EK-2 04.06.2014 tarih ve 85 -1 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci
alınacaktır.
1- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
DEĞERLENDİRME: ALES Başvuru şartı olmaktan çıkarılmış olup, Başarı değerlendirmesi lisans mezuniyet notu (4’lük
sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre başvuru ekranında sistem tarafından otomatik olarak
hesaplanır) dikkate alınarak saptanır ve mezuniyet notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden
ilan edilir.
Aday; 8 yarıyıllık öğrenim gördüğü not sistemindeki mezuniyet notunu ilgili alana yazmak zorundadır. Örnek: 8 yy başardığı derslerin notları 100 lü
sistemde ise, mez.notu 100 lük alana girilmelidir, sistem notu otomatik olarak YÖK çevrim tablosuna göre dönüştürür
ÖNEMLİ: Adaylar 23 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 23:30’a kadar en fazla iki programa başvurularını
yapabilirler.
Lisansüstü programlara başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
Bilgi için : www.fbe.sakarya.edu.tr
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II.ÖĞRETİM EĞİTİM) PROGRAMLARI
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Kayıt
Başarı Sıralaması Listesi
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Öğrenci İlanı
I.Yedek Öğrenci Kayıtları (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)
I.Yedek Öğrenci İlanı
II.Yedek Öğrenci Kayıtları (Asil ve1.yedek listedeki öğrenciler kayıt
yaptıramaz)
25 Haziran -23 Temmuz 2014
08 Ağustos 2014
20-23 Ağustos 2014
23 Ağustos 2014 Saat: 17:30
25-26 Ağustos 2014
26 Ağustos 2014
27 Ağustos 2014
Derse Yazılma
09-10-11 Eylül 2014
Güz Yarıyılı Başlangıcı
15 Eylül 2014
II:ÖĞRETİM EĞİTİM
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
ANABİLİM DALI
KONTENJAN*
MEZUNİYET
Endüstri Mühendisliği EABD
Mühendislik Yönetimi
50
Tüm Mühendislik Lisans Mezunları
Bilişim Sistemleri EABD
50
4 Yıllık Lisans Mezunları
Kalite Yönetimi
50
4 Yıllık Lisans Mezunları
* İlgili programlarda boş kontenjan kalması durumunda enstitüye yapılacak yazılı başvurular ayrıca değerlendirilecektir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
1) Ön Başvuru Beyanı (imzalı)
2) Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Enstitü tarafından onaylanır)
3) Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Enstitü tarafından onaylanır)
4) 2 adet fotoğraf
5) Nüfus Cüzdan fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (son bir aylık)
6) Harç Dekontları
7) 25 TL posta pulu veya ücreti
1- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
DEĞERLENDİRME: ALES Başvuru şartı olmaktan çıkarılmış olup, Başarı değerlendirmesi lisans mezuniyet notu (4’lük
sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre başvuru ekranında sistem tarafından otomatik olarak
hesaplanır) dikkate alınarak saptanır ve mezuniyet notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden
ilan edilir.
Aday; 8 yarıyıllık öğrenim gördüğü not sistemindeki mezuniyet notunu ilgili alana yazmak zorundadır. Örnek: 8 yy başardığı derslerin notları 100 lü
sistemde ise, mez.notu 100 lük alana girilmelidir, sistem notu otomatik olarak YÖK çevrim tablosuna göre dönüştürür
ÖNEMLİ: Adaylar 23 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 23:30’a kadar en fazla iki programa başvurularını yapabilirler.
Lisansüstü programlara başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
Bilgi için : www.fbe.sakarya.edu.tr
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM) PROGRAMLARI
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Ön Kayıt
Başarı Sıralaması Listesi
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Öğrenci İlanı
I.Yedek Öğrenci Kayıtları (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)
I.Yedek Öğrenci İlanı
II.Yedek Öğrenci Kayıtları (Asil ve1.yedek listedeki öğrenciler kayıt
yaptıramaz)
25 Haziran -23 Temmuz 2014
08 Ağustos 2014
20-23 Ağustos 2014
23 Ağustos 2014 Saat: 17:30
25-26 Ağustos 2014
26 Ağustos 2014
27 Ağustos 2014
Derse Yazılma
09-10-11 Eylül 2014
Güz Yarıyılı Başlangıcı
15 Eylül 2014
UZAKTAN EĞİTİM (internet üzerinden)
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRA MLARI
KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
ANABİLİM DALI
KONTENJAN*
MEZUNİYET
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği EABD
Bilişim Teknolojileri
50
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği haricindeki tüm lisans
mezunları
Endüstri Mühendisliği EABD
Mühendislik Yönetimi
50
Tüm mühendislik lisans mezunları
Bilişim Sistemleri EABD
50
4 yıllık lisans mezunları
Kalite Yönetimi EABD
50
4 yıllık lisans mezunları
* İlgili programlarda boş kontenjan kalması durumunda enstitüye yapılacak yazılı başvurular ayrıca değerlendirilecektir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
1) Ön Başvuru Beyanı (imzalı)
2) Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Enstitü tarafından onaylanır)
3) Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü
tarafından onaylanır)
4) 2 adet fotoğraf
5) Nüfus Cüzdan fotokopisi
6) Askerlik Durum Belgesi (son bir aylık)
7) Harç Dekontları
8) 25 TL posta pulu veya ücreti
Download

2014-2015 Güz YY Uzaktan Eğitim-İkinci Öğretim Öğrenci Alım İlanı