HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 9 A
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. KİM1 KİM1 TED1 BİY2 BİY2 GRS1 BED2 BED2
12
12
5
2
2
11
8
8
SAL. BİT2 BİT2 DVA1 DVA1 İNG3 İNG3 MAT3 MAT3
6
6
10
10
9
9
4
4
ÇAR. TED1 TED1 ALM
5
5
14
ALM
14
COĞ1 COĞ1 DİH1 DİN1
7
7
13
13
PER. İNG3 İNG3 MAT3 MAT3 TAR1 TAR1 BİY2 REH1
9
9
4
4
6
6
2
2
CUM. DİK
10
MAT3 MAT3 SAĞ1 İNG3 İNG3 FİZ1 FİZ1
4
4
2
9
9
1
1
TOPLAM DERS SAYISI : 40
DERSİN ADI
H.D.S
FİZİK
2
BİYOLOJİ
3
REHBERLİK
1
MATEMATİK
6
TÜRK EDEBİYATI
3
DİL VE ANLATIM
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
İNGİLİZCE
6
GÖRSEL SANATLAR
1
COĞRAFYA
2
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
SAĞLIK BİLGİSİ
1
DİKSİYON VE HİTABET
1
KİMYA
2
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
1
ALMANCA
2
TARİH
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
ÖĞRETMENİN ADI
NERGÜL ÇAKMAK
İLKNUR OKTAR
İLKNUR OKTAR
CEMAL AKIN
AYDIN KIRIKDİREK
ÇİĞDEM BUĞDAY
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
FATMA POLAT
İLKNUR OKTAR
ÇİĞDEM BUĞDAY
HÜSEYİN COŞKUN
CENGİZ YILMAZ
CAFER ÖLGÜN
FATMA POLAT
CENGİZ YILMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 9 B
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. GRS1 REH1 MAT3 MAT3 TED1 TED1 BİT2 BİT2
11
11
4
4
5
5
6
6
SAL. MAT3 MAT3 BİY2 BİY2 DVA1 DVA1 BED2 BED2
4
4
2
2
10
10
8
8
ÇAR. COĞ1 COĞ1 İNG3 İNG3 KİM1 KİM1 ALM
7
7
9
9
12
12
14
ALM
14
PER. MAT3 MAT3 FİZ1 FİZ1 İNG3 İNG3 DİH1 DİN1
4
4
1
1
9
9
13
13
CUM. İNG3 İNG3 DİK
9
9
10
TED1 BİY2 SAĞ1 TAR1 TAR1
5
2
2
13
13
TOPLAM DERS SAYISI : 40
DERSİN ADI
H.D.S
FİZİK
2
BİYOLOJİ
3
MATEMATİK
6
TÜRK EDEBİYATI
3
DİL VE ANLATIM
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
İNGİLİZCE
6
GÖRSEL SANATLAR
1
COĞRAFYA
2
SAĞLIK BİLGİSİ
1
DİKSİYON VE HİTABET
1
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
REHBERLİK
1
KİMYA
2
TARİH
2
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
1
ALMANCA
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
ÖĞRETMENİN ADI
NERGÜL ÇAKMAK
İLKNUR OKTAR
CEMAL AKIN
AYDIN KIRIKDİREK
ÇİĞDEM BUĞDAY
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
İLKNUR OKTAR
ÇİĞDEM BUĞDAY
FATMA POLAT
ESMA UYAROĞLU
HÜSEYİN COŞKUN
CENGİZ YILMAZ
CENGİZ YILMAZ
CAFER ÖLGÜN
CENGİZ YILMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 10 A
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. TED1 TED1 TAR1 TAR1 İNG4 İNG4 MAT3 MAT3
5
5
6
6
9
9
4
4
SAL. BİY2 BİY2 SE2
2
2
11
SE2
11
MAT3 MAT3 COĞ1 COĞ1
4
4
7
7
ÇAR. EKO
11
HMH
6
ALM
14
EKO
11
HMH
6
ALM
14
KİM1 KİM1
12
12
PER. FİZ1 FİZ1 İNG4 İNG4 DVA1 DVA1 MAT3 MAT3
1
1
9
9
5
5
4
4
CUM. TDB1 TED1 BİY2 REH1 DİN1 GRS1 BED2 BED2
7
5
2
4
13
11
8
8
