Arş. Gör. Sevda Gülşah YILDIRIM
Tel: +90 (224) 294 25 93
e-mail:[email protected]
EĞİTİM
Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst. İlköğretim Bölümü, Bursa, (2013Devam Ediyor)
Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst. İlköğretim Bölümü,
Tokat, (2009-2013)
Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tokat,
(2005-2009)
Önlisans, Balıkesir Üniversitesi Erdek MYO, Turizm-Otelcilik İşletmeciliği, (2001-2003)
YAYINLAR / BİLDİRİLER / RAPORLAR / SEMİNERLER
Tezler

Üniversite Öğrencilerinin Askeri Darbelere Yönelik Algı, Bilgi ve Tutumları Üzerine
Bir İnceleme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,( Y.Y.L.T.),
Tokat, 2013
ÜYELİKLER
İŞ DENEYİMİ


Araş. Gör., Sütçü İmam Üniversitesi, (2012 – 2013)
Araş. Gör., Uludağ Üniversitesi, (2013-........)
PROJELER / YAZILIMLAR
FAALİYETLER
ÖDÜLLER
Sayfa 1 / 1
Download

Arş. Gör. Sevda Gülşah YILDIRIM