BELGENET
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
(Zaman Damgası Kurulum Dokümanı)
Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN
2
İçindekiler
ÖZET ........................................................................................................................................................ 3
TÜBİTAK GEREKSİNİMLERİ....................................................................................................................... 3
Zaman Damgası Servisi Kurulum Adımları............................................................................................... 4
Adım 1: Microsoft.NET 4.0 Framework kurulumunun yapılması. ....................................................... 4
Adım 2: Zaman Damgası Servisi Kurulumu.......................................................................................... 7
Adım 3: Zaman Damgası Servisi Konfigürasyon Ayarı ....................................................................... 11
Adım 4: Windows Servis Ayarı........................................................................................................... 12
** ÖNEMLi NOT..................................................................................................................................... 14
3
ÖZET
Gelen evrak tarama ve gelen evrak kayıt işlemlerinde zaman damgası kullanacak olan
kurumlarda; taranan dokümanların zaman damgası alabilmesi için zaman damgası servisinin
kurulu olması gerekmektedir. Zaman damgası kurulumu ile ilgili olarak dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Zaman damgası servisi; evrak tarama işleminin yapılacağı bilgisayara kurulmalıdır.

Taranacak olan dokümanların zaman damgası alarak kaydedileceği klasör, kişisel
tarama işlemi yapılacak olan dokümanların saklandığı klasörden farklı olmalıdır.
o Zaman
damgası
alma
işleminde
kurumun
sahip
olduğu
kontörler
kullanıldığından dolayı sadece taranan evraklarda zaman damgası kullanılması
hususu kuruma anlatılmalıdır.

Zaman damgası servisinin kurulacağı bilgisayarda Microsoft.NET Framework 4.0 Full
Package kurulu olmalıdır.
TÜBİTAK GEREKSİNİMLERİ

Zaman damgası servisi için kullanılacak olan adresler;
o Merkez zd.kamusm.gov.tr (HTTP OCSP) 193.140.71.25
o Merkez zdkurumsal.kamusm.gov.tr (HTTP OCSP) 193.140.71.51
 Sorun yaşanmaması açısından; zaman damgası servisinin kullanılacağı kurumun
networkünde;
o 193.140.71.0/24
o 193.140.70.0/24 IP bloklarının eklenmesi önerilmektedir.
4
Zaman Damgası Servisi Kurulum Adımları
Adı m 1: Microsoft.NET 4.0 Framework kurulumunun yapılması.
Zaman damgası servisi kurulacak olan bilgisayarda, bu servisin sağlıklı çalışabilmesi için
Microsoft.NET 4.0 Framework Full Package’ın kurulu olması gerekmektedir. Bilgisayarda
Microsoft.NET 4.0 Framework’ün kurulu olup olmadığının teyidi için;

Başlat => Denetim Masası => Program Ekle / Kaldır ekranına girilerek programın
kurulu olup olmadığı kontrol edilmelidir.
**Önerilen; Zaman damgası servisi kurulacak olan bilgisayarda var olan Microsoft.NET 4.0
Framework’ün kaldırılarak full package’ın baştan kurulmasıdır.
Yeni kurulum aşaması aşağıda belirtildiği gibidir.

setup dosyası çift tıklanarak kurulum ekranı açılır.
5
 Açılan ekranda “Lisans koşullarını okudum ve kabul ediyorum” check box’ı işaretlenir
ve Yükle butonuna basılarak kurulum başlatılır.
 Kurulum işlemi tamamlanana kadar beklenmelidir. (Kurulum işlemi yaklaşık olarak 4
dakika sürecektir.)
6
 Kurulum işleminin tamamlanmasından sonra açılan ekranda Son butonuna basılarak
işlem tamamlanacaktır.

Kurulumun ardından Program Ekle / Kaldır ekranında yapılan kuruluma ait gelen
programlar aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olmalıdır.

Microsoft.NET 4.0 Framework’ün kurulumunun ardından zaman damgası servisinin
kurulumu yapılacaktır.
7
Adı m 2: Zaman Damgası Servisi Kurulumu.


rar dosyası çift tıklanarak içerdiği klasör görüntülenir.
TSService Klasörü çift tıklanarak içerisinde yer alan Setup dosyasına ulaşılır.
8
 Açılan ekranda yer alan Setup.exe dosyasına çift tıklanarak zaman damgası servisinin
kurulum işlemi başlatılır. İleri Butonuna basılarak bir sonraki sayfaya geçilir.
 Açılan ekranda, zaman damgası servisinin kurulacağı klasör seçilecektir. Seçilmediği
takdirde default olarak gelen hedefe kurulum gerçekleşecektir. Gerekli seçimler
yapıldıktan sonra İLERİ butonuna basılarak bir sonraki sayfaya geçilecektir.
9

