Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 3
TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ III
DERS KURULU YÜRÜTME KURULU
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ:
KURUL III KOORDİNATÖRÜ:
Prof.Dr Mine Küçüker
Prof.Dr Mine Küçüker
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
09.02.15
03.04.15
Kurul Sınavları:
02.04.2015
09.30
10.30
14.30
15.30
03.04.2015
09.30
10.30
13.30
14.30
TIBBİ BİYOKİMYA
SINAVI
FİZYOLOJİ SINAVI
TIP ETİĞİ SINAVI
BİYOFİZİK SINAVI
TIBBİ BİYOLOJİ VE
GENETİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ SINAVI
ANATOMİ SINAVI
MİKROBİYOLOJİ
SINAVI
Kurul Süresi: 8 Hafta
Kuramsal:
Uygulama:
Seçmeli :
Türk Dili:
İngilizce:
Ata.İlk ve
İnk.
Toplam Yük:
TIP ETİĞİ (TE)
TİBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK (TBG)
ANATOMİ (AN)
HİSTOLOJİ (HİS)
BİYOKİMYA (BİK)
BİYOFİZİK (BFZ)
MİKROBİYOLOJİ (MİK)
FİZYOLOJİ (FİZ)
TOPLAM
TATİL:
TEORİK
10 Saat
35 Saat
8 Saat
9 Saat
21 Saat
10 Saat
13 Saat
12 Saat
118 Saat
118
12
24
14
saat
saat
saat
saat
21
saat
14
saat
203
saat
1
GÜN
UYGULAMA
0 Saat
6 Saat
0 Saat
0 Saat
0 Saat
2 Saat
2 Saat
2 Saat
12 Saat
Kullanılacak
Kısaltmalar
Anabilim Dalı
ZA
Ders
saati
Unvan
Ad
Soyad
Anabilim Dalı
Bölüm
Anatomi
8
Prof.Dr.
ZAFER
ARI
Anatomi
Temel Bilimler
ADT
Biyofizik
10
Prof.Dr.
ALİ DEMİR
TİRYAKİ
Biyofizik
Temel Bilimler
ND
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
0
Yrd.Doç.Dr.
NURTEN
DAYIOĞLU
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Temel Bilimler
AN
Fizyoloji
12
Prof.Dr.
ASİYE
NURTEN
Fizyoloji
Temel Bilimler
Tİ
Histoloji ve Embriyoloji
0
Prof.Dr.
TÜLAY
İREZ
Histoloji ve Embriyoloji
Temel Bilimler
İO
Histoloji ve Embriyoloji
9
Prof.Dr.
İMER
OKAR
Histoloji ve Embriyoloji
Temel Bilimler
CÖM
Tıbbi Biyokimya
21
Prof.Dr.
CAHİDE ÖZNUR
MAVİLİ
Tıbbi Biyokimya
Temel Bilimler
ATS
Tıbbi Biyoloji
35
Prof.Dr.
AYŞEGÜL
TOPAL SARIKAYA
Tıbbi Biyoloji
Temel Bilimler
MAK
Tıbbi Mikrobiyoloji
13
Prof.Dr.
MİNE
A. KÜÇÜKER
Tıbbi Mikrobiyoloji
Temel Bilimler
AA
Tıp Tarihi ve Etik
10
Yrd.Doç.Dr.
AYTEN
ARIKAN
Tıp Tarihi ve Etik
Temel Bilimler
CU
Davranış Bilimleri
0
Prof.Dr.
