6569 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA İŞİ YA DA İKÂMETİNDEN DOLAYI
ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLER
Başka bir üniversitenin öğrencisi olan ve 6569 Sayılı Af Kanunu’ndan yararlanan öğrencilerin
Üniversitemize başvurabilmesi için;
1. Öncelikle kaydının silindiği üniversiteye af kapsamında başvurmuş olması,
2. İşi veya ikâmeti Aksaray veya ilçelerinde olması,
3. Üniversiteye giriş yılı itibari ile Üniversitemizde geçmek istediği bölüm/programın
taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olunması
Gerekir.
Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler
1. Dilekçe,
2. İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınmış ).
3. İş durumundan başvuracak olanların Aksaray veya ilçelerinde çalıştığına dair belge.
4. Üniversitelerinden alacakları af başvurusunda bulunduklarını gösteren belge.
5. ÖSYS Sonuç Belgesi.
6. Transkript.
Yukarıdaki evraklar hazırlandıktan sonra, Aksaray Üniversitesi’nin ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul
ve Meslek Yüksekokullarına elden veya posta ile teslim edilecektir. Postada yaşanabilecek gecikme
veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
Download

6569 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA İŞİ YA DA İKÂMETİNDEN