~r""·~
.~,
T.C.
MEziTLi KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Ellitim Müdürlüilü
Sayı
: 109652241200/6224648
Konu: Şehit Yetim ve Öksüz
Çocuklara Etkinlik
09112/2014
.. ..
""'ÜN E ...............................................................MUDURLUu
MEZİTLİ
ılgi
:Gençlik Hizmetleri ve Spor Ilçe Müdürlü~ünün 05i1212014 tarihli ve 187 sayılı yazısı.
Ekli listelerdeki ilkokul ve ortaokullarda ö~enim gören şehit-yetim ve öksüz
sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmalan için mezit1i spor salonunda
yapılacak olan spor etkinliklerine (Basketbol-Teakwando) ücretsiz katıhmlarını sa~lamak
için 15 Arakık 2014 Pazartesi günü saat 16:00' da Mezitli spor salonunda malzeme dağıtımı
yapılacağınıJan tiim öğrencilerin sorumlu ö~etmen eşliğinde 15:30' da spor salonunda hazır
bu!urımnları hususnda;
ö~rencilerin
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ahmet Y ALKIN MOdOra. Şube Müdürü EK: i-yazı örneği (i Sayfa) DAGITIM. ı.Viranşehir
75. yıl Ortaokulu 2·~;dıit Fatih Soydan Ortaokulu 3-İmıun Hatip Ortaokulu 4·Paris Kokulu ılkokulu !i-Kale İlk/Ortaokulu 6-Kuyuluk İlkokulu 7-Dr. Hakan Kundak İlkokulu S-Davnltepe Belediyesi İlkokulu 9-Tece İlkokulu i ()..Tece Ortaokulu
Güvenli Elektronik Imzalı
Aslı
ile Aynıdır.
crj....~'l."'12(1L,. .. ~-~
Fatma :;,1.HI"N:>
Y cn' Mah.CLM.KP·ulvarl Maı!li Sanayu Sitesi Gnişi Çehk: AptKat:2 MEZITUIMERSiN
'rtlc:foo:(324)3585464 Faks.(0324 )3597444 e-posta:[email protected] tr web:http://rnezıtlı.meb.gov,tr
A:ınr.Uh bilgi için ırtibat Ortao~etim Birimt. AÇAPANDEMİR
Şef
Bu ~nık gOvenli e!dttronik imm ıle imzalanmıştır. http://eV1''8ksorgumebgov tr adres.inden9e42-3b45-325a-80aa~c6ba kodu ile teyit edılebilir
T.C. MERSİN VALtLİcİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Mildür'ü~ Sayı : 38803348/ /8;z:..
KOflu:Şehit, Yetim ve Öksüz
Çocuklara etkinlik
05112/2014
İLÇE MİLLİEGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE
MEZİTLİlMER.SİN
Mezitli ilçesindeki ilköğretim ve ortaokullannda öğrenim gören şehit­
yetim ve öksüz öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmaları
için MezitIi Spor Salonunda yapılacak olan spor etkinliklerine (Basketbol
Taekwondo) ücretsiz katılmalarını sağlamak bu öğrencilere 15 Arahk 2014
Pazartesi günü saat 16.00 da Mezitli spor salonunda malzeme dağıtımı
yapılacağından tüm çocukların sorumlu öğretmen eşliğınde 15.30 da spor
salonunda hazır olmaları gerekmektedir.
Şehit,Yetim ve Öksüz çocukların
ek listede belirtilen okullardaki
çocukların yukarda belirtilen tarih ve saatlerde Mezitli Spor salonuna sorumlu
öğretmen eşliğinde getirilmesini rica ederim.
EKJ
1 Adet proğram
3 Adet Okul ve isim listei
ADRES: Yeni Mahalk 33186 Sokak Mezitli Spor Salonu 33180 Mezitli i MERSİN
Tel: 0324357 3353 Faklı: O 324 357 33 53
Elektronik: posta:gençlik:[email protected]
•
ÇALIŞMA PRO~RAMI BASKETBOL PAZARTESi
ÇARŞAMBA
Sabah
II
09.00-10.30
Öğleden Sonra 14.00-15.30
09.00_10.30
