ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ
3-7 Kasım
3-7 November
2014
kaligrafi
ve
artistic
tipografinin
reflections of
sanatsal
calligraphy&
yansımaları
typography
6
3 kasım 2014
3 november 2014
3 kasım 2014
3 november 2014
4 kasım 2014
4 november 2014
konferansconference
sergiexhibition
sohbetmeeting
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ
3-7 Kasım
3-7 November
2014
kaligrafi
ve
artistic
tipografinin
reflections of
sanatsal
calligraphy&
yansımaları
typography
6
3 kasım 2014
3 november 2014
3 kasım 2014
3 november 2014
4 kasım 2014
4 november 2014
konferansconference
sergiexhibition
sohbetmeeting
Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3139 • Anadolu University Publication No: 3139
Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No: 84 • Faculty of Fine Arts Publication No: 84
6. Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları “YUNUS EMRE” Karma Sergi Kataloğu
6th Artistic Reflections of Calligraphy and Typography “YUNUS EMRE” Group Exhibition Catalog
Yayınlayan Publisher
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Anadolu University Faculty of Fine Arts
Koordinatör Coordinator
Prof. Emel Şölenay
Düzenleme Komitesi Organizing Committee
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Yard. Doç. Mehtap Uygungöz
Yard. Doç. Melike Taşcıoğlu
Okt. Bengisu Keleşoğlu
Öğr. Gör. Yük. Müh. M. Şinasi Acar
Grafik Tasarım Graphic Design
Yard. Doç. Mehtap Uygungöz
Tasarım Uygulama Design Application
Arş. Gör. Onur Kuran
Doküman Koordinasyon Document Coordination
Dilek Gürbüz, Zübeyde Doğan
Redaksiyon ve Baskı Öncesi Kontrol Proofreading and Prepress Control
Yard. Doç. Melike Taşcıoğlu
Uzm. Dilek Erdoğan
Dilek Gürbüz
Renkayrımı ve Baskı Color Separation and Print
Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri
Bu katalog Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesislerinde 600 adet basılmıştır.
This catalogue of 600 copies is printed in Anadolu University Print House
CIP–Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları = Artistic Reflections of Calligraphy
and Typography
1. Kaligrafi - - Sergiler 2. Grafik Sanatlar - - Sergiler I. Şölenay, Emel II. Uçar, Tevfik Fikret
III. Dizi: Anadolu Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları; no. 84
NK3636.5.K34 2014
ISBN978-975-06-1772-02014-10
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
3-7 Kasım
3-7 November
2014
ZİYA GÖKHAN APAYDIN
TANER ARDALI
SEVGİ ARI
CEYDA ARTUN
MEHTAP AŞICIOĞLU
MELİKE ATILKAN
YOMAR AUGUSTO
DİLEK ERDOĞAN AYDIN
MARTIN BAEYENS
EBRU SELCAN BARANSELİ
EREN E. KILIÇKAYA BOĞ
FRANCES BREEN
ETEM ÇALIŞKAN
SAVAŞ ÇEVİK
ANIL DARINÇ
F. GONCA İLBEYİ DEMİR
MURAT DORKİP
ÖMER DURMAZ
HÜSEYİN ERYILMAZ
MUSTAFA EREN
JOSEPH FOO
SELAHATTİN GANİZ
İSMAİL ANIL GÜZELİŞ
JUERGEN HEFELE
MERİÇ KARABULUT
BENGİSU KELEŞOĞLU
DUYGU KIZILDEMİR
KONUR KOLDAŞ
EMEL KORU
ONUR KURAN
POKRAS LAMPAS
ÇAĞLAR OKUR
ERHAN OLCAY
ALİ RIZA ÖZCAN
HASİP PEKTAŞ
VERONIKA PETHÖ
NAMIK KEMAL SARIKAVAK
IZURU SEKI
SEVİM SELAMET
MERVE ŞENOYMAK ERSAN
ABDULLAH TAŞÇI
MELİKE TAŞÇIOĞLU
HANDAN TEPE
İPEK TORUN
ALİ TOY
TEVFİK FİKRET UÇAR
MEHTAP UYGUNGÖZ
HANDE ÜNVER
ONUR YAZICIGİL
CEMALETTİN YILDIZ
EMRAH YÜCEL
kaligrafi
ve
artistic
tipografinin
reflections of
sanatsal
calligraphy&
yansımaları
typography
6
Prof. Dr. Naci Gündoğan
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Rector of Anadolu University
4
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
Anadolu Üniversitesinin önemli üstünlüklerinden biri de
eğitim-öğretim faaliyetlerini kültürel ve sanatsal etkinlikler
yoluyla destekleyebiliyor olmasıdır. Güzel Sanatlar Fakültemiz
tarafından düzenlenen ve Yunus Emre teması ile ele alınan
“Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları 6’” etkinliği,
bunlardan sadece biridir.
Sanatsal yeteneklerimizin böyle bir etkinlikle ve özgün bir
temayla yeniden sanatseverlerin takdirlerine sunuluyor olması,
özellikle ve öncelikle kendi kültürel mirasımız açısından
oldukça değerlidir. Üniversitemiz, bu mirasla hemhal olmuş
nesiller yaratma idealine kurulduğu günden bugüne sıkı sıkıya
bağlı kalırken aynı zamanda geleneğin içinden süzülen bu
tür etkinlikleri, dünya mirasının da büyük bir parçası olarak
görmektedir. Dolayısıyla bu tür etkinliklere desteğini artırarak
devam ettirme eğilimindedir.
Yunus Emre, geleneğimizin içindendir ve sözün gerçek
manası ile bizi biz yapan büyük bir ozandır. Yunus Emre, dünya
mirasının da önemli bir parçasıdır. Onun dilinden dökülenler,
bize özgü olduğu kadar, evrenseldir; geçmişe ait olduğu kadar
bugüne aittir. Bunu bizlere tekrar hatırlatacak olan, geleneksel
yazı sanatımız ile çağdaş tipografi özelinde gerçekleşecek bu
etkinliğin, özel bir teveccühe mazhar olacağına inanarak, emeği
geçen herkesi can-ı gönülden kutlar, katkı sunanlara teşekkür
ederim.
One of the most important superiorities of Anadolu University is
that it can fortify its educational activities with art and culture
events. The 6th of “The Artistic Reflections of Calligraphy and
Typography” event being organized by our Faculty of Fine Arts, is
just one of these events.
It is such a valuable gain, especially for our own cultural
heritage by sharing this unique themed event with lovers of art.
Our university has been closely abiding by the aim of creating
generations who protects this cultural heritage, since the day it was
founded and appreciate these events that come among tradition
as a big and valuable part of world heritage. Thus, we tend to keep
and increase and our support on these type of events.
Yunus Emre is a significant value of our tradition and he was a
great poet that helped us became truly who we are. He is also
an important part of world heritage. His words are specific for us
and yet they are universal, they are ancestral and yet they belong
to the future. I believe this event which combines our traditional
calligraphic art with modern typography, will remind us all of these
facts. I sincerely would like to congratulate and thank everyone
who contributed their efforts and helped in making this event
being organized.
Prof. Emel Şölenay
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Dean of Faculty of Fine Arts
6
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nün
altıncısını gerçekleştirdiği ‘’Uluslararası Kaligrafi ve Tipografinin
Sanatsal Yansımaları Yunus Emre Etkinlikleri’’ sürdürülebilirliği
ve içeriği ile büyük önem taşımaktadır. Geçmişte ustadan
çırağa öğretilegelen hat ve yazı, bu etkinlikte ustaları, bu işin
eğitimini veren öğretim elemanlarını ve sanatçılarını bir araya
getirmektedir.
“Artistic Reflections of Calligraphy and Typography – Yunus Emre”
event organized by Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic
Design Department for the 6th time, has an important place
among the art events with its theme and its sustainability. The art
of calligraphy, once being taught by masters to the apprentices, is
now gathering masters, instructors and artists together with this
event.
Geleneksel ve çağdaş, kaligrafik ve tipografik yorumların yer
aldığı sergi ‘’yazı sanatına’’ ilgiyi çekmesi açısından önemli bir
rol üstlenmektedir. Yıllarca bu sanata gönül veren sanatçıların
çalışmalarının genç kuşaklara aktarımını sağlayan konferanslara,
çalıştaylara ve sergilere emeği geçen fakültemiz Grafik Bölümü
öğretim elemanlarına, katkı sağlayan sanatçılara ve desteklerini
esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Naci Gündoğan’a teşekkür
ederim.
The exhibition that will be held during the event consisting of both
traditional and contemporary interpretations of calligraphic and
typographic design has an important role in drawing attention
about “the art of writing”. “Artistic Reflections of Calligraphy and
Typography” brings together artists who are dedicated to the
art of calligraphy and typography with young generation with
workshops, exhibitions and conferences. I would like to thank
instructors of Graphic Design Department, to the artists that
contribute to this event, and to our Rector Prof. Dr. Naci Gündoğan
for supporting us.
