sayfa 1
Teknik Bilgi Sayfası
Ürün No. 0919
Rostschutz M
Korozyon koruma dispersiyonu. Betofix RM veya
Remmers ince tamir harcıyla bağlantılı olarak
çalışılabilir. Polimer dispersiyon esaslı.
Kullanım Alanları
Kumlama yöntemiyle veya mekanik olara temizlemede mineral
esaslı sistemlerin uzun vadede
korozyon koruma kaplaması olarak
ve beton onarımındaki başka çeliklerin korunmasında kullanılır.
Sistem bileşenleri
Rostschutz M ile Betofix RM (sistem I-hızlı bağlayıcılar) veya
Remmers ince tamir harcı (Sistem
II test raporu:57/5005-1 TU Braunschweig)
Ürün Özellikleri
Rostschutz M yüksek oranda su
itici, alkali dayanımlı aktif korozyon
koruma katkılı polimer dispersiyondur. Uygulanmaya hazır
karışım Rostschutz M ile Betofix
RM(hızlı bağlanan kaplama) veya
Remmers Đnce Tamir harcının
karıştırılmasıyla elde edilir.
Çalışma
Sistem I-hızlı bağlanan:
Serbest duran çelikler metalik
parlaktır. Sonunda 2 ölçek Remmers Betofix RM ile 1,1 ölçek
Rostschutz M homojen bir şekilde
Teknik Bilgi Sayfası
Ürünün teknik özellikleri
Esası:
Solid miktarı:
Kıvam:
Renk:
Yoğunluk:
Vizkozite:
pH Değeri:
Çalışma sıcaklığı:
Sertleşmiş durumda:
Tuz testi:
Ter su testi:
Tabaka kalınlığı:
polimer dispersiyon
%47,4
sıvı
gri
1,03 gr/dm³
4mm akışkan kapta 25 san.
7,5
Sadece 5ºC’ın üzerindeki objeler üzerinde çalışılmalıdır.
DIN 50021 dolmuş
DIN 50018 dolmuş
tabaka başına 1mm
ve sürülebilir olana kadar
karıştırılır.
Hacim oranı:
2 birim dispersiyon+2,5 birim toz
malzeme
Taşıyıcı çelikleri taze korozyon
koruma harcıyla minimum 1mm
kalınlıkta tamamen kapatacak
şekilde sürünüz. Minimum 30 dakika sonra ikinci tabaka taze korozyon koruma harcıyla tekrar uygulanabilir. Yaklaşık 30 dakikalık bir
bekleme süresinden sonra kırılmış
yerler Betofix RM ile kapatılabilir.
Sistem II-normal bağlanan:
Korozyona maruz yerler temizlendikten sonra
2,5 ölçek Remmers ince tamir
harcı ile 1 ölçek Rostschutz M
homojen ve sürülebilir hale gelene
kadar karıştırılır. Hacimsel olarak
oranlar: 1 ölçek Dispersiyon+1,5
ölçek toz malzeme. Taşıyıcı çelikleri taze korozyon koruma harcıyla
minimum 1mm kalınlıkta tamamen
kapatacak şekilde sürünüz.
Yaklaşık 3 saat sonra ikinci tabaka
korozyon koruma harcı taze olarak
uygulanabilir.
Yaklaşık 3 saat sonra kopmuş
parçalar Remmers kalın tamir
harcı ile kapatılabilir.
Sayfa 2
Aletler, Temizlik
Fırça, çalışma aletleri ve kirlenmeler hemen malzeme tazeyken su
ile temizlenmelidir.
Ambalaj, Tüketim, Depolama
Ambalaj:
1 ve 5kg’lık plastik bidon
Tüketim:
Her 1m² çelik yüzey için yaklaşık
0,7kg Rostschutz M ve1,3kg Betofix RM veya 1,7kg Remmers Đnce
Tamir harcı.
Depolama:
Orijinal kapalı ambalajında,dondan
uzak ortamda min.12 ay.
Đşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim
alanımızda yapılan uygulama ve en
son teknolojik gelişmelere dayanarak
hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru
olarak uygulanması sorumluluğu
kullanıcıya aittir. Her durumda genel
satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik
bilgi sayfası daha önce yayınlanan
bilgi sayfalarını geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Tel: +90 (0) 216 394 43 04
Fax: +90(0) 216 394 44 43
www.remmers.com.tr
Teknik Bilgi Sayfası
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Download

Rostschutz M teknik bilgi