Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
Dizin
Kapsam ve Uygulama
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
1.
Müşteri Memnuniyeti
2.
Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence
3.
Pazarlama ve Satış
4.
Tedarik
5.
Çevre
6.
İhracat Kontrolü
7.
Rekabet Hukuku
8.
Hükümet İşlemleri
9.
Uygunsuz Ödemeler
10.
Mühendislik Etiği
11.
Fikri Mülkiyet Hakları
12.
Muhasebe
13.
Kurumsal İletişim
14.
Reklâm
Bölüm 2 Kurumsal ve Bireysel İlişkiler için DS
15.
İnsan Kaynakları
16.
Kurumsal Bilgiler ve Şirket Varlıkları
Bölüm 3 Toplum İlişkileri için DS
17.
Toplum İlişkileri
18.
Siyasal Katılımlar
1
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Kapsam ve Uygulama
Scope and Implementation
Toshiba TEC Group temel politikası, küresel çevrenin korunması, yerel topluma katkı ve insan
haklarına saygı gibi kaygılar açısından tüm kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için,
Toshiba TEC Group şirketlerinin iş etkinliklerini geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere ve etik iş
davranışlarının en yüksek standartlarına uygun olarak yürütmelerini gerektirir. Ayrıca, Toshiba TEC
Group, bu temel politikanın başarısını teşvik etmek amacıyla, Toshiba TEC Group şirket yöneticileri ve
çalışanlarının iş etkinliklerinde gözetmelerinin beklendiği genel davranış standartları için bir kılavuz
olarak, bu Toshiba TEC Group Davranış Standartları (bundan sonra DS)’nı da tanımlar.
1. DS’nin Kapsamı
(1) Bu DS, her Toshiba TEC Group Şirketi tarafından yönetim kurulu kararı ya da diğer uygun kurumsal
eylemler yoluyla kabul edilmesiyle, danışmanlar ve sözleşmeli personel de dahil olmak üzere tüm
Yöneticiler ve Çalışanlar için geçerli olacaktır.
(2) Her Toshiba TEC Group Şirketi, aşağıda ayrıntıları verilen nedenlerle bu DS’yi kabul ederken
değiştirebilir, ancak DS’nin genel içerik ve amacına aykırı herhangi bir değişiklik yapmayacaktır:
- ülke veya bölge için geleneksel yerel yasa ve hükümet düzenlemeleri, iş uygulamaları, işgücü
uygulamaları, değerler veya benzerlerini karşılamak için.
- şirketin iş alanı, ürün, hizmet ve faaliyetleri için özgün ve uygun DS’yi kabul etmek için.
2. DS’nin Uygulanması
(1) Her Toshiba TEC Group Şirketi, DS’nin uygulanması için tüm sorumluluğu üstlenecek bir “Baş
Uygulama Yöneticisi” tayin edecektir. Toshiba TEC Kurumu’nun Baş Uygulama Yöneticisi, Baş Risk
Uyumu Yönetimi Görevlisi olacaktır.
(2) Her Baş Uygulama Yöneticisi, gerektiğinde, DS’nin her maddesinin uygulanmasından sorumlu
olacak “Uygulama Yöneticileri” atayabilir. Toshiba TEC Kurumu içinde, her kurum içi şirketin Şirket
Başkanı ve her personel bölümünün Genel Müdürü, Uygulama Yöneticisi rolünü üstlenir. Bu sıfatla,
DS’nin kendi kurum içi şirketlerinde ya da bölümlerinde uygulanmasından ve ayrıca sorumlu oldukları
Toshiba TEC Group Şirketleri’nde uygulanmasına kılavuzluk etmekten sorumludurlar.
(3) Bu DS’nin maddelerinin herhangi birinden sorumlu olan her Toshiba TEC Group Şirketi’nin kurum
personeli bölümü, ilgili kurallar veya uyum programlarını formüle edecek ve o Toshiba Tec Group
Şirket’nin Uygulama Yöneticilerini ve ilgili herhangi bir şirketi, uygulama kurallarını formüle etme ve
eğitim programları geliştirme ile ilgili bilgi ve tavsiyeler sağlayarak, destekleyecektir.
(4) Toshiba Tec Kurumu’nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk Geliştirme Etüd Merkezi ve Yasal Hizmet
Grubu, Toshiba Tec Group Şirketleri tarafından DS’nin korunmasından ve DS’nin kabul edilmesi ve
uygulanması için teşvik ve destekten sorumlu organlar olacaktır.
3. Kurum İçi Bilgi Raporlama Sistemi ve Bilgi Sağlayıcıların Korunması
(1) Toshiba Tec Group Şirketleri, Toshiba Tec Group Yönetici ve Çalışanlarının Risk Uyumu
Bilgilerini (Not) doğrudan Baş Uygulama Yöneticilerine ya da risk uyumu konularından sorumlu
2
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
bölüme rapor edebilmelerini sağlamak için bir kurum içi bilgi raporlama sistemi kuracaktır.
(2) Her Toshiba TEC Group Şirketi’nin Yöneticileri ve Çalışanlarının sahip oldukları herhangi bir Risk
Uyumluluk Bilgisini hemen amirlerine bildirmesi, ya da kurum içi bilgi raporlama sistemini kullanarak
bu tür bilgileri sağlaması gerekir.
(3) Risk Uyumluluk Bilgilerini alan Baş Uygulama Yöneticileri, risk uyumu konularından sorumlu
bölümler ve amirler derhal ve uygun bir biçimde yanıt vermeli ve hareket etmelidir.
(4) İyi bir nedenle ve iyi niyetle Risk Uyumluluk Bilgilerini sağlayan Yönetciler ve Çalışanlara, bu tür
bilgileri sağladıkları gerekçesiyle, aleyhte bir şekilde davranılmamalıdır.