Prof. Tevfik Fikret Uçar
Grafik Bölüm Başkanı
Chairman of Graphic Department
8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
Tarihsel mirasına sahip çıkarak geçmişini anlayıp özümseyerek
geleceğe yön veren toplumlar, kültürel bağlamda daima daha
zengin ve köklü bir medeniyet oluşturmuşlardır. “Gelin Tanış
Olalım” felsefesinin yaratıcısı “Yunus Emre” temalı “Kaligrafi ve
Tipografi’nin Sanatsal Yansımaları” etkinliğI geçtiğimiz beş
sene içinde, sanatçı ve tasarımcıları bir araya getirme gibi
önemli bir işleve sahip, takip edilen bir etkinlik haline geldi. Ne
mutlu ki bu sene de, Yunus Emre’nin sevgi, barış ve kardeşlik
çağrısı gönül pınarlarından aktı, sözler biçimlere dönüştü.
Sevgi ve hoşgörünün önemli ismi Yunus’un dileği, kıtalar
ötesi bir anlayışla Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den
katılan sanatçı ve tasarımcıların buluşmasıyla vücut buluyor.
Üniversitemizin, Fakültemizin ve Grafik Bölümü’nün azmi ve
inancı sayesinde altıncısını gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik,
aranan beklenen ve takip edilen bir yapıya ulaştı. Sevginin,
sanat ve tasarımın bu güzel birlikteliğinde emeğini, imkanlarını
ve yüreğini katan herkese sonsuz teşekkürler.
The societies, who protect their historical heritage and
comprehend their past and shape the future to form richer and
deep-rooted history in cultural terms. Our event “Artistic Reflections
of Calligraphy and Typography” which themed after Yunus
Emre, the creator of “Gelin Tanış Olalım” (Come and let us meet)
philosophy, became an attractive event that brings together artists
and designers from all around the world in the past five years.
Gladly, once more this year, our hearts are filled with Yunus Emre’s
call of love and peace, and expressions turned into forms. The wish
Yunus Emre, who is the foremost person of tolerance and love, is
understood by gathering designers and artists from all around
the world and Turkey. With perseverance and confidence of our
University, Faculty and Graphic Design Department, we are now
organizing the 6th of “The Artistic Reflections of Calligraphy and
Typography” which is looked forward to and followed by lovers
of art. We would like to thank everyone who is involved in this
event of love, art and design with their endeavors, possibilities and
hearts.
ZİYA GÖKHAN APAYDIN
10
Ziya Gökhan Apaydın 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans
eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde tamamladı. Reklam ajanslarında grafik tasarımcı
olarak tecrübe kazandıktan sonra freelance grafik tasarımcı
olarak çalışmaya devam etti. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi
olarak çalışmaya başladı. Halen yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir. Fotoğraf, video ve hareketli grafik tasarımı
alanlarında uzmanlaşmayı hedeflemektedir.
Ziya Gökhan Apaydın was born in İstanbul, in 1984. He graduated
from Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic Design
Department. He worked at advertising agencies. After this
experience he continued working as a freelance graphic designer.
In 2014, he started working at Anadolu University Faculty of Fine
Arts Graphic Design Department as a Research Assistant. Currently
he is a student of graphic design master’s degree programme. He
aims to be expert on photography, video and motion graphics.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
TANER ARDALI
12
Taner Ardalı 1985 tarihinde, Bulgaristan/Kırcaali’de doğdu
İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimini İzmir’de tamamladı.
2009 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Reklam ajanslarında sanat
yönetmeni olarak yerli ve yabancı markalara hizmet verdi. Şu an
bağımsız olarak sanat yönetimi, grafik tasarım ve kişisel projeler
üretmekte.
Taner Ardalı was born in1985, Bulgaria/Kırcaali. He finished
Elementary School, Secondary School and High School in İzmir. In
2009 he graduated from Anadolu University, Faculty of Fine Arts.
He has worked for many local and foreign brands in advertising
agencies as an art director. Now he is busy with freelance art
directing, graphic design and personnal projects.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
SEVGİ ARI
1981 yılında, Mersin’de doğdu. 1999’da girdiği Mersin
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden 2002
yılında mezun oldu. Öğrenciliğinin son yıllarında çeşitli reklam
ajansı ve matbaalarda çalıştı. 2004 yılında Çukurova Üniversitesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Alanı’nda
öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında Mersin
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ndeki yüksek
lisans programını tamamladı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü’ndeki sanatta yeterlik
programına ve araştırma görevliliğine başladı. 2012 yılı boyunca
Polonya Wroclaw Güzel Sanatlar Akademisi’nde grafik tasarım
ve baskı-resim üzerine çalışmalar yaptı.
“12. İzmir Avrupa Caz Festivali” ve “2005 Artistanbul Uluslararası
Çağdaş Sanat Buluşması” için yaptığı afişlerle ödüller aldı. 2005
yılından bu yana, aralarında afiş yarışmaları ve jürili sergilerin
olduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergiye, sanat ve
tasarım alanında gerçekleşen atölye çalışmalarına katılan Sevgi
Arı, halen Eskişehir’de yaşamakta ve disiplinlerarası ilişkileri konu
alan sanatta yeterlik tezi üzerine çalışmaya devam etmektedir.
2014 yılı Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları sergisi için
ürettiği işinin adı:
“Sevgili Yunus, Burada Herşey Müthiş!”
14
She was born in 1981, Mersin. In 1999, she started her education at
Mersin University Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department
and graduated in 2002. She worked at some agencies and print
shops during late years of her education. In 2004, she started to
work as a lecturer at Adana Cukurova University Faculty of Fine
Arts Education, Graphic Design Department. She finished her
master degree at Mersin University, Faculty of Fine Arts, Graphic
Design Department in 2006. She started to work as a researcher
assistant at Anadolu University, Institute of Fine Arts Graphic
Design Department in 2009. She studied graphic design and
printmaking at Wroclaw Academy of Fine Arts in Poland in 2012.
She has been awarded with her posters in “12th Izmir European
Jazz Festival” and “Artistanbul International Contemporary Art
Meeting” in 2005. She joined many national and international
group exhibitions including poster competitions and juried
exhibitions and art&design workshops since 2005. She is still living
in Eskişehir and working on her Ph.D. thesis about interdisciplinary
connections in design. This year she joins Artistic Reflections of
Calligraphy and Typography exhibition with her work named:
“Dear Yunus, Everything is Pefrect in Here!”
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
12.09.2014
CEYDA ARTUN
16
Ceyda Artun Ankara’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Büyük
Kolej’de okudu. Ders notlarını ufak karikatürler şeklinde aldığını
ve kaçıncı sınıfa gelirse gelsin renkli boya kalemlerini yanından
ayırmadığını fark eden öğretmenleri tarafından kafasına
güzel sanatlar fikri sokuldu. Doğa aşkı ve çizgifilm çılgınlığı
da bir araya gelince çizgifilm ve belgesel yapma hayalleriyle
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım
bölümüne başladı. Dört senelik video ve fotoğraf ağırlıklı
eğitiminden sonra renkleri, harfleri ve şekilleri yeterince iyi
tanımadığını fark etti ve Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümünde
yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında
çevresel grafik tasarım, baskı ve illüstrasyon ile ağırlıklı olarak
ilgilendi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kantinini
yenileme projesinde çalıştı ve bu proje SEGD 2013 Uluslararası
Çevresel Grafik Tasarım yarışmasında başarı ödülüne layık
görüldü. Porto Üniversitesinin Grafik Tasarım ve Dizgisel Projeler
yüksek lisans programında Erasmus öğrencisi olarak bir dönem
geçirdi. Teknolojik gelişmelerin grafik tasarım üzerindeki
etkilerini araştıran tezi üzerinde çalışıyor. 2013’den beri Anadolu
Üniversitesi Grafik bölümünde araştırma görevlisi olarak
çalışıyor.
Ceyda Artun was born in Ankara. She went to Büyük College for
primary and high school. Her teachers, who realized she was
taking her notes in the forms of caricatures and never letting go
of her colorful pens, put the idea of fine arts to her mind. Since she
loved the nature and animations so much, her dream was to make
documentaries and cartoons. In order to follow that dream she
started her BA education at Bilkent Universities’ Communication
and Design department. After her four years there she realized
even though she can make videos she didn’t know how to handle
color, typography and shapes that well, so she started her MFA
at Anadolu Universities’ Graphic Design department. During her
studies there she focused mostly on environmental graphic design,
illustration and printmaking. She worked on the renovation of fine
arts faculty canteen, and this project was given merit award from
SEGD’s Global design award at 2013. She studied graphic design
and editorial projects at Porto University as an Erasmus Student.
She is working on her thesis about “Technological Developments
Effect on Graphic Design.” Since 2013 she is working at Anadolu
Universities’ graphic design department as a research assistant.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MEHTAP AŞICIOĞLU
18
1964 yılında Malatya’da doğdu.1983 yılında girdiği Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden,
1987 yılında birincilikle mezun oldu.1987 yılında “Öğrenci
Bilim Teşvik Ödülü”ne layık bulundu. 1990 yılında Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalında
Yüksek Lisansını tamamladı. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde işe başlayan
tasarımcı halen aynı kurumda akademisyen olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Grafik Bölümünün; Grafik Tasarıma Giriş, Grafik
Tasarım I-II, Grafik Desen I-II dersleri ve Çizgi Film Bölümünün
İllüstrasyon I -II derslerini yürütmektedir. Ulusal ve Uluslararası
pek çok konferansta sözlü bildiri ve poster sunumları yaptı,
sergilere katıldı.
She was born in Malatya. She started her education at Hacettepe
University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department in
1983 and graduated with honors in 1987 also she honored with
“Student Science Encouragement Award” at the same year. She
started to work at Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic
Design Department as a lecturer in 1987. She finished her master
degree at Hacettepe University Institute of Social Sciences in 1990.
She participated many national and international exhibitions
and conferences with academic posters and papers. She is still
working at Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic Design
Department. She teaches” Introduction to Graphic Design”,
“Graphic Design I-II”, “Graphic Drawing I-II” courses in Graphic
Design Department and “Illustration I-II” course in Animation
Department.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MELİKE ATILKAN
20
Kayseri’de doğdu (1982). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Haberleşme Bölümü’nden mezun oldu (2003). Anadolu
Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldu (2008). Selçuk
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun
oldu (2012). 2012 yılında atanmış olduğu araştırma görevliliğine
ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde yüksek lisansı eğitimine devam etmektedir.
She was born in Kayseri (1982). She graduated from the
Communication Programme of the Sivas Cumhuriyet University
(2003). She graduated from the Foreign Trade Programme of
Anadolu University (2008) She graduated from the Graphic
Programme of the Selçuk University. (2012). She is still an assistant
and is continueing the master’s degree at Anadolu University Fine
Arts Institute Graphic Desing Programme.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
YOMAR AUGUSTO
22
Yomar Augusto Brezilya’daki yeni nesil tasarımcı ve grafik
sanatçılarından biridir. Brezilya’da doğmuş, Rio de Janerio’da
yetişmiş ve grafik tasarım eğitimi almıştır. Yomar, Rio De
Janerio’daki kendi stüdyosunu açmadan önce New York’da
bulunan School of Visual Arts’da fotoğraf üzerine öğrenim
görmüştür. 2004 ve 2005 yılları arasında Hollanda, Haag’da
bulunan The Royal Academy of Art’da yazı tasarımı üzerine
yüksek lisans programını tamamlamıştır.
Yomar Augusto is one of the new generation designers and
graphic artists in Brazil. Born in Brasil, raised in Rio de Janeiro, and
having initially trained as a graphic designer, Yomar went on to
study photography at the School of Visual Arts in New York City,
before starting his own studio in Rio de Janeiro, Brasil. He then
went on to complete a Masters in Type Design from The Royal
Academy of Art in The Hague, The Netherlands between 2004 and
2005.
Japonya’da, Avrupa’da ve Brezilya’da hem ticari, hem de
kavramsal projeler ile kişisel sergiler açmıştır. Brezilya’daki EMI,
MTV ve Warner Music, Hollanda’daki 180 Amsterdam, 2010
Adidas Futbol Dünya Kupası ve Icon Network, Japonya’daki Fur
Fur Graniph ve New York’daki Random House gibi markalar için
bir seri tasarımlar üretmiştir.
He has presented both commercial and conceptual projects pieces
in solo exhibitions in Japan, Europe and Brazil. Has also designed
for a host of brands such, EMI, MTV & Warner music in Brazil, 180
Amsterdam, Adidas Football World Cup 2010 & Icon Network in
The Netherlands, Fur Fur & Graniph in Japan, Random House in
New York City.
2002’den beri Brezilya, Rusya, Portekiz ve Hollanda da
deneysel kaligrafi çalıştayları yürütmektedir. Halen HollandaRotterdam’da yaşamaktadır.
Since 2002 he has been running experimental calligraphy
workshops in Brazil, Russia, Portugal and The Netherlands.
Currently lives and works in Rotterdam, The Netherlands.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
DİLEK ERDOĞAN AYDIN
24
Sanat eğitimine 2002’de mezun olduğu Eskişehir Güzel Sanatlar
Lisesi’nde başladı. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu ve 2010
yılında aynı bölümde uzman olarak göreve başladı. Öğrenciliği
sırasında, 2008’de Frankfurt Kitap Fuarı’nda çalışma ekibinde
yer aldığı kart tasarımı, basıma layık bulundu. Aynı yıl 12. Grafist
kapsamında “Organik Tipografi: Anadolu Üniversitesi Grafik
Bölümü- MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü Öğrenci Çalışmaları
Sergisi”ne katıldı. 2011’de Pera Müzesi “Şimdiki Zamanlar” Karma
Sergisine katıldı. “Çakma Sanatlar Müzesi” isimli yüksek lisans
projesinde yer aldı ve proje 2013 SEGD Uluslararası Çevresel
Grafik Tasarım Yarışması’nda başarı ödülüne layık görüldü. Halen
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki görevine
devam etmekte ve Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmektedir.
In 2002, she graduated from the Fine Arts High School of Eskişehir
where her arts education began. She graduated from Anadolu
University Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department in 2008
and she began working as a specialist in the same department in
2010. During her study, the card design of her team was awarded
to be printed at the Frankfurt Book Fair in 2008. Same year, she
attended “Organic Typography: Graphic Design Department
of Anadolu University and Mimar Sinan Fine Arts University
Graphic Department- Student Works Exhibition” under the 12.
Grafist. In 2011, she attended the “Current Times” Exhibition at the
Pera Museum. She took place in master project called “Fake Arts
Museum” and the project was given merit award from SEGD’s
Global design award at 2013. Still she is working on her MFA and
working as a specialist in Anadolu University Faculty of Fine Arts.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MARTIN BAEYENS
Ressam, Grafik Tasarımcısı ve Sanatçısı.
Active painter, graphic artist and designer.
Belçika’da ve diğer ülkelerde 116 adet serbest kişisel sergisi,
dünya çapında 952 adet grup sergisine katılmış ve 128 adet
uluslararası ödül almıştır.
He released a long list of sole exhibitions (116) in Belgium and other
countries, he participated in (952) group exhibitions world wide
and was awarded for (128) international exhibitions.
Baeyens’in Exlibris dünyası için önemli ve özel bir yeri vardır.
Bugüne kadar birçoğu serigrafi ve CGD tekniği ile üretilmiş 732
adet exlibris tasarımı bulunmaktadır.
In the Exlibris world he takes an important and special place. He
realised until today, (732) Exlibris from which most of them are in
silk screen and CGD.
Sanat çalışmalarının merkezinde doğa vardır. Teknoloji ve doğa
arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Baeyens, çalışmalarında
elektronik devre tabakalarını kullanmaktadır.
Nature is at the centre of his art work. He seeks for a balance
between technology and nature and uses therefore electronic
circuit print plates.
Serbest grafik çalışmalarında serigrafi üzerine uzmanlaşmıştır.
İşlerini mükemmeliyetçi teknik anlayışıyla kendisi basmaktadır.
In his free graphic he is also specialised in silk screen. He prints his
works himself, a technique in which he is a perfectionist.
Gent Üniversitesi Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi’de 40 yıldır
eğitim vermekte olan Beayens şu anda profesör ünvanına
sahiptir.
For 40 years he is professor at the Royal Academy of Fine Arts
University College Gent.
Belçika’daki Frans Masereel Centre for Graphic ve Amerika
Lubbock’daki Texas Tech Üniversitesi’nde Çin Halk
Cumhuriyeti’ndeki pek çok üniversitesitede, Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs’da misafir öğretim elemanı olarak eğitim vermektedir.
Erasmus (eğitim amaçlı değişim programı) kapsamında
Barcelona, Lizbon, Krakow, Limerick ve Vilnius akademilerine
davet edilmiştir.
26
As visiting lecturer he was active at the Frans Masereel Centre for
Graphic in Belgium, the Texas Tech University in Lubbock USA
and in several university’s in China, Turkey and North Cyprus. For
Erasmus (educational exchange project) he was invited to the
academies of Barcelona, Lisbon, Krakow, Limerick and Dalian.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
EBRU SELCAN BARANSELİ
28
2001 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi, Üniversite’nin
Rektörlük Grafik Tasarım Ofisi’nde Yaratıcı Yönetmen, Anadolu
Üniversitesi Televizyonu TVA’da Sanat Yönetmeni olarak
görev yaptı. “Etkileşimli Ortamda Grafik Tasarım Projeleri ve
Sunum Avantajları” konulu Yüksek Lisans Tezi ile “Gelişen
İletişim Teknolojileri ile Grafik Anlatım Dili ve Grafik Tasarımın
Yeni Uzantıları” konulu Doktora Tezini yine aynı üniversitede
tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası konferanslara bildiri ve
makaleleri kabul edilmiş, çeşitli sergilere katılmış, uluslararası
projelerde görev almış ve çeşitli tasarım yarışmalarında ödüller
kazanmıştır. Halen Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak çalışmaktadır.
Worked as an instructor in the Graphic Design Department in
Faculty of Fine Arts, Anadolu University, as a creative director at
the office of graphic design, and also as an art director at Anadolu
University’s Television. She graduated MFA in 2003 with the thesis
“The Study of Graphic Design Projects And The Presentation
Advantages In Interactive Environment” and graduated PhD in
2009 with the thesis “Graphic Language Developed By Information
and Communication Technologies And The New Extensions Of
Graphic Design in Anadolu University. Excepted with articles to
national and international conferences, participated in various
exhibitions, worked at international projects and won prizes at
various design contests. Presently she is working as an assistant
professor in Anadolu University.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
EREN E. KILIÇKAYA BOĞ
30
1978 yılında, Eskişehir’de doğdu. 2003 yılında Bilkent
Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Grafik Bölümü’nden derece ile mezun oldu. Aynı yıl Anadolu
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda
lisansüstü eğitimine başladı. 2004 yılında Dumlupınar
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne
araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “Grafik Tasarımda
Görünmeyen Çoğunluk: Beyaz Alanlar” başlıklı tezi ve
uygulaması ile yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi
olarak başladığı görevini ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik
Anasanat Dalı’nda başladığı sanatta yeterliğini sürdürmektedir.
