir sanat eğitimi politikasının oluşturulması
yönünde üzerimize düşen sorumlulukları almaya hazırız.
Bu bağlamda, Eğitim Reformu Girişimi tarafından
onbirincisi düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
kapsamında “Eğitim ve Sanat” başlıklı özel oturumu ikinci
kez gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2013
yılında gerçekleştirilen, İngiltere’de bu alanın önemli
uzmanlarından Paul Collard’ın konuşmacı olarak yer aldığı
açılış oturumunun ardından, bu yıl Türkiye’den, eğitim
alanındaki faaliyetleriyle de tanınan ünlü orkestra şefi Cem
Mansur’u ağırlıyoruz.
Uzun soluklu olmasını umduğumuz bu işbirliğinin, özgür
düşünebilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir toplumun
gelişimine katkıda bulunabilmesi dileğiyle…
görgün taner
istanbul kültür sanat vakfı genel müdürü
e¤itimde iyi örnekler konferans› 21
Atölye Özetleri
Devrim Erbil ile Sanat Atölyesi *
Eğitim ve Öğretimde Sanatın Etkisi
Devrim Erbil, 1955’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Resim Bölümü’ne girdi. Ardından İstanbul Güzel
Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi
ve doçentlik ünvanı aldı. İspanya Hükümeti’nin sanat
bursuyla Avrupa’da mesleki araştırmalarda bulunan
Erbil, Türkiye Çağdaş Ressamlar Derneği başkanlığı
yaptı. Özel bir üniversitede öğretim üyeliği de yapan
Erbil, T.C. 50. Yıl Atatürk Cumhuriyet Ödülü, Devlet
Resim Heykel Sergileri “Başarı Ödülü”, Kırgızistan
Ulusal Bilim ve Sanat Akademisi Kurucu “Onur Ödülü”
ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi “Görsel
Sanatlar” Ödülü sahibidir.
Can Vuran - Özel Sezin Okulu
Sanatın farklı alanlarının modern eğitim ve öğretimin
zenginleştirilmesine katkısı her geçen gün artmakta ve
önemi fark edilmektedir. Bu atölye çalışmasında, sanatın
her düzeyde öğrenmeye etkisi farklı uygulamalar ve
modellemelerle ele alınacaktır. Sanat alanlarının sadece
özel bir yetenek değil, bir gelişim aracı olarak da farklı
öğrenme biçimlerinde nasıl fırsata dönüştürülebileceği
örnek çalışmalarla paylaşılacaktır. Sanat alanlarının
ayrıca farklı derslerin birlikteliğini sağlamadaki
rolü, yapılandırıcı eğitim uygulamalarındaki etkisi
paylaşılacak ve katılımcılarla örnek uygulamalar
gerçekleştirilecektir.
Tasarım Odaklı Öğrenme
Can Vuran, Pınar Turan, Elif İpek Kılınç, Tülin Çelik - Özel Sezin
Okulu
Her öğrenci farklı öğrenme becerilerine sahiptir. Bu
becerileri artırmak için farklı öğrenme ortamlarının
tasarlanması ve doğru eğitim araçlarının kullanılması
büyük önem taşımaktadır. Bu atölye çalışmasında
Tasarımcı Düşünme (Design thinking) modeli
benimsenerek uygulanan örnekler sunulacaktır.
Katılımcılar interaktif olarak tasarım sürecine dahil
edileceklerdir. Öğrencilerin bir tasarımcı gibi düşünerek,
hata yapmaktan korkmadan tüm yaratıcılıklarını
kullanmaları ve farklı düşünme becerileriyle keşfederek
öğrenebilmelerinin amaçlandığı bir öğretim sistemi
detaylandırılacaktır.
22 e¤itim reformu giriimi
Devrim Erbil
*ERG, bu atölyenin gerçekleşmesine destek olan ÖRAV’a teşekkür
eder.
Müzikle Eğitimin Gücü
Cem Mansur
Cem Mansur yönetiminde gerçekleşecek olan panelde,
mevcut eğitim sistemi çerçevesinde müziğin sosyal
gücü ve bir eğitim aracı olarak geliştirilmesi konusunda
yapılabileceklere değinilecektir. Öğrenci ve velilerin
neler yapabileceği konusunda önerilerin paylaşıldığı
panel, soru cevap bölümünün ardından sona erecektir.
eğitimde iyi örnekler
sözlü sunum özetleri
Ingenious Matematik, Fizik, Kimya Derslerinde
Teknoloji Destekli Eğitim Ortam ve Uygulamaları
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
Gökhan Eker, Adem Beker, Yasemin Yıldırım, Şebnem Elmaslar,
Huriye Esra Ataman,
Gülçin Uzuner, Selami Çiçek - Maltepe Küçükyalı Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Türk Lise Müfredatında Nanoteknoloji Uygulamaları
ve Scientix Portalı
Gözde Mediha Kamer - Üsküdar American Academy
Sunum, lise Kimya, Biyoloji ve Fizik dersleri kapsamında
nanobilim ve nanoteknoloji konularının eğitim
programına nasıl entegre edilebileceği ve bununla
paralel olarak Scientix Portalı’nın kaynaklara erişim
ve onları geliştirme açışından nasıl kullanılabileceğini
kapsamaktadır. Sınıfiçi uygulamada Kimya dersi
süresince öğrenciler “Periyodik tablo ve özellikleri” ve
“Moleküller arası bağlar” konularında nanobilim ve
nanoteknolojinin ne olduğunu moodle programındaki
videolar ve animasyonlar kullanılarak incelenmiştir.
Ardından konu ile bağlantılı olarak deneyler yapılmış
ve bir drama oyunu ile nanoteknolojideki mevcut
gelişmelerin sosyal ve ekonomik boyutları tartışılmıştır.
Son olarak üniversite öğrencileri ile yapılan
görüşmelerin kayıtları izlenmiş, nanobilim alanında
kariyer yapmanın sağladığı olanaklar hakkında bilgi
sahibi olmuşlardır.
Eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinin
kullanılmasını amaçlayan Ingenious, Belçika merkezli
7 milyon Euro bütçeli AB eğitim alanında Avrupa’da
gösterdiği en prestijli üç proje arasında yer almaktadır.
Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda,
Estonya, İtalya, Avusturya, İsviçre, İsrail, Slovakya,
Portekiz, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve
Türkiye’nin bulunduğu 15 Avrupa ülkesinin katılımı ile
proje etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’den
Maltepe Küçükyalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi dahil
toplam 10 okul kabul edilmiştir.
Yaramaz Pusula Piri Reis Haritası’nın Peşinde
Zehra Sarıoğlu, Saliha Güngör - Özel Karşıyaka Piri Reis İlköğretim
Okulu
Dev Piri Reis Haritası. Dolaplarımızdan çıkan yapboz
parçaları. Kırmızı bir kutu ve yaramaz bir pusula. Bir
sabah ”Öğretmenim dolabımda bir zarf buldum,” diyen
öğrencilerinizin heyecanlanarak yanınıza koştuğunu
düşünün. Peki, bu zarflardan ne çıksın isterdiniz? Biz
yapboz parçalarını çıkardık. Yaramaz Pusula isimli bir
karakter, abisinin penceresinden matematik işlemleriyle
dolu uçup giden yapboz parçalarını arıyor. Piri Reis
kimdir? Pusula nedir? Bu sorulara yanıt bulabilmek,
grup halinde bir iş başarmanın hazzını yaşayabilmek
e¤itimde iyi örnekler konferans› 23
için yola çıktık. Disiplinlerarası bütünlük sağlayarak,
okul dışı gezilerle, aile katılımı çalışmalarıyla ve
oryantiring tekniğiyle üç hafta boyunca çalıştık. Peki,
siz her parçasını heyecanla birleştirdiğimiz dev Piri Reis
Haritası’nı görmeye hazır mısınız?
senaryoları ve hikayeleri ile web araçlarını kullanarak,
öğrencinin süreçte aktif bir rol aldığı işbirlikçi ve proje
tabanlı öğrenme aktiviteleri tasarlanıp uygulanmıştır.
Dijital Yerliler Yazmayı Öğreniyor
Bilgi çağı olan günümüzde eğitim sisteminin amacı
mevcut bilgiyi öğrenciye doğrudan aktarmak değil,
onların bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır (Kaptan,
1999). Mesleki deneyimler gösteriyor ki öğrenciler Fen
dersinde ne kadar olumlu tutum sergiliyorlarsa, Fen
dersinin hayatın içinde ve hayatı kolaylaştırdığını fark
ediyorlarsa, dersi eğlenerek, yaşayarak öğreniyorlarsa
o kadar da başarılı olmaktadırlar. Her sene yapılan
farklı, yenilikçi bilim şenliklerinde öğrenciler yıl içinde
gerçekleştirdikleri özgün projelerini, kendilerinin
geliştirdiği ders materyallerini sergilemektedirler. Ayrıca
ders materyali olarak gördüğü ama dokunamadığı
araçları Ereğli halkına bilim merkezlerinde bulunan
deney setleriyle sunmaktadırlar. Böylece etki alanını
artırmak amacıyla bu deneyimlerden yola çıkarak okula
bilim merkezi kazandırılmıştır.
Hakan Ata - Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Ortaokulu
Bilgisayarda program dilinden yararlanarak oyunlar ve
etkinliklerle oluşturulan ve bu etkinlikleri oluştururken
matematik dersinde öğrenilen kavramları doğrudan
veya dolaylı bir şekilde kullanarak somutlaştırmaya
çalışan Yaratıcı Zihinler Kulübü’nde, her hafta
Scratch programlama dili kullanılarak uygulamalar
geliştirilmektedir. Meyvelerle müzik yapmaktan çizilen
resimlerle bilgisayar yönetmeye, bir oyun hazırlarken
olasılık, cebir ve geometri kavramlarını öğrenmekten
küçük yaş grupları için oyunlar hazırlamaya kadar geniş
bir yelpazede programlar yazılmaktadır.
Eğitimde Teknoloji Kullanımı Örnek Atölyesi
Yelis Gümüşoğlu - Özel Florya Final İlkokulu
Hakan Umutlu - 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi
Oğuzcan Yavaş - Bahçelievler Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
Gelişen dünyaya en kolay uyum sağlayan çocuklardır.
Yirmi yıl sonra ekonomiye katılacak bireyleri atadan
kalma klasik yöntemlerle eğitmeye çalışmak büyük
bir hata olur. Bu kadar yeniliğe açık, esnek ve hızlı
düşünen bireylere “Geleceğin Eğitimi” verilmelidir. Bu
düşünceden yola çıkarak 2030’lu yılların neslini üstün
teknolojileri etkin kullanarak yetiştirmeye karar veren
ve European School Net tarafından yürütülen proje,
geleceğin eğitim teknolojileriyle harmanlanmış sınıf
tasarımları geliştirmeye başlamıştır. Farklı öğrenme
24 e¤itim reformu giriimi
Okulum Bilim Merkezi Oluyor
Şenol Yıldız - Cumhuriyet Ortaokulu
Ses-leniyorum Atölye Çalışması
Serap Erdoğan, Ümran Alan, Burçin Soytürk, Zafer Salkım, Hatice
Kışlalı, Furkan Öncülokur, İpek Ünsal, Mesut Yalçın, Selma Konyalı,
Fatma Saygılı, Tuğçe Takım - Anadolu Üniversitesi
Didem Aydınmakina, Gürkan Yürekli - Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi
Aysun Bay - Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu
Okulöncesi dönem, çocukların sorular sorarak, doğal
merakları ile çevrelerini araştırdıkları bir dönemdir.
Bu dönemde verilecek olan bilimsel eğitim, bilim
okuryazarlığının temelini oluşturmak ve bilime karşı
olumlu tutum geliştirmek adına oldukça önemlidir.
Bu nedenle okulöncesi çocukları bilimle buluşturmayı
amaçlayan bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi
Okulöncesi Öğretmenliği programına kayıtlı öğretmen
adayları tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında “Ses-leniyorum Atölye Çalışması” Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı
Uzay Evi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sesleniyorum Atölye Çalışması ses temalı sekiz etkinlikten
oluşmaktadır. Atölye sürecinde çocuklar eğlenerek
öğrenmiş ve çalışmanın sonunda yapılan resim çizme
etkinliğinde çocukların ses konusuna ilişkin kazanımlar
edindikleri görülmüştür.
Adım Adım Gezegenleri Öğreniyorum
Tülin Kebençü, Özlem Ergüzel - Özel Gelişim Ortaokulu
7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde öğrenme zorluğu
çekilen konulardan biri olan Güneş Sistemi ve Ötesi
ünitesinde, gezegenlerin özelliklerinin öğrenilmesini
kolaylaştırmak, gezegen özelliklerinin öğrenciler
tarafından içselleştirilmesini sağlamak, kazanımların
kullanımını yaşamsal beceriye dönüştürmek amacıyla
oryantiring yöntemi kullanılmış, görsel ve uzamsal
zekayı destekleyici enformasyon aktarımı yapılmış,
hedef öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Sınıflar
kontrol-deney grubu olarak ikiye ayrılmış, uygulama
öncesi ve sonrası kazanım değerlendirme testleri
yapılmış, Fen Tutum Ölçeği uygulanarak zihinsel
süreç becerileri üzerindeki uygulamanın başarısı
değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna geleneksel öğretim
yöntemleri, deney grubuna oryantiring yöntemi
uygulanmıştır. Çalışmalar sonucunda oryantiring
kullanılarak gezegenlerin özellikleri öğretildiğinde
kazanımların uzun süreli belleğe aktarımının daha kolay
olduğu gözlemlenmiştir.
Bizi Affeder misin Doğa?
Semra Yelken - Gazi Ortaokulu
İnsanlar, hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak
uydurmaya çalışırken kendilerini çevreleyen doğal yaşamı
geri dönülmez biçimde tüketir. Umursamazca tükenişin
oluşturacağı sonuçları, gözlem ve deneyler aracılığıyla
öğrenilmesi için bu uygulama gerçekleştirilmiştir. Çıkış
noktası yaşanılan ilin her iki yönlü girişinde bulunan
sülün heykellerini öğrencilerin merak etmesidir.
Araştırma niçin sülün heykeli yapıldığı ve ilde sülün
üretme istasyonunun neden kurulduğunun merak
konusu olmasıyla başlamıştır. Sülünün doğada neslini
sürdürdüğü, insanların doğaya verdiği zarar sonucu nesli
tükenmek üzere olduğundan korumaya alındığı ulaşılan
ilk bilgidir. Bu bilgiler doğrultusunda “Biz doğaya neler
yapıyoruz?” merakı araştırılıp öğrenilmiştir.
Her Yerde Fen Her Yerde Bilim
Gamze Akbaş - Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Ortaokulu
Tüm dünyada insanlığa yeni kapılar açan başarılı
bilim insanları, çocukluk döneminin bir bölümünde
bilime yönelmelerini sağlayan kısa bir yaşantıya
sahip olmuşlardır. Bu yaşantılar kimi zaman bir
bilim merkezi ziyaretinden, kimi zaman da doğa
içerisindeki deneyimlerinden oluşmaktadır. Tüm
bunlardan yola çıkılarak 5. sınıf öğrencilerine yönelik
doğada bilim kampı organize edilmiştir. Bolu’nun
doğal kaynakları eğitim amaçlı kullanılarak öğrenciler
bilim ile tanıştırılmıştır. “Bilim Her Yerde” sloganıyla
öğrencilerde farkındalık yaratılmaya çalışılarak onların
bilişsel, duyusal, psikomotor gelişimlerine ve yaşlarına
uygun olarak hazırlanan farklı disiplin alanlarına yönelik
etkinliklerle bilimin her yerde eğlenceli bir alan olduğu
benimsetilmiştir.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 25
Çok Sesli Demokrasi
Gonca Sağlamol, Zeynep Erez, Ahmetcan Tüzkan, Muzaffer Sungur,
Nazik Hekim, Bahriye Sever Kozan - Özel Gelişim Koleji
Günümüzde bilim ve teknolojide meydana gelen
gelişmeler, değişime davranışsal olarak uyum
sağlayabilecek, problemleri birçok yönüyle bütünsel
olarak çözebilecek nitelikli bireyler yetiştirilmesi
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu değişim, eğitimin
amaçlarında, öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretmen
yeterliklerinde yeniliğe gidilmesini gerektirmektedir.
İhtiyaçlar eğitim sisteminde yeni araştırma ve
yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu gelişmeler
nitelikli bireylerin yetişmesini, bu kişilerin tek bir alan
yerine birçok alanda eğitim almalarını gerektirmektedir.
Yaşamda problemlerin çözümünde, uygulanan
kararlarda tek bir disiplin yer almamaktadır. İçinde
insani, hukuki, ekonomik ve kültürel boyutların olması
birçok disiplinin bir arada kullanılmasını zorunlu hale
getirmektedir. Çalışma yukarıdaki ihtiyaca altyapı
oluşturacak niteliktedir.
geliştirmek; öğrencilerin kendilerini tanıyarak, bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini
geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
Yenilikçi Liderler Tablet Enstitüsünde: Dijital
Alanda Bloom Taksonomisi ve Çoklu Zeka
Uygulamaları
Elif Gürkan, Hatice Özdemir - Özel Bahçeşehir İlkokulu
Sınıf ortamında öğrenme sürecini yapılandırırken
öğretmenler hedeflerine ulaşacak, katılım, motivasyon
sağlayacak ve öğrenmeyi kolaylaştıracak yöntemler
seçerler. Bunu yaparken zeka alanları, kişisel öğrenme
stilleri gibi çok sayıda gözetilen durum vardır. Peki,
tabletler farklılaşmış öğrenmeyi destekleyen cihazlar
olarak, sınıflarda öğretimi desteklemek ve tamamlamak
için nasıl kullanılmalı? 21. yüzyıl sınıf ortamlarında
öğrenciler için benzersiz öğrenme ihtiyaçlarını karşılama
ve öğrenmeyi kişiselleştirme adına dijital vitrinde tablet
uygulamaları nelerdir? Çalışma Bloom Taksonomisi ve
Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı ile desteklenmiştir.
İlköğretim 3-12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bilimsel
Süreç, Yaratıcı Tasarım ve Girişimcilik Eğitimi
İmkansız mı O da Ne?
Mehmet Çakır - Mihalgazi Ortaokulu
Matematik eğitimi ve günlük yaşama hazırlık
çalışmaları çocuğa, soyut kavramı somut hale getirmeyi
amaçlamaktadır. Matematik eğitiminde önemli olan
erken yaşta işlemin doğruluğunun değil matematiksel
kavramların ve matematiğin mekanizmasının
öğrenilmesine rehber olmaktır. Çocuğun bu dönemde
matematiğe yönelik edindiği olumlu deneyimler,
onun tüm hayatı boyunca başarabilme duygusunu
taşımasını sağlar. Günlük yaşam becerileri ise çocuğun
günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan
oluşur. Dolayısıyla sadece çocuğun kendi özbakımına
ait olmayıp, yaşadığı yakın çevresindeki canlı ve cansız
Bu çalışmanın amacı, Eskişehir ilinde ilköğretim
düzeyinde 3-12. sınıf öğrencilerine yönelik bilimsel
süreç, yaratıcı tasarım ve girişimciliğin temellerini
anlatmaktır. Bununla birlikte öğrencilerin hayal
gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme,
yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi becerilerini
geliştirmek, merak duygularını uyararak onlara
öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma
heyecanı veren bir ortam sunmak; öğrencilerin sözel,
analitik ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak ve
26 e¤itim reformu giriimi
İrem Savcı - Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü
varlıklarla olan tüm ilişkilerini kapsayan, günlük yaşam
becerilerini ve matematik çalışmalarını bir bütün olarak
ele alan bu çalışma Şırnak ilinde uygulanmıştır.
