Year: 2014
Volume: 1
Issue: 2
ISSN: 2147-9445
The
Journal of Pediatric Research
Official Journal of Ege University Children’s Hospital
Savaş Kansoy
Reviews
Bipolar Bozukluğun Genetik Altyapısı,
Muharrem Burak Baytunca ve ark.
Pediatrik Yoğun Bakımda Ventilatör İlişkili Pnömoninin
Önlenmesinde Hemşirenin Rolü, Duygu Sönmez Düzkaya
Renal Kolikli Çocuk Hasta Yönetimi: Güncel Medikal ve Cerrahi
Tedavi, Yasin Bulut ve ark.
Original Articles
Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkezli
5 Yıllık Deneyim, Mustafa Eliaçık ve ark.
Çocuklarda Diş Çürüğüne Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi,
Bengi Koçanalı ve ark.
Çocuk Kardiyoloji Kliniğine Göğüs Ağrısı Nedeniyle Başvuran
Çocukların Etiyolojik Değerlendirilmesi, Hayrullah Alp ve ark.
Annelerin Anne Sütünü Arttıran Faktörlere İlişkin Görüş ve
Yaklaşımları, Sema Tanrıverdi ve ark.
Case Reports
Pulmonary Artery Sling: Two Different Clinical Entities,
Hayrullah Alp et al.
Neonatal Bartter Sendromu: Bir Yenidoğan Olgusu,
Özmert Muhammet Ali Özdemir ve ark.
Boy Kısalığı ile Başvuran Kleidokranial Displazi Tanısı Alan Bir Olgu,
Hale Ünver Tuhan ve ark.
Yenidoğan Döneminde Akut Osteoartrit: Olgu Sunumu,
Adil Umut Zübarioğlu ve ark.
Gastro-Özofageal Hastalık İlişkili Distoni: Sandifer Sendromu,
Hande Gazeteci Tekin ve ark.
Maternal Dengeli Translokasyon Taşıyıcılığına Bağlı Gelişen Fetal
Dengesiz 47,XY, t(2;18)(p21;q23),+18 Karyotipinin Prenatal Tanısı,
Asude Durmaz ve ark.
Familyal Hemofagositik Lenfohistiositoz Tanılı İki Olgu,
Pelin Zorlu ve ark.
Download

The Journal of Pediatric Research