4. Disiplin Cezası
Bu DS’ye aykırı her türlü davranış, her Toshiba Tec Group Şirketi’nin Disiplin Kuralları/Personel El
Kitabı’na göre ve bunlarda belirtildiği gibi, işten çıkarmaya kadar ve bunu içeren disiplin cezalarına tabi
olacaktır.
(Not) “Risk Uyumluluk Bilgileri,” bu DS ile yasaklanmış eylemler ya da bu tür eylemlere dair şüphe
uyandırabilecek faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.
3
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
1. Müşteri Memnuniyeti
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri, müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan ve yasa,
yönetmelik ve sözleşmelere uyan, müşteri yorumlarına dayalı ürün, sistem ve hizmetler (bundan sonra
"ürün ve hizmetler" olarak adlandırılır) sağlayacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
güvenli ve güvenilir ürün ve hizmetler sağlayacaktır;
(2)
ürün ve hizmetlerle ilgili uygun bir şekilde güvenilir bilgi sağlayacaktır;
(3)
müşterilerden istek ve danışmalara dürüst, hızlı ve uygun bir şekilde yanıt verecektir;
(4)
müşterinin sesine saygı duyacak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri
geliştirmek ve iyileştirmek için çaba gösterecektir ve
(5)
müşterilerin kişisel verilerini düzgün bir şekilde toplayacak, kullanacak ve
yönetecektir.
4
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
üretim, teknoloji, kalite güvence ve ürün güvenliği ile ilgili geçerli tüm yasa ve
yönetmeliklerin yanı sıra sözleşmeleri gözetecektir ve
(2)
sürekli teknolojik yenilik ve ürün geliştirmeyi teşvik edecek ve müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılayan ve en gelişmiş teknolojileri içeren güvenli ve yüksek kaliteli ürün ve
hizmetleri sağlayacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
müşteri memnuniyetine öncelik vererek ve ürünlerin güvenliğini sağlayarak, garanti
taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır;
(2)
ileri teknolojiler, ürün ve hizmetlerin araştırma ve geliştirmesini ve teknoloji
altyapısının sürekli iyileştirmesini teşvik edecektir; teknolojik ortamdaki değişikliklere zamanında
ve uygun bir biçimde yanıt vermek ve gelişmiş teknolojileri etkin bir biçimde kullanan ürün ve
hizmetler geliştirmek için temel teknolojik ve fonksiyonel altyapıyı koruyacaktır;
üretim ve teknoloji ile ilgili faaliyetlerin üstlenilmesi konusunda, Toshiba TEC Group
(3)
için fikri mülkiyet haklarını güvence altına almaya ve bunlardan yararlanmaya çalışırken, üçüncü
şahısların meşru fikri mülkiyet haklarına tam olarak saygı duyacaktır. Yöneticiler ve Çalışanlar
uygun olmayan yollarla üçüncü şahıs özel bilgilerini elde etmeyecek ve ister Toshiba TEC
Kurumu’na, ister bir Toshiba TEC Group Şirketi’ne, ya da üçüncü bir şahısa ait olsun, ilk önce
uygun onayı almadan, ticari sırları (Not 1) başkalarına ifşa etmeyecektir ve
(4)
herhangi bir ürün ve hizmeti içeren kazalar, ya da herhangi bir ürün ve hizmetin
güvenliği ile ilgili bilgi edinmeleri durumunda, bu tür bilgilerin gerçeklerini hemen doğrulayacak ve
bu tür doğrulamaya dayalı gerekli önlemleri alacaktır.
(Not 1) Burada, “ticari sırlar,” iş etkinliklerinde kullanılan ve gizli olarak tutulan ticari sırlar, teknik bilgi ve diğer teknik veya
iş bilgileri anlamına gelir.
5
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
3. Pazarlama ve Satış
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan üstün ürün ve hizmetler sunacak ve
(1)
geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütecektir ve
(2)
bilginin bir varlık olarak değerini fark edecek ve pazarlama ve satış yoluyla elde edilen
üçüncü taraflar ile ilgili bilgileri (diğer şirketlerin ticari sırları (Not 2) ve kişisel veriler de dahil
olmak üzere) korumak için çaba gösterecektir.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
müşteriler ile tüm ilişkilerde sağlam ve adil iş uygulamaları takip edecektir;
(2)
geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun pazarlama ve satışı teşvik edecek, sağlam iş
uygulamalarını gözetecek ve toplumsal olarak kabul gören âdetlere saygı gösterecektir;
(3)
“Rekabet Hukuku” ile ilgili DS’yi gözetecek ve serbest ve adil rekabet uygulamak ve
teşvik etmek için çaba gösterecektir;
(4)
eğer müşteri bir devlet kurumu (Not 3) (bundan sonra, ister yerli ister yabancı olsun ve
ulusal ya da yerel yönetime ait işletmeler de dahil olmak üzere) ise, devlet kurumlarına yönelik
pazarlama faaliyetleri ile ilgili şirket kuralına uyacak ve siparişler üzerinde teklif engeli (Not 4) veya
rakip koordinasyonu (Not 5) gibi herhangi bir yasadışı faaliyet, ilgili faaliyetler, ya da bu tür
davranışta bulundukları şüphesine neden olabilecek faaliyetlere katılmayacaktır ve
(5)
üçüncü şahıslar ile ilgili bilgileri yalnızca meşru kaynaklardan elde edecek, bunları
düzgün yönetecek ve ilk önce uygun onayı almadan bu bilgileri herhangi bir üçüncü şahısa ifşa
etmeyecektir.