Matematik ve Geometri Yazılımlarının Moodle
Platformunda Kullanılması
Hüseyin Baş - Irmak Okulları
Bu çalışmada, Mathematica, Cabri ve Cabri3D
gibi gerek mukavim gerekse dinamik materyaller
oluşturubilen matematik ve geometri yazılımlarının
Moodle platformu içerisinde bulunan aktiviteler
ile entegrasyonu üzerine örnekler bulunmaktadır.
Özellikle Moodle içinde bulunan “Ders (Lesson)” etkinlik
modülü kullanılarak oluşturulmuş ve öğrencinin bizzat
etkileşime girerek öğrenmesini kolaylaştırabileceği,
pekiştirebileceği ve hatta matematiksel ilişkileri
kendi gözlemleriyle çıkarabileceği materyallerin
tasarım süreci açıklanmıştır. Bununla birlikte Moodle
üzerinde bulunan diğer aktivite modüllerinin
tanıtılması, Matematik ve/veya Geometri derslerinde
hangi modülün ne amaçla kullanılabileceği üzerine
uygulanmış örnek çalışmalara da yer verilmiştir.
Model Taksonomisi
Gül Süner, Timur Yavaş - İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel
Ortaokulu
4. sınıftan 6. sınıfa canlılar ve hayat öğrenme alanında
vücudun öğrenme aracı olarak kullanıldığı, öğrencilerin
modellerle yolculuğa çıktığı bir programdır. Öğrenciler,
bilinmeyen bir kentin sokaklarında keşfe çıkarak,
zihinsel bir süreç geçirerek ürün oluşturmaktadırlar.
Etkinlikler günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylarla
bağlantı kurabilmelerini sağlayan okuma bölümüyle
başlamakta, küresel öğrenme stiline sahip öğrencilerde
en çok karşılaştığımız “Ne işime yarayacak?” ve
analitik öğrenme stiline sahip öğrencilerde “Neden?
Nasıl?” sorularına yanıt niteliği taşıyan motivasyon
bölümündeki keşifle devam etmekte ve son olarak
edindiği bilgilerin transferiyle yeni bir model
kent oluşturarak hem etkinliği hem de modelini
değerlendirmektedir. Öğrenci gelişimleri istatistiksel
olarak verilecektir.
Birleştirilmiş Kaderler Matematik Oyun Parkı
İbrahim Yıldırım - Söğütözü İlkokulu
Çalışmanın amacı matematiği yaparak ve yaşayarak
ortamları oluşturması ve matemateği somutlaştırmayı
sağlamaktır. Matematiği eğlenceli hale getirmek
amacıyla oyun oynayarak matematiğin öğrenilmesi
kolaylaştırılmaktadır. Bu nedenle üstünün bir kısmının
kapatıldığı voleybol sahasının, açık alanına çizimler
yapılmış ve üstü kapalı alanın içerisine hafif ve
işçiliği kolay plastik malzemeden çocukların rahat
oynayacakları materyaller yapılmıştır.
Keşfediyorum Paylaşıyorum
Zilif Güney, Remzi Yalçınöz, Melda Dinç, Esra Sancaklı, Sevinç
Özdemir, Nazlı Özdoğru, Emine Akyıldız - Halit Armay Anaokulu
Çocukların ailelerinin de destekleri ile merak ettikleri
konuları araştırmaları ve bunları arkadaşları ile
paylaşmaları sağlanır. Ailelerden çocukların araştırma
yapmalarını destekleyici materyalleri onlara sağlamaları
istenir. Çocukların yaşlarına uygun deneyler sınıfta
uygulanarak fen köşesinde sergilenir.
iPad’i Derslerde Nasıl Etkin Kullanırız?
Kurtuluş Toptaş, Nurdan Karakavak - Adapazarı Özel Enka İlkokulu
Tabletlerin eğitimde hızla yerini almasıyla, öğretmenler
bu cihazı eğitim ortamlarına nasıl entegre edeceğini
düşünmeye başlamıştır. Bu süreçte okullar incelemeler
e¤itimde iyi örnekler konferans› 27
yapmış, araştırmış ve belli marka ve model cihazlara
karar vermiştir. Peki, karar verme sürecinde nelere
dikkat edildi? Kurum olarak neden iPad seçildi? Cihaz
seçimi tek başına yeterli mi? iPad ilkokul, ortaokul
ve lise birimlerinde farklı uygulama modelleri
kullanarak eğitim ortamına dahil edildi. Bu süreçte
farklı uygulamalar kullanarak birçok etkili ders işlendi.
Öğrenci, öğretmen ve velilerin tutumları kaydedildi.
Yapılacak sunumla süreçte gerçekleştirilen etkili sınıfiçi
uygulamalar katılımcılarla paylaşılacaktır.
Fizik ve Matematik Derslerinde Webquest
Yönteminin Kullanımı
Dünya Yılmaz, Selda Baş - Özel Daruşşafaka Lisesi
11. sınıf fen öğrencilerinden, 10. sınıf Matematik
derslerinde öğrendikleri 2. derece denklemler ve
paraboller konusu ile 11. sınıf Fizik derslerinde
öğrendikleri İş, Güç, Enerji ve Dairesel Hareket
ünitelerini birleştirip ideal bir lunapark treni
tasarlamaları istenmiştir. Bu tasarımı yaparken onlar için
hazırlanan belgede adım adım izlenecek yollar verilmiş
ve her akıllarına gelebilecek soru için bir web sitesine
yönlendirme yapılmıştır. Böylece ihtiyaç duydukları
her konuda internetten faydalanabilmişlerdir. Bu
tasarımı yaparken lunapark treni için güvenlik, verim,
çalışabiliyor olması gibi kavramları ön planda tutmaları
istenmiştir.
Eğlenerek Öğrenelim
Yonca Özgün - Özel Daruşşafaka Ortaokulu
Ortaokul 6. sınıflarda Matematik dersi açılar konusu,
7. sınıflarda Fen ve Teknoloji dersi hareket ve kuvvet
konusu, 8. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi Kurtuluş Savaşı
örgütlenme dönemini konu anlatımı, örnek sorular ve
sesli anlatım ile anlatan akıllı telefonlar için web sayfası
28 e¤itim reformu giriimi
hazırlanmıştır. Öğrenci önce konu anlatımını çalışacak,
sonrada örnek soruları çözecektir. Sosyal Bilgiler
dersi sözel konuları içerdiğinden konular sesli olarak
anlatılmıştır.
Uygulamalı Bilim Eğitim Merkezimizde Etkinlik
Yapalım
Mehmet Duran Öznacar, Sezai Sarpkaya, Hüseyin Ali Şahin,
Mihrunisa Duran, Başak Uzun, Çidem Türkoral - Bilim ve Sanat
Merkezi
Öğrencilerin uygulayarak öğrenme deneyimi
yaşamaları, takım olarak proje çalışmaları yapmaları
ve eğitim materyalleri ile eğitimde kalitenin, başarının
artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla
Uygulamalı Bilim Merkezi ve Müzesi, Enerji Parkı, Eko
Park projeleri tasarlanmış ve uygulanmıştır. Proje
kapsamında 81 farklı bilim merkezi ve müzesi materyali
eğitimin niteliğini artırmada kullanılmıştır. Proje Milli
Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Eğitim Öğretimde
Yenilikçilik Ödülleri’nde 2013 yılında finale kalmıştır.
Uygulamalı Bilim Eğitim Merkezi, eğitimde fırsat eşitliği
ilkesi doğrultusunda Adana geneli ve çevre illerdeki tüm
öğrencilerin ve halkın hizmetine açılarak 3000 bireyin
öğrenme deneyimine sunulmuştur.
Timsah Matis’in Bilim Yumurtaları
Gözde Tito, Ebru Gülyuva - İzmir Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları
Gizemli yumurtalar her yerde. Okul bahçesinde,
koridorlarda, sınıfta. Yavru Timsah Matis öğretmeninin
verdiği matematik ve bilim ödevleri için kuzeni
Bilimus’tan yardım ister. Ödevleri timsah yumurtasına
koyup kuzenine gönderir. Bilim yumurtaları yanlışlıkla
Piri Reis’e gelir. Matis’i bu zor durumdan kurtarmak için
Piri Reis çocukları ona yardım etmeye karar verir. Ama
bu görev hiç de kolay olmayacaktır. Matematiğin ve
bilimin muhteşem dünyasında çözülmesi gereken birçok
soru, yapılması gereken birçok deney ve görev onları
beklemektedir. Matematiği ve fen bilimlerini sevmeyen
bir toplum olarak, küçük yaştaki çocuklara matematik
sevgisi, problem çözme ve bilimsel düşünme becerisi
kazandırmak amacıyla hazırlanan bu projede,eğlenceli
çalışmalar ve oyunlarla matematik ve bilime merhaba
demeye hazır mısınız?
Biyoloji Dersinde Aktif Öğrenme Metodu: Popüler
Yarışma Programlarının veya Karton Oyunlarının
Ders Ortamında Kullanılması ve Öğrenmeye Etkileri
Pelin Etgü, Gökalp Erkan - Özel MEF Lisesi
Çoğu eğitimci günümüzde öğretme metodu olarak
artık düz anlatımın kullanılamayacağını ve teknoloji
ile büyüyen yeni nesil öğrencilerin daha interaktif
olmak istediğini biliyor. Bu yüzden, aktif öğrenme
metodu olarak yarışmalar ve oyunlar her öğreticinin
kullanabileceği pratik ve eğlenceli bir metottur. Yarışma
ve oyunlar çoğunlukla üç temel amaç için kullanılır: Yeni
konu öncesi ön bilgileri sınamak, konu tekrarı yapmak
ve değerlendirmek. Örnek olarak hazırlanan etkinlikler
hem powerpoint olarak hem de tablet bilgisayarlarda
flash programı olarak sunulacaktır.
Çarpışma Rotası: Araştırma, Sorgulama ve Düşünme
Odaklı Bir Etkinlik
Kutlu Tanrıverdi, Murat Günel - TED Üniversitesi
Buket Daldikler - Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Seher Damlı - Tuzluçayır Anadolu Lisesi
Sefa Özenir - Celal Yardımcı Anadolu Lisesi
Hüseyin Taha Sökmen - Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Çalışma, 9 ve 10. sınıf Kuvvet ve Hareket ünitesi
kapsamında yürütülen araştırma, sorgulama tabanlı
öğretim ile öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmeyi hedeflemektedir. Araştırma sorgulama
tabanlı öğretim, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini
tasarlamaları açısından fen öğretimi için önemli bir
yaklaşımdır (Crawford, 2000). Bu çalışma Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenen Chain Reaction
Projesi kapsamında gerçekleşen “Çarpışma Rotası”
isimli araştırma ve sorgulama tabanlı uygulamanın,
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkileri
ile ilgili ne düşündüklerini araştırmaktadır. Çalışma
sonucunda öğrencilerin, süreçte daha fazla düşündükleri
ve sorguladıklarına yönelik fikirleri ön plana çıkmıştır.
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı: İlköğretim
Öğrencileri Uygulama Örnekleri
Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Neşe Eşer, Asiye Dila İren, Nihal Güneş,
Serap Sayim, Büşra Gürbak - Özel Daruşşafaka Ortaokulu
Dr. Derya Şahhüseyinoğlu - Araştırmacı Çocuk Merkezi
Eğitim-öğretim ortamları öğrencilerin merak,
heyecan, ilgi ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak
şekilde düzenlendiğinde, öğrenciler derse aktif
olarak katılır, sorular sorar, araştırır, yorumlar, bilgiyi
kendileri yapılandırır. Bu çalışmada; araştırmaya
dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmış, öğrencilerin
bir yandan kendi ilgi duydukları konular üzerinde
araştırma yürütebilmeleri, diğer yandan da bilimsel
araştırmanın temel basamaklarını öğrenebilmeleri
hedeflenmiştir. 18 hafta süren bu çalışmada ilköğretim
öğrencileri fen ve sosyal bilimlere ait seçtikleri
farklı konular üzerinde gruplar halinde araştırmalar
yürütmüşler, bilimsel araştırmanın temel basamaklarını
öğrenmişlerdir. Program süresince farklı alanlarda
yürütülen araştırmalara eleştirel bir bakış açısıyla
yorum getirebilmişler, sınıf ortamındaki bilimsel temelli
araştırma çalışmalarının sınıfiçi etkinliklerine dayalı
verimliliğini değerlendirmişlerdir.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 29
Ortaöğretimde Eğitsel Kulüpler Aracılığıyla Robotik
ve Mühendislik Eğitimi Uygulamaları
Gürsoy Mantas, Müge Tuvay - Özel Daruşşafaka Lisesi
Çocuk gelişiminde sınıfiçi faaliyetler kadar sınıf dışı
etkinlikler de önemlidir. Kulüp faaliyetleri öğrencilerin
eğitim sürecinde öğrendiklerini pekiştirmelerine
imkan tanırken, kariyer planlamalarına da yardımcı
olur. Çocukların olumsuz alışkanlıklara yönelmesini
önlemek amacıyla okullarda sınıf dışı zamanlar
öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve mesleki yaşama
en iyi şekilde hazırlanmalarına imkan tanıyacak
şekilde düzenlenmelidir. Yürütülen Robot Kulübü
çalışmalarında öğrencilerin bilimsel süreçleri kullanarak
proje geliştirmeleri, farklı alanlarda çalışan uzmanlarla
bir araya gelerek çalışma yapmaları ve iletişim,
mühendislik, organizasyon, takım çalışması becerilerini
geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu çalışmada Robot Kulübü
öğrencilerinin yenilikçilik ve girişimcilik fikirlerinin nasıl
geliştirilebileceği, mühendislik bilimlerine olan ilginin
nasıl artırılabileceği örneklenmek istenmiştir.
Matematikte Gamification (Oyunlaştırma)
Sibel Sarı Okumuş – ODTÜ GV Ortaokulu
Gamification (Oyunlaştırma), insanların davranışlarını
ve eğilimlerini değiştirmek için oyun mekanizmalarının,
aslında oyun olmayan aktivitelere uygulanmasına
denir. Bu yöntemin en büyük amacı katılımı ve teşviki
artırmaktır. Oyunlaştırma tasarımlarında temel amaç,
katılımcıya yani öğrenciye istediği şeyleri yapması
doğrultusunda sanal ya da gerçek ödüller vermek ve
bu ödülleri istediği zaman kullanmasını sağlamaktır.
Bu çalışmada oyunlaştırma yardımı ile öğrencilerin
derse olan ilgisini ve ödev yapma durumlarını artırmak
hedeflenmiştir. Öğrenme içeriklerinde belli öğrenme
30 e¤itim reformu giriimi
hedefleri gerçekleştirildiğinde, öğrenme hedefinin
seviyesine göre öğrenciye bir ödül verilebilir ve bu
ödülü istediği zaman kendi yararına kullanması
sağlanabilir. Böylece öğrencinin içeriğe olan ilgisi
artırılmış olur.
Uzaktan Eğitim
Necati Abalı, Kadir Çakmak - Elginkan Vakfı Ümmehan Elginkan
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Murat Özen, Tekin Ekmekçi - Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi
Ahmet Taşkın, Gökhan Basut - Elginkan Vakfı Ahmet Elginkan Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi
Elginkan Vakfı üretim, kalite ve verimin artmasına
katkıda bulunabilmek için sanayi kuruluşlarında
çalışan elemanların ve istihdam edileceklerin, gelişen
ve değişen teknoloji ile üretim şartlarına uyumlarını
sağlamak amacı ile eğitimler planlanmakta ve
vermektedir. Uzaktan eğitim ile geleneksel öğrenmeöğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle
sınıfiçi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı
durumlarda, eğitim çalışmalarını planlayanlar ve
uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve
etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri
ve çeşitli ortamlar aracılığıyla belli bir merkezden
sağlandığı bir öğretim yöntemi oluşturmak
amaçlanmıştır. Ayrıca farklı mekanlardaki katılımcı,
eğitmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri
aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim
faaliyeti oluşturulmuştur.
Katılımcı Okullar
Aynı Toprağın Farklı Ezgileri “Dünden Bugüne
Söylüyorum”
Ufuk Gökcan - Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu
Yunus Derekaya, Bahri Yaman - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mahmure Gökcan - 100. Yıl Ortaokulu
Erhan Gül - Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi
Cem Yılmaz - Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi
Leman Özay - İlkadım ARGE
Bir ulus içinde yer alan farklı geleneksel müzikler,
o ulusun kültürünün belkemiğidir; geçmişi, şimdisi
ve geleceği ile bir bütündür. Bu bakımdan müzik
kültürümüzü oluşturan günümüz ve yakın geçmişimiz
için daha geçerli ve tutarlı çalışmalar yapmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Anadolu’nun küçültülmüş bir
örneği gibi birçok farklı motifi bünyesinde barındıran
Samsun’un Ladik ilçesinin kültürel yapısındaki folklorik
farklılıklar projenin hayata geçmesindeki en önemli
ilham kaynağı olmuştur. Bu amaçla; Gürcüce, Çerkezce,
Lazca, Arapça, Ermenice, Makedonca, Arnavutça,
Romanca, Azeri ve Zazaca ile kendi anadilimiz olmak
üzere 11 farklı dilde yarısı taşımalı (köyden) gelen 30
ilköğretim öğrencisi ile seslendirilen ezgiler ile kültürel
topluluklar müziğin birleştirici etkisi kullanılarak
kaynaştırılmıştır.
EFOR: Eğitim Faaliyetleri Okul Randımanı
Hüseyin Özcan, Fatih İnce, Çağlar Akçay - Edirne İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Banu Mutafçılar - Ticaret Meslek Lisesi
Ali Çelik - Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
Nesrin Onar - Edirne Güzel Sanatlar Lisesi
Seda Donat Bacıoğlu - FSM Ortaokulu
Murat Çeltek - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Muhlise Coşgun Ögeyik - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Mehpare Saka - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
“Bir okulu mükemmel yapan nedir?” sorusuyla
okulların eğitim ekosistemini değerlendirecek
kriterler belirlenmesi için iPhone/iPad’e yönelik bir
veritabanı programı geliştirilmiştir. Böylece proje
sonunda eğitim politikası üreten okulların süreçleri
ve çıktıları belli aralıklarla izlenebilmiş, gösterge
sistemi ile bölgedeki karar vericilere başarı noktasında
hangi okullarda sıkıntı yaşandığına dair fikir verilmiş;
eğitimci ve ailelere neler yapmaları gerektiğine ilişkin
bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Bazı çıktıların veya
uygulamaların izlenmesi, onların önemsenmesini ve
onlara odaklanılmasını sağlamıştır. Bu gösterge sistemi,
yaptırım ve toplumsal gözetim aracılığıyla eğitimde
kalite için teşvik edici olmuştur.
Öğrenme Merkezini Seç, Mandalını Tak ve Oyna
Dilek Sahillioğlu - Mehmet Saka İlkokulu
Okulöncesi eğitim ortamlarının vazgeçilmez alanları
olan öğrenme merkezleri, çocukların gelişim alanlarında,
yeni ve özgün ürünler ortaya koyabilmelerinde,
yeni davranışlar kazanabilmeleri ve yaratıcılıklarını
geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Ayrıca merkezler
çocuklara gelişimsel olarak onları destekleyecek uygun
seçenekler arasından birini seçme olanağı vermektedir.