TOPLAM DERS SAYISI : 40
DERSİN ADI
FİZİK
BİYOLOJİ
MATEMATİK
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
EKONOMİ
SOSYAL ETKİNLİK
GÖRSEL SANATLAR
COĞRAFYA
TEMEL DİNİ BİLGİLER
REHBERLİK
KİMYA
HZ.MUHAMMED'İN HAYATI
ALMANCA
TARİH
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
H.D.S
2
3
6
3
2
2
4
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
ÖĞRETMENİN ADI
NERGÜL ÇAKMAK
İLKNUR OKTAR
CEMAL AKIN
AYDIN KIRIKDİREK
AYDIN KIRIKDİREK
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
ESMA UYAROĞLU
ESMA UYAROĞLU
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
EBRU AYAN
CEMAL AKIN
HÜSEYİN COŞKUN
FATMA POLAT
CAFER ÖLGÜN
FATMA POLAT
CENGİZ YILMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 10 B
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. MAT3 MAT3 BİY2 EKO
4
4
2
11
SAL. SE2
11
SE2
11
EKO
11
ALM
14
ALM
14
TDB1
12
MAT3 MAT3 COĞ1 COĞ1 KİM1 KİM1
4
4
7
7
12
12
ÇAR. BED2 BED2 HMH
8
8
13
HMH
13
İNG4 İNG4 REH1 TED1
9
9
10
10
PER. BİY2 BİY2 TAR1 TAR1 MAT3 MAT3 DVA1 DVA1
2
2
13
13
4
4
5
5
CUM. FİZ1 FİZ1 GRS1 TED1 TED1 DİN1 İNG4 İNG4
1
1
11
10
10
13
9
9
TOPLAM DERS SAYISI : 40
DERSİN ADI
BİYOLOJİ
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
EKONOMİ
SOSYAL ETKİNLİK
GÖRSEL SANATLAR
COĞRAFYA
FİZİK
MATEMATİK
REHBERLİK
KİMYA
TEMEL DİNİ BİLGİLER
HZ.MUHAMMED'İN HAYATI
TARİH
ALMANCA
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
H.D.S
3
3
2
2
4
2
2
1
2
2
6
1
2
1
2
2
2
1
ÖĞRETMENİN ADI
İLKNUR OKTAR
ÇİĞDEM BUĞDAY
AYDIN KIRIKDİREK
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
ESMA UYAROĞLU
ESMA UYAROĞLU
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
NERGÜL ÇAKMAK
CEMAL AKIN
ÇİĞDEM BUĞDAY
HÜSEYİN COŞKUN
HÜSEYİN COŞKUN
CENGİZ YILMAZ
CENGİZ YILMAZ
CAFER ÖLGÜN
CENGİZ YILMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 11 A
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. BİT2 BİT2 GEO3 TED1 KİM4 KİM4 GRS1
6
6
3
5
12
12
11
SAL. FİZ3 FİZ3 İNG1 İNG1 MAT2 MAT2 TED1 TED1
1
1
9
9
3
3
5
5
ÇAR. KİM4 KİM4 REH1 BED2 BED2 FEL1 FEL1
12
12
5
8
8
15
15
PER. GEO3 GEO3 BİY4 BİY4 İNK1 İNK1 DVA1 DVA1
3
3
2
2
13
13
10
10
CUM. BİY4 BİY4 FİZ3 FİZ3 DİN1 MAT2 MAT2
2
2
1
1
7
3
3
TOPLAM DERS SAYISI : 37
DERSİN ADI
H.D.S
FİZİK
4
BİYOLOJİ
4
MATEMATİK
4
GEOMETRİ
3
TÜRK EDEBİYATI
3
DİL VE ANLATIM
2
REHBERLİK
1
BEDEN EĞİTİMİ
2
İNGİLİZCE
2
GÖRSEL SANATLAR
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
KİMYA
4
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
T.C İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
2
FELSEFE
2
ÖĞRETMENİN ADI
NERGÜL ÇAKMAK
İLKNUR OKTAR
METİN MEMİŞ
METİN MEMİŞ
AYDIN KIRIKDİREK
ÇİĞDEM BUĞDAY
AYDIN KIRIKDİREK
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