(Not 2) Burada, “ticari sırlar,” iş etkinliklerinde kullanılan ve gizli olarak tutulan ticari sırlar, teknik bilgi ve diğer teknik veya
iş bilgileri anlamına gelir.
(Not 3) Teklif engeli, rakip koordinasyonu ve tüm benzeri rekabet karşıtı uygulamalar, müşterinin kimliği veya işlemin
niteliği ne olursa olsun, yasadışı ve yasaktır. Hükümet işlemlerinden burada bir dizi yüksek risk alanının bir örneği olarak söz
edilmiştir.
6
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
(Not 4) Burada, “teklif engeli,” bir devlet kurumu ile uğraşırken, hangi muhtemel teklif veren ile sözleşme yapılacağı ya da
olası teklif fiyatı ile ilgili kurumun amaçlarını sorgulamak, ya da kurumun bu tür amaçları gerçekleştirmesi için hareket
etmek anlamına gelir.
(Not 5) Burada, “siparişler üzerinde rakip koordinasyonu,” hangi muhtemel teklif veren ile sözleşme yapılacağı, teklif
fiyatları ve diğer bilgilerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunma ya da rakiplerle koordinasyon anlamına gelir. Rakiplerle
ya da bunların temsilcileriyle fiyat ya da fiyat ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmaktan her koşulda kaçınılmalıdır.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
4. Tedarik
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyacak ve çevreye gerekli önemi verecektir;
(2)
Toshiba TEC Group ile işlemler için tedarikçilere (bundan sonra muhtemel
tedarikçiler de dahil olmak üzere) eşit fırsatlar sağlayacaktır ve
tedarikçiler ile karşılıklı anlayış ve güvene dayalı daha etkin ortaklıklar kurmak için
(3)
çaba gösterecektir.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
aşağıdaki gereksinimleri karşılayan tedarikçilere öncelik verecektir:
-
yasa ve yönetmeliklere uyan, çevreye yönelik dikkati vurgulayan ve
mükemmel teknik yeteneğe sahip;
-
istikrarlı bir tedarik, arz ve talepteki dalgalanmaları ele almak için esneklik ve
sağlam bir yönetime sahip ve
-
mal, ürün ve hizmetlerin uygun kalite, fiyat ve teslimat programına sahip;
(2)
gerekli mal ve hizmetlerin tedarikinden önce, aşağıda belirtilen standartlara uygun
olarak, kapsamlı ve adil bir değerlendirme üstlenecektir:
-
çevre dostu;
-
uygun kalite ve makul ve ekonomik olarak rasyonel bir fiyatlama ve
-
zamanında ve istikrarlı bir tedarik ile teslim;
(3)
kurumsal tedarik açısından tedarikçilerden herhangi bir kişisel yardım almaktan
kaçınacak ve tüm işlemlerin etik açıdan sağlam ticari uygulamalara ve tedarikçileri korumak
için geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere tam olarak uymasını sağlayarak, tedarikçiler için
7
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
sözleşme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirecektir;
(4)
tedarik faaliyetleri sırasında tedarikçi veya diğer üçüncü şahıslardan gizli bilgiler elde
etmek için hiçbir zaman yasadışı yollara başvurmayacak ve ilk önce uygun onayı almadan,
Toshiba TEC Group tedarikçileri ve üçüncü şahıslar hakkındaki özel bilgileri ifşa etmekten
kaçınacaktır ve
(5)
tüm satın almaların ilgili satın alma, tedarik ya da taşeron departmanları tarafından
yetkilendirilmiş olmasını sağlayacaktır.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
5. Çevre
1)
1) Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
Dünya’nın yeri doldurulamaz bir varlık olduğunu ve onu gelecek nesillere sağlam bir
durumda bırakmanın ortak bir yükümlülük olduğunu kabul ederek, sürdürülebilir bir çevreyi
teşvik etmek için çaba gösterecektir;
(2)
çevre ile ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal standartlar, kanun, yönetmelik, anlaşma,
endüstri yönergeleri ve şirket kurallarına uyacaktır;
çevre koruma teknolojileri içeren mükemmel ürünler geliştirerek ve sunarak topluma
(3)
katkıda bulunacaktır ve
(4)
2)
iş etkinliklerinin çevresel etkisini azaltmak için çaba gösterecektir.