Merkezler, eğitimci tarafından planlanır, hazırlanır ancak
e¤itimde iyi örnekler konferans› 31
nasıl ve ne oynayacaklarına çocuklar karar verir. Fakat
yapılan çalışmalar çocukların bir kısmının genellikle aynı
öğrenme merkezinde oyun oynamayı tercih ettiğini
göstermektedir. Bu da çocukların oyun zamanında
merkezlerden etkin yararlanmasını engellemektedir.
Oyun planlama yönteminin aracı olan merkez çarkı,
sınıfın diğer hazinelerinin keşfedilmesinde çocukları
yönlendiren gizli bir öğretmen olarak yer almaktadır.
Kalpler Ormana Uzansın (Her Yıl 1000 Fidan
Toprakla Buluşsun)
Süleyman Göç, Hasan Bahcivan, Neslihan Erdoğan, Dilek Dal, Ümit
Can, Bilgehan Şahin, Fatih Şen - Derviş Güneş Ortaokulu
Erdoğan Kaya - Osman Hilmi Kalpaklıoğlu İlkokulu
Mehmet Yaylagül - TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İlkokulu
Hakan Tatlı - Kani Arıkan Ortaokulu
Hüseyin Yaman - Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi
Aytaç Başok - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje okulu bağ ve bahçelerin arasında Kayseri’nin
Talas ilçesinin en eski ve tarihi yerleşim merkezinde yer
almaktadır. Ancak okul doğal bir çevrede yer almasına
rağmen, öğrencilerde çevre bilincinin yetersiz olduğu
öğrenci davranışlarında gözlemlenmiştir. Ayrıca
2011 yılında yapılan kurum özdeğerlendirme anket
sonuçlarına göre “doğa sevgisi ve çevre duyarlılığının
olmaması” iyileştirmeye açık alan olarak tespit edilmiş
ve SWOT analizinde bu konu öncelikli iyileştirmeye
açık alan olarak belirlenmiştir. Bu nedenle proje,
öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmak,
ormanlarının korunması, geliştirilmesi, her türlü çevre
kirliliğinin önlenmesi konusunda farkındalık uyandırmak
ve bu kazanımları tüm topluma yaymak için her
eğitim-öğretim yılı öğrencilerle yapılan çalışmaları
kapsamaktadır.
32 e¤itim reformu giriimi
Sınıfına Dokun Okuluna Hayat Ver
Ali Cihan, Serkan Karademir, Serdar Tekin - Hamitler TOKİ Ticaret
Meslek Lisesi
Atılan her adım küçük de olsa başlangıçtır. Önemli
olan istemek ve gönüllü olmaktır. Görünüşte çok basit
olan bu çalışma zaman geçtikçe meyve verecektir.
Sınıfına Dokun Okuluna Hayat Ver Projesi öğrencinin
sınıfını kendi zevkine göre, kendi maddi imkanlarıyla
emek harcayarak oluşturmasıyla başlamıştır. Böylelikle
öğrenci okula severek ve isteyerek gitmiş ve okulu
benimsemiştir. Bu başlangıç tüm paydaşlara etki etmiş
ve uygulama e-koridor, kütüphanenin düzenlenmesi,
satranç köşesi, üniversite köşesi ve koridorların
tasarımına kadar uzanmıştır.
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Sen Beni Oku, Ben de Seni!
Elif Ünver, Volkan Işıktan - Özel TAKEV İlkokulu
Yaratıcılık, okuma sürecinin gerekli bileşenidir ve bu
nedenle hiçbir okuma deneyimi yaratıcılık bileşeni
ayrı tutularak gerçekleştirilemez. Okuma, içerdiği
zihinsel görevler nedeniyle yaratıcı bir süreç olmak
durumundadır. Yaratıcı okuma uygulamalarıyla
çocuklara okuma alışkanlığı aşılarken; hayal
kurma, merak etme, sorgulama, problem çözme,
farklı perspektifler edinme, grup içinde kendini ve
fikirlerini rahatça ifade edebilme gibi pek çok beceriyi
kazandırmak hedeflenmiştir. Eleştirel bir bakış açısıyla
anlatılanlardan, gösterilenlerden asıl işaret edilene
ulaşmak için uygulanan bir çalışmayı da içeren yaratıcı
okuma uygulamaları, hem kavram üretme hem de
kavram bileştirme eylemleriyle kurduğu yakın ilişki
nedeniyle alıcı bir dilsel beceri olan okumayı, verici bir
dilsel beceriye dönüştürmektedir.
Kapadokya’ya -Genç Gözüyle- Dışarıdan Bakış
Mehmet Ali Sünger, Levent Keskin, Sibel Taşkır, Mustafa Fidan, Hülya
Sarpkaya - Hacı Ahmet Toksöz Ortaokulu
Okulun 2012-13 mezunu öğrencileriyle Kapadokya’yı
genç gözüyle tanıtan iki dilde (Türkçe ve İngilizce) bir
rehber hazırlanmıştır. Öğrenciler bu rehberi hazırlarken
hem yabancı dil yeterliliklerini geliştirmişler hem de
Kapadokya’nın doğal güzelliklerini tanıyıp sevmeye
başlamışlardır. “Comenius Projesi” kapsamında
hazırlanan bu rehber Kapadokya’ya gelen genç turistlere
hitap etmektedir. Özellikle broşürün sonuna eklenen
altı dildeki tanışma ve selamlaşma cümleleri genç
turistlerden büyük ilgi görmüştür. Almanya, Hollanda,
Norveç ve Polonya’dan ortaklarla gerçekleştirilen
projeyle öğrenciler, diğer ülke öğrencileriyle yeni
arkadaşlıklar kurarken başkalarıyla yabancı dilde iletişim
kurmanın heyecanını ve zevkini yaşamışlardır.
Kitaplarla Hayata, Anlara ve Mekanlara Akmak:
Hepimiz Hikayelerden Oluşuyoruz
Deniz Altıparmak, Pınar Ganiç - Özel Kültür Ortaokulu
Bir değişikliğin vakti geldi. Daha fazla eleştirel düşünme,
sorun çözme, özetleme, edinme ve holistik öğrenme
gerekli. Kitaplar, bunları başarmak için ilk ve son
durağımız olacaktır. Bu çalışmada, dil öğreniminde ders
kitapları yerine okuma kitapları kullanmanın avantaj
ve dezavantajların, kitapların öğrencilerin öğrenme ve
öğretmenlerin de öğretme beceri ve tutumlarını nasıl
değiştirdiği, dört beceriyi ve dersler arası işbirliğini göz
önüne alarak okuma temelli bir eğitim programının
nasıl uygulanacağı paylaşılacaktır.
Mondrian ve Kandinsky’nin Sihirli Çizgileri
Konuşuyor
Reinhilde Lingier Özbilgin, Zehra Sarıoğlu - Özel Karşıyaka Piri Reis
İlköğretim Okulu
Mondy bir kuş adı. İki ressam Mondrian ve Kandinsky.
Kutulardan çıkan Mondrian ve Kandinsky gözlükleri.
Okulöncesinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve
sanat çalışmaları iç içe geçebilir mi? Çizgi çizerek sanat
çalışmalarını, sanat çalışmalarıyla da çizgi çizmeyi
öğrenebilir miyiz? Okulöncesinde okuma yazmaya
hazırlık çalışmaları kurgulanmış bir hikaye üzerinden
oluşturulmuştur. Öğrenciler posta kuşu Mondy’i soyut
resimleriyle tanınan bu iki ressamın sihirli çizgileriyle
konuşturdu, çizdi, boyadı, yarattı. 20 öğrenciyle
iki hafta boyunca çalışılan projede görsel sanatlar
öğretmeninin desteğiyle öğrencilerde sanata farklı
bir bakış açısı oluşturmak, okuma yazma farkındalığı
kazandırmak istenmiştir. Mondrian ve Kandinsky
gözlükleriyle çalıştığımız bu eğlenceli ve öğretici
çalışmayı birlikte geliştirmeye hazır mısınız?
Öykü Perileri
Yasemin Sevengül Çapar - Özel Nesibe Aydın İlkokulu
Okulun tüm 2. sınıflarının katıldığı bu proje, sınıf
öğretmenleri tarafından her ay bir temaya ilişkin verilen
sözcüklerle öğrencilerden öykü yazmaları ve her ay
yazılan öyküye uygun resim yapmaları istenir. Yazılan
öyküler dikkatlice incelenir. Yapılan yazım hatalarını
kendilerinin bulması yönünde öğrencilere destek verilir.
2. sınıf öğretmenleri yazılan öykü ve yapılan resimleri
bir dosyada toparlarlar. Kitaba dönüştürme aşamasında
ise öğrenci en severek yazdığı ve kitaba aktarılmasını
istediği öykü ile resmi seçer. Sınıf öğretmeni öyküleri
proje sorumlusuna iletir. Öğrenciler tarafından seçilen
e¤itimde iyi örnekler konferans› 33
öyküler, bilgisayar ortamına aktarılır, okul yayın
kuruluna iletilir. Türkçe öğretmenleri tarafından gerekli
kontrolleri yapıldıktan sonra onay alınmak üzere okul
idaresine teslim edilir.
Kitaplar Sahnede Canlanıyor
Esra Öz, Belgin Güler, Ruhiye Arı, Ganime Başer - Özel Bursa Kültür
Ortaokulu
Çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf yazma becerileri
kulübü öğrencileriyle yürütülen proje kapsamında
öğrencilere her hafta okutulan kitaplardaki
karakterlerden bir kısmını tiyatro sahnesinde
canlandırmaktır. Öğrencilere önce tiyatro türü hakkında
bilgi verilmiş, ardından okudukları kitaplarda onlara
olumlu örnek teşkil edecek karakterler ve bu karakterlerin
özellikleri belirtilmiştir. Daha sonra tüm öğrencilerin
etkin katılımıyla tiyatro metni yazılmaya başlanmıştır.
Oyun, ana kahramanın bir tiyatro sahnesinde
söyleyeceklerini unutup çocukluk günlerine dönmesiyle
başlamaktadır. Çalışmayı sevmeyen içe dönük bir çocuk
olan kahramanın hayatına giren kitap karakterlerinin,
onda meydana getirdiği değişiklikler oyunun temelini
oluşturmaktadır. Daha sonra yazılan bu oyun Tiyatro
Kulübü öğrencilerince de sahnede sergilenmiştir.
Kamu Spotu - Zorluklar
Turkan Kaya - Özel Çevre Koleji
Lise öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini, bilgi ve
iletişim teknolojileri yazarlığını geliştiren, özgüven
ve işbirliğini ön plana çıkaran, toplumsal sorunlarla
ilgili farkındalık yaratmasını hedefleyen ve 21. yüzyıl
becerilerini içeren bir projedir. Grup çalışması sonucunda
hazırlanan dikkat çekici ve bilgilendirici olmayı
hedefleyen kamu spotu videosu, jüri önünde yarışacaktır.
34 e¤itim reformu giriimi
İki Dilli Çocuklarda, Okuduğunu Anlama ve Söz
Varlığını Geliştirmeye Yönelik Yaratıcı Drama
Yönteminin Kullanılması
Muhammed Yıldırım - Mimar Sinan İlkokulu
İki dilli çocuklarda okuduğunu anlama ve söz varlığını
geliştirmeye yönelik yapılan bu çalışmada, yaratıcı
drama yöntemi kullanılmış ve öğrencilerin bu becerilere
sahip olabilmelerinde bu yöntemin etkili olup olmadığı,
çalışma sonucunda ortaya konmaya çalışılmıştır. Sosyal
çevresinde, okulda kullandığı dilden (Türkçe) farklı bir
dil (Kürtçe ve Arapça) kullanan, 2. sınıf seviyesinde
bulunan 20 öğrenci ile 2 metin üzerinde çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalar 12 oturumda toplam 18 ders
saati şeklinde uygulanmıştır. Uygulama sonucunda
okuduğunu anlamaya yönelik olarak sorulan sorulara
%70’in üzerinde doğru cevaplama oranı ve yeni
öğrendiği kelimeleri %95’in üzerinde anlamına uygun
olarak kullanma oranı ele edilmiştir.
Flying Stories Through Technology
Canan Şen, Burcu Baysal, Esin Aksu - Özel Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Ortaokulu
Aylin Tekiner - Bahçeşehir Üniversitesi
İngilizce öğretiminde öğrencilere dört dil becerisini
geliştirecek farklı ve eğlenceli etkinlikler sunmak
hedeflenmiştir. Bu sebeple Web 2.0 uygulamaları
eğitim programına uygun bir şekilde uyarlanmıştır.
VoiceThread ile konuşma ve dinleme becerilerini,
Storybird ile okuma ve yazma becerilerini geliştiren
projeler uygulanmıştır. Sunumda projelerin detayları ve
sonuçları paylaşılacaktır.
İlkokuma-Yazma Öğretiminde Öğrenci Katılımıyla
Hece Oluşturma
Hülya Kartal, Burcu Sarı, Mehmet Soyuçok - Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Kübra Kuzu – Atatürk İlkokulu
Okuma-yazma öğretiminin amacı, etkili bir okumayazma öğretimini gerçekleştirmek, sorgulayan
ve bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
Programın Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin ilkelerinde,
oluşturulacak hecelerin kolay okunması, dilde
kullanım sıklığının olması, anlamının açık ve somut
olması, görselleştirilebilir olması ve işlek hece
yapısına sahip olması ölçütlerine göre oluşturulması
gerektiği belirtilmektedir. Okuma-yazma öğretimi
sürecinde, programda belirtilen bu ölçütlere göre hece
oluşturmaya çalışmak, öncelikle öğrencinin okurken ve
yazarken heceleme yanlışları yapmasına, okuduklarını
anlamakta zorlanmasına yol açacaktır. Bu güçlükler
göz önünde bulundurularak öğrencileri hece oluşturma
sürecinde etkin kılacak ve kapalı heceden açık heceye
gidilmesinin öğrenme süreci açısından yol açacağı
olumsuzlukları önleyebilecek etkinlikler hazırlanmıştır.
geçen öğrenciler, bu uygulama ile 21. yüzyıl öğrencisinin
eğitiminin büyük bir parçası haline gelen yaratıcı
düşünme, iletişim kurma ve ortak çalışma yönlerini
geliştirirken İngilizce derslerinde genelde sıkıcı görülen
yazma aktivitelerini canlandırmak amaçlanmıştır.
Argümantasyona Dayalı Dil Eğitimi
Uygulamalarının Eleştirel Düşünme Becerilerine
Etkisi
Fatih Kana, Abdullah Şahin - ÇOMÜ
Murat Günel - TED Üniversitesi
Argümantasyona dayalı Dil Eğitimi (ADE) yaklaşımı
yapılandırmacılığı esas alan, araştırma, sorgulama ve
düşünme becerilerini geliştiren, ders içerisinde dört
temel dil becerisinin etkin kullanımını sağlayan bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, programların “düşünen,
araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirme” hedefine uygun
bir yaklaşımdır. Bu araştırmanın amacı, ADE yaklaşımının
Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme
becerilerine etkisini tespit etmektir. Araştırmada deneysel
uygulamanın öğrenme üzerindeki etkilerini saptamak için
nicel araştırma yöntemlerinden “ön test-son test kontrol
gruplu deneysel desen” kullanılmıştır.
Story Fever
Seda Öz - Özel Çevre Koleji
Sokakların Dili Olsa
Hikaye anlatımı dünyadaki en eski öğretme
metotlarından biridir. Okuma ve yazmanın geniş
kitlelere yayılmasından çok önce sözel hikaye anlatımı
bilgiyi aktarmanın en yaygın yolu olmuştur. Günümüzde
teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu eski metot yepyeni
bir yön kazanmıştır. Dijital hikayeler yazarak öğrenciler
artık sadece hikayeyi okuyan değil, bunları yaratan
konumuna geçmiş durumdadırlar. Öğrencilerin, Story
Fever uygulaması ile dijital hikayeler yaratmaları
hedeflenmiştir. Proje sürecinde birçok farklı aşamadan
Sevcan Pehlivan - ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu
Uygulama, anlama, anlatma ve eleştirel düşünme
becerilerinin geliştirilmesine dayalı bir proje ODTÜ GV
Ankara, Mersin, Denizli, Kayseri Okulları ve danışmanlık
hizmeti verilen okullarda uygulanmıştır. Projenin
merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeyde yaşayan
insanların ve yaşamlarının tanınması, hayatın aktığı yer
olan sokakların yeniden keşfi, mekanların ruhu olduğu
algısının fark edilmesi yer almıştır. Bu kazanımlara
ulaşmada anadili dersinin rolü çok büyüktür. Belirlenen
e¤itimde iyi örnekler konferans› 35
konuda ilerlerken öğrencilerin başta okuma becerileri
olmak üzere eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini
dört temel öğrenme alanı içinde (dinleme, okuma,
konuşma, yazma) geliştirmek amaçlanmıştır.
Welcome Türkçe
Ülkü Akpolat, Derya Başol - Çevre Koleji
9. sınıf Dil ve Anlatım dersi kapsamında işlenen Ses
Bilgisi, Yazım Kuralları ve Yapı Bilgisi konularının
öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması ve konuların
yaşayarak, araştırarak ve yaparak öğrenmelerinin
amaçlandığı bir etkinliktir. “Welcome Türkçe”
etkinliğinin uygulamasında öğrenciler üçer kişilik
gruplara ayrılmıştır. Her gruba birer gazete ismi
verilerek 1 ay süreyle takip etmeleri istenmiştir.
Gazetelerin incelenmesi ve kullanılan sözcüklerin
dilbilgisi kurallarına göre Türkçe olup olmadıklarının
tespit edilmesi ile düzenli olarak kaydedilmesi
istenmiştir. Bir ay sonunda en çok kullanılan sözcükler
tespit edilmiş, en çok tekrarlanan sözcüklerin Türkçe
karşılıklarının olup olmadığı, varsa bilinip bilinmediği
araştırılmıştır. Sonuç afiş hazırlanarak sınıfta sunulmuş
ve okulda sergilenmiştir.
Eklerin Sihri
Küre-sel İle İngilizce Öğrenme
Gülşen Gökçe, Serkan Şıkay - Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
Nehirler, denizler, okyanuslar, boğazlarla birbirine bağlı
bir bütün olduğu gibi dünya üzerindeki değişik ülke ve
kültürlere ait bilgiler de halkların etkileşimi sonucu aynı
su metaforunda olduğu gibi birbirine bağlıdır ve bir
bütünü oluşturur. Bilgilerin de su ve sel gibi her yeri ve
herkesi kapsayıp dünya üzerinde dolaşması nedeniyle
proje küre-sel olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda,
bir küre tasarlanmış ve okulun en görünen yerine
yerleştirilerek öğrencilerin hergün içine kelime atması ve
bu kelimeleri öğrenmeleri sağlanmıştır.
Grafik Düzenleyicilerle Yazmak Çok Kolay!
Nergis Devrim, Burçin Türkoğlu, Yeşim Er Özcan, Handan Kızıl Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu
Öğrencilerinizin yazma eyleminden gün geçtikçe
uzaklaştığını mı düşünüyorsunuz? Öğrencilerinizi
yazmaya yöneltecek, bu yolda onları motive edecek
neler yapılabilirsiniz? İşe, yazı planını farklılaştırarak
başlamaya ne dersiniz? Plan yapma aşamasında grafik
düzenleyicileri kullanarak, öğrencilerin yazdıklarını
görünce çok etkileneceksiniz. Kalem tutan o minik ellerin
ortaya çıkardığı dev yazılar sizleri çok şaşırtacak.
