T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUSA ERDEM ANADOLU LİSESİ
10.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Öğretmenler Bazında Toplu Program
PAZARTESİ
M.ALTUNBULAK
E.AYDIN
1
2
3
4
5
6
7
9-B
COĞR1
9-C
COĞR1
9-A
COĞR1
10-B
COĞR2
11-D
SCOĞ2
10-D
COĞR2
12-D
SCOĞ2
10-A
BED1
10-A
BED1
9-D
BED
9-D
BED
12-D
BYD4
B.GÖRMÜŞ
12-D
BYD4
10-B
PHS22
11-D
SBİY2
11-A
BYS27
11-A
BYS27
8
10-B
TRH2
10-B
TRH2
11-C
BYD3
11-C
BYD3
11-D
BYD3
11-D
BYD3
9-D
BİYO
9-B
BİYO
11-C
BYS27
11-C
BYS27
F.GÜLBAYRAK
Ç.GÜNDÜZ
11-C
SKİM4
11-C
SKİM4
1
2
9-A
BED
Ç.DEMİR
N.DEMİRÖZ
ÇARŞAMBA
SALI
12-C
KMS34
12-C
KMS34
11-A
SKİM4
11-A
SKİM4
12-A
TRF4
11-D
DKAB3
12-D
DKAB4
9-A
DKAB1
11-B
DKAB3
10-A
TDBS9
11-B
DVA3
11-B
DVA3
3
4
5
6
7
8
10-C
COĞR2
10-D
COĞR2
9-C
COĞR1
9-D
COĞR1
9-A
COĞR1
9-B
BED
9-B
BED
11-C
İNK
11-A
İNK
9-A
BED
11-D
İNK
9-D
SAĞ
11-B
MAT1
11-B
MAT1
12-C
TRF4
12-D
TRF4
11-A
BYS27
11-A
BYS27
1
2
3
4
PERŞEMBE
5
6
7
8
10-C
COĞR2
12-D
SCOĞ2
11-D
REH
10-A
COĞR2
1
2
3
10-B
BED1
10-A
TRH2
11-B
BYS27
10-A
TRH2
11-B
BYS27
12-B
KMS34
10-D
TRH2
10-D
TRH2
11-C
REH
11-A
İNK
10-D
REH
9-A
INGE9
11-C
BYD3
11-C
BYD3
12-B
BYD4
12-B
BYD4
12-A
BYS26
12-A
BYS26
11-B
BYS27
11-B
BYS27
11-C
BYS27
11-C
BYS27
11-B
SGEO3
11-B
SGEO3
10-A
MAT9
10-A
MAT9
11-A
MAT1
11-A
MAT1
12-B
KMS34
12-B
KMS34
11-C
SKİM4
11-C
SKİM4
11-B
SKİM4
11-B
SKİM4
10-A
DKAB2
10-B
DKAB2
9-D
REH
12-C
REH
CUMA
4
5
6
7
8
9-D
COĞR1
11-D
SCOĞ2
9-B
COĞR1
10-B
COĞR2
10-A
COĞR2
10-B
BED1
10-C
BED1
10-C
BED1
11-C
İNK
9-A
INGE9
1
2
3
4
10-C
PHS22
10-D
PHS22
10-A
PHS22
12-D
BYD4
12-D
BYD4
12-B
BYS26
11-D
SBİY2
11-C
MAT1
11-C
MAT1
11-A
MAT1
11-A
MAT1
11-A
SKİM4
12-B
TRF4
12-C
KMS34
11-B
SKİM4
11-B
SKİM4
9-D
DKAB1
10-B
TDBS9
12-B
BYS26
11-B
MAT1
11-B
MAT1
11-A
SKİM4
11-C
MAT1
11-C
MAT1
10-A
MAT9
6
7
8
10-D
BED1
10-D
BED1
9-C
BED
9-C
BED
12-B
BYD4
12-B
BYD4
11-D
BYD3
11-D
BYD3
9-B
BİYO
9-B
BİYO
9-D
BİYO
9-D
BİYO
11-B
SGEO3
10-A
MAT9
10-A
MAT9
11-D
İNK
12-A
BYS26
12-B
BYS26
5
10-A
MAT9
A.BAŞTEPE
A.KORKMAZ
9-C
DKAB1
G.METİN
11-A
TÜRE3
11-A
TÜRE3
9-B
DKAB1
10-D
TDBS9
9-A
GRS
H.OĞUZ
S.OZBEY
9-D
BYD1
9-D
BYD1
S.PEK
11-B
SFİZ4
11-B
SFİZ4
12-A
FZS4
10-A
BYD2
10-A
BYD2
11-A
BYD3
12-B
FZS4
12-C
FZS4
12-C
FZS4
10-D
STS23
12-C
TÜRE4
12-C
TÜRE4
12-B
TÜRE4
12-B
TÜRE4
12-D
UİS24
A.TÜTÜNCÜOĞLU
11-D
FEL
10-B
TÜRE2
11-A
SES22
10-A
TÜRE2
11-B
FEL
N.YAMAN
G.YILMAZ
10-B
MAT9
N.KUTLU
11-D
GRS
M.KIRAZCI
12-B
BED3
10-C
FİZ
F.ASLANGÖREN
T.TEKİN
10-D
BİYO
11-C
SGEO3
12-B
BED3
10-C
TÜRE2
H.EKİN
11-C
SGEO3
11-B
GRS
12-A
MS44
E.CENK
A.ŞİMŞEK
10-B
MAT9
10-D
BİYO
9-C
DVA1
10-D
FİZ
10-A
AUZY9
9-C
FİZ
10-A
DRM
10-D
KİM
10-D
KİM
9-A
KİM
9-B
SAĞ
9-A
BİYO
10-C
BİYO
10-C
BİYO
9-B
INGE9
F.SERİN
M.HAMURCU
İ.ÖRS
9-A
MAT9
9-A
MAT9
12-C
GES4
12-B
İYS24
12-B
İYS24
12-D
GES4
9-C
MAT9
9-C
BYD1
9-C
BYD1
9-A
BYD1
9-A
BYD1
9-B
BYD1
12-B
DVA4
12-B
DVA4
12-C
DVA4
12-C
DVA4
9-C
İYS22
9-C
İYS22
11-D
MAT1
11-D
MAT1
9-B
MAT9
9-B
MAT9
9-A
GRS
12-C
GRS
10-C
GRS
9-D
GRS
11-C
BED2
11-C
BED2
12-D
BED3
12-D
BED3
12-A
GES4
11-A
SGEO3
12-C
MS44
12-C
MS44
12-B
MS44
9-A
TÜRE1
10-A
DVA2
10-A
DVA2
10-C
TRH2
10-C
TRH2
12-A
12-A
SÇTDT2 SÇTDT2
9-D
BYD1
11-A
SFİZ4
11-A
SFİZ4
9-C
BYD1
9-C
BYD1
10-B
MAT9
10-B
KİM
10-B
BİYO
12-C
BYS26
12-A
BYD4
11-D
İYS23
11-D
İYS23
10-B
MAT9
10-D
TÜRE2
9-A
İYS22
9-A
İYS22
9-B
MAT9
9-B
MAT9
10-B
KİM
10-C
KİM
12-B
MS44
9-D
MAT9
S.ÇAM
12-A
PRJH9
12-B
PRJH9
10-D
MAT9
10-C
DVA2
11-A
İYS23
9-B
BYD1
9-B
BYD1
9-A
REH
11-B
SES22
10-C
DVA2
11-A
İYS23
9-D
INGE9
12-D
MS44
9-C
TÜRE1
10-D
AUZY9
10-C
AUZY9
10-C
KİM
9-A
DRS22
10-B
FİZ
9-C
BİYO
12-A
BYD4
11-C
SFİZ4
11-C
SFİZ4
10-B
BYD2
10-B
BYD2
10-B
DVA2