HÜSEYİN COŞKUN
FATMA POLAT
CENGİZ YILMAZ
SİNAN YORULMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 11 B
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. BED2 BED2 SCO2 SCO2 STA2 STA2 STE1
8
8
7
7
6
6
5
SAL. TDB2 TDB2 HMH
7
7
12
HMH
12
İNK1 İNK1 SDA1 SDA1
6
6
10
10
ÇAR. İNG1 İNG1 GRS1 TED1 TED1 DİH1 REH1
9
9
11
5
5
13
6
PER. STA2 STA2 SCO2 SCO2 DVA1 DVA1 FEL1 FEL1
6
6
7
7
10
10
15
15
CUM. SOS1 SOS1 DİN1 GİR1 TED1 İŞL2 İŞL2
6
6
7
11
5
4
4
TOPLAM DERS SAYISI : 37
DERSİN ADI
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
GÖRSEL SANATLAR
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ TARİH
TEMEL DİNİ BİLGİLER
GİRİŞİMCİLİK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HZ.MUHAMMED'İN HAYATI
İŞLETME
SOSYOLOJİ
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
T.C İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
REHBERLİK
FELSEFE
H.D.S
3
2
2
1
2
2
1
4
4
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
ÖĞRETMENİN ADI
AYDIN KIRIKDİREK
ÇİĞDEM BUĞDAY
ÇİĞDEM BUĞDAY
AYDIN KIRIKDİREK
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
FATMA POLAT
EBRU AYAN
ESMA UYAROĞLU
EBRU AYAN
HÜSEYİN COŞKUN
CEMAL AKIN
FATMA POLAT
CENGİZ YILMAZ
FATMA POLAT
FATMA POLAT
SİNAN YORULMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 11 C
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. MAT2 MAT2 GRS1 REH1 DİN1 FEL1 FEL1
3
3
11
3
7
15
15
SAL. STE1 TED1 GEO3 GEO3 HMH
5
5
3
3
12
HMH
12
STA2 STA2
13
13
ÇAR. MAT2 MAT2 DVA1 DVA1 DİH1 BED2 BED2
3
3
10
10
13
8
8
PER. STA2 STA2 TED1 TED1 TDB2 TDB2 COĞ1 COĞ1
13
13
5
5
12
12
7
7
CUM. İNK1 İNK1 İNG1 İNG1 GEO3 SOS1 SOS1
13
13
9
9
3
6
6
TOPLAM DERS SAYISI : 37
DERSİN ADI
MATEMATİK
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
COĞRAFYA
GEOMETRİ
GÖRSEL SANATLAR
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HZ.MUHAMMED'İN HAYATI
TEMEL DİNİ BİLGİLER
REHBERLİK
SOSYOLOJİ
SEÇMELİ TARİH
T.C İNK.TAR.ATATÜRKÇÜLÜK
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
FELSEFE
H.D.S
4
3
2
2
2
2
3
1
1
1
2
2
1
2
4
2
1
2
ÖĞRETMENİN ADI
METİN MEMİŞ
AYDIN KIRIKDİREK
ÇİĞDEM BUĞDAY
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
EBRU AYAN
METİN MEMİŞ
ESMA UYAROĞLU
AYDIN KIRIKDİREK
EBRU AYAN
HÜSEYİN COŞKUN
HÜSEYİN COŞKUN
METİN MEMİŞ
FATMA POLAT
CENGİZ YILMAZ
CENGİZ YILMAZ
CENGİZ YILMAZ
SİNAN YORULMAZ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 12 A
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. İNG1 İNG1 KİM2 TED1 BED2 BED2
9
9
12
10
8
8
SAL. MAT2 MAT2 REH1 FİZ2 BİY2 TRF1
3
3
1
1
2
8
ÇAR. TED1 TED1 KİM2 KİM2 BK
10
10
12
12
3
BK
3
PER. DVA1 DVA1 GEO2 GEO2 BİY2 BİY2
10
10
3
3
2
2
CUM. GRS1 DİN1 MAT2 MAT2 FİZ2 FİZ2