Born in Eskişehir, 1978. In 2003, graduated from Bilkent University,
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Graphic Design
Department with the higher degree. In the same year, started
postgraduate education in Anadolu University, Institute of Social
Sciences, Graphic Design Department. In 2004, nominated
Dumlupınar University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design
Department as a research assistant. In March 2007, finalized
post-graduate education with the thesis titled “ Invisible Majority
in Graphic Design: White Spaces” and an exhibiton. Still continues
working in Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design
Department and studying Proficiency in Art, in Institude of Fine
Arts, Graphic Design Department.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
FRANCES BREEN
Wexford, İrlanda’da doğdu. Avusturya ve İrlanda da yaşıyor ve
çalışıyor. Dublin’deki Uluslararası Sanat ve Tasarım Yüksekokulu
(NCAD), Grafik Tasarım’dan mezun oldu. Profesor Friedrich
Neugebauer ile Avusturya’da yazı tasarımı üzerine, Viyana
Uygulamalı Sanat Üniversitesi’nde kitap sanatı üzerine ve
Martin Andersch ile Hamburg’da yazı tasarımı üzerine çalışmak
için burslar kazandı. 1986’dan beri NCAD, Dublin Görsel İletişim
Bölümü ve Eğitim Fakültesi’nde konuk öğretmen olarak
çalışıyor.
Uzun yıllardır İrlanda, İskoçya ve İngiltere’deki sanat ajansı
topluluklarının eğitimsel ve kültürel projeleri ile ilgileniyor.
Tekstil sanatçısı Joanne Breen ile yaptığı yaratıcı ortak
çalışmaları ona şairlerle ve farklı görsel medya elemanları
kullanan görsel sanatçılarla çalısması için ilham kaynağı oldu.
Bu deneyimler bakış açısının genişlemesini ve yeni perspektifler
kazanmasını sağladı.
Born in Wexford, Ireland. Lives and works in Austria and Ireland.
Graduated in Graphic Design from the National College of Art
and Design, NCAD, Dublin. Received scholarship awards to study
Lettering with Professor Friedrich Neugebauer in Austria, Book
Arts at the University of Applied Arts in Vienna and Lettering with
Martin Andersch in Hamburg.
Since 1986 visiting tutor for Lettering and Book Arts in NCAD
Dublin in the Department of Visual Communication and Faculty
of Education.
Many years involvement in Educational and Cultural projects with
Community Arts Agencies in Ireland, Scotland and England.
Creative Collaborations with Textile Artist Joanne Breen have
been inspirational for further ongoing collaborations with poets
and visual artists using a broad range of visual media. These
experiences have broadened and opened new perspectives.
Kişisel çalışmaları yazının; anlam, yapı, ritm ve müzikalite
gibi farklı açılarını araştırmaya yöneliktir. Görsel formunu bu
deneyimi ve yazının özünü anlamış olması ortaya koyuyor.
Hedefi bu görsel formun yeni bir ışık altında izleyici tarafından
deneyimlenmesi.
Personal work is a search for the many aspects of a text - the
meaning, structure, rhythm and musicality. The intensity of this
experience and understanding the essence of the text suggests
visual form. The intention is that this visual form may be
experienced by the viewer in a new light.
Sergiler: İrlanda, Londra, Birmingham, Glasgow, Viyena’da
Joanne Breen ile iki kişilik sergi. Avusturya, İtalya, Almanya,
İrlanda, İngiltere ve İskoçya’da Grup Sergilerine düzenli katılım.
Exhibitions, selection: Two person exhibitions with Joanne Breen
in Ireland, London, Birmingham, Glasgow, Vienna. Regular
participation in Group Exhibitions in Austria, Italy, Germany,
Ireland, England, Scotland,
6. Uluslararası Sanatçı Kitapları Trienali Vilnius 2012.
6th International Artist’s Book Triennial Vilnius 2012.