10-A
İYS22
10-B
DVA2
9-D
INGE9
10-D
BYD2
12-D
İYS24
12-D
İYS24
9-C
TRH1
10-D
STS23
10-D
BYD2
10-A
FİZ
10-B
BİYO
12-D
SBİY2
12-C
BYD4
12-C
BYD4
12-A
REH
10-A
İYS22
11-B
REH
9-D
FİZ
9-B
FİZ
9-C
BİYO
12-A
BYD4
12-B
MS44
12-B
MS44
9-A
TÜRE1
9-A
TÜRE1
10-D
FİZ
10-C
FİZ
9-C
REH
9-D
DRS22
9-B
REH
9-C
BİYO
12-A
BYD4
12-C
İYS24
9-C
TRH1
10-C
MAT9
10-C
MAT9
9-D
TRH1
9-D
TRH1
9-B
GRS
10-B
STS23
10-A
STS23
10-C
STS23
11-B
BYD3
10-A
BYD2
10-A
BYD2
11-A
BYD3
11-A
BYD3
11-B
BYD3
12-B
FZS4
12-B
FZS4
11-B
SFİZ4
11-B
SFİZ4
12-C
FZS4
9-C
BYD1
9-C
BYD1
9-A
BYD1
12-A
DVA4
12-A
DVA4
12-B
TÜRE4
12-D
SDVA2
9-A
BYD1
9-A
MAT9
9-A
MAT9
11-A
SFİZ4
11-A
SFİZ4
9-A
BYD1
9-A
BYD1
11-C
FEL
12-D
MAS22
9-B
İYS22
9-B
İYS22
11-B
FEL
11-A
FEL
11-C
FEL
11-D
FEL
10-C
İYS22
10-C
İYS22
10-D
İYS22
10-D
İYS22
9-A
DVA1
11-A
GRS
10-D
GRS
12-A
BED3
11-D
BED2
11-D
BED2
12-C
MS44
12-C
MS44
12-A
GES4
9-A
DVA1
9-C
TÜRE1
9-C
TÜRE1
10-B
FİZ
10-A
REH
10-D
BİYO
10-C
REH
9-C
INGE9
10-A
BİYO
9-B
GRS
12-B
GRS
12-D
MS44
12-D
MS44
10-B
AUZY9
9-A
FİZ
9-C
DRS22
9-B
KİM
9-B
KİM
9-D
KİM
9-D
KİM
10-A
BİYO
9-A
BİYO
9-A
BİYO
12-C
BYS26
12-C
BYS26
11-A
TÜRE3
11-C
SES22
9-B
BYD1
12-D
DVA4
9-B
DVH3
11-D
SSOS2
12-C
11-A
DKAB4 DKAB3
11-D
SDVA2
11-C
İYS23
10-B
REH
12-D
MS44
12-B
DKAB4
9-D
MAT9
12-B
REH
9-D
BYD1
12-A
BED3
11-B
İNK
M.AKTEPE
12-A
FZS4
11-D
ÇAS23
9-C
GRS
9-C
MAT9
12-A
DKAB4
10-B
BYD2
11-A
REH
12-A
FZS4
10-C
11-C
DKAB2 DKAB3
11-D
12-D
12-D
SDVA2 TÜRE4 TÜRE4
12-A
GRS
10-A
AUZY9
9-B
DRS22
10-B
BYD2
9-D
BYD1
12-D
UİS24
11-C
İYS23
12-D
REH
12-C
TÜRE4
11-D
SSOS2
11-D
STAR2
E.COŞKUN
9-B
BYD1
11-D
DVA3
10-C
TDBS9
9-C
GRS
10-D
TÜRE2
10-C
TÜRE2
9-B
INGE9
11-D
DVA3
9-D
BYD1
11-C
SFİZ4
M.YALÇIN
M.ÖZZEYBEK
11-B
BYD3
11-C
SFİZ4
9-D
FİZ
10-C
BYD2
10-C
STS23
11-A
FEL
10-B
BİYO
10-C
BYD2
10-B
STS23
12-D
MAS22
9-A
KİM
