EK-1/TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU
ÜRÜNÜN ADI / TANIMI : Katılım Fonu (TL/Yabancı Para)
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;
İşlem
Tutarı
Düzenlenme tarihinÜCRETSİZ
Hesap Özeti den sonraki ilk yıl için
(Ekstre) Ücreti Düzenlenme tarihinden geriye doğru bir 3 TL
yıldan öncesi için
Altın (1 Gram)
2 TL
Altın (1,5 Gram)
2,5 TL
Altın (2,5 Gram)
3 TL
Altın 5-10-20-50-100
1 TL
Kıymetli MaGr (Gram başına)
den
Teslim
Külçe Altın 1 kg. KülÜcretleri
120 TL
çe (Nakliye Hariç)
Gümüş
Platin
Altın Çek Düzenleme 1 TL
Referans Mek60 TL
tubu Ücreti
Teminat Mek- 50 TL’den az olmamak kaydıyla tutarın
tup Komisyon %5’i kadar
Gişeden
1 TL
ATM’den
Hesaptan
Fatura Ödeme
İnternetten
Ücreti
Çağrı merkezinden
Süreklilik arz etmeyen İşlem Anında
(anlık) işlemlerde
Cari Ücret
Süresi (Vadesi) : Süresiz
Geçerlilik Süresi*
Talep Başı
Sözleşme tarihini izleyen yılın
**
31 Ocak gününe kadar
Her
Teslimatta
Sözleşme tarihini izleyen yılın
**
31 Ocak gününe kadar
Talep Başı
Sözleşme tarihini izleyen yılın
**
31 Ocak gününe kadar
3 ayda bir
İadesine kadar
**
İşlem Başı
İşlem Başı
İşlem Başı
İşlem Başı
İşlem Başı
Sözleşme tarihini izleyen yılın
31 Ocak gününe kadar
**
İşlem Başı
Her zaman
ÜRÜNÜN ADI/TANIMI : Banka Kartı (Ek kart dâhil)
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;
İşlem
Yurt dışı
Ortak ATM
Bakiye Sorma
Ortak ATM
Ekstre yazdırma
Yenileme, Kayıp,
Çalıntı
Gram Altın Çekme (ATM)
Banka ATM’si
Banka Kartı
Diğer Banka Kartı
Süresi (Vadesi) : Süresiz
Geçerlilik Süresi Sonundaki Değişiklik
Esası**
%2
İşlem Başı Sözleşme tarihini izleyen yılın **
0,91+ %1
İşlem Başı 31 Ocak gününe kadar
Sözleşme tarihini izleyen yılın **
0,24 TL
İşlem Başı
31 Ocak gününe kadar
İki Yenileme ÜCRETSİZ,
Sonra Kart Başı
3 TL
Her Çe- Sözleşme tarihini izleyen yılın **
kimde
31 Ocak gününe kadar
4 TL
Tutarı
Para Çekme
Tahsilat
Periyodu
Geçerlilik Süresi*
ÜRÜNÜN ADI : Havale
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;
İşlem
FRM.BİBPM.011.3
Geçerlilik Süresi
Sonundaki Değişiklik Esası**
Tahsilat
Periyodu
Süresi (Vadesi) : Süresiz
Tutar/Oran
Tahsilat
Periyodu
Geçerlilik Süresi*
Geçerlilik Süresi
Sonundaki Değişiklik Esası**
5 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
1
Kasadan isme
Kasadan hesaba
Hesaptan isme
30 TL+%0.1
24 TL+%0.1
24 TL+%0.1
Çağrı Merkezi’nden
Hesaptan isme
Hesaptan hesaba Şubeden
TL
Hesaptan hesaba ATM’den
Havale
İsme gelen hava- İnternetten
lenin aynı gün Çağrı Merödenmesi
kezi’nden
Kasadan isme
Süreklilik arz etmeyen
(anlık) işlemlerde
Kasadan hesaba
Hesaptan isme
Şubeden
Hesaptan isme Çağrı Merveya
hesaptan kezi’nden
hesaba
Şubeden
ATM’den
Hesaptan hesaİnternetten
baEfektif Ve Döviz
YP HavaÇağrı MerÖdeme
le
kezi’nden
Süreklilik arz etmeyen
(anlık) işlemlerde
Şubeden
Çağrı Merkezinden
Hesaptan Hesaba
ATM’den
İnternetten
24 TL+%0.1
24 TL+%0.1
-
İşlem Başı
30 TL+%0.1
İşlem Anında
İşlem Başı
Cari Ücret
24 TL+%0.1
İşlem Başı
24 TL+%0.1
İşlem Başı
24 TL+%0.1
24 TL+%0.1
-
İşlem Başı
İşlem Başı
İşlem Başı
İşlem Başı
İşlem Anında
İşlem Başı
Cari Ücret
0 TL
İşlem Başı
0 TL
İşlem Başı
0 TL
0 TL
Giden EFT
Hesaptan
Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 Ocak **
gününe kadar
Her zaman
İşlem Başı