Betül Saraç, Meltem Divitçi Dalman - Özel İlgi Okulları
“Eklerin Sihri” adlı çalışma Türkçenin kök ve ek
uyumunu kavratmak, öğrencinin ders konusuna karşı
önyargılarını yok etmek, öğrenciyi dersin içinde tutmak,
kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve başarı oranını yükseltmek
için mıknatısların kendine özgü çekme ve itme
özelliklerinden yararlanarak oluşturulan, uygulanması
kolay ancak sonucu etkili bir ders uygulamasıdır.
36 e¤itim reformu giriimi
Üretim Atölyesinde Kurbağaları Prense Dönüştürelim
Beyhan Karagözgil, Ayfer Bilici, Y. Sıddık Çağlayan - Özel Ekin
İlkokulu
Adını ne koyarsak koyalım günümüzde uygulanan
tekniklerin öğrencileri okuma ve yazma alanlarında
otonom süreçlere ulaştırmada yetersiz kaldığını
gözlemliyoruz. Özellikle de ülkemizde kullanılan ölçme
sistemleri bu olumsuzluğu artırır niteliktedir. Ancak
okuma ve yazma becerileri bir dilin kullanımında,
gelişiminde temel iletişim becerilerindendir. Bu iki
beceriyi çağın gereklerine, teknolojiye ve çaresizliklere
yenilerek terk edemeyecek kadar dilimizi seviyor,
edebiyatı biliyoruz. Yeniçağın gereklerine göre
düzenlenen ve yeni nesil öğrencileri tekrar okuma ve
yazmadan zevk alır hale getirmeyi amaçlayan, mucizelere
açılan üretim atölyesinin kapıları açılıyor ve atölye
mantığı ve uygulama örnekleri ile çirkin kurbağanın nasıl
prense dönüştüğü açıklanıyor.
gerçek sevginin ve dostluğun ne olduğu; günümüz
dünyasında telaşlı ve tüketici bir yığına dönüşen
insanlığın doğadan nasıl koptuğu; gittikçe duyarsızlaşan
insanlığın kendi sonunu nasıl hazırladığı vurgulanmıştır.
Hanımefendiler, Beyefendiler! Kitap Ödül Törenimize
Hoş Geldiniz! Kitap Ödülleri Adaylarını Sunmaktan
Onur Duyarız!
Aylin Kama - Özel Ekin Ortaokulu
Hayal ile gerçek arasında aslında çok ince bir çizgi vardır.
Birçok insan için gerçekler de bir zamanlar hayaldi.
Bir an için karşınızda duran resimden portrenin çıkıp
canlandığını hayal etsenize! Ne düşünürdünüz? Nasıl
davranırdınız? Korkar mıydınız? Ya da soru sorma
cesaretiniz olsaydı ona, ne sorardınız? İngilizcenin resim,
müzik ve drama ile birleştiği eğlenceli bir yolculuğa
hazırsanız, çok doğru yerdesiniz! “Welcome to our Art
Gallery!”
Okuma kültürü edindirmek, Türkçe öğretiminin başat
amaçlarından biridir. Programın bu önemli amacının
yerleşik davranışa dönüşebilmesi için öğrencilerin
kitaplarla birebir iletişim ve etkileşim yaşaması
gerekir. Sınıf Kitap Ödülleri her seviyede ve becerideki
öğrencilerin okudukları kitaplarla ilgili kendi görüşlerini
arkadaşlarıyla paylaştıkları, kendi heyecanlarını
arkadaşlarına bulaştırdıkları, ödül kategorileri
belirledikleri, ödül almaya layık olduğuna inandıkları
kitapları aday gösterdikleri, çocuk edebiyatını çocuk
bakış açısıyla değerlendirdikleri ve ödül töreniyle
unutamayacakları bir deneyim yaşadıkları keyifli bir
uygulamadır.
Günümüz Dünyasına Düşen Bir Küçük Prens
Meeting Challenges Birds In The Garden
The Clil Activity Of 3rd Grades “Art Gallery”
Zeynep Mutman, Ayşen Tugal Bursa ,Merve Kalay - Nilüfer Bahçeşehir
Koleji
Ümit Düzgün - Darüşşafaka Eğitim Kurumları
Çocuk ve yetişkin dünyası birbirinden farklıdır; hayalleri,
hayata bakış açıları, soruları ayrıdır. Büyüdükçe hayaller
çoraklaşır, yetmezmiş gibi çocukların hayal gücü de
dikkate alınmaz. Çok katmanlı yapısıyla her okumada ayrı
tat veren Küçük Prens kitabı Darüşşafakalı öğrencilerin
hep gözbebeği olmuştur. Umut etme, hayal kurma,
arkadaşlık hatta bunun da ötesinde “Darüşşafakalı
Çocuklar Kardeştir” ilkesini oluşturan öğrencilerle Küçük
Prens üzerine çalıştık. Çalışmada, gerçeğin görünenden
ve öğretilenden farklı olabileceği; hayal kurmanın önemi;
Zeynep Yeşim Seven, Burcu Tuncel Suzi Bahar - Özel Daruşşafaka
Ortaokulu
Yabancı dil eğitiminde baz alınan CLIL eğitim sistemine
uygun olarak hazırlanan derslerde amaç, öğrencileri
düşündürmek ve eğlenirken öğrenmelerini ve bilgilerini
yansıtmalarını sağlamaktır. MYP ve CLIL programlarına
uygun olarak seçilmiş kitaplardaki konuları işlerken
amaç, öğrencilerin dili yaşayarak ve gerçek hayattaki
örnekleri ile kullanarak özümsemelerini sağlamaktır.
Bu bağlamda paylaşmak istediğimiz dersimizde bu
anlayışımızdan bir örnek sunmak istiyoruz.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 37
Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilirlik Eğitiminde Yerelden Küresele Doğru
Bilinç Geliştirme
Sürdürülebilir Yaşamın Eğitim Ortamına
Aktarılmasında Örnek Uygulamalar: Sera ve Kümes
Projeleri
Aslı Esen, Pınar Penekli - Özel Tan Fen Lisesi
Engin Kahyaoğlu - Hisar Eğitim Vakfı Okulları
Proje, lise coğrafya eğitim programı çerçevesinde
uygulanan bir çalışmadır. Proje kapsamında Sürdürülebilir
Yaşam Kulübü’nü seçen lise öğrencilerinden çekirdek bir
grup oluşturulmuştur. Bu grup, okulöncesi seviyesinden
12. sınıfa kadar olan tüm öğrencilere yönelik,
sürdürülebilir kalkınma ve eğitim kapsamında bütünlüklü
bir proje ortaya çıkarmıştır. Atık yönetimi, ekosistemler,
madde döngüleri, doğa ve insan, hayat bilgisi gibi farklı
kademelere ve branşlara ait ünitelerdeki kazanımların
elde edildiği bir yapıda olan projede akran eğitimi, yatay
ve dikey ilişkilendirmeler, sözlü sunum, belgesel film
çekimi, anket çalışmaları gibi pek çok farklı yöntemler
kullanılarak, tüm okulun ödev/proje/etkinlik üretebileceği
ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak oluşturulan sera
ve kümes yapıları okula kazandırılmıştır.
10. sınıf öğrencileri uluslararası sürdürülebilirlik eğitim
programına kaydedilmiştir. Çalışma, kimya öğretmeni
ile işbirliği yaparak gerçekleştirilmiştir. Maliyeti olmayan
ve internet üzerinden yürütülen çalışma İsveç’teki Lund
Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Öğrenciler
çalışmaya gruplar oluşturarak katılmıştır. Bu gruplar
uluslararası bir sınıfın içinde yer almıştır. Çalışmalar
süresince ülkelerinin çevre sorunlarını, sürdürülebilir
kalkınma için neler yapıldığını ve çözüm önerilerini
paylaşmışlardır. Verilen görevleri iki haftalık aralarla
hazırlamışlardır. Görevler kendilerinden başlayarak sonuçta
küresel ölçekte dünyanın sürdürülebilir kalkınma konusunda
üzerine düşenleri anlamalarını sağlamıştır. Çalışmaları
yaparken yıl sonunda işlenecek konulara daha üst düzey
bir bakış açısıyla hazır olmaları sağlanmıştır. Öğrendiklerini
çevre projeleri yaparak uygulamaya taşımışlardır.
Nesli Tehlikede Olan Hayvan Dostlarımız Sınıfımızda
Hamit Levent Evci, Jülide Erdoğan - Toplum Gönüllüleri Vakfı
Seda Altay - Doğankent Celil Çavuşoğlu İlkokulu
Meryem Altunbaş - Gazi Osman Paşa İlkokulu
Ayşe Oruç - WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
Barış Zamanı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Janssen Türkiye
ortaklığında gerçekleştirilen Beyaz Şapkalar Projesi
kapsamında Tekne Oyun-Eğitim Toplantı ekibi ile birlikte
geliştirilmiş olan eğitsel kutu oyunudur. İşbirliğine
dayanan oyunda, oyuncular, oyuna karşı beraber oynarlar.
Oyunun sonunda ya oyuncular kazanır ve oyun kaybeder
ya da oyun kazanır ve oyuncular kaybeder. Hedef kitlesi
12 yaş üstü olan oyunun üç temel amacı vardır: Bir yerde
savaş varsa, bu hepimizi etkileyen bir durumdur. Barışa
ulaşmak için, birlikte mücadele etmek gerekir. Barış halini
korumak için de birlikte mücadele etmek gerekir.
Bu çalışmada nesli tükenmiş/tehlikede olan hayvanların
nesillerinin neden tükendiği ve tehlikede olan türlerin
korunması için ne tür önlemler alınabileceğine ilişkin
öğrencilerde farkındalık yaratmak, onlara eleştirel/yaratıcı
düşünme becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. Çalışma,
doğal yaşam alanı arasında Adana’nın Akyatan Lagünü’nde
bulunan peçeli baykuş, saz kedisi ve caretta carettalar
üzerinde temellendirilmiştir. Öğrenciler üç gruba ayrılarak
üç hayvanla ilgili araştırmalar, sunumlar, yaratıcı drama
çalışmaları yapmıştır. Bu hayvanlarla ilgili haberlerden
oluşturulan forumlara yorumlar yazılarak, nesillerinin
“Barış Zamanı” Eğitsel Kutu Oyunu
38 e¤itim reformu giriimi
devam etmesi için yapabilecekler farklı meslek gruplarının
bakış açısıyla gözden geçirilmiştir. İlginç sorular sorarak
birbirleriyle röportajlar yapmışlardır. Daire resim tekniği
ile edinilen deneyimler resme aktarılmış ve tüm çalışmalar
sergilenmiştir.
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve Kariyer
Danışmanlığı
Lise Tanıtımı Kariyer Günleri - Ortaöğretimle
Tanışıyorum Projesi
Nuray Sevinç, Beytullah Özkan, Osman Bengihan - Cemile Yeşil Anadolu
Lisesi
Lise Tanıtımı Kariyer Günleri - Ortaöğretimle Tanışıyorum
Projesi ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine bir üst kademe
eğitim kurumları olarak liseleri kendi ortamları,
öğretmenleri, öğrencileri aracılığıyla tanıtmayı
amaçlamaktadır. Projeye Çorlu ilçesi genelinde ilköğretim
okulları ve ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak
düzenlenmiştir. Proje kapsamında öğrencilere, liselerde
görev yapan rehber öğretmenler tarafından “meslek
seçimi” konulu sunumlar ile ortaöğretim kurumlarının
genel tanıtılması ve Tekirdağ bölgesindeki liselerin
tanıtımları yapılmıştır. Projeye Çorlu ilçesindeki 27
ilköğretim okulundan 540 son sınıf öğrencisi katılmıştır.
Uygulama sonrasında katılımcı okullar öğrencilerinin
görüşleri alınmıştır. Öğrenciler meslek seçiminde lise
seçiminin önemini kavramak açısından projeyle ilgili
memnuniyetlerini belirtmişlerdir.
Mesleki Teknik Eğitimde Özgün Tasarımcılar
Emel Kara, Selma Çetmilioğlu, Özcan Mutlu - Mustafa Celal Eğretli Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
Sanat Tasarım Alanı, toplumsal yaşamın temelini
oluşturan kültür ve tarihsel sürecin bir ürünüdür. Yapılan
araştırmalarda endüstriyel dünyanın koşulları, üretim
ilişkilerinde olduğu kadar bu konuda eğitim-öğretim
yapan kurumların eğitim sistem ve kimliklerinde de
uyarıcı olmaktadır. Eğitimde dönüşüm yaklaşımıyla
oluşturulan eğitim modeli; Türk sanayicisinin karşılaştığı
özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliğinin
ve istihdamının karşılanabileceğini göstermektedir.
Bu nedenle okulda sanat tasarımı alanı öğrencilerine
ruhsal, duyusal, dokunsal eğitim uygulamalarıyla
başlamak projenin yolunu açmıştır. Öğrencilerin çalışma
ortamlarında yapılan stüdyo dönüşümleri ufuk açacak bir
eğitim anlayışını geliştirmiştir. Sektörle yapılan işbirlikleri
ile de öğrenciye farkındalık kazandırılmış sergiler, fuarlar,
konferanslar, seminerlerle mesleki eğitim desteklenmiştir.
Akran Dayanışması Yöntemi Temel Alınarak Akran
Yardımcıları Tarafından Gerçekleştirilen Öğretirken
Öğrenme Uygulaması
Yasemin Gökçe - Aksaray Hazım Kulak Anadolu Lisesi
Akran yardımcılığı öğrenciden öğrenciye hizmet olup
öğrencilerin birbirlerine destek verdikleri bir süreçtir.
Akran dayanışması uygulamasında yer alan öğrenciler
akran yardımcıları ve bu süreçte yönetimsel destek
sağlayan psikolojik danışman ise akran yardımcıları
koordinatörü olarak tanımlanmıştır. Uygulamada gönüllü
olarak 11. sınıf seviyesinde 32 öğrenci akran yardımcılığı
görevi üstlenmiştir. Bu grup akran çalışma oturumlarında,
akran yardımcıları koordinatörü tarafından eğitime
alınmıştır. Daha sonra birlikte hazırlanan eylem planı
kapsamında çalışmalar başlamıştır. Grup öncelikli anket
uygulayarak ihtiyaç analizi yapmıştır. Anket sonucunda
paylaşım konuları belirlenmiş ve bu doğrultuda eğitim
oturumları yapılmıştır.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 39
Engellilerde Mesleki Eğitim
Hasan Demir, Sıddık Cansever, Emine Varyeter, Dudu Banu Çakar Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje, engelli bireylerin sahip oldukları kısıtlılıkların,
onların toplumsal üretime ve toplumsal yaşama
katılmaları için engelleyici bir durum olmadığı ve diğer
bireylerle ortak çalışmalar yapabilecekleri ve meslek
edinebilecekleri gerçeği de göz önünde bulundurularak,
bu bireylerin hangi eğitimlerden faydalanabilecekleri,
hangi kurumlara başvurabilecekleri ve hangi meslekleri
yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje ile engelli bireylerin
mesleki eğitime yönlendirilmeleri konusunda
öğretmenlerin ve velilerinin bilgilendirilmesi, engelli
bireylere mesleki eğitim veren kurumların tanıtımı ve
bu kurumlarla işbirliği sağlanması, mesleki eğitimlerini
tamamlamış engelli bireylerin çalışma alanlarının
örneklendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçlar ve hedefler
doğrultusunda alanlarında uzman öğretmenlerimizce
1-2 dakika süren, soru odaklı videolar hazırlanmıştır.
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
Farklılıklarımızla Farklıyız... Birlikteyiz “Engellilere
Yönelik Farkındalık Geliştirme Akran Dayanışması”
Yeter Akbıyık, Okan Yakışan, Filiz Kısabacak, Gülcan Çopuroğlu Atatürk Ortaokulu
Öğrencilerin engelli bireylere saygı duymasını
sağlayarak farkındalıklarını arttırma, empati ile
yaklaşarak sevgi, eşitlik, kardeşlik , yardımlaşma
ve sorumluluk duygularını geliştirerek ve sosyal
becerilerini desteklemeleri amaçlanmıştır. Böylece
proje; öğrencilerin engelli öğrencileri tanıma ve
empatik özelliklerini geliştirebilme, engelli öğrencilerin
sorumluluğunu alarak birlikte iş yapabilme becerilerini
40 e¤itim reformu giriimi
destekleme ve geliştirme, akran desteği ile engelli
öğrencilerin özelliklerini sınıflarda anlatarak farkındalık
ve sorumluluk duygularını geliştirme, saygı ve sevgi
duygularıyla destekleme ve akran destek grupları
oluşturma, toplumsal duyarlılık ve farkındalıklarını
geliştirerek kardeşçe aynı eğitim ortamlarından
yaralanabilme olanakları sağlama, engelli öğrencilerle
birlikte iyi vakit geçirme koşulları sağlanarak birlikte
üretme, öğrenme ve paylaşma ortamları yaratmalarını
hedeflemiştir.
Tablet Bilgisayarım Benim İçin Konuşuyor: Otizmli
Çocuklara Tablet Bilgisayarlar Yoluyla Bağımsızlık
ve İletişim Becerisi Kazandırma
Ünver Direm, Ayça Tuncer, Deniz Yılmaz, Binyamin Birkan - Özel
Tohum Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Çalışmanın amacı, otizmli çocuklara tablet bilgisayar
aracılığıyla etkinlik çizelgesi kullanarak etkinliklerini
bağımsız bir şekilde yerine getirmelerini ve iletişim
modülünü kullanarak başkalarıyla bağımsız bir şekilde
iletişim kurmalarını sağlamaktır. Çalışmaya, karşılıklı
konuşma becerilerine sahip olmayan ve günlük
rutinlerini bağımsız yerine getiremeyen otizm tanısı
almış 2, 5-8 yaşları arasında 5 çocuk katılmıştır. Her iki
beceri için öğretimin başında temel zorluk seviyesinde
basit etkinlikler seçilmiştir. Hedef becerilerin
öğretiminde ipucu sunma (elle yönlendirme) ve ipucunu
geri çekme (aşamalı yardım, uzamsal geri çekme, gölge
olma ve yakınlığı azaltma) kullanılmıştır. Çalışmanın
sonunda tüm çocuklar her iki hedef beceride önemli
ilerlemeler göstermişlerdir.
Zeka ve Akıl Oyunları Programının Anasınıfı ve
İlkokul Öğrencilerinin Zeka Düzeylerine Etkisi
Şiir Dinletisi: Dizelerin Sese, Göze Dönüşerek
Dünyaya Dokunması
Hamide Ertepınar, Ayşin Kaplan Sayı, Gül Güler - İstanbul Aydın
Üniversitesi
Mehmet Hilmi Eren - MEB
Tunahan Coşkun - TÜZDER
Asiye Dila İren - Özel Daruşşafaka Ortaokulu
Hatice Çelik - Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu
Bu araştırmanın temel amacı, öğrencilerin zeka
gelişimini destekleyen bir Zeka Oyunları Dersi
programının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanarak,
sonuçlarının ortaya konmasını sağlamaktır. Bu sebeple
üç ilkokul ve bir anaokulda, anasınıfı düzeyinde 20
öğrenciye ve 1. sınıf düzeyinde öğrenim gören 60
öğrenciye eğitim verilmiş ve verilen eğitimin etkililiği
sınanmıştır. Çalışma İstanbul ilinde, Zeytinburnu,
Bakırköy, Küçükçekmece ilçelerinde zeka testleri
sonucunda belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulama
öncesi ve sonrası gelişimleri zeka testleri kullanılarak
izlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Zeka ve Akıl
Oyunları Programı öğrencilerin öntest-sontest zeka
puanlarını anlamlı düzeyde artırmıştır.
