152 | HaberHayat
ABDULLAH ŞAHİN
Şahin Yalıtım
dünya markası olacak
Yalıtım sektöründe dünya markası olma yolunda
ilerleyen Şahin Yalıtım, TSE standartlarına uygun
ilk yalıtım markası olarak Şahin Grup bünyesinde
yerini aldı. Şahin Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Şahin, “Şahin Ticaret, Şahin Yatırımdan
sonra Şahin Yalıtım ile kurumsal yapımızı nesiller
boyu devam ettireceğiz” dedi.
RÖPORTAJ: ERSİN DEMİR
HABERHAYAT: Abdullah Şahin kimdir?
Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
ABDULLAH ŞAHİN: 1965 yılında
Ünye’de doğdum. Aslen Uzungöllüyüm.
Yaklaşık 15 yıldır Samsun’da ticaret
yapıyorum. Mehmet Batuhan ve Ahmet
Doğan adında iki çocuğum var. Ticaret
hayatında, yalıtım ve inşaat malzemeleri
ağırlıklı olmak üzere farklı sektörlerde
iş yapıyoruz. Fırat Boru’nun Bölge Distribütörüyüz. Ordu, Giresun, Samsun,
Sinop, Tokat ve Amasya bölgelerine
dağıtım yapıyoruz.
HABERHAYAT: Peki inşaat sektörü ne
durumda?
ABDULLAH ŞAHİN: İnşaat sektörü
içerisinde 200 tane sektörü barındırarak,
bütün sektörlerin lokomotifi görevindedir. İnşaat sektörü eğer sekteye uğrarsa,
diğer sektörler de olumsuz etkilenir. Son
30 yıl içerisinde inşaat sektöründe inişli
çıkışlı zamanlar yaşanmıştır. Özellikle
2002’den 2012’ye kadar ciddi bir ivme
kazanan inşaat sektörü, 2012’den sonra
yavaşlamaya başlamıştır. Ancak yaşanan
gelişmelere baktığımızda, 2023’ten sonra
inşaat sektörü tekrar şahlanacak. Sektördeki bu iniş ve çıkışlar, siyasi nedenler ve dünyadaki gelişmeler yüzünden
gerçekleşmekte. Ancak Türkiye özel
konumu itibariyle, köprü durumundadır. Bu anlamda, ülkemizin gelişme
hızının çok yüksek olması gerekiyor.
Ama bugün Çin yüzde 8-10 civarında
büyüme gösteriyorsa, Türkiye büyüme
yüzde 4’lerde kalıyor. Bu da çok fazla eksiğimizin olduğunu gösteriyor. Ama yine
de umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü
bu gelişen ve değişen dünyada Türkiye’de
gelişmeye mecbur.
153 | HaberHayat
HABERHAYAT: Samsun’un ticari hayatını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
ABDULLAH ŞAHİN: Ticaret yapabilmenin en önemli unsurunun ulaşım
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Samsun çok şanslı. Çünkü Samsun,
kara, demir ve hava yoluna sahip bir
şehir. Samsun önümüzdeki 50 yıl
içerisinde en önemli merkezlerden biri
olacak. Ancak bu anlamda, gerek mülki
değerlerin, gerek sivil toplum kuruluşlarının, ticaret odası gibi kurumların
Samsun’un önünü açacak çalışmalar
yapması gerekiyor. Şehrimizde, organize
sanayiler oluşturulmalı ve iş adamları
için yatırım yapabileceği alanlar yaratılmalıdır.
HABERHAYAT: Biraz da Şahin Grup’un
başarılarından bahsedelim. Şahin Grup’un
hikayesini anlatır mısınız?
ABDULLAH ŞAHİN: 1970 yılında ticarete
başladım. Babam o zamanlar gıda
toptancısıydı. Ondan aldığım malzemeleri, Ünye’de pazarda sergi açarak
satıyordum. Hatta ilk sabun satmıştım.
Ticari hayatı ve para kazanmayı ilk
orada öğrendim. 1980’li yıllarda, kömür
ticaretiyle uğraştım. 1993 yılında kolektif
bir çalışmanın içerisine girdik. Ünye’de
20 ortaklı bir şirketin hem yönetim
kurulu başkanı hem de genel müdür
olarak görev yaptım. Orada büyük
şirketlerin veya kurumsal yapıların ne
olduğunu tanıdık. 1996 yılından sonra
inşaat sektörüne girdik. 1998 yılında ise
ilk inşaat şirketimizi kurduk. Daha sonra
1999 yılında Fırat bayiliğini aldık. Fırat
bayiliğini aldıktan sonra daha kurumsal
ve daha sistematik bir çalışmayla 2001
yılında da Samsun’da şubemizi açtık.
Samsun’dan Sinop’a, Giresun’dan Ordu’ya
kadar çalıştık. 2012 yılında da Şahin
Yalıtım’ı kurduk. Şahin Grup ise bu şirketle oluştu. Biz, Şahin Yalıtım üzerine daha
çok ağırlık veriyoruz. Amiral gemimiz
ne kadar boru üzerinde olsa da kendi
markamız, kendi bünyemizden doğmuş
bir çocuğumuz olarak Şahin Yalıtım,
bizim için daha bebek safhasında. Ancak
bu kadar kısa bir süre içerisinde, Türkiye’de ilklere imza attık. Şahin Yalıtım,
yalıtım noktasında kaplanmış malzeme
olarak Türkiye’de ilk defa TSE belgesi
almıştır. Samsun’da böyle bir firmanın
olması, Samsun için de bir gurur vesilesi
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de
ilk olmayı Samsun’un bir değeri olarak görüyoruz. Çünkü TSE standardı
alabilmek çok zor bir iş. Çünkü bu yeni
bir norm. Bu normu oluşturup, kuruma
kabul ettirmemiz bizim için çok önemliydi. Şahin Yalıtım iki yıl içerisinde çok
iyi bir seviyeye geldi. Marka değeri yavaş
yavaş oluşmakta. Önümüzdeki günlerde
markamız daha da güçlenecek. Şahin
yalıtımda asıl hedefimiz, belki bazılarına ütopya gelebilir ama dünya markası
oluşturmak. Şu anda Şahin Grup olarak
kurumsal bir yapılanmanın içerisine giriyoruz. Bizim derdimiz, patron şirketleri
değil de akılla yönetilen şirketler haline
dönüşebilmek ve kurumsal yapımızı
nesiller boyu sürdürebilmek. Bu amaçla
Şahin Yalıtımı dünya markası yapacağız.
154 | HaberHayat
HABERHAYAT: Haber AKS TV’yi
Haber Medya’ya devrettiniz. Bu süreç
içerisinde Haber AKS TV’yi nasıl
buluyorsunuz?
ABDULLAH ŞAHİN: 2009 yılında o
zamanlar adı AKS TV olan kanala
ortak olduk. 2010 yılında, AKS
TV’yi tamamen satın aldık. Ancak,
bu işin kendi işimiz olmadığını
anladık ve AKS TV’yi usta ellere
yani Borsan Grup’a devrettik.
AKS TV’yi, İstanbul’dan ve farklı
yerlerden istediler ancak biz AKS
TV’nin Samsun’un elinde kalmasını
istedik. Bu anlamda Borsan Grup
ile anlaştığımız için çok mutluyum. Haber AKS’taki gelişmeleri
gördüğüm zaman ne kadar doğru
bir karar verdiğimi bir kez daha
anlıyorum. Borsan Grup, bıraktığımız bayrağı, çok daha iyi yerlere
taşıyor. Bu anlamda Borsan Grup ve
Haber Medya çalışanlarına teşekkür
ediyorum.
Şahin Yalıtım’da asıl hedefimiz, belki bazılarına
ütopya gelebilir ama dünya markası oluşturmak.
Şu anda Şahin Grup olarak kurumsal bir yapılanmanın
içerisine giriyoruz. Bizim derdimiz, patron şirketleri
değil de akılla yönetilen şirketler haline dönüşebilmek
ve kurumsal yapımızı nesiller boyu sürdürebilmek. Bu
amaçla Şahin Yalıtımı dünya markası yapacağız.
Download

röportaj için tıklayınız