Staj Hareketliliği
Öğrenci Staj Hareketliliği sayesinde öğrencilerimiz başka bir katılımcı ülkedeki işletme veya organizasyon bünyesinde
mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma hakkına sahip olurlar.
Öğrenci staj programı sayesinde, öğrencilerimiz, Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki iş yerinde çalışma imkanı bulurlar.
Ayrıca Avrupa Birliği, Şifa Üniversitesi üzerinden orda yapacağınız harcamalarınız için belli oranda hibe desteği
sağlar.
Erasmus Outgoing Placement Checklist
Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Belgeler
Bu Belgeleri Kim Hazırlar?
1
Training Agreement
2
Staj Akademik Tanınma Belgesi
3
4
5
6
7
İngilizce Transkript
Pasaport fotokopisi
Confirmation Letter
Staj Öğrenci Bilgi Formu *
Üniversite ile staj öğrenci arasındaki
sözleşme **
Bölüm Erasmus temsilcisine yurt dışına
gideceğini bildiren dilekçe
8
Bölüm Erasmus temsilcisi ve
öğrenci
Bölüm Erasmus temsilcisi ve
öğrenci
Öğrenci işleri
Öğrenci
Uluslararası Ofis vize için
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Kaç Nüsha
Hazırlanır?
3 nüsha
3 nüsha
1 nüsha
1 nüsha
1 nüsha
1 nüsha
2 nüsha
2 nüsha
Pasaport ve vizeye başvurmadan önce Uluslararası Ofis Başkanlığı’ndan alınacak belge
Not: Pasaport ve vize işlemlerine misafir olunacak kurumdan “davet mektubu” geldikten sonra başvurulmalıdır.
Harçsız Öğrenci Pasaportu Yazısı: Vize işlemlerine başlamadan önce, pasaportunuz yok ise çıkartınız, var
1
ise süresinin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Harçsız Öğrenci Pasaportu Yazısı çıkartmak için
Uluslararası Ofis'e başvurmanız gerekmektedir. Pasaportu aldıktan sonra fotokopisini Uluslararası Ofis’e
bırakınız.
Confirmation Letter: Öğrenci, Kabul Belgesi geldikten sonra vizeye başvurmadan önce Teyit Belgesini
2
(Confirmation Letter- Erasmus hibesi alacağınıza dair resmi bir belgedir) Uluslararası Ofis’ten talep edebilir.
Bu belge, Erasmus öğrencisi olduğunu ve hibe alacağını teyit eder.
Kabul Mektubunuz ve Teyit Belgeniz elinize geçtikten ve ilgili konsolosluğun istediği diğer evrakları
tamamladıktan sonra derhal vize için ilgili konsolosluğa başvurunuz.
1
Dönüşte getirilmesi gereken belgeler
Değerlendirme Raporu (Performance
Evaluation)
Bu belgeleri kim hazırlar?
Misafir olunan kurum
Kaç nüsha hazırlanır?
1 nüsha
2
Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası)
Misafir olunan kurum
1 nüsha
Staj Öğrenci Rapor Formu
Pasaport vize, giriş-çıkış sayfaları fotokopisi
ECTS Not Dönüşüm Belgesi ve İlgili Yönetim
Kurulu Kararı
3
4
5
Öğrenci
1 nüsha
Öğrenci
1 nüsha
Ects-Ds bölüm temsilcisi ve öğrenci 1 nüsha
* Formda istenen ISO Ülke&Dil Kodları ve Ders Alan Kodları için linklere tıklayınız.
* * Gidecek öğrenciler hibesinin yatması için Garanti Bankası Euro hesabı açtırmaları gerekmektedir.
1. Staj yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarda gerçekleştirilebilir.




İşletmeler
Eğitim Merkezleri
Araştırma Merkezleri
Diğer Kuruluşlar
2. Başvuru Kriterleri
Öğrencinin,



Staj yapacağı kurumdan Kabul Belgesi almış olması, (örnek davet mektubu için tıklayınız)
Gerekli not ortalamasını sağlaması (Ön Lisans ve Lisans için en az: 2,20 / Lisansüstü için en az: 2,50)
gerekmektedir.
Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Ancak son
sınıfta olup Haziran döneminde mezun durumunda olacak öğrenciler, üniversiteleriyle ilişiklerini kesmeseler
ve/veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Haziran döneminden itibaren staj
faaliyetinden faydalanamazlar.
3. Seçim Kriterleri ve Süreci:





Her yıl hibe verilecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından o yıl üniversiteye tahsis edilen hibe miktarına
uygun olarak belirlenir.
Öğrenciler başvuru formu ve transkript belgeleriyle Uluslararası İlişkiler Ofisine başvuru yaparlar.
Başvuru kriterlerini sağlayan öğrenciler İngilizce dil sınavına girerler.
Sonuçlar Uluslararası Ofis web sayfasında yayınılanır.
Yabancı dil sınav sonuçlarının not ağırlığı %45, öğrencinin genel akademik not ortalamasının not ağırlığı
%55 olacak şekilde ortalama değerleri hesaplanır ve listelenir.
Staj Hareketliliği Formları:
Örnek staj mektubu için tıklayınız.
Örnek staj davet mektubu için tıklayınız
Başvuru Formu için tıklayınız.
Download

Staj Hareketliliği - TR