Değerlerle Engelleri Açarım
Halil Yavuz Ezginci, Meram Çayırbağı Tahsin, Özlem Bengisu Emiroğlu İlkokulu
İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar
daha özerk ve bağımsız bir kişilik geliştirirler, düşünme
ve duygularını açıklama özgürlüğü ve alışkanlığını
kazanırlar. Etkili bir iletişimin oluşturulamadığı, iletişim
engellerinin yer aldığı bir ortamda çocukların sağlıklı
gelişimleri mümkün değildir. Değerlerle Engelleri
Açarım Projesi öğrenciler ve aileler arasında köprü
kurarak engelilerin toplum hayatındaki önemini
anlatmak amacıyla düzenlenmiştir. Değerler eğitimi
kavramlarından yola çıkarak sınıfta aileler ile drama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Her birey farklı biçimde dokunur dünyaya. Şiir bu farklılığı
ortak bir duyuya dönüştürmek için biçilmiş bir kaftandır.
Okulun Şiir Kulübü öğrencileri bu ortak duyuyu yakalamış
ve Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu’yla bunu bir
toplum hizmet projesi haline getirmiştir. Öğrenciler, görme
engelli öğrencilere projeyi tanıtmış, projenin beğenilmesi
üzerine çalışmalara başlamıştır. Türk ve dünya şairlerinden
yaşama sevinci temalı şiirleri tarayıp seçmişlerdir. Görme
Engelliler Okulu Türkçe öğretmeni, şiirleri Braill Alfabesi
şeklinde öğrencilere dağıtmıştır. Öğrencilerle ses, nefes ve
okuma çalışmaları yapılmıştır. İlk performans 21 Mart Dünya
Şiir Günü’nde Darüşşafaka’da, ikincisiyse Veysel Vardal
Görme Engelliler Ortaokulu’nda Nisan ayında sergilenmiştir.
Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İşbirlikleri
Hizmet Et-Öğren: Bir Değer Kazandırma Aracı Olarak
Topluma Hizmet Uygulamaları
Zehra Sedef Korkmaz - Artvin Çoruh Üniversitesi
Adnan Küçükoğlu - Atatürk Üniversitesi
Bu uygulamanın amacı, Topluma Hizmet Uygulamaları’nın
(THU) öğretmen adaylarının değer kazanımlarına etkisini
incelemektir. 2011-12 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
THU dersini alan bir grup öğretmen adayı ile “Yeşeren
Değerlerimiz” isimli bir proje geliştirilmiştir. Bu uygulama
da karma yöntem araştırma desenlerinden çeşitleme
yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda uygulamanın
nicel veri kaynağını Portre Değerler Anketi (PDA) ile
toplanan veriler oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel veri
kaynaklarını ise öğretmen adaylarının tutmuş oldukları
günlükler, araştırmacıların yapmış oldukları gözlemler
e¤itimde iyi örnekler konferans› 41
ve paydaş kurum yetkilileri, öğrenciler ve öğretmen
adaylarıyla yapılan görüşmeler oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının projeler sayesinde sorumluluk,
sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik gibi değerlerinde
olumlu değişiklikler olduğu sonucuna varılmıştır.
PAÜ Eğitim Fakültesi ve ODTÜ Geliştirme Vakfı
Denizli İlkokulu İşbirliğinde “Arkeoloji Yaz Bilim
Kampı”
Aslı Fitoloğlu, Aslıhan Fenli - ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli
İlkokulu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile ODTÜ
GV Denizli İlkokulu işbirliğinde gerçekleşen projede,
Denizli’de öğrenim gören Çocuk Esirgeme Kurumu,
Koruyucu Aile yanında kalan sosyoekonomik düzeyi
düşük 4 ve 5. sınıf öğrencilerine, arkeolojik kazı, alan
gezisi, fen ve teknoloji, görsel sanatlar, Türkçe, beden
eğitimi, jeoloji, sanat tarihi alanlarında bilim insanları
ve eğitmenler tarafından eğitim ve uygulama ortamları
hazırlanmıştır. Proje öğrencilerin, sosyalleşme, iletişim
kurma, sistematik hareket etme, bir arada çalışabilme,
paylaşma gibi sosyal davranışları kazanmalarını da
amaçlamaktadır. Çalışmanın değerlendirme sürecinde
ilk olarak öğrencilerin bilimsel tutumlarına ilişkin giriş
özellikleri test edilmiş, ardından kamp süreci sonundaki
özellikleri karşılaştırılarak fark irdelenmiştir.
Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamlarında
Tartışmak: Öğretmenlerin ve Akademisyenlerin
Birlikte Öğrenme ve Üretme Projesi
Melisa Soran - SEÇBİR
Özgür Şensoy, Ayzin Çelik, Yeşim Er, Mine Koçak Yalaz - Terakki
Vakfı Okulları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları
Merkezi ve Terakki Vakfı Okulları işbirliğinde 2012-13
42 e¤itim reformu giriimi
eğitim yılında gerçekleştirilen bu projenin amacı, farklı
disiplinlerden akademisyenlerle öğretmenlerin önyargılar,
kalıpyargılar ve ayrımcılık meseleleri üzerine birlikte
çalışacağı ve üreteceği bir zemin sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda projede farklı branş ve seviyelerden
23 öğretmenden oluşan proje grubu, bir eğitim yılı boyunca
akademisyenlerle birlikte çalışarak ders önerileri
geliştirmiştir. Bu ders önerileri akademisyenlerin kaleme
aldığı arka plan bilgisi sağlayan metinlerin de yer aldığı
Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak: Engelli
Ayrımcılığı ve Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Örnek Ders
Uygulamaları kitabında toplanmıştır.
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları için İyi
Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli
Nermin Bulunuz, Mızrap Bulunuz, Esim Gürsoy, Şehnaz Baltacı
Göktalay, Hatice Çağlar Özteke, Umut M. Salihoğlu, Hanife Peker Uludağ Üniversitesi
Öğretmenlik uygulaması derslerinin içeriği hakkında
1997 yılında YÖK, MEB ve Dünya Bankası işbirliği ile bir
proje gerçekleştirilmiş ve Fakülte-Okul İşbirliği Kitabı
yayımlanmıştır. Fakat araştırmalar bu dersin uygulanması
konusunda bir standardın olmaması, dersin eğitim almamış
öğretim elemanları tarafından verilmesi ve adayların
dersleri hakkında paydaşlardan yeterli dönüt almadan
ve kendilerini mesleği uygulamaya hazır hissetmeden
mezun olmaları gibi sorunlar yaşadıklarını göstermektedir
(Eraslan, 2009). Bu nedenle Uludağ Üniversitesi ve Georgia
State Üniversitesi arasında uluslararası bir TÜBİTAK projesi
başlatılmış olup, 2 yıldır “Klinik Danışmanlık Modeli” (KDM)
Bursa’daki ilkokullarda uygulanarak adaylara bu model ile
dönüt verilmektedir. Konferansta uygulamalardan örnekler
ve katılımcıların dönütleri paylaşılacaktır.
poster sunum özetleri
Matematik, Fen ve Teknoloji Alanında
Yenilikçi Uygulamalar ve Materyaller
Fen ve Teknoloji Dersine Atasözleri Entegrasyonu
Barış Savaş - 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu
Bengi Birgili - ODTÜ
Atasözlerinin nasıl ortaya çıktığı, Fen ve Teknoloji dersi
başta olmak üzere birçok disiplinde ve disiplinlerarası
işbirliğinde konuya geçiş sağlanmak ve dikkat çekme
amacıyla kullanılmıştır. Fen ve Teknolojide Atasözleri
Entegrasyonu çalışması, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencileri için disiplinlerarası bir öğrenim yolunu
açmıştır. Böylece öğrenciler soyut olan atasözlerinin
somutlaşabileceğini öğrenmişlerdir. Sınıfiçi etkinliklerde
atasözleri ile ilgili deneyler yapılması esnasında keşif
yapmışlar ve tartışmışlardır. Hangi atasözleri ile ilgili
deneylerin yapılabileceğini ve yapılamayacağını
öğrenip, arkadaşlarının portföy sunumlarını
dinlemişlerdir.
Pergelsiz Çember Çiziyorum
İlker Gönen - Alan Ortaokulu
Yapılan kaynak taramalarında ve uygulamalarda
serbest elle çember çizimi konusunda büyük
zorluklar yaşandığına rastlanmıştır. Bu duruma
çözüm bulabilmek için Pergelsiz Çember Çiziyorum
materyali hazırlanmıştır. Bu materyal ile serbest elle
çember çizimi konusunda denemeler yapılabilmekte
ve geri dönütler sayesinde yapılan hatalar görülüp
düzeltilebilmektedir.
Karikatürzade Fen Karikatür Dergisi ile 8. Sınıflar
Konularına Mizahi Bakış
Şenol Nardal - Cumhuriyet Ortaokulu
Fen Karikatür Dergisi fen konularına mizahi açıdan
bakarak öğrencileri güldürme amacı taşımaktadır.
Öğrencileri güldürerek onların konulara olumlu
yaklaşımını sağlamak çalışmanın birincil hedefidir.
Buradan hareketle, her ünitede bir dergi planı okulda
yürürlüğe koyulmuş ve çıkartılan ilk sayı Türkiye’nin
dört bir yanında dağıtılmıştır. Gelen dönütler
doğrultusunda ikinci sayı hazırlanmıştır. Dergideki
karikatürler kazanımlara uygun olarak hazırlanmaktadır.
Konular dışında hiçbir mesaj verme çabası yoktur.
Matematik Pabucu Yarım, Çık Dışarıya Oynayalım
Özlem Boğa Kozan, Arziye Karapınar Seçen - Ticaret Borsası
Ortaokulu
Matematik yaşamın ta kendisidir. Bu gerçekten yola
çıkarak, eğitim ortamlarını yaşam alanlarının içine
entegre etmek, merak uyandırmak, günlük hayatımızla
ilişkilendirmek, öğrencilerin hazırladıkları proje ve
performans görevlerini sergilemek, öğrencilerin ve
velilerin sürece aktif olarak katılımlarını sağlamak
amacıyla okulda matematiği sınıflardan çıkarmak
amaçlanmıştır. “Dünya Pi Günü Kutlaması”, “Matematik
Koridoru” ve “Matematik Tarih Şeridi” etkinlikleri
düzenlenmiştir. Matematik Kulübü öğrencilerini
harekete geçirerek düzenlenen bu etkinliklerde hiçbir
hazır materyal kullanmadan yapılan pi afişleri, pi
kurabiyeleri, pi çiğ köftesi, yarışmalar, okulca pi
dizilişi, pi günü hatırası duvarı gibi birçok etkinlikle
kaynaştırma öğrencileri dahil tüm öğrenci ve velilerin
katkı sağladığı, matematiğin eğlenerek öğrenildiği bir
matematik şenliği gerçekleştirilmiştir.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 43
Bu Şekiller Nedir? Bu Neyin Formülü? Tatlı Tatlı
Sayılar Var da Ne İşe Yararlar? Peki ya Pis(mi)agor?
Çemberin Bilinmezliğini Keşfet
Hazal Ağırbaş, Onur Barata - İzmir Özel Türk Koleji
Çemberin bir turu yardımıyla (zemin üzerinde hareket
ettirilerek) pi sayısının ispatlanması ve böylelikle
çemberin formülü uygulamasının daha basit bir hale
getirilmesi olarak özetlenebilecek bu çalışmayla, bir
sabit sayının farklı bir harf ile gösterildiği zaman
algılanmasının güçleştiği gözlenmiştir. Bu yüzden bir
sabit sayı olan π sayısının aslında günlük hayatımızda
sıkça kullandığımız bir sayı olduğunu anlatmak ve
görsel malzemeler kullanarak akılda kalıcılığı artırmak
amaçlanmıştır.
Çalışmalara kimlik kazandırmak amacıyla “Matematik
Atölyesi” kurulmuştur. Öğrencilerin sorumluluğunda
çeşitli görsel, dikkat çekici, merak uyandıran, farklı, okul
konularıyla paralel çalışmalar planlanmıştır. Bu çerçevede
atölye öğrencileriyle “Matematik Nasıl Dinlenir ve
Çalışılır?” adlı sunum, kısa film tadında ‘’MatematiKolaj’’
adlı gösterim diğer öğrencilerin interaktif katılımı
ile amfide yapılmıştır. Koridorlarda, merdivenlerde,
kapılarda, zemin ve tavanda afişler, anamorfik ve
perspektif resim çalışmaları, haftanın ödüllü sorusu
şövalesi, sınıfların matematik şampiyonlarının ilanı,
önlüklerimize 100 tam puan alanların kalıcı yazılması, sık
yapılan hatalar panosu gibi çeşitli görsel, işitsel, duyusal,
bilişsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Online Bilim Okuma Sınıfı
Özlem Tantu - Çekmeköy Avrupa Koleji
Online Bilim Okuma Sınıfı, özellikle öğrencilerin
bilim okuryazarlığı ve teknoloji kullanma becerilerini
geliştirme amacı taşımaktadır. Bunun yanında,
uygulama kapsamında öğrenciler, Fen ve Teknoloji
dersinde öğrendiklerini günlük hayattan örneklerle
ilişkilendirir, bilimin sürekli gelişen dinamik bir bilgi
olduğunu fark ederek, çağın gerisinde kalmamak için
sürekli takip edilmesi gerektiğini kavrar. Bu uygulama
kapsamında öğrenciler, işlenen ünite ile bağlantılı,
takip ettikleri bir bilimsel içerikli dergide veya internet
sitesinde okudukları güncel bilimsel haberleri öğretmen
tarafından oluşturulmuş online sınıf blogunda kaynak
göstererek paylaşır ve arkadaşlarının gönderilerini
okuyarak yorum yaparlar.
44 e¤itim reformu giriimi
Serkan Kurt, Filiz Kılıç - Özel Seçkin Ortaokulu
Farklı Çözümler
Esden Yılmaz, İrem Üstünboyacıoğlu, Oğuz Usta - Özel Tan Fen Lisesi
Eğitimde kalıpların dışına çıkıp, düşünme sınırlarımızı
zorlama ihtiyacı ile yola çıkılan bu çalışmayla, bilgiyi
yorumlama ve yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya
olanak sağlamak için seçilen bir problemi farklı yollarla
çözmek amaçlanmıştır. Bir problemde bizden istenen
bilgiye ulaşmak için kullanılabilecek tüm çözümler
bulunmaya çalışılmıştır. Bir geometri problemi seçerek
bu problemin farklı çözümleri araştırılmıştır. Geometri
sorusu 19 farklı yöntemle çözülmüştür.
Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Tablet Destekli
ve Yapılandırmacı Yaklaşımla Uygulanması
Burçak Gökmen, Özge Dal - FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu
5, 6, 7 ve 8. sınıflar Fen ve Teknoloji dersinde
Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi, sarmallık ilkesine
dayanarak işlenmektedir. Sorgulayıcı eğitim metodu
temel alınarak hazırlanmış olan ünite, bilişsel düşünme
becerilerine uygun etkinliklerle desteklenmiş ve
öğrencilerin konuyu yaşayarak ve yaparak öğrenmeleri
hedeflenmiştir. Ayrıca bu uygulama ile öğrencilerde
öğrenmeyi planlamaları, bireysel farklılıklarını
çalışmalarına katarak birbirlerinden öğrenmeleri,
öğrencileri öğretmenin yönlendirmesi ve çizdiği
çerçeve içinde, kendi ilgileri doğrultusunda bir çalışma
planlayarak, karar verme becerilerinin gelişmesi de
hedeflenmiştir. Etkinliklerin değerlendirilmesi tablet
kullanımı ile araştırılmış, öğrenciler etkin öğrenme
metodu ile uyguladıkları etkinliklerin yanında
mobil öğrenmeyi destekleyen tablet uygulamaları
yapmışlardır.
Evrenin Keşfi
İbrahim Halil Yıldız - Koç Ortaokulu, Murat Yıldız - Bahçelievler
Ortaokulu,
Hanife Yıldız - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu,
Hülya Gençtürk - Keban Çok Programlı Lisesi,
Mehmet Güneş - Elazığ Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
M. Hakan Özsözen - Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi,
Numan Öztürk - Metin Koloğlu Sağlık Meslek Lisesi
Aile özlemi çeken öğrencilerin (yatılı kalan) okulda
kalma isteklerini artırmak ve derslerinde daha başarılı
olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik
sonucunda öğrencilerde merak duygusu geliştirildi.
Uzay ile ilgili kavramları araştırmaya, sorgulanmaya
başladılar. Öncelikle öğrencilerin uzay hakkındaki
mevcut bilgilerini öğrenebilmek için 10 sorudan oluşan
bir anket uygulanmıştır. 169 öğrencinin katılımı
ile gerçekleşen anket sonuçları değerlendirilmiş ve
katılımcıların % 88’inin Uzay, Evren, Gök Cisimleri,
Gök Olayları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıkları
görülmüştür. Bu eksikliğin giderilebilmesi için ilk
adım öğrencilerin uzay hakkındaki merak duygusunu
geliştirmekti. Bu amaçla ilk aşamada öğrencilere yer ve
gök olayları hakkında bilgiler verildi.
İlkokul Öğrencileri için Dokunarak ve Eğlenerek
Öğreniyorum Öğretim Materyalleri
Yusuf Ziya Varol - Kutlukent 80. Yıl İlkokulu
İlkokul Öğrencileri İçin Dokunarak ve Eğlenerek
Öğreniyorum Öğretim Materyalleri hazırlanarak öğretim
materyallerini somutlaştırıp, algılayıcının bununla
doğrudan fiziksel temas kurarak bütün duyu organlarını
aktif hale getirmesi amaçlanmıştır.
Mutlu Çocuk Öğrenir (Matematik Oyunları)
Demet Canikli, Murat Özkan - T.V. Özel Şişli Terakki İlkokulu
Oyunun çocuğun dünyasındaki önemi ve öğrenmeye
olan katkıları kabul edilmiş bir gerçekliktir. Bu
gerçeklikten hareketle 2. sınıftan başlayarak 3. sınıfta
devam eden, Matematik dersinde, bilgisayar ve sınıfiçi
oyunların iç içe geçmesini sağlayacak eğitim durumları,
yapılan gözlemler ve ölçmeler sonucunda oyunlarla
dört işlem çalışmalarının kalıcı öğrenmedeki etkisi ve
öğrenmeye kattığı hız kaydedilmiştir. Sınıfiçi oyunların
yanı sıra günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve
eğitime verilen önemin artmasıyla, eğitim sorunlarının
çözümünde teknolojik olanaklardan yararlanılmıştır.
Çocukların bıkmadan oynadıkları bilgisayar ve sınıfiçi
oyunların eğitimde kalıcılığı sağlayan bir etkiye sahip
olduğu görülmüştür.
6 ve 7. Sınıflarda Fen Bilimleri Dersi Maddenin
Yapısı ve Özellikleri Ünitesinin Yaratıcı Drama
Yöntemi ile İşlenmesi
Ayşin Yakar - Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Ortaokulu
Fen Bilimleri eğitiminde çeşitli yöntemlerin
kullanılmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalar,
çocuklarda gizli olan enerjinin ortaya çıkarılması için en
uygun yöntemlerden birinin yaratıcı drama olduğunu
e¤itimde iyi örnekler konferans› 45
göstermektedir. Ayrıca bu yöntemin kullanılması
insanın kendisini daha iyi tanımasını ve yaşayarak
öğrenmesini sağlamaktadır. Bireysel farklılıkları,
birikimleri ve gelişme düzeyleri ne olursa olsun,
öğrencilerin bilimsel okuryazar olarak yetişmesi yaratıcı
drama yöntemiyle gerçekleşebilir. Drama atölyeleri
sırasında yapılan grup çalışmaları sosyal gelişimi ve
iletişimi sağlar. Drama yönteminde kullanılan oyunlar
ile daha kolay ve zevkli bir öğrenme ortamı sağlanır.