TAEKWANDA CUMARTESI
Sabah
PAZAR
Sasbah
09.00-10.30
09.00-10.30
II
II
14.00-15.30
VIRANŞEHIR 15. ORTAOKULU ŞEHIT,VETIM VE ÖKSÜZ öliRENel LISTESI
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ADISOYADı:
SıNıFı:
ALEYNA DEMIR
SEUN DÖNOAŞ
AHMET ALP AKDEMIR
BURÇAK SENA ARSLAN
OOUlCAN ANDIÇ
IREM KORULU
7/B
7/0
7/E
7/E
6/H
7/C
7/D
6/8
7/C
6/F
6/1
7/H
6/B
7/1
6/D
6/C
6/8
6/E
7/0
MERVEYA~AN
ATAHAN AKPıNAR
UMUT ÇA(lRI ÖZER
iLAYDA KılıÇ
N.ARDA SEMBOL
H.OORUK ERDEMIR
AZRA ATilGAN
FURKAN SA~LAM
O.CEM KıRAN
SENA KARATAŞ
OKANGÜZEl
M.ŞAHiN GÜıçıMEN
BAŞAK GÖlBOL
BAŞAK TEZCAN
A.OENiz GÜRLER
A.8ATUHAN ÇOLAKOOLU
M.ROBiN YILDIRIM
NURCAN SANOIKÇlooLU
S.ÇA(lRI TÜRK
NURAV ÇARBO~A
PINARÇINGI
SELlNNAZ iNAN
BERKCAN YilMAZ
NABlCAN KARAAKIN
SEOAÖZGÜN
TURHAN TAVFUR KOÇER
BAŞIR ERKURT
TURHAN MAV
Aıi OOUlCAN SAK
TOPRAI< ŞAHIN
SEDANUR ARSLAN
T. BERKAVÇELiK
M.AKiF ÖZTÜRK
BERI< ilERi
FUAT DEMiRKOL
MUHAMMET Al<lf MCA
EKINSU VÜREK
8ERFIN DEMIR
SAADET KılıÇ
7/J
6/H
6/C
6/0
7/F
7/K
6/E
8/A
B/A
8/B
8/C
B/D
8/0
8/0
B/E
aiF
8/1
8/J
8/K
8/L
aif
7/0
7/K
7/H
7/1
7/J
i
i
MUITlllşEHtr FATIH SOYDAN ORTAOKULU YARDıMA MUHTAÇ MRENCllERIN liSTESI
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ADISOYADı
SERHAN CiN
SEHERSAÇAN
YUNUS EMRE BAlCI
FERHAT oGLAK
ALEYNA SAVAŞıR
lEYLADAGCI
SONGÜL YANANER
ıSMAIL TURHAN
ARMiN POLAT
MEVLÜT YilDIZ
MEHMET TiMoçiN
TURHAN ZORLULAR
SAıiHCAN KAYATÜRK
HACERÖTER
DELILA ÖLMEZ
REYHAN OCAKÇI
CIHANGIR TEKIN
ŞIFA BULUT
Ümran POLAT
SELEN GÖK
HASANÇAKAR
RECEP GÖKSU
ZEYNEL şIMŞEK
BARAN YARANER
CAHITDEMIR
HÜSEYiN ÇAKAR
AYDIN DiL
MEHMET YUNUS POLAT
MUSTAFA GÖRMEZ
ÖMÜRPOLAT
CANSU olLRUBA UYSAL
ZEYNEP DIL
KORAY HERESEN
ROZALlN YANANER
DIYARAKBABA
BETÜl ŞiMŞEK
NECLA Diı
SINIF
S/A
5/A
5/B
5/0
5/0
5/0
5/E
S/A
S/B
SıC
SıC
S/F
S/G
S/G
7/A
7jA
7/B
7jC
7/0
7/E
7jE
S/A
S/A
S/A
8/A
B/A
S/B
SIC
SIC
B/D
alE
alE
S/E
S/E
SjF
B/F
B/F
•
ŞEHIT YETlM VE ÖKSOZ OORENCI LISTESI
S.NO
1
2
3
4
5
6
MEZlTLllMAM HATIp ORTAOKULU
ADI SOYADı:
SıNıFı
Zeynel Tufan ÖZTÜRK
51D
FARIs KOKULU ıLKOKULU
ADISOYADı:
SıNıFı
ABDUSSAMET ÖZTÜRK
NECLA MUTI
HÜMEYRA KABAl
iLAYDA KUDUBEŞ
NlSANUR BULDU
ı/D
ılA
ılE
3/D
3/E
KALE ılkokulu/Ortaokulu MüdOrlOIll
7
8
9
10
ADISOYADı:
SıNıFı
BlLAl UYSAL
BlLAl KALSıN
NiSA UYSAL
KUYULUK ıLKOKULU
6/A
ADISOYADı:
SıNıFı
ıı
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5/A
ARDA DoGAN
3/e
DR. HAKAN KUNDAK ıLKOKULU
ADISOYADı:
11
3/E
SıNıFı
ARDAKARA
3/0
CAN CANER COŞKUNER
ı/H
M.KORCAN YILDIRIM
3/B
DAVULTEPE BELEDIYESiıLKOKULU
AOISOYAOI:
SıNıFı
FATiH KALKAN
4/C
BARAN ÇAM
4/C
TECE ıLKOKULU
ADISOYADı:
SıNıFı
EMIRHAN KAYA
2/0
4/A
4/A
4/B
3/H
VEDATVARış
MUHAMMET CAN YILDIRIM
ÖYKÜ öı.Cüıü
MlRAÇ GERDAN
MERYEM iREM YilDIZ
MERiNA NEViN GERDAN
RABiAKAYA
ILAYDA YAZAL
BARAN BULUT
CENGIZHAN BEKTAŞ
HAYAL SU iR EM KARA
SUDE NAZAPAYDIN
TECE ORTAOKULU
AOlSOYADI:
SÜlEYMAN VARıŞ
CEYHUN KARADAVUT
VEYSEl SANLAV
3/0
1/0
1/0
ııe
2/B
2/A
3/H
3/1
SıNıFı
8/C
8/C
5/A
i MZASı:
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı