Gün
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Öğretim Yılı
Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı – Birinci Öğretim
Bilgisayar II
Bilgisayar III
Ders
Sın
Ders
Sın
08-09
Türk Dili I
101
Veri Yap. ve Alg.
104
09-10
Türk Dili I
101
Veri Yap. ve Alg.
Mat6
Veri Yap. ve Alg.
10-11
Pazartesi
Bilgisayar I
Saat
11-12
S.KARAKOÇ
S.KARAKOÇ
Mat. I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I BGr.
Mat6
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Lineer Cebir
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Veri Yap. ve Alg.
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Gör.İşl.
104
103
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
Gör.İşl.
104
103
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
Yazılım Müh.
Yrd.Doç.Dr.N.TUNCER
14-15
Mat7
Yazılım Müh.
Yrd.Doç.Dr.N.TUNCER
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Lineer Cebir
Mat7
Yazılım Müh.
15-16
Sın
Ders
104
13-14
Mat7
Lineer Cebir
Bilgisayar IV
Sın
Ders
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.M.ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.N.TUNCER
Bil. Mim.
104
101
Yrd.Doç.Dr.R.KURBAN
Bil. Mim.
104
101
Yrd.Doç.Dr.R.KURBAN
Bil. Mim.
104
101
Yrd.Doç.Dr.R.KURBAN
16-17
D.Sis.
Salı
08-09
Bil.L.
H.ÇAĞIL
09-10
Bilgisayar Müh.Giriş
Yrd.Doç.Dr.N.Özkaya
H.ÇAĞIL
10-11
Bilgisayar Müh.Giriş
Rob.Tek
İş.H.Y.I
Prof.Dr.Ş.
YILDIRIM
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
11-12
Bilgisayar Müh.Giriş
Rob.Tek
İş.H.Y.I
Prof.Dr.Ş.
YILDIRIM
Doç.Dr.V.
ASLANTAŞ
D.Sis.
104
104
Yrd.Doç.Dr.N.Özkaya
104
Yrd.Doç.Dr.N.Özkaya
Bil.L.
102
103
102
103
13-14
14-15
Elek.Dev.
15-16
Prof.Dr.D.KARABOĞA
Elek.Dev.
16-17
Prof.Dr.D.KARABOĞA
İş Huk.
101
İş Huk.
101
Mikro.AGr.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Dif.Denk.AGr.
Çarşamba
10-11
Atatürk İlk. ve İnk.Tar.
11-12
Atatürk İlk. ve İnk.Tar.
13-14
14-15
101
Okt.A.N.KİLCİ
Mikro.AGr.
Mat3
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Dif.Denk.AGr.
Mikro.AGr.
Mat3
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
101
Okt.A.N.KİLCİ
Dif.Denk.AGr.
Mikro.AGr.
Mat3
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Mat. I AGr.
Mat7
Nes.Y.Pr.AGr.
Mikro.BGr.
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Doç.Dr.B.AKAY
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Mat. I AGr.
Mat7
Nes.Y.Pr.AGr.
Mikro.BGr.
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Doç.Dr.B.AKAY
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
15-16
Nes.Y.Pr.AGr.
16-17
Nes.Y.Pr.AGr.
Mikro.BGr.
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Doç.Dr.B.AKAY
Mikro.BGr.
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Doç.Dr.B.AKAY
103
103
103
Sis.L.
103
Sis.L
Fizik I BGr.
Perşembe
Fiz7
10-11
Mat. I AGr.
Fizik I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Prof..Dr.Y.DAĞDEMİR
11-12
Mat. I AGr.
Fizik I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Prof..Dr.Y.DAĞDEMİR
Bil.Pr.I AGr.
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
15-16
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
16-17
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Bil.Pr.I AGr.
Bil.Pr.I AGr.
İşletim Sis.
Mat3
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Mat7
Fiz7
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Dif.Denk.BGr.
Nes.Y.Pr BGr.
Mat3
102
Yrd.Doç.Dr.M
DANACI
103
V.T.Pr. I
Biy.M.T.
İnt.T.T. I
Yrd.Doç.Dr.C.
ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.S
İÇER
Öğr.Gör.S.
HASOĞLU
103
V.T.Pr. I
Biy.M.T.
İnt.T.T. I
Yrd.Doç.Dr.C.
ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.S
İÇER
Öğr.Gör.S.
HASOĞLU
Ağ.L.
Nes.Y.Pr BGr.
Mat. I BGr.
Mat. I BGr.
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Ağ.L.
Mat4
Nes.Y.Pr BGr.
Ağ.L
Mat4
Nes.Y.Pr BGr.
Yrd.Doç.Dr.M.
Türkmen
İşletim Sis.
Y.Z.Tek.
İşletim Sis.
Mat3
Dosya Org.Tek.
Bil.L.
Dosya Org.Tek.
Bil.L.
Dosya Org.Tek.
Bil.L.
11-12
Doç.Dr.V.ASLANTAŞ
Yabancı Dil I
103
Bil.Pr.I BGr.
Bil.Pr.I BGr.
14-15
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
15-16
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
16-17
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Bil.Pr.I BGr.
Bil.Pr.I BGr.
Bilgisayar Müh., D2-101 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., D2-102 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., D2-103 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., D2-104 nolu sınıf
Bilgisayar Müh., Ağ Lab. yanı
Bilgisayar Müh., Bilgisayar Lab.
Bilgisayar Müh., Ağ Lab.
Bilgisayar Müh., Gömülü Sist. Lab.
Müh.Mat.AGr.
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Müh.Mat.AGr.
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Mat7
Mat7
Say.Sis.L.B.Gr.
Fizik I AGr.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Fizik I AGr.
Prof..Dr.A.GÜLDESTE
Fizik I AGr.
Prof..Dr.A.GÜLDESTE
Akip.
Mat3
Mat4
Mat6
Mat7
Fiz1
Fiz3
Fiz7
Müh.Mat.BGr.
Ağ.L.
Fiz4
Müh.Mat.BGr.
Ağ.L.
Fiz4
Müh.Mat.BGr.
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Doç.Dr.H.AKTAŞ
Bilgisayar Müh., Akipte Lab
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 3
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 4
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 6
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Derslik 7
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Derslik 1
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Derslik 4
Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Derslik 7
103
Prof.Dr.D.
KARABOĞA
D.T.Dil.
Akip.
Yrd.Doç.Dr.S.
ÖKDEM
D.T.Dil.
Akip.
Yrd.Doç.Dr.S.
ÖKDEM
Gra.T.A.
Yeni
Yrd.Doç.Dr.L
Çoruh
Yeni
Bil.Gra.AGr.
101
Sis.L.
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Mat7
Bil.Gra.AGr.
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Bil.Gra.BGr.
Ağ.L.
Fiz4
Y.Z.Tek.
Sis.L.
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Prof..Dr.A.GÜLDESTE
103
Prof.Dr.D.
KARABOĞA
Yrd.Doç.Dr.L
Çoruh
Bil.Gra.AGr.
102
101
Akip.
102
Gra.T.A.
Bil.L.
Ağ.L.
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
101
Doç.Dr.B.AKAY
Doç.Dr.H.AKTAŞ
103
101
Yrd.Doç.Dr.C.ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
Yabancı Dil I
101
Yrd.Doç.Dr.C.ÖZTÜRK
Say.Sis.L.B.Gr.
Doç.Dr.V.ASLANTAŞ
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.C.ÖZTÜRK
Doç.Dr.B.AKAY
Müh.Mat.AGr.
10-11
Bil.L.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
Doç.Dr.B.AKAY
Prof..Dr.H.ÖZARSLAN
Bil.L.
102
101
Akip.
102
Nanotek.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
Yrd.Doç.Dr.S.ÖKDEM
Doç.Dr.B.AKAY
Bil.Pr.I AGr.
14-15
Dif.Denk.BGr.
Mat7
Fiz7
Ağ.L.
Doç.Dr.A.BAŞTÜRK
Dif.Denk.BGr.
Yrd.Doç.Dr.P.TEMTEK
Prof..Dr.Y.DAĞDEMİR
09-10
Cuma
Sis.K.M.
103
Sis.L
Nanotek.
08-09
101
102
103
104
Yeni
Bil.L.
Ağ.L.
Sis.L.
102
Yrd.Doç.Dr.M
DANACI
Yrd.Doç.Dr.M.
Türkmen
09-10
13-14
Sis.K.M.
103
Sis.L
08-09
13-14
102
Yrd.Doç.Dr.E.
YUVALI
08-09
09-10
102
Yrd.Doç.Dr.E.
YUVALI
Mat7
Bil.Gra.BGr.
101
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Mat7
Bil.Gra.BGr.
Say.Sis.L.A.Gr.
Yrd.Doç.Dr.S.ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
101
Sis.L.
Say.Sis.L.A.Gr.
Sis.L.
Mat7
Yrd.Doç.Dr.B.BABAYİĞİT
V.T.Pr.I
Y.Z.Tek.
Bil.Pr.
Rob.Tek.
D.T.Dil.
Biy.M.T.
Gra.T.A.
İş.H.Y.I
*Numarası tek olan öğrenciler A Grubu, çift olan öğrenciler ise B Grubunda derslere devam edecektir.
**Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri dersini I. ve II. Öğretim öğrencileri birlikte işleyecektir.
***Girişimcilik I dersini I. ve II. Öğretim öğrencileri birlikte işleyecektir.
Veri Tabanı Programlama I
Yapay Zeka Teknikleri
Bilimsel Programlama
Robot Teknolojisi
Donanım Tanımlama Dilleri
Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri
Grafik Tasarım ve Animasyon
İş Hayatında Yabancı Dil I
Bil.Pr.
Bil.L.
Doç.Dr.B.
AKAY
Bil.Pr.
Bil.L.
Doç.Dr.B.
AKAY
Web Pr.
Ekonomi
Girişim.I
Ö.ÇOLAKOĞ
LU
Doç.Dr.T.
ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.N.
ÖZKAYA
Web Pr.
Ekonomi
Girişim.I
Ö.ÇOLAKOĞ
LU
Doç.Dr.T.
ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.N.
ÖZKAYA
Gör.İşl.
Sis.K.M.
İnt.T.T.I
D.Sis.
Görüntü İşleme
Sistem Kimliklendirme ve Modelleme
İnternet Tabanlı Teknolojiler I
Dağıtık Sistemler
Akip.
Yeni
102
Akip.
Yeni
102
Download

2014-2015 Güz Dönemi Örgün Öğretim Ders Programı