11
7
3
3
1
1
TOPLAM DERS SAYISI : 30
DERSİN ADI
FİZİK
BİYOLOJİ
MATEMATİK
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
BİLGİ KURAMI
REHBERLİK
GÖRSEL SANATLAR
TRAFİK VE İLK YARDIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KİMYA
GEOMETRİ
H.D.S
3
3
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
2
ÖĞRETMENİN ADI
NERGÜL ÇAKMAK
İLKNUR OKTAR
METİN MEMİŞ
ÇİĞDEM BUĞDAY
ÇİĞDEM BUĞDAY
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
METİN MEMİŞ
NERGÜL ÇAKMAK
ESMA UYAROĞLU
DUYGU ALBAY
EBRU AYAN
HÜSEYİN COŞKUN
METİN MEMİŞ
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 12 B
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. BİY1 BİY1 İNG1 İNG1 MAT1 REH1
2
2
9
9
4
7
SAL. SDA1 SDA1 DİN1 TRF1 STE1 TED1
10
10
7
8
5
5
ÇAR. ÇTD1 ÇTD1 COĞ2 COĞ2 DVA1 DVA1
6
6
7
7
10
10
PER. TED1 TED1 MAN1 MAN1 COĞ2 COĞ2
5
5
6
6
7
7
CUM. MAT1 GRS1 ÇTD1 ÇTD1 BED2 BED2
4
11
6
6
8
8
TOPLAM DERS SAYISI : 30
DERSİN ADI
BİYOLOJİ
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
COĞRAFYA
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
MATEMATİK
GÖRSEL SANATLAR
TRAFİK VE İLK YARDIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
REHBERLİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
MANTIK
H.D.S
2
3
2
2
2
2
4
4
2
1
1
1
1
1
2
ÖĞRETMENİN ADI
İLKNUR OKTAR
AYDIN KIRIKDİREK
ÇİĞDEM BUĞDAY
ÇİĞDEM BUĞDAY
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
EBRU AYAN
FATMA POLAT
CEMAL AKIN
ESMA UYAROĞLU
DUYGU ALBAY
EBRU AYAN
EBRU AYAN
AYDIN KIRIKDİREK
FATMA POLAT
Tarih : 6.2.2015
HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI
Sınıfın Adı
: 12 C
GÜNLER 1
2
3
4
5
6
7
8
08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 13:00 13:50 14:40
PZT. STE1 TED1 BED2 BED2 BK
10
10
8
8
3
BK
3
SAL. İNG1 İNG1 DVA1 DVA1 TRF1 REH1
9
9
5
5
8
13
ÇAR. ÇTD1 ÇTD1 MAT2 MAT2 MAN1 MAN1
13
13
3
3
6
6
PER. COĞ1 COĞ1 TED1 TED1 GEO2 GEO2
7
7
10
10
3
3
CUM. MAT2 MAT2 ÇTD1 ÇTD1 GRS1 DİN1
3
3
13
13
11
7
TOPLAM DERS SAYISI : 30
DERSİN ADI
MATEMATİK
TÜRK EDEBİYATI
DİL VE ANLATIM
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
COĞRAFYA
GÖRSEL SANATLAR
BİLGİ KURAMI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
GEOMETRİ
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
MANTIK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
TRAFİK VE İLK YARDIM
REHBERLİK
H.D.S
4
3
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
4
1
1
ÖĞRETMENİN ADI
METİN MEMİŞ
ÇİĞDEM BUĞDAY
AYDIN KIRIKDİREK
DUYGU ALBAY
DEMET CANLAN
EBRU AYAN
ESMA UYAROĞLU
METİN MEMİŞ
EBRU AYAN
METİN MEMİŞ
ÇİĞDEM BUĞDAY
FATMA POLAT
CENGİZ YILMAZ
DUYGU ALBAY
CENGİZ YILMAZ
Tarih : 6.2.2015
Download

Sınıf Haftalık Ders Programları