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
çevre üzerinde etkiyi azaltan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve ürün imalatı
yapmak için çaba gösterecek ve ayrıca küresel ısınmayı önlemek ve kaynakları etkin
kullanmak için enerjinin verimli kullanımını maksimize etmek, doğal kaynakların kullanımını
azaltmak ve tüm iş etkinlikleri sırasında geri dönüşüm yapmak için temkinli bir biçimde
çalışacaktır;
(2)
günlük işlemler yoluyla hem kısa vadeli hem de uzun vadeli bakış açılarından eylem
planları uygulayarak, çevre faaliyetlerini sürekli geliştirecektir;
(3)
periyodik ölçümler ve denetimler yapacak ve buna göre kayıtları tutacaktır. Bir
düzensizlik olduğunda, derhal düzeltici ve önleyici tedbirler alacaktır;
8
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
(4)
yeni tesisler ve tesis tehcirlerinin planlanması, üretim tesislerine yatırım, ürün
planlama ve tasarımı ve yeni parçalar, bileşenler ya da malzemelerin satın alımı sırasında
zamanında ve uygun çevresel etki değerlendirmeleri yapacaktır;
(5)
geçerli yasa veya yönetmelikler tarafından yasaklanmış olmasa da, Toshiba TEC
Group’un faaliyet gösterdiği herhangi bir ülke ya da bölgenin hükümet ya da kamu çevre
otoritesi tarafından çevre için bir tehdit olarak kabul edilen herhangi bir maddenin kullanımı ya
da emisyonundan kaçınmaya çalışacaktır. Eğer böyle bir maddenin Toshiba TEC Group
Şirketleri tarafından, herhangi bir nedenle, kullanılması gerekirse, mevcut en iyi teknoloji ve
teknik bilginin uygulanması yoluyla bunun çevresel etkisini en aza indirmek için her türlü
çabayı gösterecektir ve
(6)
çevre faaliyetlerimize ilişkin yeterli bilgilerin açıklanması için iyi ve açık iletişim
kanallarını korumaya çalışacaktır.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
6. İhracat Kontrolü
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
küresel barış ve güvenliğin korunmasına zarar verebilecek herhangi bir işlemden
kaçınacaktır;
(2)
her faaliyet ülke ve bölgesindeki ve eğer A. B. D. ürün ve teknolojik bilgilerini içeren
işlemlerle uğraşıyorsak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm geçerli ihracat yasa ve
yönetmeliklerine uyacaktır ve
(3)
yukarıda belirtilen yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için şirket politikaları
ve prosedürlerini öngören ihracat kontrol uyum programları (bundan sonra "İhracat Kontrol
Programları" olarak adlandırılır) hazırlayacak ve uygulayacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
küresel barış ve güvenliğin korunmasına zarar verebilecek herhangi bir işlemden ya da
aşağıdaki yasa ve yönetmelikleri ihlâl edebilecek herhangi bir ürün ya da teknoloji işleminden
kaçınacaktır:
-
Toshiba TEC Group’un faaliyet gösterdiği ülke ve bölgelerin her birinde
geçerli tüm ihracat kontrol yasa ve yönetmelikleri;
-
A. B. D. ürün ve teknolojik bilgilerini içeren işlemler için geçerli olan
9
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Amerika Birleşik Devletleri ihracat kontrol yasa ve yönetmelikleri;
(2)
İhracat Kontrol Programı öngörülen işlemlerin kontrolü için ayrıntılı prosedürler
gözeterek ürün ve hizmetlerin teslimi yoluyla ilk soruşturmadan itibaren sıkı işlem yönetimi
sağlayacaktır ve
(3)
ürünler ve teknolojinin son kullanımı ve son kullanıcısını doğrulayarak, ürünlerimizin
konvansiyonel silahlar ve kitle imha silahlarının geliştirilmesi ve imalatı için kullanılmasını
önleyecektir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
7.
Rekabet Hukuku
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
serbest ve adil rekabeti korumak amacıyla çıkarılan her türlü yasa ve yönetmeliğe
(bundan sonra "Rekabet Yasaları" olarak adlandırılır) uyacaktır ve
(2)
geçerli Rekabet Yasaları ve ilgili yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için kurumsal
politika ve prosedürlerimizi belirleyen devlet kurumlarına yönelik pazarlama faaliyetleri ile
ilgili Rekabet Yasaları uyum programları ve şirket kurallarını hazırlayacak ve düzgün bir
biçimde uygulayacaktır. (Not 6)
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
devlet kurumlarına yönelik pazarlama faaliyetleri ile ilgili Rekabet Yasalarının yanı
sıra şirket kurallarını gözetecek ve serbest ve adil iş faaliyetlerini teşvik edecektir;
(2)
fiyatlandırma (teklifler de dahil olmak üzere), üretim ve satış hacmi, pazarlar,
müşteriler veya bölgelerin tahsisi, ya da üretim kapasiteleri veya teknoloji üzerindeki kısıtlamalar ile
ilgili olarak rakiplerle anlaşma veya mutabakatlardan kaçınacaktır. Bu tür anlaşmaların
yasaklanması yalnızca memorandum veya tutanak yoluyla yazılı olarak gerçekten kaydedilenlerle
sınırlı değildir, aynı zamanda sözlü anlaşmalara da uzanır;
10
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
(3)
eğer müşteri bir devlet kurumu ise, devlet kurumlarına yönelik pazarlama faaliyetleri
ile ilgili şirket kuralına uyacak ve siparişler üzerinde teklif engeli (Not 7) veya rakip koordinasyonu
(Not 8) gibi faaliyetlere katılmayacaktır ;
(4)
yukarıdaki paragraflar (2) ve (3) ile ilgili bir kaygı nedeni olabilecek faaliyetlerde
bulunmayacak ya da toplantılar düzenlemeyecek veya bunlara katılmayacak, taahhütte
bulunmayacak ya da düzenlemeler yapmayacak, ya da bilgi alışverişinde bulunmayacak, ya da
herhangi bir ilgili faaliyet veya bu tür davranışa katılıma dair şüphe uyandırabilecek faaliyetlerde
bulunmayacaktır; (Not 9)
(5)
herhangi bir Toshiba TEC Group Şirketi ürünü için perakende satış fiyatlarını
korumayı kabul etmek için distribütör ya da bayilere gerek duymayacaktır ve
(6)
üçüncü şahıslara (satış temsilcileri dahil) (2)’den (5)’e kadar yukarıdaki paragraflar
uyarınca yasaklanan faaliyetlerde bulunmaları için izin vermeyecektir.
(Not 6) Temel antitröst uyum programlarına ek olarak, şirketler devlet kurumları ile uğraşırken geçerli özel kurallar, riskler
ve düzenlemeleri ele almak için programları kabul etmeli ve oluşturmalıdır.
(Not 7) Burada, “teklif engeli,” bir devlet kurumu ile uğraşırken, hangi muhtemel teklif veren ile sözleşme yapılacağı ya da
olası teklif fiyatı ile ilgili kurumun amaçlarını sorgulamak, ya da kurumun bu tür amaçları gerçekleştirmesi için yardım
etmek anlamına gelir.
