25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi
Bilimsel Programı
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (1. GÜN)
SALON A
08:00 - 17:00
Çalışma Grubu (1)
Psikofarmakolojinin Temel İlkeleri
SALON B
KAYIT
Çalışma Grubu (2)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile
Çalışmak
09:00 - 10:30
Prof. Dr. Tümer Türkbay
Prof. Dr. Aynur Akay
Prof. Dr. Ayten Erdoğan
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:15
Kurs (1)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl Asistanları
için ‘Mesleğe Başlarken’ Kursu
Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik
Kurulu tarafından düzenlenmektedir.
KAHVE ARASI
Çalışma Grubu (3)
Çalışma Grubu (4)
Internet Bağımlılığı: Klinik Özellikler ve Ensest Olgularla Çalışmak
Tedavi Yaklaşımları
Kurs (1)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl Asistanları
için ‘Mesleğe Başlarken’ Kursu
Prof. Dr. Ayşe Arman
Yrd. Doç. Dr. Savaş Yılmaz
Prof. Dr. Ayşen Coşkun
Doç. Dr. Şahika Şişmanlar
ÖĞLE YEMEĞİ
Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik
Kurulu tarafından düzenlenmektedir.
Çalışma Grubu (5)
Kronik Hastalığı Olan Çocuklara Bütüncül
Yaklaşım
Çalışma Grubu (6)
Ergenlerin Psikodinamik Değerlendirilmesi
ve Psikoterapötik Yaklaşım İlkeleri
Prof. Dr. Aynur Akay
Prof. Dr. Behiye Alyanak
Doç. Dr. İbrahim Durukan
Prof. Dr. Fusun Çuhadaroğlu
AÇILIŞ TÖRENİ
Panel (1)
Gözlenebilir Semptomların Gözden
Geçirilmesi
Prof. Dr. Birim Günay Kılıç
Sterotipi
14:15 - 15:45
Doç.Dr. Ayhan Bilgiç
Agresyon
Doç.Dr. Didem Öztop
Self mutilasyon
Doç. Dr. Özlem Özel Özcan
Irritabilite
15:45 - 16:15
Panel (2)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu’nda (DEHB) Sosyal
Etkileşim, Sosyal Kognisyon ve
Bağlanma: Klinik ve Nörobiyolojik
Bulgular
16:15 - 17:45 Prof. Dr. Yankı Yazgan
DEHB’de Sosyal Güçlükler
Doç. Dr. Burcu Özbaran
DEHB’de Sosyal Bağlanma ve Oksitosin
18:30 - 20:00
Prof. Dr. Emine Kılıç
Uzm. Dr. Beril Taşkın
SALON C
Doç. Dr. Sezen Köse
DEHB ve Sosyal Kognisyon
AÇILIŞ KOKTEYLI
KAHVE ARASI
Çalışma Grubu (7)
Çocuk ve Ergenlerde Yeme Sorunları ve
Yaklaşım İlkeleri
Çalışma Grubu (8)
Okul Öncesi DEHB: Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Başak Yücel
Doç. Dr. Sabri Hergüner
Doç. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu
Doç. Dr. Özalp Ekinci
2 NİSAN 2015 PERŞEMBE (2. GÜN)
SALON A
08:00 - 17:00
07:30 - 08:20
Çalışma Grubu (9)
Otizm Spektrum Bozukluğunda
Dismorfoloji ve Zihin Kuramı Testleri
Doç. Dr. Burak Baykara
Uzm. Dr. Murat Eyüpoğlu
Panel (3)
Çocuk Psikiyatrisinde Tıbbi
İncelemelerin Gerekli Olduğu Alanlar
Tartışmacı: Prof. Dr. Nahit M.