İşlem Başı
Süresi (Vadesi) : Süresiz
Tutarı
Kasadan
Her zaman
İşlem Başı
ÜRÜNÜN ADI : EFT
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;
İşlem
Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 Ocak **
gününe kadar
24 TL+%0.1
Şubeden
24 TL+%0.1
Çağrı Merke24 TL+%0.1
zinden
ATM’den
24 TL+%0.1
İnternetten
Geçerlilik Süresi
Sonundaki Değişiklik Esası**
Tahsilat
Periyodu
Geçerlilik Süresi*
İşlem Başı
Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 **
Ocak gününe kadar
Gelen EFT (Aynı gün kasadan
ödeme)
18 TL
İşlem Başı
Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 **
Ocak gününe kadar
Toplu EFT Gönderimi
3 TL’den az
olmamak
üzere tutarın İşlem Başı
%0.1’i azami
240 TL
Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 **
Ocak gününe kadar
Düzenli EFT
Bireysel
Müşteriler
Maaş Müşterileri
18 TL
18 TL
Şubeden
FRM.BİBPM.011.3
İşlem Başı
Sözleşme tarihini
izleyen yılın 31 **
Ocak gününe kadar
-
5 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
2
Hesaptan
Hesaba
Süreklilik arz etmeyen
(anlık) işlemlerde
Çağrı Merke- zinden
ATM’den
İnternetten
İşlem Anında
İşlem Başı
Cari Ücret
Her zaman
ÜRÜNÜN ADI : DÖVİZ TRANSFERLERİ
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET KALEMLERİ;
İşlem
Tutarı
Transfer bedeli
Swift
Tadilat/İptal
Yurtiçi başka banka gelen*
Yurtdışından gelen (bankaya)
Yurtdışından gelen (3. banka aracılığıyla)
Yurtiçi Muhabir Banka Masrafları
(Amir tarafından ödenmesi halinde)
Yurtdışı Muhabir Banka Masrafları
(Amir tarafından ödenmesi halinde)
Süreklilik arz etmeyen
(anlık) işlemlerde
İşlem
Süresi (Vadesi) : Süresiz
Tahsilat
Periyodu
66 TL’den az
olmamak üzere en az %1 İşlem Başı
en fazla %5
oranında
İşlem Anında
İşlem Başı
Cari Ücret
Tutarı
Tahsilat
Periyodu
Geçerlilik Süresi*
Geçerlilik Süresi Sonundaki Değişiklik Esası**
Sözleşme tarihini izleyen yılın 31 Ocak gü- **
nüne kadar
Her zaman
Geçerlilik Süresi*
Geçerlilik Süresi Sonundaki Değişiklik Esası**
Düzenlenme
tarihinden Ücretsiz
Sözleşme tarihini izleyen
önceki ilk yıl için
yılın 31 Ocak gününe ka**
Düzenlenme
tarihinden
3 TL
Sayfa başı dar
önceki bir yıldan eskisi için
*Geçerlilik süresi sonunda ücretlerde değişiklik olmazsa, geçerlilik süresi kendiliğinden ve aynı şartlarla sonraki yılın 31
Ocak gününe kadar uzar.
**GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ESASI: Bir takvim yılı içinde bu formdaki ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir.
Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın
kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil edilmeyecektir. Ürünü kullanmaya veya hizmeti
almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını aşan
ücret değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.
Ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı saklıdır.
VERGİ VE FONLAR: Ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT YÖNTEMİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka
Müşteri
ONAYLIYORUM
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:
DOKÜMA
N TALEBİ
FRM.BİBPM.011.3
5 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİ İLE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR
3
Download

EK-1/TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP VE