CÜNEYT
ULUTİN
Davranış Bilimleri
Temel Bilimler
1. HAFTA
Saat
09 Şubat 2015 Pazartesi
TBG1
08:30
09:20
09:30
10:20
ADT
TBG2
TBG3
TE1
AS
Kalıtım Materyalinin
Yapısı (DNA), Gen Yapısı,
Genom Organizasyonu
ÖM
Biyolojik Oksidasyonlar
MAK
Mikrobiyolojiye Giriş ve
Tarihçe
AS
Gen aileleri, Pseudogenler,
Tekrarlanan diziler,
Transpozable Elementler
(HarASetli Elementler)
FİZ1
AN
Fizyolojiye Giriş- Vücudun
Kontrol Sistemleri
FİZ2
AN
Fizyolojiye Giriş- Vücudun
Kontrol Sistemleri
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ1
14.30
15.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ2
0
SEÇMELİ DERS
SER2
16.30
17.20
0
SER4
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER5
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER6
AA
Tıbbi Deontoloji ve Tıp
Etiğine Giriş
BİK2
Tıbbi Deontoloji ve Tıp
Etiğine Giriş
AN1
ZA
Anatomi tarihi ve anatomiye
giriş
MİK2
MAK
Mikrobiyolojiye Giriş ve
Tarihçe
0
SER7
TDE1
0
SER8
0
TÜRK DİLİ
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB1
0
YABANCI DİL
YAB2
TÜRK DİLİ
TDE2
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER3
17.30
18.20
AA
12 Şubat 2015 Perşembe
TE2
ÖM
Solunum Zinciri
BİK3
ÖM
Oksidatif Fosforilasyon
TBG4
AS
13 Şubat 2015 Cuma
TBG5
AS
DNA’nın Replikasyonu,
Onarımı
TBG6
AS
DNA’nın Replikasyonu,
Onarımı
TBG-L1
AS
LAB: DNA izolasyonu Grup
A
TBG-L2
AS
Gen aileleri, Pseudogenler,
Tekrarlanan diziler,
Transpozable Elementler
(Hareketli Elementler)
LAB: DNA izolasyonu Grup
A
SER9
SER12
ÖĞLE TATİLİ
SER1
15.30
16.20
ADT
Gen ekspresyonu (genin ifade
edilişi), RNA sentezi
(Transkripsiyon-Kayıt)
12 20
13:20
13.30
14.20
11 Şubat 2015 Çarşamba
BFZ2
Moleküler biyolojinin santral
dogması ve DNA sentezi
(eşleme)
MİK1
11:30
12:20
10 Şubat 2015 Salı
BFZ1
Kalıtım Materyalinin
Yapısı (DNA), Gen Yapısı,
Genom Organizasyonu
BİK1
10:30
11:20
AS
0
YABANCI DİL
YAB3
0
YABANCI DİL
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER10
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ3
SERBEST ÇALIŞMA
SER11
0
0
ATA.İLK.VE İNK.
ATA2
0
ATA.İLK.VE İNK.
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ4
SERBEST ÇALIŞMA
ATA1
0
0
SEÇMELİ DERS
SER13
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER14
0
SERBEST ÇALIŞMA
2. HAFTA
Saat
16 Şubat 2015 Pazartesi
TBG7
08:30
09:20
Mutasyon, Mutajen Etkenler
TBG8
09:30
10:20
ÖM
Enzim inhibisyonu, enzim
regülasyonu
MİK3
11:30
12:20
AS
Mutasyon, Mutajen Etkenler
BİK4
10:30
11:20
AS
MAK
Tıbbi Mikrobiyolojinin Temel
Kavramları
17 Şubat 2015 Salı
BFZ3
ADT
Protein sentezi (TranslasyonKayıt)
TBG9
AS
Transkripsiyon, Genetik Şifre
ve Translasyon
FİZ3
AN
Vücut sıvı bölümlerinde iyon
ve maddelerin dağılımı
FİZ4
AN
Vücut sıvı bölümlerinde iyon
ve maddelerin dağılımı
12 20
13:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ5
14.30
15.20
15.30
16.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ6
0
SEÇMELİ DERS
SER14
16.30
17.20
0
SER16
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER17
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER18
19 Şubat 2015 Perşembe
HİS1