9-C
INGE9
11-D
ÇAS23
10-A
TÜRE2
10-C
TÜRE2
9-B
FİZ
11-A
DVA3
10-A
TÜRE2
12-A
MS44
9-C
DVA1
11-A
DVA3
11-B
BYD3
12-D
SDVA2
10-B
TÜRE2
F.ŞENGÜL
9-D
GRS
11-A
BYD3
S.SAĞESEN
F.ŞENGİR
10-A
STS23
12-D
TÜRE4
10-D
DKAB2
12-D
GRS
10-B
GRS
11-A
BED2
11-A
BED2
9-B
DVA1
9-B
DVA1
11-B
İYS23
11-B
İYS23
9-D
İYS22
9-D
İYS22
9-B
MAT9
9-B
MAT9
10-B
MAT9
10-B
MAT9
10-C
MAT9
10-C
MAT9
12-C
GES4
12-B
GES4
11-D
STAR2
12-C
12-C
SÇTDT SÇTDT
2
2
9-C
MAT9
9-B
TRH1
9-B
TRH1
11-D
SGEO3
10-D
MAT9
10-D
MAT9
9-D
MAT9
9-D
MAT9
12-A
KMS34
11-C
GRS
10-A
GRS
11-B
BED2
11-B
BED2
12-A
MS44
12-A
MS44
11-A
SGEO3
11-A
SGEO3
9-A
FİZ
9-C
FİZ
10-A
FİZ
10-B
AUZY9
10-D
AUZY9
10-B
DRM
10-A
KİM
10-A
KİM
9-C
KİM
9-C
KİM
10-C
DRM
10-C
BİYO
10-A
BİYO
9-C
SAĞ
9-A
SAĞ
12-D
SBİY2
10-D
BYD2
10-D
BYD2
12-C
BYD4
12-C
BYD4
10-C
BYD2
9-C
MAT9
9-C
MAT9
10-C
MAT9
10-C
MAT9
9-A
MAT9
11-D
SGEO3
11-D
SGEO3
10-D
MAT9
12-C
PRJH9
12-A
KMS34
12-A
KMS34
9-D
DVA1
9-D
DVA1
1
2
10-B
İYS22
11-C
SGEO3
12-C
BED3
12-D
12-D
12-B
12-B
SÇTDT SÇTDT SÇTDT SÇTDT
2
2
2
2
10-D
MAT9
11-D
MAT1
12-C
BED3
10-D
DRM
9-C
MAT9
10-D
TÜRE2
10-B
İYS22
12-C
İYS24
12-D
GES4
12-D
DVA4
10-B
TÜRE2
11-D
MAT1
9-B
BYD1
10-C
AUZY9
10-C
BYD2
12-A
İYS24
12-A
İYS24
9-A
MAT9
12-B
GES4
9-A
TRH1
9-A
TRH1
7
8
11-B
İNK
10-D
MAT9
9-D
MAT9
9-D
MAT9
9-B
DVA1
9-B
DVA1
11-C
DVA3
11-C
DVA3
3
4
5
6
A.DEMİRCİOĞLU
9-B
TÜRE1
G.CİNGÖZ
9-B
TÜRE1
C.ŞANLI
1
2
3
4
5
PAZARTESİ
11-D
STED1
10-D
DVA2
10-D
DVA2
9-D
TÜRE1
9-D
TÜRE1
9-A
DVH2
6
7
8
11-D
11-D
9-B
TÜRE3 TÜRE3 TÜRE1
1
2
11-B
TÜRE3
11-B
TÜRE3
12-A
TÜRE4
12-A
TÜRE4
11-C
TÜRE3
11-C
TÜRE3
3
4
5
6
7
8
SALI
11-D
TÜRE3
9-C
DVH2
1
2
3
4
5
ÇARŞAMBA
6
9-D
TÜRE1
7
8
9-D
DVH2
1
2
3
11-B
TÜRE3
4
5
PERŞEMBE
6
12-A
TÜRE4
11-C
TÜRE3
7
8
CUMA
Download

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUSA ERDEM ANADOLU LİSESİ