(Not 8) Burada, “siparişler üzerinde rakip koordinasyonu,” hangi muhtemel teklif veren ile sözleşme yapılacağı, teklif
fiyatları ve diğer bilgilerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunma ya da rakiplerle koordinasyon anlamına gelir.
(Not 9) Teklif engeli, rakip koordinasyonu ve tüm benzeri rekabet karşıtı uygulamalar, müşterinin kimliği veya işlemin
niteliği ne olursa olsun, yasadışı ve yasaktır. Hükümet işlemlerinden burada bir dizi yüksek risk alanının bir örneği olarak söz
edilmiştir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
8.
Hükümet İşlemleri
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri, yalnızca, devlet kurumlarına yönelik pazarlama faaliyetleri ile
ilgili yerel yasalar, yönetmelikler, şirket kurallarını ihlâl etmeyen ya da bir devlet kurumu ile herhangi
bir sözleşmenin koşullarını ihlâl etmeyen davranışlarda bulunacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
herhangi bir devlet kurumu ya da görevlilerine (bundan sonra geçmiş görevlileri de
dahil olmak üzere) sözleşme fiyatlarının yanlış tahminleri gibi yanlış bilgi sağlamayacaktır;
(2)
teklif engeli (Not 10) ya da herhangi bir ilgili faaliyet ya da bu tür davranışta
bulunulduğuna dair şüphe uyandırabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır;
(3)
siparişler üzerinde rakip koordinasyonu (Not 11) ya da herhangi bir ilgili faaliyet ya da
bu tür davranışta bulunulduğuna dair şüphe uyandırabilecek herhangi bir faaliyette
bulunmayacaktır;
11
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
(4)
“Uygunsuz Ödemeler” olarak DS tarafından yasaklanmış ağırlama, hediyeler ya da
bağışlar gibi, herhangi bir devlet kurumu ya da görevlilerine uygunsuz ödemeler yapmaktan
kaçınacaktır;
(5)
herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlâl eder gibi devlet kaynaklarından alınan gizli
bilgileri ifşa etmeyecektir ve
(6)
eski devlet görevlilerini işe alırken, çalışmış olduğu devlet kurumunun iç
yönetmelikleri de dahil olmak üzere yasa ve yönetmeliklere uygun olarak adayı iyice
inceleyecek ve eğer böyle bir aday işe alınırsa, bu tür devlet kurumu için pazarlama
faaliyetlerinde bulunmasına izin vermeyecektir.
(Not 10) Burada, “teklif engeli,” bir devlet kurumu ile uğraşırken, hangi muhtemel teklif veren ile sözleşme yapılacağı ya da
olası teklif fiyatı ile ilgili kurumun amaçlarını sorgulamak, ya da kurumun bu tür amaçları gerçekleştirmesi için yardım
etmek anlamına gelir.
(Not 11) Burada, “siparişler üzerinde rakip koordinasyonu,” hangi muhtemel teklif veren ile sözleşme yapılacağı, teklif
fiyatları ve diğer bilgilerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunma ya da rakiplerle koordinasyon anlamına gelir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
9.
Uygunsuz Ödemeler
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri, genel kabul görmüş sağlam iş uygulamaları kapsamında
yasadışı ya da uygunsuz olan ödemeler üzerinde yasaklar gözetecektir.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
herhangi bir devlet kurumu, onun görevlileri, ya da herhangi bir siyasi partinin üyeleri
(siyasi bir makam sahipleri, ya da böyle bir makam için adaylar da dahil olmak üzere) ile
herhangi bir uğraş içindeyken, genel kabul görmüş sağlam iş uygulamaları kapsamında
yasadışı ya da kabul edilemez olan, ister tazminat, iş ağırlaması, hediye, katkı, bağış biçiminde
ya da başka bir biçimde olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak, herhangi bir ödeme ya da değerli
herhangi bir şeyi ne verecek, ne de teklif edecektir;
12
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
(2)
uluslararası ticari işlemler yaparken yasadışı yarar veya kâr elde etmek için bir araç
olarak yabancı hükümetlerin temsilcilerine nakit veya diğer avantajlar sunmaktan kaçınacaktır;
(3)
distribütör veya mümessiller gibi aracılarla çalışırken, makul bir tazminat ve gerekli
tüm koşulların önceden belirtilmesini sağlayacak ve bu tür bir tazminat için her ülke ya da
bölgenin geçerli yasa ve yönetmeliklerinin gerektirdiği tüm tedbirleri gözetecektir;
(4)
çalışanları ya da görevlileri tarafından iş ağırlaması, hediyeler ya da diğer ticari
nezaket hediyelerinin kabulünün sağlanması ya da bunlar üzerinde kısıtlama veya denetimler
ile ilgili geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere tabi, herhangi bir müşteri, devlet kurumu ya da
diğer tarafın teamüllerine saygı duyacaktır ve
(5)
antisosyal grupların (yani, herhangi bir türde suç faaliyetinde bulunan, ya da başka bir
şekilde yıkıcı veya toplum için bir tehdit sayılan gruplar) iş etkinliklerimize katılımını ya da
katkılarını reddedecek ve faaliyetlerini teşvik etmeyecektir (Not 12).
(Not 12) Burada, “faaliyetlerini teşvik etmek,” yayınlar ya da kitaplara abonelik ya da bunları satın alma, mal satın alma,
reklam ile destek,hizmet sunma, nakit ya da mal sunma ve iyilik ya da fayda sağlayan herhangi başka bir faaliyet anlamına
gelir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
10. Mühendislik Etiği
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
2)
(1)
teknolojik faaliyetlerle yüksek bir düzeyde etik ile uğraşacaklardır ve
(2)
geçerli tüm yasa, yönetmelik ve sözleşmelere uyacaklardır.
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
insanların sağlık ve mutluluğu ve toplumun güvenliğine katkıda bulunmak için kendi
13
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
uzmanlıklarını, becerilerini ve deneyimlerini kullanacaktır;
(2)
adil ve bağımsız kararlar vermek ve dürüst ve iyi niyetle hareket etmek için bilimsel
gerçeklere güvenecekler ve yasalar, yönetmelikler ve geleneksel akıldaki değişiklikleri kabul
edecektir;
(3)
yeni ve yenilikçi teknoloji yaratmak ve güvenli ve mükemmel ürün ve hizmetler
sunmak için sürekli olarak uzmanlıklarını ve yeteneklerini geliştirmek için çalışacaktır;
(4)
gelecekteki mühendisleri teşvik etmek ve onlara teknoloji bahşetmek için çaba
gösterecektir;
(5)
açık fikirli ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak için ilgili taraflarla daha aktif
iletişimi teşvik edecektir ve
müşteri sözleşmeleri yoluyla elde edilen bilgiler ile ilgili olarak gizlilik
(6)
yükümlülüklerine tam olarak uyacak ve Toshiba Tec Group’un gizli bilgilerini önceden onay
almadan herhangi bir üçüncü şahısa ifşa etmeyecektir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
11. Fikri Mülkiyet Hakları
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
patent yasası, telif hakkı yasası ve diğer fikri mülkiyet hakları (Not 13) yasaları ile ilgili
yasa ve yönetmelikleri gözetecektir ve
(2)
fikri mülkiyet hakları ile fikri faaliyetlerin sonuçlarını koruyacak, bu hakları kapsamlı
14
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
olarak kullanacak ve üçüncü şahısların meşru fikri mülkiyet haklarına saygı duyacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
ticari rekabet gücünü artırmak için fikri mülkiyet haklarını temkinli bir şekilde elde
edecek ve kullanacaktır;
(2)
Bir Toshiba TEC Group Şirketi için hizmetleri ya da tarafından istihdamı sırasında
herhangi biri tarafından yapılmış olduğu tespit edilen entegre devre şablonları (yani, bir entegre
devre çip düzeni), bilgisayar programı veya dijital içerik gibi herhangi bir buluş, faydalı model,
tasarım ya da fiili çalışmadaki fikri mülkiyet haklarının ve bu tür haklara başvurabilmenin
Toshiba TEC Group Şirketi’ne ait olmasını sağlayan şirket kurallarını anlayacak ve
gözetecektir;
(3)
fikri mülkiyet haklarını yeterli bir biçimde koruyacak ve bu hakların bir üçüncü şahıs
tarafından ihlâline karşı uygun önlemleri alacaktır;
üçüncü şahısların meşru fikri mülkiyet haklarına saygı duyacak ve gerekli önemi
(4)
verecektir ve
(5)
Toshiba TEC Group Şirketlerinin ya da üçüncü şahısların ticari sırlarını (Not 14) izinsiz
elde etmeyecek, kullanmayacak, ya da ifşa etmeyecektir.
(Not 13) Burada, "fikri mülkiyet hakları," patent hakları, faydalı model hakları, tasarım patent hakları, ticari markalar, telif
hakları, entegre devre şablonu hakları, ticari sırlar ve diğer bu tür haklar anlamına gelir.
(Not 14) Burada, “ticari sırlar,” iş etkinliklerinde kullanılan ve gizli olarak tutulan ticari sırlar, teknik bilgi ve diğer teknik
veya iş bilgileri anlamına gelir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
12. Muhasebe
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri, muhasebe ile ilgili her türlü yasa ve yönetmeliğe tam olarak
uyacak ve düzgün hesap yönetimi ve finansal raporlama yürütecektir.
15
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
düzgün ve zamanında hesaplar sağlayacak ve hesaplar ile ilgili yanlış bilgiler
bildirmeyecek ya da yanıltıcı malî raporlar vermeyecektir ve
(2)
muhasebe yönetim sistemini koruyarak ve geliştirerek doğru hesapların hızlı ibra
edilmesini teşvik etmek için çaba gösterecektir.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
13. Kurumsal İletişim
16
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
kurumsal faaliyetler, ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak, müşteriler, hissedarlar ve
(1)
yerel toplum da dahil olmak üzere paydaşların anlayışını elde etmek için çaba gösterecek ve
kurumsal strateji ve finansal veriler gibi, iş bilgileri (Not 15) ile ilgili olumlu ve zamanında
kurumsal iletişim faaliyetleri aracılığıyla, Toshiba TEC Group’un ve onun şirket imajının
kamusal olarak tanınmasını daha da geliştirecektir ve
(2)
yönetim politikalarının şirket içinde iyi iletilmesini sağlayacak ve morali yükseltme ve
birlik duygusu yaratma aracı olarak bilgi paylaşımını teşvik edecektir.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
nesnel gerçekler temelinde bütünlük ile kurumsal iletişim yürütecektir;
(2)
müşteriler, hissedarlar, potansiyel yatırımcılar ve her ülke veya bölgenin toplumunun
üyelerinin Toshiba TEC Group’un faaliyetlerinin makul bir anlayışını elde etmelerini sağlamak
için uygun yollarla kurumsal iletişim yürütecektir ve
(3)
analistlere ve gazete, dergi ve televizyon istasyonları da dahil olmak üzere medyaya iş
bilgilerini ifşa etmeden önce kurumsal iletişimden sorumlu kişilerin önceden onayını alacaktır.
(Not 15) Burada, “iş bilgileri,” bu DS tarafından yasaklanan eylemlere dair şüphe uyandırabilecek bu tür eylemler ya da
faaliyetlerle ilgili bilgileri içerir ancak bununla sınırlı kalmaz.
Bölüm 1 İş Etkinlikleri için DS
Chapter 1 SOC for Business Activities
14. Reklâm
17
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
Toshiba TEC markasına dair kamu bilincini ve Toshiba TEC Group’a dair kamu
bilinci ve buna güveni artırmak için reklâm faaliyetleri kullanacaktır ve
(2)
ulusal ve bölgesel düzeylerde küresel bir şirket ve “iyi bir kurumsal vatandaş” olarak
Toshiba TEC Group’un artan bilinci için çalışacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
Toshiba TEC markasına kamu güvenini artıracak ve Toshiba TEC Group’un faaliyet
gösterdiği ülkeler ya da bölgelerin her birindeki insanların iyi niyet ve güvenini kazanacak,
böylece sürekli iş geliştirme ve satış promosyonu faaliyetlerinin elde edilebileceği bir ortam
yaratacaktır;
(2)
Toshiba TEC Group’un daha olumlu görünmesi ya da başka herhangi bir olumsuz
amaç için üçüncü şahısları olumsuz göstermek amacıyla reklâmı kullanmayacaktır ve
(3)
reklâmda siyaset ya da dine atıfta bulunmayacak, ırk, din, cinsiyet, ulusal köken,
fiziksel engel ya da yaşa dayalı ayrımcılığı ima ederek suça neden olmayacak ya da saygısızlık
göstermeyecektir.
18
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 2 Kurumsal ve Bireysel İlişkiler için DS
Chapter 2 SOC for Corporate and Individual Relationships
15. İnsan Kaynakları
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
insan haklarına temel bir saygıya dayalı olarak bireylerin farklı değerlerini kabul
edecek ve karakter ve kişilikteki farklılıklara saygı duyacaktır;
(2)
yasa ve yönetmelikleri gözetmenin üzerinde temel insan haklarına saygı duyacak ve
ayrımcılık eylemleri ile meşgul olmayacak ya da çocuk işgücü veya zorla çalıştırma
kullanımına göz yummayacaktır;
(3)
işletmeler olarak, Toshiba Tec Group içinde temel insan haklarını ihlâl eden herhangi
bir eyleme anında yanıt verecek ve bu tür bir ihlâlin sona erdirilmesini sağlamak için
kararlılıkla hareket edecektir;
(4)
Çalışanların bir iş/yaşam dengesi (yani, iş ve ev arasında denge) elde edebilecekleri
şekilde görevlerini yaratıcı ve verimli bir biçimde gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı
geliştirecektir ve
(5)
2)
Çalışanlar için güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlamak için çaba gösterecektir.
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
bütünlük ve sağduyu ile şirketin ve toplumun kendine güvenen üyeleri olarak sorumlu
bir biçimde hareket edecektir;
(2)
farklı değerleri kabul edecek ve uzlaştıracak ve her bireyin karakter ve kişiliğine saygı
gösterecek, her bireyin gizlilik hakkı ve insan haklarını gözetecek, ırk, din, cinsiyet, ulusal
köken, fiziksel engellilik, yaş ya da cinsel yönelime dayalı herhangi bir ayrımcı eylemden
kaçınacak ve fiziksel istismar, cinsel taciz, güç tacizi (yani, zorbalık veya ofiste üstleri
tarafından taciz) veya başkalarının insan haklarının ihlalinden kaçınacaktır;
(3)
kendi yetkilerinin ve şirket tarafından kendilerine verilen sorumlulukların ışığında,
görevlerini yeteneklerinin en üst düzeyine kadar yerine getirecek ve sürekli öğrenmek ve kendi
yeteneklerini geliştirmek için çaba gösterecektir;
(4)
kendi yeteneklerini en üst düzeye çıkarabilecekleri şekilde , çeşitli çalışma biçimleri
yoluyla çalışanların iş/yaşam dengesini gerçekleştirecektir;
(5)
açık fikirli, işbirliğine dayalı ve düzenli çalışma faaliyetlerinin gelişimini teşvik eden
bir çalışma ortamı geliştirecektir ve
(6)
işyerinde güvenlik, temizlik ve iyi düzeni sağlayacak, endüstriyel kazaları önlemek
için çaba gösterecek ve sağlığı korumak için çalışacaktır.
19
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 2 Kurumsal ve Bireysel İlişkiler için DS
Chapter 2 SOC for Corporate and Individual Relationships
16. Kurumsal Bilgiler ve Şirket Varlıkları
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
kurumsal bilgiler (Not 16) ve şirket varlıklarını (bundan sonra Toshiba TEC markası ve
diğer maddi olmayan varlıklar da dahil olmak üzere) düzgün yönetecektir;
(2)
özel bilgilere saygı gösterecek, kurumsal bilgileri gizli olarak koruyacak ve kurumsal
bilgilerin ifşa edilmesini veya uygunsuz kullanımını yasaklayacaktır ve
(3)
2)
kendi iş etkinlikleri boyunca kişisel verilerin uygun korumasını sağlayacaktır.