TE3
AA
Tıp etiğinde Temel İlkeleri
AN2
ZA
Anatomi genel bilgiler
MİK4
MAK
İO
Erken embriyogenez
Fertilizasyondan
implantasyona
Ters transkripsiyon ve AIDS
TE4
AA
Tıp etiğinde Temel İlkeleri
BİK5
ÖM
Glukozun Oksidasyon Yolu;
Glikoliz
BİK6
ÖM
Tıbbi Mikrobiyolojinin Temel
Kavramları
0
SER18
TDE3
SER19
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB4
0
YABANCI DİL
YAB5
TÜRK DİLİ
TDE4
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER15
17.30
18.20
ADT
Glikoneogenez
20 Şubat 2015 Cuma
TBG11
AS
Gen Anlatımının
Regülasyonu, MicroRNA,
SiRNA
TBG12
AS
Gen Anlatımının
Regülasyonu, MicroRNA,
SiRNA
TBG-L3
AS
LAB: DNA izolasyonu Grup
B
TBG-L4
AS
LAB: DNA izolasyonu Grup
B
ÖĞLE TATİLİ
SER13
13.30
14.20
18 Şubat 2015 Çarşamba
BFZ4
0
TÜRK DİLİ
0
Transkripsiyon, Genetik Şifre
ve Translasyon
SER20
0
0
YABANCI DİL
SER22
SER21
0
SEÇ7
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ8
SERBEST ÇALIŞMA
0
SEÇMELİ DERS
SER23
ATA.İLK.VE İNK.
ATA4
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ATA3
YABANCI DİL
YAB6
TBG10
0
ATA.İLK.VE İNK.
SERBEST ÇALIŞMA
SER24
0
SERBEST ÇALIŞMA
3. HAFTA
Saat
23 Şubat 2015 Pazartesi
TBG13
08:30
09:20
Gen Anlatımının
Regülasyonu, MicroRNA,
SiRNA
TBG14
09:30
10:20
AS
Epigenetik
BİK7
10:30
11:20
ÖM
Pentoz Fosfat Şantı
MİK5
11:30
12:20
AS
MAK
Mikroorganizmaların Genel
Özellikleri ve Birbirleriyle
İlişkileri
24 Şubat 2015 Salı
BFZ5
ADT
Prionlarlar ve infeksiyon
mekanizmaları
HİS2
İO
Bilaminar Embriyonik Disk
FİZ5
AN
Hücre Zarından Difüzyon ve
Osmotik Basınç
FİZ6
AN
Hücre Zarında İyon ve
Moleküllerin Taşınması :
Pasif Taşınma
12 20
13:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ9
14.30
15.20
15.30
16.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ10
0
SEÇMELİ DERS
SER26
16.30
17.20
SER28
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER29
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER30
Gen ekspresyonunun
düzenlenmesi
TE5
AA
26 Şubat 2015 Perşembe
HİS3
İO
Mezoderm ,
Gastrulasyon,Trilaminar
Embriyonik Disk, Somitler
TE6
AA
Hekimin Hukuki Sorumluluk
ve Görevleri
Hekimin Hukuki Sorumluluk
ve Görevleri
AN3
BİK8
ZA
ÖM
Tıp ve anatomi
terminolojisine giriş
MİK6
MAK
Mikroorganizmaların Genel
Özellikleri ve Birbirleriyle
İlişkileri
0
TDE5
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER31
SER32
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB7
0
YABANCI DİL
YAB8
TÜRK DİLİ
TDE6
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER27
17.30
18.20
ADT
TCA Döngüsü
BİK9
ÖM
Glikojen Metabolizması
27 Şubat 2015 Cuma
TBG16
AS
Omik Sistemler ve Klinik
Önemleri
TBG17
AS
Genetik Mühendisliği ve
Tipta Uygulama Alanları
TBG-L5
AS
LAB: DNA’nın
Spektrofotometrik ve
elektroforetik analizi Grup A
TBG-L6
AS
LAB: DNA’nın
Spektrofotometrik ve
elektroforetik analizi Grup A
ÖĞLE TATİLİ
SER25
13.30
14.20
25 Şubat 2015 Çarşamba
BFZ6
0
TÜRK DİLİ
AS
Tıpta Genom projelerinin
Önemi
SER33
0
0
YABANCI DİL
SER35
SER34
0
SEÇ11
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ12
SERBEST ÇALIŞMA
0
SEÇMELİ DERS
SER36
ATA.İLK.VE İNK.