Mukaddes
Prof. Dr. Yasemin Alanay
08:30 - 10:00 Genetik İnceleme Gereken Olgular
Prof. Dr. Gülden Gökçay
Metabolik İnceleme Gereken Olgular
SALON B
KAYIT
Sözel Bildiriler (1 - 10)
SALON C
Sözel Bildiriler (11 -20)
Tartışmacı: Doç. Dr. Ayşegül Tahiroğlu
Doç. Dr. Murat Coşkun
Tartışmacı: Doç. Dr. Seher Akbaş
Dr. Özalp Ekinci
Panel (4)
Her Yönüyle Obsesif Kompulsif Bozukluk
Çalışma Grubu (10)
İstismar Olgularında Psikodrama
Uygulamaları
Uzm. Dr. Hilal Adaletli
Prof. Dr. Bahar Gökler
Obsesif Kompulsif Bozukluk: Klinik Özellikler
ve Eş Tanılar
Uzm. Dr. İpek Perçinel
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Glutamaterjik
Disfonksiyon
Doç. Dr. Kağan Gürkan
Doç. Dr. Uğur Işık
10:00 - 10:30
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisine
Nörobiyolojik Bir Bakış
Nörolojik İnceleme Gereken Olgular
Doç. Dr. Nursu Çakın Memik
Obsesif Kompulsif Bozuklukta İlaç Dışı
Tedaviler
KAHVE ARASI
İkili Konferans (1)
Tartışmacı: Prof. Dr. Kerim Münir
Prof. Dr. Meral Berkem
Prof. Dr. Boris Birmaher
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk:
10:30 - 12:00
Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Mani Pavuluri
Çocukluk Çağı Bipolar Bozukluk:
Değerlendirme ve Tedavi
12:00 - 14:00
Bir Öteki Olarak Mülteci Çocuk
Uzm. Dr. Veysi Çeri
Bir Öteki Olarak İkinci Kuşak Göçmen
Dr. Onur Tuğçe Poyraz Fındık
Bir Öteki Olarak Suça Sürüklenen Çocuk
Panel (6)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi
Prof. Dr. Bülent Coşkun
Prof. Dr. Elvan İşeri
Uzm. Dr. Umut kaytanlı
Dr. Burak Baytunca
KAHVE ARASI
Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu (1)
16:15 - 18:15
Tartışmacı:
Uydu Sempozyum
İkili Konferans (2)
Tartışmacı: Prof. Dr. Fusun Çuhadaroğlu
Prof. Dr. Ayla Aysev
Prof. Dr. Boris Birmaher
Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları:
Tanı ve Tedavi
14:15 - 15:45
Prof. Dr. Ronald Rappe
Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında
Psikososyal Tedaviler: Güncel ve
Gelecekteki Durum
15:45 - 16:15
Panel (5)
Öteki Çocuklar
Prof. Dr. Bengi Semerci
Uzm. Dr. Serhat Nasıroğlu
POSTER TURU – I
(Poster Bildiri 1 – 36)
POSTER TURU – II
(Poster Bildiri 37- 72)
Çalışma Grubu (11)
Oyunla Tedavi
Prof. Dr. Ayşen Baykara
Doç.
3 NİSAN 2015 CUMA (3. GÜN)
SALON A
08:00 - 17:00
Panel (7)
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Biliş ve
Psikopatolojilerle İlişkisi
Doç. Dr. Neşe Perdahlı Fiş
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Bilişe Genel
Bakış
Uzm. Dr. Ayşe Burcu Ayaz
07:30 - 08:20 DEHB ve Gelişimsel Bozukluklarda
Sosyal Biliş
Dr. Veysi Ülgen
Madde, Alkol ve İnternet Bağımlılığı ve
Sosyal Biliş
Dr. Nagihan Üçok Demir
Duygudurum Bozuklukları ve Sosyal Biliş
Panel (8)
DEHB Alanında Türkiye’deki Son
Araştırmalar – Atilla Turgay Paneli
Tartışmacı: Prof. Dr. Birim Günay / Prof.
Dr. Eyüp Sabri Ercan
Uzm. Dr. Pınar Uran
08:30 - 10:00 Yrd. Doç. Dr. Utku Kemal Yazıcı
Uzm. Dr. Ali Bacanlı
Uzm. Dr. Serkan Süren
SALON B
KAYIT
Sözel Bildiriler (21-30)
Tartışmacı: Doç. Dr. Özlem Gündoğdu
Doç. Dr. Özgür Öner
SALON C
Sözel Bildiriler (31-40)
Tartışmacı: Doç. Dr. Özden Üneri
Dr. Gökşin Karaman
Doç.
Panel (9)
Çalışma Grubu (12)
Farklı Yönleriyle Otizm Spektrum Bozukluğu Araştırma Projesi Yazımı
Doç. Dr. Ayşe Kılıçaslan
Prof. Dr. Kerim Münir
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaşam
Becerileri
Uzm. Dr. Betül Mazlum
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Duyusal
İşlemleme
Uzm. Dr. Arzu Hergüner
Otizm Erkeklerde Neden Daha Sık?
Yrd. Doç. Dr. Şeref Şimşek
Otizm Spektrum Bozukluğunda
Prenatal/Natal/Postnatal Risk Faktörleri ve
İnflamasyon
POSTER TURU – III
(Poster Bildiri 73 - 108)
KAHVE ARASI
10:00 - 10:30
Çalışma Grubu (13)
Tartışmacı: Prof. Dr. Türkay Demir /
Prof. Dr. Esin Özatalay
Prof. Dr. Ronald Rappe
Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarına
Yönelik Bir Tedavi Programı: Serin Kanlı
Çocuklar
Panel (10)
Prodramal Dönemden Tedaviye Çocuk ve
Ergenlerde Psikotik Bozukluklar
Uzm. Dr. Başak Ayık
Panel (11)
Prodramal Dönem Özellikleri
Antenatal Dönemde Baba Ruh Sağlığı ile
Bebekte Regülasyon Sorunları arası ilişki
Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu
Babanın Ruhsal İşlevi
Doç. Dr. Ali Evren Tufan
Çocuk ve Ergen Psikotik Bozukluklarının
Nörobiyolojik Temellerindeki Son Gelişmeler
10:30 - 12:00
Doç. Dr. Gül Karaçetin
Çocuk ve Ergenlerde Psikotik Bozuklukların
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
12:00 - 13:00
Konferans
Tartışmacı: Prof. Dr. Şahika Yüksel
Prof. Dr. Kenneth Zucker
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Kimlik
13:00 - 14:30
Bozuklukları: Tanı ve Değerlendirme
Babanın Ruhsal Işlevi
Uzm. Dr. Cem Tarakçıoğlu
Dr. Zehra Babadağı
Babanın Mizacı ve Ruh Sağlığı ile Okul Öncesi
Çocuklarda Mizaç ve Ruh Sağlığı Arası İlişki
Prof. Dr. Ayten Erdoğan
Doç. Dr. Burak Doğangün
Çocuk ve Ergenlerde Tedaviye Dirençli
Babanın Adı
Psikotik Bozukluklarda Tedavi Stratejileri ve
Deneyimleri
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel (12)
Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Yaklaşım
İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Özge Metin
Travma ile Çalışmak
Doç. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu
13:00 - 14:30
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Kimlik
Bozuklukları: Tanı ve Değerlendirme
Travmanın İzinden
Doç. Dr. Gonca Gül Çelik
Travmanın Olgularının Klinik Yönetimi ve
Farklı Tedavi Uygulamaları
14:30 - 15:00
KAHVE ARASI
Otizm Spektrum Bozukluğu Kursu (2)
Çalışma Grubu (15)
İki Uçlu Hallerle Basa Çıkma: Olgularla
Tartısalım
15:00 - 16:30
Yönetici: Dr. Neslihan İnal-Emiroğlu
Tartışmacılar:
Dr. Neşe Perdahlı Fis, Dr. Evren Tufan
Sunumlar:
POSTER TURU – IV
(Poster Bildiri 109 -144)
Çalışma Grubu (16)
Çocuklarda Yas ve Travmatik Yas Tedavisi:
Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımı
Prof. Dr. Işık Karakaya
Dr. Tuba Mutluer, Dr. Birsen Şentürk Pilan
Çalışma Grubu (17)
Tartışmacı: Prof. Dr. Salih Zoroğlu /
Prof. Dr. Fevziye Toros
Prof.
Dr. Mani Pavuluri
Bipolar Bozuklukta Modern Tıp
17:00 - 18:30
Panel (13)
Zor Vakalarda Yataklı Tedavinin Yeri ve
Farklı Yataklı Tedavi Uygulamaları
Kurs (2)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Son Yıl Asistanları
için ‘Uzman Olurken’ Kursu
Doç. Dr. Özlem Özcan
Yataklı Tedavide Dirençli Psikoza Yaklaşım
Çocuk ve Gençlik Psikiyatrisi Derneği Yeterlilik
Kurulu tarafından düzenlenmektedir.
Doç. Dr. Özden Üneri
Yataklı Tedavide İlk Psikotik Atağa Yaklaşım
Doç. Dr. Nursu Çakın Memik
Bir Olgu Örneği ile Gündüz Kliniği
Uygulamalarının Tanıtılması
Doç. Dr. Fatma Varol Taş
Kendine zarar verme davranışı olan
ergenlerde servis ortamında değerlendirme
ve tedavi
4 NİSAN 2015 CUMARTESİ (4. GÜN)
SALON A
08:00 - 17:00
SALON B
KAYIT
Sözel Bildiriler (41 - 50)
07:30 - 08:20
Tartışmacı: Doç. Dr. Didem Öztop
Doç. Dr. Hasan Kandemir
Panel (15)
Madde kullanım bozuklukları:
Konferans
Tartışmacı: Prof. Dr. Yankı Yazgan
Prof. Dr. Bruce Wexler
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Uzm. Dr. M. Kayhan Bahalı
Madde Kullanım Bozukluklarının
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Nörobiyolojisi
Uzm. Dr. Özhan Yalçın
Maddelerin etki mekanizmaları, Klinik
etkileri, Entoksikasyon ve Yoksunluk
bulguları
Uzm. Dr. Canan Tanıdır
Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım
Bozukluklarında Komorbidite
Uzm. Dr. Arzu Çiftçi Demirci
Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım
Bozukluklarının Tedavisi
KAHVE ARASI
10:00 - 10:30
Kurs (3)
Kurs (4)
Tartışmacı: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan Prof. Dr. Gönül Kırcali – İftar
Prof. Dr. Thomas Brown
Prof. Dr. Elif Tekin İftar
10:30 - 12:00
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Uygulamalı Davranış Analizi: Tarihçe,
Bozukluğununda Emosyonel Regülasyon Özellikler, Uygulamalar
ve Yürütücü İşlevler
ÖĞLE YEMEĞİ
12:00 - 13:00
Kurs (3)
Kurs (4)
Tartışmacı: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan Prof. Dr. Gönül Kırcali – İftar
Prof. Dr. Thomas Brown
Prof. Dr. Elif Tekin İftar
13:00 - 15:00
Uygulamalı Davranış Analizi: Tarihçe,
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Özellikler, Uygulamalar
Bozukluğunu Yeniden Anlamak
08:30 - 10:00
15:00 - 15:30
Ödül Töreni
Kapanış
SALON C
Sözel Bildiriler (51 - 60)
Tartışmacı: Doç. Dr. Pınar Vural
Doç.
Dr. Ayhan Cöngöloğlu
Panel (16)
Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklara Farklı
Açılardan Bakış
Doç. Dr. Cem Gökçen
Çocukluk Çağı Psikiyatrik Hastalıkları ve Bu
Alanda Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi
ve Tutumlarının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Veli Yıldırım
Hekimlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu Hakkındaki Bilgileri Üzerine
Uzm. Dr. Özlem Kütük
Rehber Öğretmenlerin Ruhsal Hastalıklara
Bakış Açısının İncelenmesi
Download

bilimsel program - Çocuk Ergen Kongre