Gün
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı – İkinci Öğretim
Bilgisayar I
Saat
Bilgisayar II
Ders
Sın
Lineer Cebir
Mat7
Bilgisayar III
Ders
Sın
Veri Yap. ve Alg.
104
Bilgisayar IV
Sın
Ders
Ders
Sın
Bil. Mim.
101
15-16
16-17
Pazartesi
17-18
Yrd.Doç.Dr.N.TUNCER
Lineer Cebir
Lineer Cebir
18-19
Yrd.Doç.Dr.N.TUNCER
19-20
Doç.Dr.V.ASLANTAŞ
20-21
Mat7
Yrd.Doç.Dr.N.TUNCER
Mat7
Yabancı Dil I
Yabancı Dil I
Doç.Dr.V.ASLANTAŞ
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Veri Yap. ve Alg.
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
103
Veri Yap. ve Alg.
103
Veri Yap. ve Alg.
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.R.KURBAN
Bil. Mim.
104
Bil. Mim.
104
101
Yrd.Doç.Dr.R.KURBAN
104
Gör.İşl.
21-22
103
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
Gör.İşl.
22-23
Salı
101
Yrd.Doç.Dr.R.KURBAN
103
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
15-16
Bilgisayar Müh.Giriş
16-17
Bilgisayar Müh.Giriş
17-18
Bilgisayar Müh.Giriş
18-19
Atatürk İlk. ve İnk.Tar.
19-20
Atatürk İlk. ve İnk.Tar.
20-21
Türk Dili I
21-22
Türk Dili I
104
Yrd.Doç.Dr.N.ÖZKAYA
104
Yrd.Doç.Dr.N.ÖZKAYA
104
Yrd.Doç.Dr.N.ÖZKAYA
104
Okt.A.N.KİLCİ
Okt.A.N.KİLCİ
Elek.Dev.
Prof.Dr.D.KARABOĞA
Elek.Dev.
Prof.Dr.D.KARABOĞA
İş Huk.
D.Sis.
101
Yrd.Doç.Dr.E.
YUVALI
101
Yrd.Doç.Dr.E.
YUVALI
H.ÇAĞIL
Rob.Tek
İş.H.Y.I
Prof.Dr.Ş.
YILDIRIM
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
Rob.Tek
İş.H.Y.I
Prof.Dr.Ş.
YILDIRIM
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
İş Huk.
104
Yazılım Müh.
104
Yazılım Müh.
104
Yazılım Müh.
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Vedat A. TOK
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Vedat A. TOK
101
101
102
Bil.L.
H.ÇAĞIL
D.Sis.
102
Bil.L.
102
Yeni
102
Yeni
101
22-23
Biy.M.T
15-16
16-17
Çarşamba
101
Yrd.Doç.Dr.S
İÇER
Biy.M.T
101
Yrd.Doç.Dr.S
İÇER
Bil.Pr.I AGr.
17-18
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
18-19
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
19-20
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
20-21
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Bil.Pr.I AGr.
Bil.Pr.I AGr.
Bil.Pr.I AGr.
Mat. I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Ağ.L.
Mat7
Nes.Y.Pr.AGr.
Dif.Denk.BGr.
Doç.Dr.B.AKAY
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Ağ.L.
Mat7
Nes.Y.Pr.AGr.
Dif.Denk.BGr.
Doç.Dr.B.AKAY
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Ağ.L.
Mat7
Nes.Y.Pr.AGr.
Dif.Denk.BGr.
Doç.Dr.B.AKAY
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Ağ.L.
Mat7
Nes.Y.Pr.AGr.
Mikro.AGr.
Bil.L.
Mat3
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Bil.L.
Mat3
Mikro.AGr.
Say.Sis.L.B.Gr.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yrd.Doç.Dr.M.DANACI
Bil.L.
Mat3
Mikro.AGr.
Say.Sis.L.B.Gr.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yrd.Doç.Dr.M.DANACI
Bil.L.
Doç.Dr.B.AKAY
101
Mikro.BGr.
Say.Sis.L.A.Gr.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
21-22
Mikro.BGr.
Say.Sis.L.A.Gr.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
22-23
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Mikro.BGr.
101
Sis.L.
V.T.Pr I.
İnt.T.T. I
Yrd.Doç.Dr.C.
ÖZTÜRK
Öğr.Gör.S.
HASOĞLU
V.T.Pr I.
İnt.T.T. I
Yrd.Doç.Dr.C.
ÖZTÜRK
Öğr.Gör.S.
HASOĞLU
103
Akip.
103
Akip.
101
Sis.L.
101
Sis.L.
101
Sis.L.
101
15-16
Perşembe
16-17
17-18
Bil.Prog.I BGr.
18-19
Bil.Prog.I BGr.
19-20
Bil.Prog.I BGr.
20-21
Bil.Prog.I BGr.
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Mat. I AGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I AGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I AGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I AGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Ağ.L.
Mat3
Nes.Y.Pr.BGr.
Dif.Denk.AGr.
Doç.Dr.B.AKAY
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Ağ.L.
Mat3
Nes.Y.Pr.BGr.
Dif.Denk.AGr.
Doç.Dr.B.AKAY
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Ağ.L.
Mat3
Nes.Y.Pr.BGr.
Dif.Denk.AGr.
Doç.Dr.B.AKAY
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Ağ.L.
Mat3
Nes.Y.Pr.BGr.