ATA6
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ATA5
YABANCI DİL
YAB9
TBG15
0
ATA.İLK.VE İNK.
SERBEST ÇALIŞMA
SER37
0
SERBEST ÇALIŞMA
4. HAFTA
Saat
08:30
09:20
ÖM
Yağ Asitleri Oksidasyonu &
Keton Cisimleri
MİK7
11:30
12:20
AS
Sinyal İleti, Hücreler arası
Sinyal iletim Mekanizmaları
BİK10
10:30
11:20
AS
Genetik Mühendisliği ve
Tipta Uygulama Alanları
TBG19
09:30
10:20
03 Mart 2015 Salı
02 Mart 2015 Pazartesi
TBG18
MAK
Bakterilerin, Mantarların,
Virusların, Protozoonların ve
Helmintlerin Genel
Özellikleri
BFZ7
ADT
DNA onarım mekanizmaları
HİS4
İO
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ13
14.30
15.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ14
0
SEÇMELİ DERS
SER39
16.30
17.20
TE7
AA
Hak Kavramı – Hekim
Hakları,Sağlık Hakkı ve Hasta
Hakları
FİZ7
AN4
AN
Hücre Zarında İyon ve
Moleküllerin Taşınması :
Aktif Taşınma
FİZ8
AN
Hücre Zarında İyon ve
Moleküllerin Taşınması :
Epitel Tabakadan Madde
Alışverişi
SER41
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER42
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER43
ZA
Kemik anatomisi genel bilgi
MİK8
MAK
Bakterilerin, Mantarların,
Virusların, Protozoonların ve
Helmintlerin Genel Özellikleri
0
TDE7
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER44
SER45
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB10
0
YABANCI DİL
YAB11
TÜRK DİLİ
TDE8
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER40
17.30
18.20
Hastalıkların moleküler
temelleri
05 Mart 2015 Perşembe
HİS5
İO
Endoderm;Embriyonun
katlanması, vücut
duvarları,vücut boşlukları
TE8
AA
Hak Kavramı – Hekim
Hakları,Sağlık Hakkı ve
Hasta Hakları
BİK11
ÖM
Yağ Asitleri Sentezi
BİK12
ÖM
Trigliseritlerin Kullanılması
06 Mart 2015 Cuma
TBG21
AS
Hücre yüzey reseptörleri ve
hücreiçi reseptörler ile sinyal
iletimi
TBG22
AS
Hücre Yaşlanmasının
moleküler temeli
TBG-L7
AS
LAB: DNA’nın
Spektrofotometrik ve
elektroforetik analizi Grup B
TBG-L8
AS
LAB: DNA’nın
Spektrofotometrik ve
elektroforetik analizi Grup B
ÖĞLE TATİLİ
SER38
15.30
16.20
ADT
Ektoderm; Nöral tüp gelişimi
12 20
13:20
13.30
14.20
04 Mart 2015 Çarşamba
BFZ8
0
TÜRK DİLİ
0
Sinyal İleti, Hücreler arası
Sinyal iletim Mekanizmaları
SER46
0
0
YABANCI DİL
SER48
SER47
0
SEÇ15
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ16
SERBEST ÇALIŞMA
0
SEÇMELİ DERS
SER49
ATA.İLK.VE İNK.
ATA8
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ATA7
YABANCI DİL
YAB12
TBG20
0
ATA.İLK.VE İNK.