Bu çalışma 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiş
olup maddenin özellikleri ve yapısı ünitesini içeren
yaratıcı drama atölye etkinliklerinden oluşmaktadır.
Çocuksu Doku
Oya Çelik, Büşra Akkoyun - Özel Bursa Kültür Anaokulu
Okulöncesinde çocuğu öğrenmeye, keşfetmeye,
anlamaya yönlendiren başlıca etmen oyun ve
oyuncaklardır. Bu süreçte çocuklar ilköğretime
hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi
ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okulöncesi eğitimin
amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve
çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Akıl
yürütme, problem çözme, zihinsel süreçleri harekete
geçiren, düşünme, bireysel karar verme yetisini
geliştiren, gözlem, karşılaştırma, sonuç çıkarma gibi
zihinsel işlevleri destekleyen uygulamaları okulöncesi
dönemdeki çocuklara hazırladığımız planlamalar
ışığında Sudoku oyunu ile vermeyi amaçladık.
Çevre-Alan Tahmini
Sultan Tuncel - İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu
Uygulamamızda 6. sınıf öğrencilerinin düzlemsel
şekillerin çevre ve alanlarını tahmin edebilmeleri,
zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilmeleri
amaçlanmıştır. Aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı
46 e¤itim reformu giriimi
öğretim tasarımında, düzlemsel bölgelerin çevre
uzunluklarını ve alanlarını strateji kullanarak tahmin
eder, kazanımı çerçevesinde etkinlikler geliştirilmiştir.
Çalışmalarda öntest - sontest uygulanmıştır. Bahçedeki
etkinlikleri grup çalışması olarak yürüten öğrencilerden,
düzlemsel bölgelerin çevre uzunluklarını, alanlarını önce
tahmin etmeleri sonra da ölçme araçlarını kullanarak
istenilen hesaplamaları yapmaları beklenmiştir.
Gruplar hem tahmin edilen hesabı hem de ölçme
sonuçlarını karşılaştırmış ve yöntemlerini arkadaşlarıyla
paylaşmışlardır. Çevre ve alan hesaplamalarını günlük
yaşamlarıyla ilişkilendirmek için hikaye okuma ve yazma
çalışmaları yapılmıştır. Sınıfiçi ilişkilendirme yapılarak
anket çalışması uygulanmış, sonuçlar değerlendirilerek
grafikler oluşturulmuştur.
Terakki’de Geliştirilen Bir Mobil Uygulama Örneği:
Bölme Akademisi
Başak Uzunali, Dilek Ustaoğlu, Özlem Çelik, Seda Özcan, Burçak
Sürmeli, Demet Küyük - T.V. Özel Şişli Terakki Ortaokulu
İletişim teknolojileri ve araçlarındaki gelişmeler,
öğrencilerin çalışma alışkanlıklarında değişiklik
yaratmıştır. Öğrenme ve öğretme koşullarında farklılığa
gitmeyi gerekli kılan bu değişikler, öğrencilerin
ellerinden düşürmedikleri bilgisayar, tablet ve akıllı
telefonların öğrenmeyi destekleyecek araçlar şeklinde
kullanılmasını gündeme getirmiştir. Matematik
öğretmenleri olarak, eğitim teknoloğuyla birlikte
geliştirilen “Bölme Akademisi” isimli oyun temelli
mobil uygulamada, iletişim teknolojileri aracılığıyla
öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız şekilde
sağlanması ve pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu
uygulama 4, 5 ve 6. sınıf bölme işlemi kazanımlarını
içermektedir. Geliştirilen uygulama, bu konuya yönelik
kavram yanılgılarını gidermek, önyargıları kırmak gibi
bilişsel ve duyuşsal hedefler içermektedir. Çalışmanın,
öğrenmenin gerçekleşmesine ve öğrenci motivasyonuna
olumlu katkısı tespit edilmiştir.
Köşe Bucak Matematik
Ömer Aslan, Muhammet Yılmaz - Alacabal İlkokulu
Mustafa Delice - Endikpınar Ortaokulu
Ülkemizde Matematik dersine yönelik başarısızlığın
olduğu sürekli gündemi meşgul etmektedir. Okuldaki
durum ise ülke genelindeki ortalamanın da altında
olduğu sınavlarda elde edilen sonuçlarda açıkça
görülmektedir. Bu nedenle eğitimin en önemli aktörü
olan öğretmenler, durum değerlendirmesi yaparak
öğrencilerin Matematik dersinde sürekli karşılaştıkları
soyut uyaranları belleklerinde yapılandıramadıklarını
gözlemlemişlerdir. Öğrencilerin matematik ile somut
uyaranlarla karşılaşmalarını sağlamak amacıyla sınıf
dışı ortamlarda öğrenme alanları oluşturulmuştur. Bu
öğrenme alanları, öğretmenlerin yoğun özverisi ve
öğrenme nesneleri ile zenginleştirilmiştir. Bu bağlamda
içerisinde 23 farklı etkinliği barındıran “Köşe Bucak
Matematik” Projesi ortaya çıkmıştır.
Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum
Erkan Akdemir - Canik Fatih Ortaokulu
Cumhur Türk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bu projenin temel amacı ve özgün yanı, Eratosthenes’in
M.Ö. 276 yılında Mısır’ın İskenderiye ve Cyrene
şehirlerindeki güneş ışınlarının gölge boylarını ölçerek
gerçekleştirmiş olduğu dünyanın çevresini ölçme
yöntemini, yaklaşık 2.300 yıl sonra Türkiye ve Avrupa’da
ilk defa Samsun-Adana, Ordu-Gaziantep, Artvin-Siirt,
Eskişehir-Antalya ve Edirne-İzmir illerinden belirlenen
ilköğretim öğrencilerinin bizzat kendi ölçümleri ile
gerçekleştirmelerine olanak sağlamasıdır. Bu proje ile
farklı illerdeki öğrencilerin etkileşimi sağlanmış olup,
kendilerine aktif rol verilerek ortak bilimsel çalışma ve
düşünme ortamları oluşturmaları sağlanmıştır. Bununla
birlikte, yapmış oldukları gözlem ve ölçümlerden elde
ettikleri bilgileri paylaşarak, temel fen kavramlarının
ortaya konulmasındaki önem kavranmıştır.
EBOB EKOK Hesaplama Teknikleri ve Oyun Maketi
Tasarlama
İncihan Tuna - FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu
Uygulama, En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak
Kat konusunu EBOB-EKOK Oyunu ile destekleyerek,
öğrencilerin akıl yürütme ve zihinden işlem yapma
becerilerini ilerleten, farklı stratejiler geliştirmeye
olanak sağlayan çalışma ortamı yaratmaktadır.
Bu çalışmayla, ilköğretim 6. sınıf eğitim programı
kazanımlarını içeren, ders kitaplarında yer almayan
Öklid’in EBOB Hesaplama Yöntemi’ni ikiden fazla
sayı üzerinde uygulanmasını sağlayan yöntem
geliştirilmiş ve öğrencilerin EBOB-EKOK hesaplamalarını
pekiştirmelerine olanak tanıyan EBOB-EKOK grup oyunu
maketi tasarlanmıştır. Öğrenciler tarafından yıllardır
anlaşılması zor olarak kabul edilen EBOB-EKOK, grup
oyunu ile daha eğlenceli hale getirilmiş ve konunun
kazanımlarının daha kolay içselleştirildiği görülmüştür.
Küçük Bilim İnsanları
Alev Özdilek, Yunus Tuncer, Selcen Gün, Hümeyra Yardım - Öğretmen
Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu
F.Öznur Yıldız, Sibel Yetkin - 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu
Türkiye’de milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda
öğrenciler arasında bilimsel çalışmalara olan ilgiyi
artırarak fen okuryazarlığı temellerini atmak, çocuklarda
özgüven gelişimine destek olmak, gönüllü ve birlikte
çalışma bilincine sahip olmalarını sağlamak, grup
e¤itimde iyi örnekler konferans› 47
çalışmalarına ilgiyi artırarak sınıfını/ekibini temsil
etme bilincini kazandırmak, karşılaştıkları olay ve
durumlara karşı bilimsel bir bakış açısı elde etmelerine
ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkıda
bulunmak amaçlanmıştır. Okulöncesi eğitimi alan
çocuklara uygun fen etkinlikleri hazırlanıp bunlardan
bir havuz oluşturulmuştur. Havuzdaki deneylerin
gerçekleşme sırasını belirleyen bir plan hazırlanmış ve
plan doğrultusunda deneyler çocukların önderliğinde
ve öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. Davet
edilen velilerin de etkinliğe katılmaları sağlanmıştır.
Songs Of Science
Nihan Erbay - Hasan Tahsin Kırali Ortaokulu
Canan Çolak Seymen, Hülya Demir, Çağlar Sarıhan, Turan İskender,
İhsan Kol - Çamburnu Fazıloğlu Mahmut Bıçakçı Okulu
Fen, Matematik ve İngilizce dersleri günlük yaşamın
içinde fazlaca yer almasına rağmen dünyanın hemen her
yerinde başarılması zor olarak algılanır. Bu derslerin zor
olması sadece derslerin kazanımlarından değil, onlara
karşı oluşturulan önyargıdan da kaynaklanmaktadır.
Bu algı öğrencilerin aslında başarabilecekleri dersleri
başaramamasına neden olmaktadır. Öğrencilerin
daha eğlenceli etkinlikler aracılığıyla bu derslere karşı
önyargılarını kaldırmak için bir uygulama materyali
geliştirilmiştir. Uygulama materyali Fen, Matematik
ve İngilizce derslerine ilişkin 4 video kliptir. Bu klipler,
öğrencilerin yazdığı şiirlerin melodi ile birleştirilerek
seslendirilmesi ve öğretmen-öğrenci işbirliğinde bir
bilgisayar programıyla görüntülü hale getirilmesi
süreçlerini kapsamaktadır. Çalışmanın nihai çıktı ise
dört klipten oluşan bir DVD’dir.
48 e¤itim reformu giriimi
Sayısal Scrabble
Deniz Özal, Hakan Ernas - Özel Çakabey Okulları
İşlem önceliği konusu anlatılmış, örnekler çözülmüş ve
sonra her grupta dörder kişi olacak şekilde beş gruba
ayrılmıştır. Her gruba scrabble tahtası, üzerlerinde
rakamların yazılı olduğu pullar, 1 adet pul torbası ve
1 adet taban olarak kullanacakları karton verilmiştir.
Ayrıca dört işlemin bulunduğu pullardan istedikleri
kadar kullanabilecekleri belirtilmiştir. Önce her öğrenci
pul torbasından 10’ar adet pul çekerek scrabble
tahtalarına koymuş ve ilk öğrenci elinde bulunan
rakamlarla istediği bir veya iki işlemi sonucuyla
birlikte kartona yazmıştır. Öğrenci elinde kaç tane pulu
eksildiyse, o sayı kadar pul çekmiş ve aldığı puan, puan
tablosuna işlenmiştir. Oyun bu şekilde devam etmiştir.
Matematik Kazanımlarının Akıl Oyunları İle
Buluşması
Fidan Özcan, Mehmet Kıratlıoğlu, Gökşen Şahin, Burcu Koyun - Özel
Anabilim Ortaokulu
Matematik çoğu öğrenci için ne kadar da korkutucudur!
Öğretmenlerin ilk hedefi, öğrencilerdeki matematik
korkusunu yenip matematiği keyifle işlenen bir ders
haline getirmektir. Her öğrenci için “oyun” sihirli bir
kelimedir. Oyunların, kalıcı öğrenmedeki yeri tartışılmaz
bir gerçektir. Hele ki bu oyunlar Matematik dersi içinde
yapılırsa ne kadar keyifli olur değil mi? Mantık, hızlı
ve matematiksel düşünme ile verilen ipuçlarından
yararlanabilme becerilerini ölçen akıl oyunlarının
matematik müfredatına entegre edilmesi ve akıl
oyunlarının öğrenciler üzerindeki etkisini paylaşmaya ne
dersiniz?
Çevre Konularına Ait Kavramların Öğretiminde
Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılmasına
Yönelik Bir Etkinlik Önerisi: Sera Etkisi
zaman almayan, dersi sunuş yoluyla öğretimin
monotonluğundan kurtarıp, öğrencilerin bireysel ya da
grupla çalışmasına olanak sağlayan bir uygulamadır.
Esra Güler - Karakuyu Ortaokulu,
Mehmet Ali Küpeli - Süphandere Ortaokulu
Metin Altunkaynak - Doğankent Celil Çavuşoğlu İlkokulu
Kar Tanelerinin Kristal Yüzü
Bu çalışma, öğrencilerin çevreyle ilgili kavramların
öğretiminde önem kazanan bilimsel süreç becerilerini
pratik şekilde edinmelerini sağlamak üzere tasarlanan
“Sera Etkisi” ile ilgili etkinliğin çıktılarını konu
almaktadır. Çalışmaya, Adana ili şehir merkezinde yer
alan 1 okul ile Adana ili kırsal kesimden 2 köy okul
olmak üzere 3 okuldan, toplam 60 tane 8. sınıf öğrencisi
katılmıştır. Öğrencilere “Sera Etkisi” isimli deney
uygulaması öncesi ve sonrasında “Problem Belirleme
ve Problem Çözme Beceri Testi” uygulanmıştır. Bu
test, öğrencilerin bir çevre sorununun çözümü ile ilgili
takip edecekleri bilimsel süreç becerilerini belirlemeyi
amaçlamaktadır.
Gözde Karakaş - Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz İlkokulu
Fatma Karan - Sarıkamış Beşyol Ortaokulu
Sarıkamış, dünya üzerinde kristal karın bulunduğu sayılı
yerlerden biridir. Bu nedenle iklim ve kış şartları göz
önünde bulundurularak Sarıkamış özelinde yaşanan
bu yağış türü öğrencilerle birlikte incelenmiştir. Deney
ve röportaj yapılmış, fotoğraflar çekilmiş böylece
kristal kar tanelerine bir adım daha yaklaşılmıştır.
Öğrencilere iç içe oldukları yaşam koşullarının farklı bir
yönünü öğretmek ve kar tanelerine farklı bir boyutta
bakmalarını sağlamak için bu konu ele alınmıştır. Bu
süreçte öğrencilerin sosyal yönünü de geliştirmek
amacıyla röportaj yapmaları, yaşadıkları yerin Türkiye
ve dünya turizmi açısından büyük bir öneme sahip
olduğunun farkına varmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Sayı Kartlarıyla Matematikte Dört İşlem
Ravza Karabay - Cumhuriyet İlkokulu
İlköğretim 1-4. sınıf eğitim programları gereği
öğrencilerin zihinden işlem yapma kapasitelerini
artırmak amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır.
Ders kitaplarında yer alan etkinliklerde öğrencilerin
zorlanmamaları ve günlük hayatta kullanılacak olan
bu önemli zihinsel beceriyi öğrencilere eğlendirerek
kazandırmak amacıyla, sayı kartlarıyla basit ama etkili
bir oyun hazırlanmıştır. Öğrencilerin zihinden yapmaları
gereken işlemlerde hatalarını azaltmak ve işlem
hızlarını artırmak hedeflenmiştir. İlköğretim 1-4. sınıf
öğrencileri için uygun ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine
yol açabilecek her türlü uyarana karşı dengelenerek
hazırlanan bu materyal, kolaylıkla yapılabilen, yapımı
Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitiminde Düşünme
Becerileri Odaklı Fen Eğitimi Yaklaşımı: Mevsimlik
Tarım İşçisi Öğrenci Örneklemi
Emine Evrim Arlı - Mamak Ortaokulu
Murat Günel - TED Üniveristesi
Bu çalışmanın amacı, DPT verilerine göre gelişmişlik
düzeyi sıralamasında 68. sırada bulunan Şanlıurfa ilinin
Siverek ilçesinde alt gelir grubu tarım işçisi statüsünde
olan dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu bir ilköğretim
okulunun 6. sınıf öğrencilerine, Fen Bilgisi dersinde
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ)
yaklaşımını uygulayarak öğrencilerin, ünite tabanlı
fen başarıları ve üst bilişsel becerilerin değişimini
incelenmektir. ATBÖ yaklaşımı sözlü ve yazılı argüman
e¤itimde iyi örnekler konferans› 49
oluşturma yoluyla alan bilgisi ve düşünme becerilerini
destekleyen bir süreçtir. Rasgele seçilen uygulama ve
kontrol gruplarında bir yıl süre ile yapılan uygulamalar
sonunda ATBÖ grubunda, kontrol grubuna kıyasla
kavramsal öğrenmenin ve üst bilişsel becerilerin
istatistiksel olarak anlamlı arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcı Okullar
Şanlıurfa’nın Kültürel ve Coğrafi Zenginlikleri Mini
Urfa Projesi’yle Çocuklarımızın Elinde Yeniden
Canlandı
Betül Saraç - Özel İlgi Okulları
Göbekli Tepe gibi tarihin uyandığı bir şehirde olmak,
Balıklı Göl gibi dünyanın ilk akvaryumu, soyu tükenen
Kelaynak kuşları, kültürel bir zenginlik olan Sıra Geceleri,
tarihi Harran Evleri, tanımak gibi Şanlıurfa’nın tarihi
ve kültürel zenginliklerini tanımak için “Yaşadığın
Şehri Tanıyor Musun?” başlığıyla “Mini Urfa” projesi
yapılmıştır. Okulda farklı şehirlerden gelen öğrencilerin
olması ve Urfalı öğrencilerin de bu tarihi ve kültürel
dokuyu yeterince tanımadığı düşünüldüğünde,
çocukların sözel anlatıdan ziyade yaşayarak öğrenme
sürecinde daha aktif rol alması amacıyla Göbekli Tepe,
Balıklı Göl, Harran Evleri, Harran Üniversitesi, Urfa
Kalesi, Sıra Geceleri, İsot Kurutan Kadınlar, Halepli
Bahçe Mozaikleri, Ceylanlar, Kelaynak Kuşları, Atatürk
Barajı’nın birebir maketlerini yaparak çocukların hem el
becerileri geliştirilmiş hem de bu yerleri görme imkanı
olmayan öğrenciler için tanıma fırsatı verilmiştir.
Benim Güzel Yurdum
Nazlı Ünlü - Özel Ataşehir Adıgüzel İlkokulu
Türkiye Bölgeler Haritası esas ölçüler belli oranda
küçültülerek bez üzerine çizilmiştir. Öğrenciler ilgi
50 e¤itim reformu giriimi
ve istekleri doğrultusunda 2’şerli gruplara ayrılarak
istedikleri bölgeleri seçmişlerdir. Ardından tanıtacakları
bölgenin en can alıcı özelliklerini, coğrafi konumunu,
tarihi dokusunu, turistik önemini, folklorunu, müziğini,
gelenek ve göreneklerini, el sanatlarını (çeyiz, dantel
dokumacılık, bakır ve değerli taş işlemeciliği vb.)
yemeklerini araştırıp rapor haline dönüştürmüşlerdir.
