ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
ONAYLI DİPLOMA FOTOKOPİSİ
Bölüm Başkanlığı veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan onaylı Lisans, Y.Lisans, Doktora diplomaları ile Doçentlik belgesi.
Yurt dışından alınan, diplomalar için ayrıca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınacak eşdeğerlik belgesi.
(Asılları ile birlikte gelindiği takdirde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir.)
E-POSTA ADRESİ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
Aslı ile gelindiğinde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir.
İKAMETGAH BELGESİ
Ankara içi olması gerekmektedir.
SAĞLIK BELGESİ DİLEKÇESİ
Aşağıda verilen internet adresinde bulunmaktadır.
FOTOĞRAF
10 Adet ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
ORTA ÖĞRENİM SIRASINDA HAZIRLIK SINIFI OKUNMUŞ İSE BUNA İLİŞKİN ORTA ÖĞRETİM
KURUMUNDAN ALINACAK BELGE
VARSA YABANCI DİL SINAVI SONUÇ BELGESİ FOTOKOPİSİ
Yalnızca KPDS ya da YDS sonuç belgeleri kabul edilmektedir. (2 adet)
AİLE DURUMU BİLDİRİMİ FORMU
Aşağıda verilen internet adresinde bulunmaktadır.
SABIKA KAYIT BELGESİ
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan veya e-devlet’ten alınabilir.
KAN GRUBUNU BELİRTİR BELGE
Ehliyet fotokopisi kabul edilir. Aslı ile gelindiğinde fotokopisi tarafımızca onaylanabilir.
MAL BİLDİRİM FORMU
Aşağıda verilen internet adresinde bulunmaktadır.
ZORUNLU HİZMET BELGESİ
Form aşağıda verilen internet adresinde bulunmaktadır.
İŞ BANKASI HESAP NUMARASI
Hesabın İş Bankası'nın Ankara ilinin herhangi bir şubesinden olması gerekmektedir. IBAN numarasının bulunması
gerekmektedir. Hesap cüzdanı fotokopisi ya da interaktif hesaptan alınacak döküm yeterlidir.
ASKERLİK DURUMU BELGESİ
Tecilli olanların tecilli olduğuna ilişkin Askerlik Şubesi'nden alınan bir belgeyi, askerliğini yapmış olanların terhis belgesinin bir
örneğini getirmeleri gerekmektedir.
DAHA ÖNCE ÇALIŞANLAR İÇİN:
Kamu kurumlarındaki çalışmalar: Kurumdan alınacak hizmet belgesi getirilmelidir.
SSK veya BAĞ-KUR çalışmaları: Hizmet Birleştirme Dilekçesi doldurulmalıdır. (Aşağıda verilen internet adresinde bulunmaktadır.)
NOTLAR:
*Ekli formlardaki bilgilerin eksiksiz doldurulması ve listede yer alan belgelerin tam olarak getirilmesi halinde işlem
yapılabilecektir. İlgili formlar için internet adresi: http://pdb.metu.edu.tr/akademik-ozluk-mudurlugu-formlari
** Üniversitemizin herhangi bir biriminde SSK/Emekli Sandığı’na tabi hizmeti bulunanların evrak tesl iminden
önce ilişiklerini kestirmeleri gerekmektedir.
AÖM-SA02/F05
Rev:2
24/06/2014
Download

Atanma İçin Gerekli Evrakların Listesi