SERBEST ÇALIŞMA
SER50
0
SERBEST ÇALIŞMA
5. HAFTA
Saat
08:30
09:20
AS
ÖM
Lipoprotein metabolizması
MİK9
11:30
12:20
BFZ9
ADT
Mutasyon çeşitleri
HİS6
Hücre Döngüsü ve kontrolu,
Mitoz Bölünme
BİK13
10:30
11:20
AS
Hücre ölümü (Apoptoz)
TBG24
09:30
10:20
10 Mart 2015 Salı
09 Mart 2015 Pazartesi
TBG23
MAK
Mikroorganizmaların
Sınıflandırılmaları
İO
Fetal Dönem
FİZ9
AN
Biyoelektrik Potansiyeller:
Hücre Zarı Potansiyelleri
FİZ10
AN
Biyoelektrik Potansiyeller:
Hücre Zarı Potansiyelleri
12 20
13:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ17
14.30
15.20
15.30
16.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ18
0
SEÇMELİ DERS
SER52
16.30
17.20
SER54
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER55
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER56
Özet, tartışma ve sorular
TE9
AA
Sağlık Hizmetlerinde
Paternalist Tutum ,Hekimin
mesleki İlişkileri
AN5
ZA
Eklem anatomisi genel bilgi
MİK10
MAK
12 Mart 2015 Perşembe
İO
his7
Plasenta ve Fetal Membranlar
TE10
AA
Sağlık Hizmetlerinde
Paternalist Tutum ,Hekimin
mesleki İlişkileri
BİK14
ÖM
Kolesterol ve Safra asitleri
metabolizması
BİK15
Mikroorganizmaların
Sınıflandırılmaları
0
TDE9
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER57
SER58
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB13
0
YABANCI DİL
YAB14
TÜRK DİLİ
TDE10
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER53
17.30
18.20
ADT
ÖM
Azot akışı
13 Mart 2015 Cuma
SER61
0
TIP BAYRAMI
KUTLAMALARI
SER62
0
TIP BAYRAMI
KUTLAMALARI
SER63
0
TIP BAYRAMI
KUTLAMALARI
SER64
0
TIP BAYRAMI
KUTLAMALARI
ÖĞLE TATİLİ
SER51
13.30
14.20
11 Mart 2015 Çarşamba
BFZ10
0
TÜRK DİLİ
AS
Hücre Döngüsü ve kontrolu,
Mitoz Bölünme
SER59
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER60
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA9
YABANCI DİL
YAB15
TBG25
0
YABANCI DİL
0
ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
SER66
0
ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
SER67
0
ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
SER68
ATA.İLK.VE İNK.
ATA10
SER65
0
ATA.İLK.VE İNK.
ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
SER69
0
ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
6. HAFTA
Saat
08:30
09:20
ÖM
Amino Asitlerin Yıkımı,
Üre Sentezi
MİK11
11:30
12:20
AS
Mayoz Bölünme ve
Genetik Rekombinasyon
BİK16
10:30
11:20
AS
Mayoz Bölünme ve
Genetik Rekombinasyon
TBG27
09:30
10:20
17 Mart 2015 Salı
16 Mart 2015 Pazartesi
TBG26
MAK
Mikroorganizma-İnsan
ilişkileri, Normal Flora
HİS8
İO
Çoklu gebelikler, erken
gelişimin moleküler
temelleri
FİZ11
AN
Aksiyon Potansiyelinin
Oluşumu
FİZ12
AN
Farklı Dokularda Aksiyon
Potansiyelleri
SER73
0
SERBEST ÇALIŞMA
12 20
13:20
15.30
16.20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ19
14.30
15.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ20
0
SEÇMELİ DERS
SER71
16.30
17.20
SER74
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER75