Tarihi eserlerin maketleri yapılmış, yapılamayanların
ise hazırları kullanılmıştır. Tüm hazırlıklar yere serilen
haritaya yerleştirilmiştir. Yöresel kıyafetler giyilerek her
grup kendi bölgesini tanıtmış, yurt şiirleri okunmuş ve
ardından türküler söyleyerek halk oyunları oynanmıştır.
Bahçeye gerilen iplere çeyizler asılmış, önceden
hazırlanan stantlardaki yemekler sunulmuştur.
Dil Eğitimi ve Öğretimi
Yunus Emre Fm (Teneffüslerde Yayın Yapan Okul
Radyosu)
Arzu Sunguroglu - Yunus Emre İlkokulu
Okul radyosu uygulamasında 5, 6, 7 ve 8. sınıflar
sunum sıralamasına konulmuştur. Her sınıftan rehber
öğretmenler tarafından seçilen veya gönüllü olarak
görev almak isteyen 2 sunucu, boş sunum metnini proje
danışmanı olan öğretmenden tedarik ederek sunum
günü öncesinde hazırlamıştır. Öğrenciler sunum günü
3, 4 ve 5. teneffüslerde 1 dakikalık müzik yayınının
ardından hazırladıkları metni teneffüs süresi boyunca
okumuşlardır. Son teneffüste günün bilmecesi sorulmuş,
yanıtlar alınmış ve doğru yanıtı ilk getiren öğrencinin
sürpriz hediyesi kendisine takdim edilirek radyo yayını
sona ermiştir.
Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir Kalkınma için Alternatif Bir Turizm
Modeli: Eko Köyler
Özge Demeter - İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu
21. yüzyılda etkisini küresel düzeyde gösteren çevresel
tehditlere, bu tehditlerin yarattığı sorunlara çözüm
olarak sunulan sürdürülebilir kalkınma; ekonomi,
toplum ve çevre üzerine kurulu bir modeldir. Bu
modelde, gelecek nesillerin, ihtiyacını karşılamaya
yönelik yetenek ve olanaklar kısıtlanmaksızın, bugünkü
ihtiyaçların karşılanması esas alınmıştır. Bu yüzyılın
eğitim anlayışını yansıtan hem bir program modeli hem
bir öğrenme öğretme yöntemi olarak, süreç temelli
öğrenme anlayışıyla 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde
sürdürülebilir çevre bilincinin kazandırılması amacıyla
Bölgemizi Tanıyalım ve Ürettiklerimiz Ünitesi’nin
kazanım, beceri ve değerleri kapsamında öğrencilerle
“Eko Turizm” ilkeleri doğrultusunda üç boyutlu “Eko
Köy” tasarımlarını kapsayan bir performans çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Organik Oyuncak Yapımı
Ebru Özkan - Sema Bozkır Anaokulu
Öğrenciler, velilerin yardımıyla organik oyuncak
yapmışlar ve bu oyuncakları sınıfa getirerek nasıl
yaptıklarını arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Bu anlamda
proje, oyuncakların zihinsel, bedensel ve sosyal yandan
özelliklerinin yanı sıra sağlık açısından çocukları
nasıl etkileyeceğini, günümüzde yiyeceklerin yanı
sıra kimyasal maddelerin bebeklik çağından itibaren
çocukların eline tutuşturulan oyuncaklardan geçtiğini
düşünerek, organik oyuncağın önemini ispatlamak
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Süründürülebilir Kalkınma için Nitelikli Bireyler;
Ürgüp Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden Mezun
Olamadan Ayrılan Öğrenci Sayısının Azaltılması
Semih Tekin, Mustafa Yalçın - Ürgüp Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarından eğitimini
tamamlayarak ayrılanlar, toplumun mesleki açıdan
nitelikli bireylerini oluşturmaktadırlar. Nitelikli
bireylerin üretim gücüne katkıları, kalkınmada
sürekliliğin önemli bir öğesini oluşturmaktadır.
Ürgüp Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden mezun
olamadan ayrılma bir sorun alanı olarak belirlenmiştir.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, 2010-11 eğitimöğretim yılından itibaren okuldaki öğrenci sayısı
artmasına rağmen mezun olamadan ayrılma oranında
belirgin bir azalma sağlanmıştır. 2014 yılı için % 1
hedefi konulmuştur.
İçimizdeki Biz
Ayşe Yıldırım, Sami Yeşilyurt, Esin Öksüz, Fikret Tari, Hülya Sönmez,
Gülşah Okutan Atıcı, Ayşegül Ateş, Mehmet Ölmez, Halil Yılmaz,
Levent Erikli, Süleyman Kılınç, Zürap Alacan, Levent Şener, Nagehan
Tatlı, Teslime İnce - Kozan Remzi Oğuz Arık Ortaokulu
800’e yakın öğrencisi olan Remzi Oğuz Arık Ortaokulu,
“Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında okulda
akşam da, hafta sonu da hayat olsun diye; etüt
çalışmaları, veli çay sohbetleri, veli eğitimleri, öğrenci
motivasyon seminerleri, dededen toruna kitap okuyor
etkinliği, keman, bağlama, tekvando, voleybol, ebru,
futbol kursları verilmektedir. Ayrıca haftada üç gün
öğrencilerin velileri ile ev ziyaretleri şeklinde veli
görüşmeleri yapılmaktadır. Bu etkinlikler sonucunda
öğrenci ve velilerin okulda ve eğitime olan tutumlarında
olumlu yönde değişimler görülmüştür.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 51
Yatılı Okullarda Erkek Öğrencilerin Ev İçi Yaşam
Becerilerinin Geliştirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği
Her Bir Öğrenci Hayata Damlatılan Bir Su
Damlasıdır, O Kadar Saf ve O Kadar Etkili:
“Bir Okul Değişir - Dünya Değişir“ Projesi
Ayşe Kahveci - Damat İbrahim Paşa Ortaokulu
Haluk Düzgün, Asude Sevil Bican, Emel Cömert, Fatma Ünal, İlkay
Keskin - Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
İnsanlar evde yaşarken birtakım ev işleri üretirler.
Evde işleri genellikle kadınlar yürütürken, erkekler
ev işlerinin sorumluluğunu üstlenmezler. Böylelikle
ev içinde cinsiyetçi bir rol oluşur ve bu rol erkek
çocuklarına da aktarılır. Evden ayrılan erkekler ev yaşam
becerilerinde zorlanırlar. Bu çalışma erkek öğrencilerin
evlerinden ayrılıp pansiyonda yaşamaya başlamaları ile
birlikte evden getirdikleri kalıplaşmış ve zorlandıkları
cinsiyetçi rollerini “Ev içi Yaşam Becerileri Eğitimi”
yoluyla iyileştirmeyi ve değiştirmeyi, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanmasında bir fırsata dönüştürmek
amaçlanmıştır. Çalışma 41 erkek öğrenci üzerinde 2 grup
olarak uygulanmıştır. Yatılı gruba ev içi yaşam becerileri
eğitimi verilmiş, kılavuz hazırlanmıştır.
Okul Aile Birliğinin Öğrencilerle İşbirliği Yaparak
Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıda Bulunmasını
Sağlayan İşbirliği Protokolleri
Merve Sarıkoca - Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu
Bu uygulamada öğrenci temsilcileri okul aile birliği
üyeleri ile birlikte çalışmakta, okulun gerçek sahibi
olduklarını kanıtlamaktadır. Aktif çalışan bir okul aile
birliği okula ve öğrenciye gerçekten hizmet etmekte,
fakat “sürdürülebilir kalkınmada öğrenciye nasıl destek
olma“ meselesini sormamaktadır. Bu uygulama ile
öğrencinin ülkenin kalkınmasında bütçeyi verimli
kullanma, ekonomik olma, demokratik kararlar
verme gibi beceriler edinmesine katkılar sağlamış
ve öğrencilere bu becerileri bizzat uygulama fırsatı
verilmiştir.
52 e¤itim reformu giriimi
Gelişen teknoloji insan yaşamını kolaylaştırırken,
bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği zararın
boyutu her geçen gün artmaktadır. Günümüzde bir
yandan küresel ısınma ve çevre kirliliği, diğer yandan
sürdürülebilir kalkınma insanlığın temel paradoksu
haline gelmiştir. Tüm insanlığın ortak sorunu
olması gereken çevre ve gelecek kaygısı ne yazık ki
çıkar çatışmaları ve günlük politikalar sonucunda,
uluslararası bilincin gelişimindeki en büyük engel
olmuştur. Oysa doğanın verdiği yanıt er ya da geç tüm
insanlığı etkisi altına alacaktır. Aslında hepimiz bakış
açımızı ve bazı basit alışkanlıklarımızı değiştirerek
çevreye duyarlı insanlar olabiliriz. Unutmamalıyız ki;
doğaya rağmen, ona egemen olamayız.
ÇEKÜL Akademi: “Kamu-Yerel-Sivil-Özel” için
Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimleri
Figen Tokgöz - ÇEKÜL Vakfı
Kamu-yerel-sivil-özel olmak üzere tüm kesimlerin
kültürel ve kentsel koruma alanındaki eğitim ve
gelişim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, ÇEKÜL
Vakfı bünyesinde yapılandırılan ÇEKÜL Akademi,
eğitimlerine 2009 yılında başlamıştır. Eğitim ana
başlıkları şöyledir; kültürel koruma, kentsel koruma,
geleneksel yaşam kültürü, hukuk, mimari, arkeoloji,
sosyal bilimler. Birebir uygulamanın içinden gelen
uzmanların yürüttüğü, vaka analizleri, dünyadan
ve Türkiye’den iyi örnekler ve uygulamalar ile
desteklenen, saha ziyaretleri ile bilgilerin pekiştirildiği
eğitimler, bireylere ve kurumlara pek çok alanda
gelişim olanağı tanıyarak kazanımlar elde etmesine
katkıda bulunmaktadır.
İçinden Bisiklet Geçen Dersler
Burcu Atalas Hergül - Bahçeşehir Koleji
Derslerin içinden bisiklet geçer mi? Ders kitaplarını
kapatsak, atlasak bisikletlere, sınıfta öğreneceğimizden
daha çok şey öğrenebilir miyiz? İçinden Bisiklet Geçen
Dersler Projesi’nde hedef, yaşadığı çevreye duyarlı,
kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin farkında,
sorumluluk alabilen, grupla hareket edebilen, çözüm
üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirme sürecinde
bisikleti bir eğitim materyali olarak kullanmak ve
hayatın ders hali olan Matematik, Fen ve Teknoloji,
Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Müzik,
Beden Eğitimi alanlarında bisikleti kullanarak hayatı
öğretmektir. Her şehirde, her tür sosyo ekonomik
düzeyde uygulanabilecek bu proje, söz konusu
nitelikleriyle sürdürülebilir kalkınma sürecinde
öğrencilerde insani duyarlılık kazandırmak ve çevre
bilinci oluşturmak adına imkanlar sunmakta.
Genç-Fest -Gençlerin Festivali
Selenay Lüleci - Hamitler Adnan Türkay İlkokulu
Gülşen Altınok - Osmangazi Lisesi
Göç alan bir bölgede yer alan genel bir lisenin
öğrencileri ile okulun psikolojik danışmanlık ve
rehberlik servisi işbirliği yaparak, lise öğrencilerinin sivil
topluma katılımlarını artırmak, gönüllülük faaliyetleri
ile tanışmalarını sağlamak amacıyla STK’ların davet
edildiği, ayrıca gençlerin kendini ifade etme araçları
olan resim, müzik, oyun gibi aktivitelerin de yer aldığı
bir festival organize edilmiştir.
Paylaşılınca İyiliktir Ekmek, İsraf Edilirse Karanlıktır
Gelecek
Fatma Günindi, Ergün Elmas - 23 Nisan Anaokulu
Ekmek hem soframızda hem kültürümüzde önemli
yeri olan bir besin kaynağıdır. Son zamanlarda
ekmek israfının ulaştığı boyutlar karşısında duyarsız
kalmamak için bu projede, dünyada yaşanan açlık ve
yoksulluğa karşın ülkede israf edilen ekmek miktarına
dikkat çekerek, hedef kitlede duyarlılık oluşturmak
amaçlanmıştır. Ekmek israfını konu alan proje 15
aşamadan oluşmaktadır. Tarladan sofraya kadar olan
süreç ve daha sonrasında israfa dikkat çekmek için
yapılan çalışmaları içeren proje kapsamında, çeşitli
bilgilendirici video ve slaytlar izlenmiştir. Tarladan
sofraya ekmeğin oluşum aşamalarını yerinde görmek
için birden çok gezi, gözlem ve deneyler yapılmıştır.
Kardeşlerine Bir El de Sen Uzat...
İrem Savcı - Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü
Çocukları unutan, gözden ırak tutan ve onlara
yabancılaşan bir toplumun mutlu olması söz konusu
olamaz. Bu sebeple herşeyden önce, çocuklara kulak
vermek ve onların taleplerinden yola çıkmak gerekir.
Projede amaç; Şırnak merkezde bulunan gelir düzeyi
yüksek ailelerin çocuklarının okuduğu bir okul ile
Uludere ilçesine bağlı bir köy okulunda okuyan çocukları
kaynaştırmak ve ileride hatırlayacakları güzel bir
anı oluşturmaktır. Yardımlaşmayı, sosyalleşmeyi ve
paylaşmanın önemini vurgulamak amacıyla çocuklara
yönelik oyuncak ve eğitici materyaller toplanarak,
malzemelere daha az erişim imkanı olan çocuklara
ulaştırılmıştır.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 53
“Ekmeğini İsraf Etme” Kalıplaşmış Sloganı mı?
Yoksa “Yöresel-Kültürel Zenginlikler Çerçevesinde
Ekmeğini Alternatif Yöntemlerle Değerlendir ve
Dünya ile Paylaş” Dinamiği mi?
Hale Nur Bozok, Yaşar Kuru, Gökhan Melikoğlu - Özel Ümraniye
Madenler İrfan Ortaokulu
Uygulama açlık ve obezitenin bir arada yaşandığı dünya
şartlarında ekmek israfının ciddi boyutlarda olduğunun
tespit edilmesiyle başlamıştır. Bu kapsamda fen
okuryazarlığı çerçevesinde ekmeği israf etmeden uzun
süreli saklama ve ekmeği değerlendirme yöntemleri
belirlenmiştir. Bunları yaparken kontrollü deney ve
anket uygulamalarından yararlanılmıştır. Yöresel
olarak ekmeğin değerlendirilmesine alternatif çözümler
araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında okulun
içinde ve çevresinde çeşitli etkinlikler uygulanmıştır.
Tüm aşamalarda öğrencilere Fen dersi kazanımları
çerçevesinde günlük hayatta uygulama yapma,
sorumluluk duygusu kazanma, ülke hatta dünya
ölçeğinde bir probleme çözüm üretme, sürdürülebilirlik
ve yöresel kültürün paylaşılmasına imkan sağlama
alanlarında farkındalık oluşturma bilinciyle hareket
edilmiştir.
Benim Ama Paylaşabilirim
dersinde çizdikleri resimlerdeki kahramanları, 4. sınıf
öğrencileri oyuncak haline getirmiş ve onlara hediye
etmiştir. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri kendileri oyuncak
tasarlayarak, bir kısmını kanser tedavisi gören çocuklara
hediye etmiş, bir kısmını ise satışa sunarak elde ettikleri
geliri yardım kuruluşlarına aktararak duyarlı birey olma
bilincine varmışlardır.
Hoş Geldin Kardeşim!
Nurhayat Yavuz, Refika Başak Erem - Naldöken Muharrem Candaş
İlkokulu
‘’Hoş Geldin Kardeşim’’ Projesi kültürümüzün en
önemli unsurlarından biri olan dayanışma esasına
dayanmaktadır. Van’da meydana gelen deprem sonrası
evini ve okulunu bırakıp Naldöken’de okula başlayan
birçok çocuk olmuştur. Bu zor günlerde onlara destek
olmak için çeşitli faaliyetler planlanmıştır. Bu süreçte
Van’dan gelen ailelere, okul müdürü ve öğrencilerle
ev ziyaretinde bulunma; nakil gelmiş olan öğrencilerle
film izleme; Van’dan gelen öğrenciler ile okulun eski
öğrencileri arasında futbol maçı düzenlenme; ilkbaharda
vapur gezisi düzenlenme; İzmir ilinin tarihi ve doğal
güzelliklerine yönelik gezi organize etme; sıkıntı ve
problemlerini paylaşarak çözüm yolları bulma gibi
uygulamalar planlanmıştır.
Burcu Demirayak Düvenci - Özel Emine Örnek Okulları
Arkadaşlık, kardeşlik, sevgi ve paylaşma üzerine yapılan
bir çalışmadır. Benmerkezci olmak ve zamanla gruptan
dışlanmakla ileride yaşanabilecek olumsuzluklar
ortaya konmuştur. Konu ile ilgili anketler yapılmış
özellikle ailede tek çocuk olmanın bu durumu daha da
artırdığı görülmüştür. Uzmanlardan yardım alınarak
ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi yoluna
gidilmiştir. Anasınıfı öğrencilerinin bilişim teknolojileri
54 e¤itim reformu giriimi
“Sessizlerin Sesi ”
Celal Gemalmaz, Nalan Özgüler, Hülya Şen - Özel Nasibe Eryetiş
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
“Sessizlerin Sesi” Projesi işitme engelli
vatandaşlarımızın özellikle sağlık alanında kendilerini
anlatmak için karşılaştıkları sorunlara çözüm arayan bir
projedir. Aldıkları eğitimler ve katıldıkları uygulamalarla
öğrencilerin, işitme engellilerin sağlık alanında
karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmaları
hedeflenmektedir. Proje uygulamalarında işaret dili
eğitiminin yanı sıra farkındalık grup çalışmaları, saha
çalışmaları ve yaşam becerileri destekleme modülleri ile
öğrenciler geliştirilmektedir.
Lösemiyi Birlikte Yenelim
Şebnem Demir, Gözde Karakaş - Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz
İlkokulu
Her şey, lösemi nedeniyle altı yaşındaki kızını
kaybeden bir annenin hüzünlü mesajıyla başladı.
Mesaj okunduğunda lösemiyi tanımadığını ve tanımak
da istemediğini fark eden öğretmenler, Sarıkamış’ta,
çocuklarla el ele vermiş ve bir bilinçlenme, yardımlaşma
ve mutluluk seferberliği başlatmışlardır. Sarıkamışlı
çocuklar önce lösemiyi ve LÖSEV’i tanımış, ardından
ilçedeki tüm okullara tanıtmıştır. Lösemili kardeşlerine
bir el uzatmak amacıyla Erzurum Devlet Tiyatrosu
oyuncularıyla birlikte tüm öğrencilere açık bir tiyatro
gösterisi organize edilmiştir. Böylece hem Sarıkamışlı
çocukları tiyatroyla tanıştırmışlar hem de Sarıkamış’ın
gördüğü en büyük yardımlaşma seferberliğiyle LÖSEV’e
destek olmuşlardır.
Ortaöğretimde Kişisel Gelişim ve Kariyer
Danışmanlığı
Tarih Kokulu Çantam
Arzu Kocaman - Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih dersi, bugünle bağlantısı olmayan çok uzak
geçmişte yaşanılanların anlatıldığı, önemli görülen
isim, tarih ve olayların ezberlenmesini gerektiren sıkıcı
bir ders olarak görülmektedir (Demircioğlu, 2005). Bu
bakış açısına sahip öğrencilerin bulunduğu bir okulda
(Meslek Lisesi) ve bir sınıfta tarih öğretmek oldukça zor
bir iştir. Geleneksel yöntemlerle tarihin öğretilmesinin
eksikliği “Yenilikçi Tarih Öğretimi “anlayışı çerçevesinde
ele alınmıştır. Kurtuluş Savaşı sürecinde imzalanan
antlaşmaları öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileriyle
ilişkilendirilerek yeniden yapılandırmaları sağlanmıştır.
