KYM 407 PROSES KONTROL
2014-2015 GÜZ / ÖDEV 2
Teslim Tarihi: 12/12/14
Ti sıcaklığındaki bir akım elektriksel ısıtmalı, tam karışmalı ve sabit hacimli bir tanka şekilde
görüldüğü gibi beslenmektedir.
a. Tank çıkış sıcaklığı T’yi giriş sıcaklığı Ti ve ısıtma hızı q’daki değişimlerle ilişkilendiren iletim
fonksiyonunu oluşturunuz. Bu sistem için blok diyagramı çiziniz.
b. Karıştırmalı tank ısıtma sistemi için sıcaklık ölçüm elemanı, birim basamak etkiye yanıtın % 85’ini
15 s’de veren bir termoçifttir. Termoçiftin birinci mertebe sistem gibi davrandığını varsayınız.
Termoçiftin iletim fonksiyonunu belirleyiniz.
c. Set noktasının 90oC’den 93oC’ye değiştiği durumda Kc= 10, 30 ve 80 değerleri için kapalı devre
oransal kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. Her bir Kc değeri için ofseti bulunuz.
d. Besleme akımının sıcaklığının 75oC’den 78oC’ye değiştiği durumda Kc= 10, 30 ve 80 değerleri için
kapalı devre oransal kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. Her bir Kc değeri için ofseti bulunuz.
e1. Besleme akımının sıcaklığının 75oC’den 78oC’ye değiştiği durumda Kc= 10, 30 ve 80 değerleri
için kapalı devre oransal integral kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. τ I değerini 1 dk alınız.
e2. Besleme akımının sıcaklığının 75oC’den 78oC’ye değiştiği durumda τ I = 1 ve 5 dk değerleri için
kapalı devre oransal integral kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. Kc değerini 10 alınız.
f1. Set noktasının 90oC’den 93oC’ye değiştiği durumda Kc= 10, 30 ve 80 değerleri için kapalı devre
oransal integral kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. τ I değerini 1 dk alınız.
f2. Set noktasının 90oC’den 93oC’ye değiştiği durumda τ I = 1 ve 5 dk değerleri için kapalı devre
oransal integral kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. Kc değerini 10 alınız.
g. Set noktasının 90oC’den 93oC’ye değiştiği durumda τ m = 5, 10 dk ve b şıkkında bulunan değeri için
kapalı devre oransal integral kontrol sisteminin yanıtını belirleyiniz. Kc değerini 10, τ I değerini 1 dk
alınız.
h. Bulduğunuz sonuçları yorumlayınız.
Download

KYM 407 PROSES KONTROL 2014