BARSOFT ORION SMS GÖNDERME
Barsoft Orion programından SMS göndermek için BARSOFT BARKOD ÇÖZÜMLERİ ile irtibata
geçip başlık ve şifre tanımlaması yaptırmanız gerekmektedir. Bildirdiğiniz başlık bilgisinin uygun olup
olmadığı SMS firması tarafından belirlenmektedir. SMS firması belirtilen başlık bilgisini uygun bulması
halinde yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir.
-
Öncelikle Program Ayarları bölümünden belirlenen SMS GÖNDERİM BAŞLIĞI ve SMS
GÖNDERİM ŞİFRESİ tanımlanmalıdır.
SMS ayarları yapıldıktan sonra kontör yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Kontör yüklemek
için BARSOFT BARKOD ÇÖZÜMLERİ yada ilgili bayi ile irtibata geçebilirsiniz.
SMS Gönderim menüsünden SMS gönderilebileceği gibi bir çok menüden de SMS
gönderilebilir. SMS gönderimi kayıtlı kullanıcılara ve kayıtlı carilere yapılabileceği gibi SMS gönderim
ekranından telefon bilgileri girilerek te yapılabilir. Cari ve kullanıcı bilgileri tanıtım ekranında telefon
bilgileri 5XX XXX XX XX - 5XX XXX XX XX şeklinde telefon numaralarının arasına – işareti konularak
yapılır. Bir cariye veya bir kullanıcıya birden fazla cep telefonu tanımlandığında her telefona ayrı ayrı
SMS gönderilir. SMS gönderimi yapılmasını istemediğiniz telefonu DEL tuşu ile silebilirsiniz.
Cari veya kullanıcı tanımlarında kayıtlı telefonlardan 05 ile başlayan telefonlardan 11 haneli
olanlara SMS gönderilir. 5 ile başlayan telefonlardan ise 10 hane olanlara bilgi gönderilir. Bir telefon
numarası boşluk bırakılarak kaydedilmiş ise bu program tarafından algılanıp o telefonlara da mesaj
gönderilir.
SMS gönderim ekranı aşağıdaki gibidir.
Ekranın sol tarafına mesaj yazılır. Kullanıcı ve/veya Cari listesi seçilerek mesajlar
gönderilebileceği gibi telefon bilgileri eklenerek te mesaj gönderilebilir. SMS gönderim ekranında ne
kadar SMS kaldığı görülebilir. Bir mesajın uzunluğu 155 karakterdir. Türkçe karakterler (ÇÖİŞÜĞ ,
çöışüğ) iki karakter olarak değerlendirilir. Mesajın uzunluğu istediğiniz kadar uzun olabilir. Her 155
karakter için 1 kontör düşülür.
SMS gönderim ekranı haricinde aşağıdaki menülerden de toplu SMS gönderilebilir.
-
Cari Borç Alacak Raporu alınır. Burada borç bakiyesi olanlara toplu SMS gönderilebilir. SMS
göndermeden önce istenir ise SMS gönderim ekranı üzerinde sağ tuşa basılıp SMS dizayn
ekranına geçilir ve burada istenilen mesaj yazılabilir ve kayıt yapılabilir. Bundan sonraki
mesajlar burada belirlenen formata uygun şekilde gönderilir.
-
Fatura raporu üzerinden de SMS gönderilebilir. Burada da yine dizayn yapılabilir.
SMS Raporundan gönderilen SMS lerin ulaşıp ulaşmadığı ve daha önce gönderilen SMS lerin
raporu alınabilir.
SMS gönderim ekranlarından SMS atıldığı anında kontör otomatik olarak düşer. SMS ler
ulaşmadığında veya bir hata mesajı döndüğünde düşen kontörler geri yüklenir.
SMS gönderim ekranlarından aynı SMS içerik değiştirilmediği sürece tekrar gönderilemez. SMS
Server Programı SMS lerin aynı olup olmadığını kontrol eder ve aynı numaraya aynı SMS nin tekrar
gönderilmesine izin vermez ve kontörlerinizin geri yüklenmesini sağlar. Bu sayede yanlışlıkla tekrar
gönderim tuşuna basılsa bile kontörleriniz harcanmaz.
Download

Barsoft Orion SMS PDF