Öğrencilerin katılımcı olacakları bir ortam yaratılarak
demokratik katılım becerilerinin gelişmesine katkı
sağlanmıştır. Konuyla ilgili haritalar temin edilerek
ahşaptan kare şeklinde 250 LED’le aydınlatılan tarih
kokulu çanta yapılmıştır.
Akademi Edirne Projesi
Hüseyin Özcan - Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Edirneli gençlerimizin katılımcı, girişimci, özgüvenli,
kendini ifade edebilen, estetik değer yargıları gelişmiş
bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla, kendi
alanlarında önde gelen 40 sanatçı ile liselerimizden
seçilen üstün yetenekli 114 öğrenci altı ay boyunca
24 kişilik guruplar halinde atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Kaynaştırma ve Özel Eğitim
Geometrik Hayvanlar
Fatma Can Ağaoğlu - Ankara Bilim ve Sanat Merkezi
MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi doğrultusunda
üstün/özel yetenekli öğrencilere uygulanan Destek
Eğitim Programı’nın (DEP) amaçlarına göre hazırlanan
2012-13 DEP Yabancı Dil Etkinlikleri çerçeve planı için
geliştirilen bir uygulamadır. Bütüncül bir yaklaşımla,
hedef grubun özel gereksinimlerini karşılamak,
yaratıcılıklarını geliştirmek ve bunu yaparken
disiplinlerarası bir yaklaşım gözetmek amaçlanmıştır.
Sorunlu olabilecek kesme, yapıştırma gibi basit el
becerilerini, iletişim becerilerini, görsel-zihinsel analiz,
sentez ve değerlendirme becerilerini gözlemlemek,
e¤itimde iyi örnekler konferans› 55
bunu yaparken de yabancı dili severek ve eğlenerek
öğreneceği bir atmosfer oluşturmak için geliştirilmiş bir
uygulamadır.
Gifted Hafta Sonu Programı
Fatma Papak, Burcu Ağca - Özel Nesibe Aydın İlkokulu
Üstün yeteneklilik ortalamanın üzerinde kabiliyet,
yaratıcı düşünme ve görev sorumluluğunun bileşkesi
olarak tanımlanmaktadır. Üstün yetenekli çocuklar,
bu özelliklere ve bunları geliştirebilecek potansiyele
sahip bireylerdir. Bu çocuklar normal programlar
yoluyla aldıkları eğitimin yanında, öğrenme iştahlarını
doyuracak, yaparak-yaşayarak öğrenme modeli
kapsamında, zihinsel ve duygusal potansiyelini,
akranları ve öğretmenleri tarafından anlaşılarak
kullanma ihtiyacını duyarlar. Rekabetçi ortamda
potansiyellerini daha kolay ortaya çıkarırlar. Bu nedenle
üstün zeka ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde,
öğrencilerin yeteneklerini en etkin biçimde kullanması
amaçlanmalıdır. Diğer eğitim yöntemlerinden farkı ise
konuların daha zengin ve daha derin işlenmesidir. Bu
amaçla, Özel Nesibe Aydın İlkokulu’nda iki yıldır, üstün
zekalı ve üstün yetenekli öğrencilere yönelik programlar
uygulanmaktadır.
Hayatın Aynasından Kendimizi Yansıttık
Özgül Özakçaoğlu, Özge Külle, Akın Köksal - Taşkent Ortaokulu
Projemiz, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
kendilerini topluma tiyatro sanatını kullanarak
tanıtmalarını, yeteneklerinin farkına varmalarını,
engeli olmayan yaşıtları ile ortak bir ürün hazırlayarak
etkileşime girmelerini ve iletişim becerilerini
geliştirmelerini; engelli olmayan öğrencilerin ise zihinsel
engeli olan akranları ile sağlıklı iletişim kurabilmelerini,
zihinsel yetersizliği olan bireylerin kendilerine özgü
56 e¤itim reformu giriimi
yetenekleri olabileceğini göstererek toplumsal
farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Proje sekiz aylık
bir süreçte, herhangi bir engeli olmayan altı tane 6. sınıf
öğrencisi ile altı tane hafif düzeyde zihinsel yetersizliği
bulunan özel eğitim sınıfı öğrencisi bir araya getirilerek
gerçekleştirilmiştir.
Ben de Üretiyorum
Halime Dinçer, Nurgül Özdoğan, Sinem Geçkin, Sevda Ağaç, Tuba
Kolukırık - Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim İş Uygulama
Merkezi
Zihinsel engelli bireylerin istihdamı konusunda mevcut
önyargıları kırabilmek ve öğrencilerin işverenlerle bir
araya gelmesini sağlamak amaçlanmıştır. Okulumuzda
eğitim gören öğrencilerin almış oldukları kurs
doğrultusunda becerilerini göstermeleri planlanmıştır.
Öğrencilerin Paketleme ve Ambalaj kursu doğrultusunda
kazanmış oldukları becerilerini göstermelerini sağlamak
ve ileride iş ortamında karşılaşabilecekleri iletişim
problemlerini belirleyebilmek için işverenlere, eğer imkan
verilirse zihinsel engelli bireylerin de diğer engel grupları
gibi meslek sahibi olabileceğini göstermek istenmiştir.
Okulöncesi Eğitimde Kaynaştırma Öğrencilerinin
Sosyal Kabulü
Demet Özcan Güzgün, Emine Tamkavas Cicim - Selçuklu Öğretmen
Fuat Altan Anaokulu
Özel gereksinimli çocukların okulöncesi eğitimden
yararlanmaları ve toplumsal yaşama dahil olmalarına
katkı sağlamak amacıyla sınıf öğretmenleri, veliler
ve normal gelişim gösteren çocukların katılımıyla
gerçekleştirilen uygulamamızda özel gereksinimli
çocukların okulöncesi eğitim sürecine uyum sağlaması,
akranlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi ve okula
devamlılığı amaçlanmıştır.
Tarihi Bilsem Oyunu
Hüseyin Ali Şahin - Adana Bilim ve Sanat Merkezi
İsmail Uludağ - TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi
Adana Bilim ve Sanat Merkezi Tarih Birimi öğretmenleri
ve öğrencileri tarafından hazırlanan Tarihi Bilsem
Oyunu, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularını
bir oyun içinde eğlenerek öğrenilebildiğini göstermek
amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilere nasıl oynanacağını
anlatan kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. Oyun için
dörder kişilik gruplara ayrılan öğrenciler, oyunu
oynadıktan sonra birbirlerine İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük konularındaki bilgilerini ölçecekleri sorular
sormuşlardır. Tarihi konularda eğlenerek öğrenmenin
faydaları hakkında öğrencilerle beyin fırtınası yöntemini
kullanarak tartışmalar yapılmış, öğrencilerin konuları
oyun oynayarak öğrenmeleri sağlanmıştır.
Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Sosyal Ağ
Geliştirme Projesi
Ramazan Kuruçay - Güzeltepe Ortaokulu
Uygulama, kaynaştırma öğrencilerinin okul içinde
tanınırlık, olumlu imaj, sosyal çevresinde bulunan kişilerin
sayısının artması, başarabilme duygularının doyurulması,
bir süreci takip edip yönetebileceklerini fark edebilmeleri
ve bu noktada özgüven artışının sağlanmasını
hedeflemiştir. Bu düşünce ufkunda okul baz alındığında,
okul bünyesinde sosyal ve duygusal ihtiyaçları karşılanan
kaynaştırma öğrencisi, kendisini okulun ve dolayısıyla
toplumun önemli bir öğesi olarak görecektir. Uygulama
temel olarak her hafta bir kaynaştırma öğrencisinin zeka
sorusu sorması ve gelen yanıtları karşısındaki ile iletişime
geçerek kaydetmesi üzerine kurulmuştur. Doğru yanıtlar
arasından çekiliş yapılarak, kaynaştırma öğrencisi,
rehberlik servisi ve okul yönetiminin katılımıyla yanıt
sahiplerine hediyeler verilmiştir.
Farklılaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Üstün
Zekalı Öğrencilerde Erişiye, Eleştirel Düşünmeye ve
Yaratıcılığa Etkisi
Ayşin Kaplan Sayı - İstanbul Aydın Üniversitesi
Bu araştırmanın temel amacı, üstün zekalı öğrencilerin
akademik ve zihinsel ihtiyaçlarına yanıt veren bir
ingilizce programının geliştirilmesini sağlamaktır. Bu
sebeple üstün zekalı öğrenciler için İngilizce dersindeki
“Health Problems” ünitesi farkılaştırılarak özgün bir
ünite programı oluşturulmuştur. Çalışma 5. sınıfa
devam eden 12’si deney, 12’si kontrol olmak üzere 24
üstün zekalı öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırma
kapsamındaki verilerin toplanması için Raven SPM
Plus Testi, İngilizce Başarı Testi, Cornell Eleştirel
Düşünme Ölçeği ve Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre üstün zekalı
öğrencilere yönelik hazırlanan İngilizce programı,
öğrencilerin başarılarını, eleştirel düşünme düzeylerini
ve yaratıcılıklarını anlamlı düzeyde artırmıştır.
3-6 Yaş Görme Engelli Çocuklar için Boyama Kitabı:
Göremeyen Çocukların Dokunma Duyusundan
Yararlanarak Figürlerin Sınırlarını Tanıma ve
Özgürce Boyamalarını Destekleme
Mehtap Üçüncü, Şermin Kütükcü - Sema Cengiz Büberci Kız Teknik ve
Meslek Lisesi
3-6 yaş görme engelli çocuklar için boyama kitabı
hazırlanarak görme engelli çocukların görsel
sanat etkinliklerini en az bağımsız bir şekilde
gerçekleştirmelerini sağlayacak dokunma duyusuna
yönelik eğitim materyali oluşturulmuştur.
e¤itimde iyi örnekler konferans› 57
Bir Başka Açıdan Kaynaştırma - Bütünleştirme
Projesi
Abdurrahman İlhan, Hakan Yılmaz, Ayşe Gündoğdu, Hilmi Ünal,
Ahmet Karanfil, Yusuf Sarıkaya, Kübra Yazıcı - Tokat Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
Özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde paydaşların
farkındalık düzeylerinin artırılması, paydaşların
işbirliği içinde çalışmaları, eğitimlere ebeveynlerin
dahil edilmesi ve toplum tarafından öğrenci ve
ebeveynlerinin kabullenilmesi açısından çağdaş, bilimsel
ve gerçekçi eğitim anlayışlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Gerçekleştirilen uygulama sonucunda, öğrencilerin
eğitim ortamlarında yapabildikleri öne çıkarılarak
akranları tarafından kabullenilmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca açılan yaz okulu, öğrencilerin yanı sıra
ebeveynlerin topluma kazandırılması, özgüvenlerinin
artırılması ve kurslar ile kendilerini geliştirmeleri
sağlanmıştır.
İşaretlerle İletişime Geçiyoruz...
Gönül Günar - Özel Batı Koleji Ortaokulu
Gözde Gençer - Özel Batı Koleji İlkokulu
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında işitme engelli
bireyler ile basit düzeyde iletişime geçebilmek
için işaret dili eğitiminin okulumuz eğitim saatleri
içerisinde serbest etkinlik olarak öğrencilere öğretilmesi
amaçlanmıştır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine haftada
en az 1 ders saati olmak üzere oyun, doğaçlama, drama
gibi yöntemlerle basit düzeyde işaret dili eğitimi
verilmiştir. 7/14 yaş aralığı öğrenci grubuna; ilkokuldan
164, ortaokuldan ise 142 öğrenci olmak üzere toplam
306 öğrenciye işaret dili eğitimi bir ders süresi kadar
teorik ve pratik içeriklerle verilmesi planlanmıştır.
Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İşbirlikleri
Uygulamada Okulda Üniversite: Öğrencilerle Dijital
Eğitsel Oyun Tasarımı Uygulaması
Kurtuluş Yolunda Mustafa Kemal
Yavuz Samur - Bahçeşehir Üniversitesi
Mert Serbes, Fulya Kayserili - Özel Çakabey Okulları
Bu çalışmanın amacı, “Okulda Üniversite” uygulaması
sayesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitsel
oyun tasarlama süreci ile istedikleri bir konuyu
oyunlaştırarak, hem konuyu öğreterek öğrenmeye
çalışmak hem de öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları
ya da öğrenirken eğlenmek istedikleri konuları kendi
dijital eğitsel oyun tasarımlarıyla ilgi çekici hale
getirmek ve uygulamada öğrencilerin konuyu tam
olarak anlamalarına yardımcı olmaktır. Poster sunumla
dijital eğitsel oyun tasarımı süreci, çıktıları, ders
tasarımı ve deneyimler öğretmenlerle, eğitimcilerle,
araştırmacılarla ve akademisyenlerle paylaşılarak
ve Türkiye’de örneği çok ender olan uygulamanın
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
İlk aşamada öğrencilere milli mücadelede çizilen
yolun haritası il il çıkarılmış, daha sonra illerin Milli
Mücadele’deki önemine değinilmiştir. İkinci aşamada
sınıftaki öğrenciler her grupta 4 kişi olacak şekilde
5 gruba ayrılmıştır. Yarışan gruptaki her öğrenciye,
üzerinde illere ilişkin bilgiler bulunan yapboz kartları
verilmiş ve öğrencilerden kartları doğru illerin üzerine
koymaları istenmiştir. Yarışma bu şekilde diğer gruplar
için de aynen devam etmiş ve en çok doğru ili bulan
grup yarışmayı kazanmıştır.
58 e¤itim reformu giriimi
konferansta emeği geçenler
BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİ
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Ali Koç, Aylin Gezgüç, Ayşe Beyazova, Ayşen Köse Şirin, Burcu Meltem Arık, Ercan Tutal, Filiz Kabapınar, Gönül
Kırcaali İftar, Gülseren Karagöz Akar, Gülsün Kaya Özakın, Hande Sart Gassert, Mehmet Şerif Derince, Melisa Soran,
Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Serra Titiz, Soner Yıldırım, Şebnem Yalçın
HAKEMLER
Ahmet Şaba, Alev Girli, Alper Etyemez, Aslıhan Osmanoğlu, Aykut Bulut, Aylin Atikler Yurdacan, Aysun Çolak,
Ayşegül Metindoğan-Wise, Aytuğ Şaşmaz, Barış Gençer Baykan, Başak Saral, Bayram Coştu, Bediz Gürel, Bengü
Börkan, Berrin Baydık, Bihter Güventürk, Binnur Yeşilyaprak, Binyamin Birkan, Burak Çaylak, Burak Karabey, Burcu
Güngör, Bülbin Sucuoğlu, Çigdem Haser, Çiğdem Keskin, Çiğdem Tongal, Deniz Kurtoğlu Eken, Dilara Koçbaş, Dilek
Erbaş, Duygu Yaşar, Elif Kalan, Elif Nergiz, Emel Tok, Emrah Kalemci, Erdinç İşbilir, Erdinç Çakıroğlu, Ersin Göğüş,
Esra Balgalmış, Ezgi Koman, Fikret Mulhan, Filiz Polat, Fulya Sarı, Gamze Rezan Sarışen, Gaye Ceyhan, Gökçen Hazen,
Gözde Durmuş, Gülru Hotinli, Gültekin Çakmakçı, Hande Lazoğlu, Hasan Gürgür, Hatice Bakkaloğlu, Huriye Arıkan,
Hülya Çeşmeci, Hüseyin Küçüközer, Hüsnü Enginarlar, İlhan Sevin, İlyas Yavuz, İrem Aktaşlı, Janset Müge Altay
Özkan, Kayhan Karlı, Kenan Dursun, Kutlu Tanrıverdi, Kürşat Erbaş, Mehmet Duran Öznacar, Mehtap Burak , Melda
Akbaş, Melike Türkan Bağlı, Meltem Akmermer, Mine Çelik, Mine Derince, Mine Göl Güven, Murat Aşıcı, Murat Günel,
Mustafa Balkaş, Mustafa Çakır, Mustafa Sözbilir, Müge Ayan Ceyhan, Nafiz Güder, Necmettin Yemiş, Nilay Yılmaz,
Nuri Gürdil, Oya Adalı, Oya Ramazan, Ömer Kutlu, Özlem Dursun, Özlem Ezgin, Pınar Akpınar, Recai Akkuş, Sabriye
Özerdem, Safure Bulut, Sait Çetin, Savaş Pamuk, Serkan Özel, Sevim Gür, Şafak Ertaş, Talip Özdemir, Timur Yavaş,
Tonguç Özdaş, Tülay Üstündağ, Türkay Tol, Yaprak Kaymak Özgür, Yücel Kabapınar
KONFERANS ORGANİZASYONU
Etix Turizm:
Mehmet Akkent, Kaan Ayaksız, Can Ekici, Kaan Yılmaz, Başak Baş
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI
Verus Event Management IT Solutions
e¤itimde iyi örnekler konferans› 59
TASARIM
MYRA
BASINLA İLİŞKİLER
Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve Kurumsal İletişim:
Nesrin Balkan
ERG İletişim ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü:
Deniz Aksay
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK VE ORGANİZASYON
DESTEK BİRİMLERİ
Bilgi Merkezi, Bilgi Teknolojisi, Genel Sekreterlik, Gösteri Merkezi, Mali İşler ve Muhasebe, Operasyon ve Teknik
Hizmetler, Öğrenci Kaynakları, Pazarlama ve Kurumsal İletişim, Rektörlük, Sabancı Üniversitesi Öğrencileri, Sanat ve
Sosyal Bilimler Fakültesi, Satınlama ve Destek Hizmetleri
EĞİTİM VE SANAT ÖZEL OTURUMU (İKSV İŞBİRLİĞİ İLE)
Özlem Ece, Deniz Kirazcı
PLANLAMA, KOORDİNASYON VE YÜRÜTME
Eğitim Reformu Girişimi
Konferans Koordinatörleri: Esra Kutman, Işık Tüzün, İpek Dübüş
Konferans Ekibi: Ayşegül Taşıtman, Çiğdem Polat Boyacı, Deniz Aksay, Yağmur Seven
60 e¤itim reformu giriimi
1
2
3
4
7
6
5
e¤itimde iyi örnekler konferans› 61
10
11
14
15
17
8
9
62 e¤itim reformu giriimi
12
13
16
18
ofisler
20
21
19
e¤itimde iyi örnekler konferans› 63
64 e¤itim reformu giriimi
yayına hazırlayanlar ayşegül taşıtman, esra kutman, yağmur seven, deniz aksay
yap›m myra
koordinasyon engin do¤an, kapak konsepti rauf kösemen, çağlar atalay,
tasarım danışmanı rauf kösemen, sayfa tasar›m› serhan baykara
bask› imak ofset
istanbul, nisan 2014
/egitimdeiyiörnekler konferans fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz
/#egitimdeiyiörnekler tagine tweet atabilirsiniz
E⁄‹TİM REFORMU G‹R‹Ş‹Mİ
Bankalar Caddesi No 2 Karaköy
Minerva Han Kat 5
Karaköy 34420 İstanbul
T +90 (212) 292 05 42 F +90 (212) 292 02 95
erg.sabanciuniv.edu
/egitimreformu
Download

Sunuş Özetleri - Eğitimde İyi Örnekler Konferansı