AB HORIZON 2020 PROGRAMI
MARIE SKLODWSKA CURIE
ARAŞTIRMA PROGRAMLARI VE BURSLARI
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME GÜNÜ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
Tarih
Saat
Yer
: 09 Haziran 2014, Pazartesi
: 09:00-16:00
: Sabancı Üniversitesi, SSBF Binası, (G062)
9 Haziran 2014, Pazartesi
(9:00-9:40)
Kayıt
Açılış Konuşması
(9:40-10:00)
Prof. Dr. Hasan MANDAL, Sabancı Üniversitesi Rektör
Yardımcısı
(10:00-11:00)
Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN,
Marie Sklodowska Curie Alanı UİN
H2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
 Çok Ortaklı Projeler
 Bireysel Projeler
(11:00-11:15)
Kahve Arası & Sorular
(11:15-11:45)
Başarı Hikayesi Sunumu
 Doç. Dr. Özgür Erçetin
(11:45-12:15)
Numan GÖLÜKCÜ ,
Marie Sklodowska Curie Alanı UİN
Başvuru Süreci ve UİN Destekleri
(12:15-12:30)
Soru-Cevap
Not: Görüşme talebinde bulunan araştırmacı ve kurum temsilcileri ile saat
13:30-16:00 arası ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir (YBF Binası, 1056)
Download

ab horızon 2020 programı marıe sklodwska curıe araştırma