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
uygun iç prosedürleri izlemeden, istihdam sırasında veya sonrasında, kurumsal
bilgileri ifşa etmeyecektir;
istihdam sırasında veya sonrasında, kendileri veya herhangi bir üçüncü şahıs yararına,
(2)
Toshiba TEC Group’un çıkarlarına zarar vermek için, ya da başka herhangi bir uygunsuz
kullanım için kurumsal bilgiler veya şirket varlıklarını kullanmayacaktır;
diğerlerinin yanı sıra, eski çalışanlar ve müşteriler de dahil olmak üzere, herhangi bir
(3)
üçüncü şahısın istihdamından önce elde edilen, kendisine ait herhangi bir gizli veya özel bilgiyi,
bu üçüncü şahıslara yükümlülüklerini ihlal ederek, şirkete ifşa etmeyecektir;
(4)
kişisel verileri elde etmek ve korumak için yasal ve uygun prosedürleri gözetme de
dahil olmak üzere, geçerli tüm yasa, yönetmelik ve şirket kurallarına uygun olarak, her türlü
kişisel veriyi koruyacak ve kişisel verileri yalnızca uygun amaçlar için kullanacaktır;
(5)
herhangi bir içeriden bilgi ticaretinin (yani, bir şirketin hisseleri ya da benzerinin
ticaretinde kamuya açık olmayan kurumsal bilgileri kullanmanın) tarafı olmayacaktır;
(6)
bilgi güvenliği kurallarına uygun olarak kurumsal bilgilerden faydalanacaktır;
(7)
şirket varlıklarını korumak için çaba gösterecek ve herhangi bir kişisel kullanım için
bu tür şirket varlıklarını başka yöne çekmeyecektir;
(8)
şirket ekipman ve tesislerinin uygunsuz kullanımında bulunmaktan kaçınacaktır ve
(9)
kendileri ya da herhangi bir üçüncü şahıs yararına veya şirketin güvenilirliğine veya
markasına zarar vermek için şirket içindeki kendi konumlarını veya yetkilerini izinsiz
kullanmayacaklardır.
(Not 16) Burada, “kurumsal bilgiler,” halka açık bilgiler dışında, iş yapma sırasında Yöneticiler ve Çalışanlar tarafından ele
20
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
alınan tüm bilgiler (bundan sonra üçüncü şahıslara ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere) anlamına gelir.
21
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 3 Toplum İlişkileri için DS
Chapter 3 SOC for Community Relations
17. Toplum İlişkileri
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri:
(1)
Toshiba TEC Group’un bir üyesi olarak faaliyet gösterdiği ve görevlerini yerine
getirdiği tüm yerel topluluklara katkıda bulunacak ve bunlarla işbirliği yapacaktır;
(2)
gönüllü faaliyetler üstlenmede Yöneticiler ve Çalışanları destekleyecek ve her bireyin
kendi sivil haklarını kullanma arzusunu tam olarak dikkate alacaktır;
(3)
topluma katkıyı, kamu niteliğini ve bağış yapma nedenlerini dikkate aldıktan sonra,
Toshiba TEC Group’un faaliyet gösterdiği her ülke ve bölgede uygun bağışlar yapacaktır ve
(4)
2)
topluluklarla ilişkilerinin her alanında marka imajını geliştirmeye çalışacaktır.
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
Toshiba TEC Group Şirketlerinin, yerel kültür ve toplum gelenek ve göreneklerine
saygı göstererek, tüm faaliyetleri toplum ile uyum içinde üstlenmelerini sağlayacaktır;
(2)
karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik etmek ve korumak için, yerel toplum ile iletişimi
geliştirmeye aktif olarak katılacaktır;
(3)
toplumun sosyal ve gönüllü faaliyetlerine aktif olarak katılacaktır;
küresel ısınma da dahil olmak üzere çevre sorunlarına günlük olarak gerekli önemi
(4)
verecek ve yerel toplulukların çevre faaliyetlerine aktif olarak katılacaktır ve
(5)
bu topluluklarla ilişkilerinin her alanında bütünlük ve sağduyuyu koruyacaktır.
22
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bölüm 3 Toplum İlişkileri için DS
Chapter 3 SOC for Community Relations
18. Siyasal Katılımlar
1)
Toshiba TEC Group Kurumsal Politikası
Toshiba TEC Group Şirketleri herhangi bir siyasetçi ya da siyasi örgüt için uygunsuz yarar
veya iyilikler sağlamayacaktır.
2)
Toshiba TEC Group Yöneticileri ve Çalışanları için DS
Yöneticiler ve Çalışanlar:
(1)
geçerli yasa, yönetmelik ve şirket kuralları tarafından izin verilmediği sürece, siyasi
partiler ya da komitelere katkıda bulunmayacaktır;
(2)
siyasetçiler ya da siyasi gruplarla birlikte, Toshiba TEC Group adına veya Toshiba
TEC Group fonlarını harcayarak, aşağıda açıklanan faaliyetlerde doğrudan veya dolaylı olarak
bulunmayacaktır:
ticari uygulamalar için normal olanlardan daha uygun koşullarda kredi
vermek (kişisel garantiler de dahil olmak üzere) ya da satış yapmak; veya
geçerli yasa veya yönetmelikler ve ilgili ülkenin veya bölgenin etik
standartları tarafından izin verilen durumlar dışında, ağırlama, hediyeler veya başka
bir şekilde olumlu yararlar sunmak;
(3)
devlet kurumlarına yönelik pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak, para ister komisyon
veya danışmanlık ücretleri şeklinde olsun, herhangi bir siyasetçiye (herhangi bir yasama
organının eski üyeleri, ya da bu tür siyasetçilerin mevcut veya eski sekreterleri de dahil olmak
üzere) ya da bir siyasetçinin ilgili olabileceği herhangi bir şirkete para ödemeyecek ve yararlar
sunmayacaktır ve
(4)
distribütörler veya mümessiller gibi aracılar da dahil olmak üzere üçüncü şahısların
yukarıdaki (1)’den (3)’e kadar paragraflarda açıklanan herhangi bir faaliyette bulunmasına izin
vermeyecektir.
23
Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)
POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
24
Download

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)