Yemek Duâsı
Dualar 1/1
Bizler sofraya oturunca, önce: "Bismillâhirrahmânirrahîm" der, sonra elimizi uzatırız. Şayet Besmele'yi baştan
unutacak olursak, hatırımıza geldiği yerde, "Bismilâhi fî evvelihî ve âhîrihî" deriz. Yemeğe böyle zikirle başlayan
mü'min, fikirle devam eder, hamd'le de bitirerek Peygamberimizin şu hamd duâsını da sonunda aynen okur:
"Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!.."
"Bizi yediren içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun."
Yemek Duası 2
Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden
eyleme! Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan
sana sığınırız, Senden; sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık, kalplerimize
genişlik,sofralarımıza bereket ver. EL-FATİHA
Yatarken Okunacak Dua
"Allah'ım! Senin isminle diriliyor, senin isminle ölüyorum."
YATARKEN DİĞER BİR DUÂ
Nebiyy-i Ekrem Efendimiz yatağına girince sağına yatar, sağ elinin içini sağ yanağına getirir, böylece Allah'a
teslim olma duâsını okurdu. Bu duâ şöyleydi:
"Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem
korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce' ve mence'de
yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah'ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin
Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum."
Ezandan Sonra Okunacak Duâ
Ezandan Sonra Okunacak Dua;
"Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete
ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.İnneke la tu’liful
miad."
Anlamı:
"Ey bu mukaddes davetin sahibi ve kılınacak namazın maliki Rabbim, Efendimiz Muhammed
Aleyhisselâm'a vesile, fazilet ve geniş derece makamlarını ver. O'nu kendisine vaadettiğin en nihaî
makam olan Makam-ı Mahmud'un zirvesine çıkar.
Aksırınca Okunacak Dualar
Sizden biriniz aksırınca;
"Elhamdülillah"
"Allah'a hamdolsun." desin.
(Bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı;
"Yerhamükâllah"
"Allah'ın rahmeti üzerine olsun." desin.
O da;
"Yehdikümullahü ve yuslihu bâleküm"
"Allah size hidayet etsin (hidayette dâim kılsın) ve halinizi ıslah eylesin." desin. (Buhari; 7/125)
Ömer Faruk Kara
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download

Yatarken Okunacak Dua Ezandan Sonra Okunacak Duâ