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER76
0
SERBEST ÇALIŞMA
TDE11
SERBEST ÇALIŞMA
SER72
17.30
18.20
0
SERBEST ÇALIŞMA
AN6
ZA
Anatomi’de Eksen ve
Düzlemler ve Hareketler
MİK12
MAK
Mikroorganizma-İnsan
ilişkileri, Normal Flora,
Patojenlik
SER78
0
SERBEST ÇALIŞMA
19 Mart 2015 Perşembe
HİS9
İO
Klinik Embriyoloji ve
yardımcı üreme teknikleri
BİK17
ÖM
Amino Asitlerin Sentezi
BİK18
ÖM
Ara Metabolizma
TBG28
AS
Onkogenler ve Tümör
baskılayıcı genler
20 Mart 2015 Cuma
TBG29
AS
Onkogenler ve Tümör
baskılayıcı genler
TBG30
AS
Hücre Farklılaşmasının
Moleküler Temeli
TBG-L-9
AS
LAB: Mitoz ve Mayoz
Bölünme Grup A
TBG-L-10
AS
LAB: Mitoz ve Mayoz
Bölünme Grup A
ÖĞLE TATİLİ
SER70
13.30
14.20
18 Mart 2015 Çarşamba
SER77
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER80
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB16
0
YABANCI DİL
YAB17
TÜRK DİLİ
TDE12
SER79
0
TÜRK DİLİ
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER82
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER83
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA11
YABANCI DİL
YAB18
SER81
0
YABANCI DİL
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ21
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ22
0
SEÇMELİ DERS
SER85
ATA.İLK.VE İNK.
ATA12
SER84
0
ATA.İLK.VE İNK.
SERBEST ÇALIŞMA
SER86
0
SERBEST ÇALIŞMA
7. HAFTA
Saat
TBG31
08:30
09:20
ÖM
Nükleik asitlerin sentezi
MİK13
11:30
12:20
AS
İmmunobiyoloji –
İmmunugenetik
BİK19
10:30
11:20
AS
Hücre Farklılaşmasının
Moleküler Temeli
TBG32
09:30
10:20
24 Mart 2015 Salı
23 Mart 2015 Pazartesi
MAK
Mikroorganizma-İnsan
ilişkileri, Normal Flora,
Patojenlik
BFZ-L-1
ADT
LAB: Protein Elektroforezi
(SDS - PAGE) Grup B
BFZ-L-2
ADT
LAB: Protein Elektroforezi
(SDS - PAGE) Grup B
FİZ-L-1/BFZL-3
AN/ADT
LAB: Hücre Zarı Potansiyeli,
Aksiyon Potansiyeli Grup
B/LAB: Protein Elektroforezi
(SDS - PAGE) Grup A
FİZ-L-2/BFZ-L-4
AN/ADT
LAB: Hücre Zarı Potansiyeli,
Aksiyon Potansiyeli Grup
B/LAB: Protein Elektroforezi
(SDS - PAGE) Grup A
12 20
13:20
15.30
16.20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ23
14.30
15.20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ24
0
SEÇMELİ DERS
SER88
16.30
17.20
SER90
SER91
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER92
0
SERBEST ÇALIŞMA
TDE13
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER89
17.30
18.20
MİK-L-1
ADT/MAK
LAB : Mikrobiyoloji
Laboratuvarında Çalışma
Kuralları, Mikroskoplar ve
Mikrobiyolojide
kullanımları Grup A
MİK-L-2
26 Mart 2015 Perşembe
MİK-L-3/FİZL-3
MAK/AN
LAB : Mikrobiyoloji
Laboratuvarında Çalışma
Kuralları, Mikroskoplar ve
Mikrobiyolojide
kullanımları Grup B/LAB:
Hücre Zarı Potansiyeli,
Aksiyon Potansiyeli Grup A
MİK-L-3/FİZ-
ADT/MAK L-3
MAK/AN
LAB : Mikrobiyoloji
Laboratuvarında Çalışma
Kuralları, Mikroskoplar ve
Mikrobiyolojide
kullanımları Grup A
LAB : Mikrobiyoloji
Laboratuvarında Çalışma