Açılan ekrandan tekrar İLERİ butonuna basılarak kurulum işlemi başlatılır.
9
 Kurulumun tamamlanmasının ardından açılan sayfada KAPAT butonuna basılarak
kurulum ekranından çıkılır.
 Kurulumun ardından Program Ekle / Kaldır ekranında yapılan kuruluma ait gelen
program aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olmalıdır.
10
Adı m 3: Zaman Damgası Servisi Konfigürasyon
Ayarı
Zaman damgası servisinin kurulmasının ardından servisin çalışabilmesi için zaman damgası
konfigürasyon dosyasında birtakım ayarların yapılması gerekmektedir. Bu ayarlar aşağıdaki
adımları gerçekleştirilerek yapılacaktır.

Konfigürasyon dosyasının bulunduğu dizine gidilir. (Zaman Damgası Servisi kurulumu
aşamasında seçilen klasördür. Hiçbir seçim yapılmadığı taktirde default gelen klasöre
kurulum gerçekleşir.)

Default dizin olan C:\Program Files (x86)\Time Stamp Service dizinine gidilir. Açılan
listede yer alan dosyalardan CONFIG dosyasına; fare => sağ tık => birlikte aç =>
WordPad seçilir.
11

Açılan ekranda kuruma ait olan;
o TimeStampUser,
-> kurumun kullanıcı adı
o TimeStampPswd,
-> kurumun şifresi
o TimeStampService, -> zaman damgası erişim adresi: http://zd.kamusm.gov.tr
o TimeStampFolder
-> taranan dokümanın saklanacağı klasör bilgileri aşağıda
verilen alanlarda yer alan value=”” bilgisindeki iki tırnağın arasına yazılacaktır.
 <add key="TimeStampUser" value=""/>
 <add key="TimeStampPswd" value=""/>
 <add key="TimeStampService" value=""/>
 <add key="TimeStampFolder" value="C:\TimeStamp"/>
 Yukarıdaki bilgiler ilgili alanlara girildikten sonra KAYDET butonuna basılarak
değişikliklerin kaydedilmesi sağlanmalıdır.
Adı m 4: Windows Servis Ayarı

fare ile sağ tıklanarak açılan listeden YÖNET seçeneğine basılır.
12
 Açılan ekranda sol tarafta yer alan Hizmetler ve uygulamalar seçeneğinin solunda yer
alan üçgen ibaresine tıklanır, açılan listeden Hizmetler seçeneğini fare ile bir kez
tıklanarak sağ tarafta hizmetlerin listelenmesi sağlanır ve TimeStampService bulunur.
a) Zaman
Damgası
Servisinin
TimeStampService’inin
çalışabilmesi
durumunu
için
“BAŞLADI”
bu
listede
olarak
bulunan
gözükmesi
gerekmektedir. Başlamamış ise listenin sol üstünde yer alan HiZMETİ BAŞLAT
butonuna basılması gerekmektedir.
b) Son olarak Hizmetler listesinde yer alan TimeStampService fare ile çift tıklanır.
Açılan ekranda Kurtarma sekmesine geçilerek ayarların aşağıdaki ekrandaki
gibi olması sağlandıktan sonra şayet değişiklik yapılmışsa UYGULA butonuna
basılarak
değişiklikler
kaydedilir.
13
** ÖNEMLi NOT
Zaman Damgası Servisi kurulduktan sonra servisin aktif olarak çalıştığını ve taranan
dokümanlara zaman damgası atıldığının test edilmesi gerekmektedir. Bunun test edilme
yöntemi olarak, zaman damgası servisi kurulumu aşamasında seçilen hedef klasörün
içerisinde bir evrak taranabilir veya kurulumun yapıldığı bilgisayarda yer alan bir demo dosya
bu hedef klasörün içerisinde kopyala/yapıştır veya sürükle bırak yöntemi ile atılır. Atılan bu
dosyanın zaman damgası alması servisin aktif olduğu ve çalıştığı manasına gelir. Zaman
damgası servisinin çalıştığı ve ilgili klasöre evrak tarandığında klasörde oluşacak ekran
görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Tarama (1) isimli pdf, taranarak bu klasöre atılmıştır. Dosya klasöre kaydedilmesiyle birlikte
iki yeni dosya daha oluşmaktadır. Bu dosyalardan en sağdaki olan Tarama (1).pdf isimli rar
dosyasının içerisinde hem taranmış dosya hem de ts (TimeStamp) uzantılı zaman damgası
bulunmaktadır.
14
Download

BELGENET