BTY
www.olcaybuyukcapar.com
GÜNLÜK YAŞAMIMIZDA BİLGİSAYARLAR ve İNTERNET
İnsanlar sürekli yenilik peşindedir. Günümüzde yeniliklerin tümüne teknoloji
diyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile yani yeniliklerin artması ile birlikte biz insanların
yaşamları da farklılaşmaktadır.
(1) Günlük Yaşamımızda
Bilgisayarlar ve İnternet
Çalışma Kağıdı
(2) Günlük Yaşamımızda
Yeni teknolojiler insanlara bir yandan kolaylık sağlarken, öte yandan yeniliklere
Bilgisayarlar ve İnternet
Sunumu
alışmak zor olmaktadır. Örneğin bankadan para çekmek için bankamatiği
kullanmayı bilmek gerekir. Bankamatik makinesini bilmeyen bir insan, elindeki kartı
kullanarak para çekemez. Bu durumda bu teknoloji onun işini zorlaştırmış olur. 12
yaşında bir ortaokul öğrencisi için internetten ders notlarına ulaşmak çocuk oyuncağıdır. Bilgisayar ve
internet teknolojilerini 12 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin büyük çoğunluğu kolayca kullanabilmektedir.
Ülkemizdeki akarsuları hangileri olduğunu sorduğumuzda, interneti kullanmayı iyi
bilmeyen biri kitaplara ya da ansiklopedilere bakmak isteyecektir. Oysa interneti
rahatlıkla kullanabilen biri ise, internetteki herhangi bir arama sitesinde bu soruyu
sorup, soruya cevap veren bir internet sitesine ulaşıp, ülkemizdeki akarsuları kolayca
öğrenebilir.
Bilgisayarlar ve bilgisayarların birbirine bağlanması ile meydana gelen internet yaşamımızda birçok alanda
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:
1. Hastanelerde; hastaların hastalıkları, aldıkları ilaçlar bilgisayarlarla kayıt edilir. Bu kayıtlara aynı zamanda
internet yardımıyla her hastaneden ulaşılabilir. Böylece Türkiye'nin bir başka şehrinde bile olsanız, hastalık
bilgilerinizi o şehirdeki doktorlar görebilir. Aldığınız ilaçları oradaki doktorlar bilebilir.
2. Eczanelerde; insanların kullandıkları ilaçlar bilgisayar ortamında kayıt edilir. İnternet sayesinde kayıt edilen
ilaç bilgileri Türkiye'nin tüm eczanelerinden görülebilir. Ayrıca devlet ilaçların israf edilmesini engellemek için
kullanılan ilaçları kontrol eder. Böylece bir kişi yanlışlıkla aynı ilacı iki kere alamaz.
3. Aile Hekimleri; kendilerine gelen hastalarını muayene ettikten sonra eğer ilaç
vermeleri gerekiyorsa reçete yazarlar. Reçete üzerinde kişinin hangi ilaçtan kaç tane
alınacağı ve günde kaç defa kullanılacağı gibi bilgiler yazar. Sonra bu reçeteyi
eczanedeki görevliye verir, görevli de doktorun yazdığı bilgileri anlaşılır şekilde hastaya
anlatır ve ilaçlarını verir. Artık e-reçete ile ilaçlar verilmekte. E-reçete sistemi sayesinde
hastanın ilaçları bir kağıda yazılmıyor, hasta eczaneye gittiğinde sadece doktorun
verdiği küçük şifreyi eczanedeki görevliye veriyor ve ilaçlarını alıyor. Bilgisayarların ve internetin yaşamımızda
sağladığı kolaylıklardan biri de e-reçete olmuş oluyor.
4. Okullarda; öğretmenler konuları anlatırken tahtaya projeksiyon ile bazı resimleri ve
bilgileri yansıtırlar. Bazen de video gösterirler. Öğrenciler de ödevlerini araştırırken,
yeni bilgiler edinirken bilgisayarları ve interneti kullanırlar.
5. Laboratuarlarda; bilimsel araştırmalar için kullanılır. Karmaşık hesaplamalar için kullanılır. Hastane
laboratuarlarında kan ya da idrar tahlillerinde bilgisayarlar işleri çok hızlandırırlar. Ayrıca bilgisayarlar
sayesinde hata oranı azalır.
6. Marketlerde; satılan yiyecek, içecek gibi ürünlerin sayısı bilgisayarlar sayesinde bilinmektedir. Satılan
ürünlerin sayısı, ne kadar para kazanıldığı bilinmektedir. Örneğin markette yoğurt kalmamış ile bilgisayar
programları, mağaza müdürünü uyarır, böylece yeni yoğurt siparişi verilir. Üstelik mağaza müdürü yoğurdun
kalmadığını, yoğurt reyonuna bakarak öğrenmez. Önündeki bilgisayar programının, satılan yoğurt sayısının,
reyondaki yoğurt sayısı ile eşit olduğunu söylemesi ile öğrenir.
Sayfa 15
BTY
www.olcaybuyukcapar.com
7. Ulaşımda; otobüslerde, gemilerde, trenlerde, otomobillerde, uçaklarda bilgisayarlar sıklıkla kullanılır.
Otobüslerde hızın 90 km/s'den fazla olmamasını yol bilgisayarı sağlar. Gemilerin kayalıklara çarpmamasını ve
doğru yolda gitmesini bilgisayarlar sağlar. Trenlerin kaç dakika sonra istasyonda olacağını bilgisayarlar ve
internet sayesinde görürüz. Uçakların kokpit diye tabir edilen kısmı, tümüyle bilgisayar sistemlerinden oluşur.
8. Bankacılıkta; insanlar para çekme, yatırma, ödeme yapma gibi işlemlerini bankaların ATM cihazlarında yani
bankamatiklerinde yapabilirler. Ya da bankada çalışan görevliler bu işlemleri önlerinde duran bilgisayarlarla,
internete bağlanarak yaparlar. İnternetten de bankacılık işlemleri yapmak için bankaların internet sitelerine
giriş yapmak yeterlidir.
DOSYALAR VE KLASÖRLER
Bilgisayar dünyasının vazgeçilmez iki kavramı; dosyalar ve klasörler.
Kimi zaman bilgisayar kullanıcıları bile karıştırabilirler ikisini. Oysa
gerçek yaşamdaki anlamlarına pek yakın kullanılmaktadırlar.
Klasör, (İngilizce karşılığı folder), içinde dosyaları barındırabilir. Hatta
başka klasörleri de barındırabilir. Bilgisayarımızın sabit diskinde
(depolama alanında) tek başına yani içi boşken, yer kaplamaz.
Dosya, (İngilizce karşılığı file), içinde bilgiler, görseller, hareketli
içerikler barındırabilir. Bilgisayarımızın sabit diskinde (depolama
alanında) tek başına yer kaplar.
Klasörler Ön Test Uygulaması (1)
Klasör yapısı, klasörler içine klasör oluşturma, alt klasörler, klasörler arası
hiyerarşi, kök dizinler, klasörleri ağaç yapısı (dallanmış şekilde) gösterebilme,
klasörleri hızlı çoğaltabilme, farklı klasör oluşturma yöntemleri, belirlenen bir alt
klasöre dosya kaydetme işlemlerini test etmek için bu ön test uygulanmalıdır.
(1) Klasörler Ön Test
Uygulaması
(2) Klasörler Çalışma Kağıdı
(3) Kaydet-Gör Uygulaması
Klasörler
Günlük yaşantımızda kullanılan klasörler (yandaki gibi) içlerinde dosyalar ve
belgeler tutarlar. Klasörler sayesinde düzenli şekilde belgeleri saklarız. Sınıf
kitaplığında yer alan klasörleri düşünelim. Öğrencilerle ilgili bilgiler bir klasörde
durur. Performans görevlerinin olduğu bir başka klasör vardır. Öğretmenin
notlarının ve bilgilerinin olduğu bir başka klasör... Tüm bu klasörlerin içindeki
dosyalar bir arada dursaydı, aradığımız bir belgeye ulaşmakta zorlanırdık.
(4) Dosya Uzantıları Çalışma
Kağıdı
(5) 1'den 10'a Uygulaması
Klasörler sayesinde nerede ne var, hangi dosyaya nasıl ulaşılır, bilmek kolaylaşıyor.
Bilgisayarlarda da klasörler olmazsa olmazlardandır. Hatta bilgisayarların çalışmasını sağlayan Windows gibi,
Pardus gibi işletim sistemlerinin hepsi klasörler üzerine
inşa edilmişlerdir.
Bizim masaüstü diye çağırdığımız yer aslında bir
klasördür. Bu klasörün içini pencerede görmek için
yandaki resimdeki gibi BAŞLAT >
ÇALIŞTIR penceresine "desktop" yazıp
TAMAM butonuna tıklayabilirsiniz. Ne
demek istendiğini daha iyi
anlayacaksınız.
Sayfa 16
Download

GÜNLÜK YAŞAMIMIZDA BİLGİSAYARLAR ve İNTERNET İnsanlar