Kuralları, Mikroskoplar ve
Mikrobiyolojide
kullanımları Grup B/LAB:
Hücre Zarı Potansiyeli,
Aksiyon Potansiyeli Grup A
AN7
BİK20
ZA
Kas anatomisi genel bilgi
TBG33
AS
İmmunobiyoloji –
İmmunogenetik
ÖM
Nükleik asitlerin yıkımı
SER95
0
SERBEST ÇALIŞMA
27 Mart 2015 Cuma
TBG34
AS
İmmunobiyoloji –
İmmunogenetik
TBG35
AS
Kök hücre Biyolojisi
TBG-L-11
AS
LAB: Mitoz ve Mayoz
Bölünme Grup B
TBG-L-12
AS
LAB: Mitoz ve Mayoz
Bölünme Grup B
ÖĞLE TATİLİ
SER87
13.30
14.20
25 Mart 2015 Çarşamba
0
TÜRK DİLİ
TDE14
0
TÜRK DİLİ
SER93
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER94
0
SERBEST ÇALIŞMA
YAB19
0
YABANCI DİL
YAB20
ZA
Sinir sistemi anatomisi genel
bilgi
SER96
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER97
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA13
YABANCI DİL
YAB21
AN8
0
YABANCI DİL
0
BİYOKİMYA OLGU
TARTIŞMASI
SEÇ25
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ26
0
SEÇMELİ DERS
SER98
ATA.İLK.VE İNK.
ATA14
BİK21
0
ATA.İLK.VE İNK.
SERBEST ÇALIŞMA
SER99
0
SERBEST ÇALIŞMA
8.HAFTA
Saat
30 Mart 2015 Pazartesi
SNV1
08:30
09:20
SINAV HAFTASI
SNV2
09:30
10:20
0
SINAV HAFTASI
SNV4
11:30
12:20
0
SINAV HAFTASI
SNV3
10:30
11:20
0
0
SINAV HAFTASI
31 Mart 2015 Salı
SNV5
0
SINAV HAFTASI
SNV6
0
SINAV HAFTASI
SNV7
0
SINAV HAFTASI
SNV8
0
SINAV HAFTASI
12 20
13:20
15.30
16.20
0
SINAV HAFTASI
SNV22
14.30
15.20
0
SINAV HAFTASI
SNV23
0
SINAV HAFTASI
SNV24
16.30
17.20
SNV26
0
SINAV HAFTASI
SNV27
0
SINAV HAFTASI
SNV28
0
SINAV HAFTASI
SNV29
SINAV HAFTASI
SNV25
17.30
18.20
0
SINAV HAFTASI
SNV10
0
SINAV HAFTASI
SNV11
0
SINAV HAFTASI
SNV12
0
SINAV HAFTASI
02 Nisan 2015 Perşembe
SNV13
0
SINAV HAFTASI
SNV14
0
TIBBİ BİYOKİMYA
SINAVI
SNV15
0
FİZYOLOJİ SINAVI
SNV16
0
SINAV HAFTASI
03 Nisan 2015 Cuma
SNV17
0
SINAV HAFTASI
SNV18
0
TIBBİ BİYOLOJİ VE
GENETİK SINAVI
SNV19
0
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ SINAVI
SNV20
0
SINAV HAFTASI
ÖĞLE TATİLİ
SNV21
13.30
14.20
01 Nisan 2015 Çarşamba
SNV9
0
SINAV HAFTASI
0
SINAV HAFTASI
SNV32
0
SINAV HAFTASI
SNV33
0
SINAV HAFTASI
SNV34
SINAV HAFTASI
SNV30
SNV31
0
SINAV HAFTASI
0
SINAV HAFTASI
SNV37
0
TIP ETİĞİ SINAVI
SNV38
0
BİYOFİZİK SINAVI
SNV39
SINAV HAFTASI
SNV35
SNV36
0
SINAV HAFTASI
0
ANATOMİ SINAVI
SNV42
0
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
SINAVI
SNV43
0
SINAV HAFTASI
SNV44
SINAV HAFTASI
SNV40
SNV41
0
SINAV HAFTASI
SINAV HAFTASI
SNV45
0
SINAV HAFTASI
Uygulamalar ve Klinik beceriler
TARİH
DERS SAATİ
Ders Kodu
Öğretim
Üyesi
DERS
SÜRESİ
Konular
Anabilim Dalı
TBG-L-1
AS
A LAB: DNA İZOLASYONU
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
13.02.2015 10.30-11.20
TBG-L-2
AS
A LAB: DNA İZOLASYONU
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
13.02.2015 11.30-12.20
TBG-L-3
AS
BLAB: DNA İZOLASYONU
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
20.02.2015 10.30-11.20
TBG-L-4
AS
B LAB: DNA İZOLASYONU
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
