İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası (29-30 Nisan 2015 / Erzurum)
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KOMŞULARLA SIFIR SORUN OLGUSU
Ali ÇELİK1, Fatma DEMİR2
Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ataşehir / İSTANBUL
2
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü / ERZURUM
E-posta: [email protected]
[email protected]
1
Bilim ve teorizasyonun hedefinde var olan günceli takip etme ve şartları ona göre
reforme etme ihtiyacı ve zorundalığı Türk Dış Politikasında da dönem dönem kendisini
göstermiştir. Genel bir bütünlük çerçevesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin izlemiş
olduğu dış politika kimi zaman değişen hükümetlerin şahsında ideolojik olarak, kimi
zamanlarda da koltuğu Dışişleri Bakanı olarak devralmış siyasetçilerin akademik tezleri
yönünde yön değiştirmiştir.
2002’den bu yana devam eden süreçte Türk Dış Politikası bahsetmiş olduğumuz bu
değişim nedenlerinin her ikisini de bünyesinde barındırarak eskiye nazaran farklı bir
perspektif belirlemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarı teslim aldığı dönemden
günümüze temele yerleştirilmiş motto olan “Komşularla Sıfır Sorun Politikası” 2009’da
Dışişleri Bakanlığı görevini devralan Ahmet Davutoğlu tarafından sık sık dile getirilen bir
söylem halini almıştır.
Peki söylemlerde sık sık rastlanılan ve belirli karşılıklı diplomatik çabalarla
oturtulmaya çalışılan bu teorik anlayışın, pratikte yani sahada yansıması ne derece efektif
olmaktadır? Bildirimizde, “Komşularla Sıfır Sorun Politikasını”nın akademik temelli
incelenmesini ve klasik teoriler paralelinde tasnifini yapmaya çalışırken, ne kadarının hayata
geçirildiğini anlayabilmek amacıyla olay bazlı bir tahlil gerçekleştirmeye çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Stratejik Derinlik, Komşularla Sıfır Sorun, Türk Dış Politikası,
Diplomasi
Download

özet örneği revize