Bil.L.
Mat3
Dosya Org.Tek.
Bil.L.
Mat3
Dosya Org.Tek.
Bil.L.
Mat3
Dosya Org.Tek.
101
Yrd.Doç.Dr.C.ÖZTÜRK
101
Yrd.Doç.Dr.C.ÖZTÜRK
İşletim Sis.
Bil.L.
İşletim Sis.
Gra.T.A.
Yrd.Doç.Dr.S.
ÖKDEM
Yrd.Doç.Dr.L
ÇORUH
D.T.Dil.
Yrd.Doç.Dr.S.
ÖKDEM
101
Yrd.Doç.Dr.M.
TÜRKMEN
İşletim Sis.
102
Akip.
Yeni
102
Akip.
Nanotek.
102
Bil.L.
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
16-17
Cuma
D.T.Dil.
Prof.Dr.D.
KARABOĞA
Nanotek.
15-16
101
102
103
104
Yeni
Bil.L.
Ağ.L.
Sis.L.
Y.Z.Tek.
102
Yeni
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
22-23
17-18
Yrd.Doç.Dr.L
ÇORUH
Yrd.Doç.Dr.M.
TÜRKMEN
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
21-22
Gra.T.A.
Prof.Dr.D.
KARABOĞA
101
Yrd.Doç.Dr.C.ÖZTÜRK
Doç.Dr.B.AKAY
Y.Z.Tek.
Fizik I AGr.
Fizik I BGr.
Prof..Dr.M.GENÇASLAN
Prof..Dr.Y.DAĞDEMİR
18-19
Fizik I AGr.
Fizik I BGr.
Prof..Dr.M.GENÇASLAN
Prof..Dr.Y.DAĞDEMİR
19-20
Fizik I AGr.
Fizik I BGr.
Prof..Dr.M.GENÇASLAN
Prof..Dr.Y.DAĞDEMİR
Fiz1
Fiz7
Müh.Mat.AGr.
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Fiz1
Fiz7
Müh.Mat.AGr.
Fiz1
Fiz7
Müh.Mat.AGr.
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Doç.Dr.H.AKTAŞ
20-21
Müh.Mat.BGr.
21-22
Müh.Mat.BGr.
22-23
Müh.Mat.BGr.
Bilgisayar Müh., D2-101 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., D2-102 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., D2-103 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., D2-104 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., Ağ Lab. yanı
Bilgisayar Müh., Bilgisayar Lab.
Bilgisayar Müh., Ağ Lab.
Bilgisayar Müh., Gömülü Sist. Lab.
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Akip.
Mat3
Mat4
Mat6
Mat7
Fiz1
Fiz3
Fiz7
Bilgisayar Müh., Akipte Lab
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 3
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 4
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 6
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 7
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Derslik 1
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Derslik 4
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Derslik 7
Mat7
Bil.Gra.AGr.
Bil.Pr.
Girişim.I
Doç.Dr.B.
AKAY
Yrd.Doç.Dr.N.
ÖZKAYA
Bil.Pr.
Girişim.I
Doç.Dr.B.
AKAY
Yrd.Doç.Dr.N.
ÖZKAYA
Bil.Gra.AGr.
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Mat7
Mat7
Mat7
Bil.Gra.AGr.
Mikro.BGr.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Bil.Gra.BGr.
Mikro.AGr.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Bil.Gra.BGr.
101
103
Sis.K.M.
Doç.Dr.T.
ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M
DANACI
Web Pr.
Ekonomi
Sis.K.M.
Ö.ÇOLAKOĞ
LU
Doç.Dr.T.
ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M
DANACI
Mat7
Bil.Gra.BGr.
*Numarası tek olan öğrenciler A Grubu, çift olan öğrenciler ise B Grubunda derslere devam edecektir.
**Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri dersini I. ve II. Öğretim öğrencileri birlikte işleyecektir.
***Girişimcilik I dersini I. ve II. Öğretim öğrencileri birlikte işleyecektir.
B.Ö.
Öğr. Üyeleri
B.T.U.
B.Ö.
Öğr. Üyeleri
Öğr. Üyeleri
101
B.T.U.
B.Ö.
Öğr. Üyeleri
Öğr. Üyeleri
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
V.T.Pr.I
Y.Z.Tek.
Bil.Pr.
Rob.Tek.
D.T.Dil.
Biy.M.T.
Gra.T.A.
İş.H.Y.I
Web Pr.
Ö.ÇOLAKOĞ
LU
101
103
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Veri Tabanı Programlama I
Yapay Zeka Teknikleri
Bilimsel Programlama
Robot Teknolojisi
Donanım Tanımlama Dilleri
Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri
Grafik Tasarım ve Animasyon
İş Hayatında Yabancı Dil I
Bil.L.
102
Ekonomi
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Mat7
Bil.L.
102
B.T.U.
B.Ö.
Öğr. Üyeleri
Öğr. Üyeleri
Gör.İşl.
Sis.K.M.
İnt.T.T.I
D.Sis.
B.T.U.
B.Ö.
Görüntü İşleme
Sistem Kimliklendirme ve Modelleme
İnternet Tabanlı Teknolojiler I
Dağıtık Sistemler
Bilgisayar Tasarım ve Uygulama
Bitirme Ödevi
Yeni
102
Akip.
Yeni
102
Akip.
Download

2014-2015 Güz Dönemi İkinci Öğretim Ders Programı