20.02.2015 11.30-12.20
TBG-L-5
AS
A LAB: DNA'NIN SPREKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROFORETİK ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
27.02.2015 10.30-11.20
TBG-L-6
AS
A LAB: DNA'NIN SPREKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROFORETİK ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
27.02.2015 11.30-12.20
TBG-L-7
AS
B LAB: DNA'NIN SPREKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROFORETİK ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
06.03.2015 10.30-11.20
TBG-L-8
AS
B LAB: DNA'NIN SPREKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROFORETİK ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
06.03.2015 11.30-12.20
TBG-L-9
AS
A LAB: MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
20.03.2015 10.30-11.20
TBG-L-10
AS
A LAB: MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
20.03.2015 11.30-12.20
BFZ-L-1
ADT
B LAB:PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SDS-PAGE)
Biyofizik
1
24.03.2015 08.30-09.20
BFZ-L-2
ADT
B LAB:PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SDS-PAGE)
Biyofizik
1
24.03.2015 09.30-10.20
FİZ-L-1
AN
B LAB: HÜCRE ZARI POTANSİYELİ, AKSİYON POTANSİYELİ
FİZYOLOJİ
1
24.03.2015 10.30-11.20
FİZ-L-2
AN
B LAB: HÜCRE ZARI POTANSİYELİ, AKSİYON POTANSİYELİ
FİZYOLOJİ
1
24.03.2015 11.30-12.20
BFZ-L-3
ADT
A LAB:PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SDS-PAGE)
Biyofizik
1
24.03.2015 10.30-11.20
BFZ-L-4
ADT
A LAB:PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SDS-PAGE)
Biyofizik
1
24.03.2015 11.30-12.20
MİK-L-1
MAK
A LAB: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞMA KURALLARI,MİKROSKOPLAR VE MİKROBİYOLOJİDE
KULLANIMLARI
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
25.03.2015 08.30-09.20
MİK-L-2
MAK
A LAB: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞMA KURALLARI,MİKROSKOPLAR VE MİKROBİYOLOJİDE
KULLANIMLARI
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
25.03.2015 09.30-10.20
MİK-L-3
MAK
B LAB: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞMA KURALLARI,MİKROSKOPLAR VE MİKROBİYOLOJİDE
KULLANIMLARI
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
26.03.2015 08.30-09.20
MİK-L-4
MAK
B LAB: MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞMA KURALLARI,MİKROSKOPLAR VE MİKROBİYOLOJİDE
KULLANIMLARI
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
26.03.2015 09.30-10.20
FİZ-L-3
AN
A LAB: HÜCRE ZARI POTANSİYELİ, AKSİYON POTANSİYELİ
FİZYOLOJİ
1
26.03.2015 08.30-09.20
FİZ-L-4
AN
A LAB: HÜCRE ZARI POTANSİYELİ, AKSİYON POTANSİYELİ
FİZYOLOJİ
1
26.03.2015 09.30-10.20
TBG-L-11
AS
B LAB: MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
27.03.2015 10.30-11.20
TBG-L-12
AS
B LAB: MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
27.03.2015 11.30-12.20
Download

3. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi