TPHD-KİT Alt Çalışma Grubu Toplantısı
5-6 Şubat 2016 - İzmir
Bilimsel Program
5 Şubat Cuma
14.00-14.10
Açılış
14.10-15.00
Çocuk hastalarda KİT sonrası komplikasyonlar…………………………….. A. Yeşilipek
15.00-16.00
Clinical Features and HSCT Outcomes for SCID in Turkey………………. A.İkinciogulları
16.00-16.30
Venooklusif hastalık ve Tedavisi
16.30-16.45
Ara
16.45-17.30
Outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients with
acquired severe aplastic anemia: a Turkish multicenter study by the Turkish Pediatric Bone
Marrow Transplantation Study Group (TPBMT-SG)………………………Ü.Koçak
17.30-18.15
Fanconi anemili olgularda KİT ………………………………………….. Gülsün Karasu
18.15-19.00
Hemofagositik sendromlu hastalarda KİT ………………………………… Gülyüz Öztürk
19.00-22.00
Akşam Yemeği
6 Şubat Cumartesi
09.00-09.30
Uydu Toplantı (Pfizer)
Kemik İliği Transplantasyonunda invaziv fungal enfeksiyonlar ...Pfizer
09.30-10.00
The mesenchymal stem cells as salvage treatment for refractory acute graft versus host
disease in pediatric patients: a Multicenter Survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow
Transplantation Study Group (TPBMT-SG)…………………….. M.Karakükçü
10.00-10.30
Risks and outcomes of invasive fungal infections in the first six months after allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients: a Multicenter Cohort Study by
the Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group (TPBMT-SG)…..V. Hazar
10.30-11.00
Ara
11.00-11.30
National Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity in Turkey
(on behalf of Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group (TPBMT-SG)
…........ S. Kansoy
11.30-12.00
Outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients with
chronic myeloid leukemia: a multicenter study by the Turkish Pediatric Bone Marrow
Transplantation Study Group (TPBMT-SG)……………………….. ……………...S. Aksoylar
12.00-12.30
Çocuklarda haploidentik nakil yöntemleri……..……………………………M.Karakükçü
12.30-13.00
ALL-SCT çalışması durum güncellenmesi…………………………………….…A. Yeşilipek
13.00
Kapanış
Download

bilimsel programı