32
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ETEM ÇALIŞKAN
34
Tarsus, Göçük köyü 1928 doğumlu, köyde ilkokul, Tarsus’da
Ortaokul, Mersin’de Lise, İstanbul’da 1952-1956 Baykuş
Yuvası İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi. 1953 yılında
Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenci iken hayatı boyunca
yanından ayrılmadığı sevgili yazı hocası hattat Emin Barın’ın
Anıtkabir kitabelerinin yazımında asistan olarak çalıştı. Basın
Şeref Kartı sahibi Çalışkan Akademinin ilk öğrencilik yılında
Yeni Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Yeni yazı sanatçısı
olarak, hattat Ali Toy’la eski yazı - yeni yazı hat sanatı dostluğu
devam etmektedir. Eskişehir Büyükşehir Sanat Galerisinde
ve Kadir Has Üniversitesi Sanat Galerilerinde Hattat Ali Toy’la
birlikte Yunus Emre ve Mevlâna konulu hat sergileri açtılar.
Albüm olarak Milliyet gazetesinde Türk büyükleri resimleri,
Kültür Bakanlığınca Yunus Emre Şiirleri el yazması albümü,
Maliye Bakanlığınca Atatürk’ün yüzüncü doğum yılı anısına
basılan altın ve gümüş paralar, PTT Genel Müdürlüğünce
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devletinin simgesi
yıldızların pulları, Güneş gazetesinde Kur’an’ın türkçe anlamının
el yazması, Sabah gazetesinde el yazması Yunus Emre divanı
ve son olarak Kültür Bakanlığınca yayımlanan Gazi Mustafa
Kemal’in Nutuk’u el yazması kitaplarıdır.
He was born in Göçük village in Tarsus in 1928. He has finished
his primary school in the same village and college educations
in Tarsus. He has completed his art education in İstanbul Owl
Nest Fine Arts Academy between 1952-1956. He has worked as
an assistant of his beloved master Emin Barın at the inscribing
works at Anıtkabir in 1953. He worked at Yeni Sabah Newspaper
during his student life and he his holding the diploma of
honors in press. He has a special friendship with Ali Toy who is a
traditional calligrapher. They continue to work on traditional and
contemporary calligraphy. He has exhibitions on Mevlâna and
Yunus Emre in Eskişehir Art Gallery and Kadir Has University Art
Gallery. His several works including Turkish Statesmen Portraits, 16
Turkish States Stamp Design, Turkish hand lettering of Koran, Hand
lettered Yunus Emre Book and lastly Gazi Mustafa Kemal’s handlettered books are published by several newspapers and ministries.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
SAVAŞ ÇEVİK
1953 yılında Akseki (Antalya)’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Grafik Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı
yıl (1976), hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde
öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını
1983’de tamamladı. 1987’de Yard. Doçent olarak “Yazı Tasarımı” dalında
ihtisaslaştı.
Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son yüzyılın ünlü
hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs
ve nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına
kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat Prof. Ali
Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası
Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek
Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı.
1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin
düzenlediği Uluslararası Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki
mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurtiçi ve yurtdışında
otuz kadar değişik ödülü, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli
koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda
çeşitli eserleri bulunmaktadır.
Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de
sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır.
Bu konudaki ticarî çalışmalarıyla birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet
başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi
kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır.
Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar
da geliştiren Savaş Çevik, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat
kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi konularda görev
almıştır.
36
2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden kendi isteğiyle emekli
olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını
gerçekleştirdiği Grafik Bölümü’nde 2004 yılından beri öğretim
görevini ve İstanbul’daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını
sürdürmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği
kurslarda (İSMEK) 2010 yılı itibariyle “Temel Sanat Eğitimi” kurslarını
da yönetmekte ve Hat Branşı Zümre Başkanlığı görevini de
sürdürmektedir.
Çevik, Nisan 2008’e kadar çeşitli ülkelerde 22 kişisel hat sergisi
gerçekleştirmiş, ayrıca 90 karma sergiye katılmıştır.
He was born in 1953 in Akseki. He studied Graphic Arts in Istanbul
State Art Academy, and obtained his Masters Degree in 1976.
He started teaching in the same department as an assistant to
Prof. Dr. Emin Barın. In 1983 he completed his doctorate study on
Latin writing. In 1974 he started practicing calligraphy with Hafız
Kemal Batanay in R’ika an Talik styles. One year later, in 1975 he
also started working with Hamit Aytaç and continued to work
with both the calligraphists till their deaths. Later on he started
practicing Divani and Celi Divani styles with Prof. Ali Alpaslan. His
knowledge and experience increased with the help of Prof. Uğur
Derman and his tutor Prof. Emin Barın.
He has had 22 personal exhibitions in and out of Turkey and has
also taken part in 90 general exhibitions. He has works in different
collections. He has been awarded many prizes in Calligraphy and
Graphic arts. In 1986 he took the first place in Telik and Celi Talik
styles and two mentions in Celi sülüs and other styles, in the “Hamit
Aytaç Calligraphy Competition”, organized by IRCICA.,
He also has works in Latin Calligraphy, and besides commercial
works he has written many certificates and presents that were
given to Turkish and foreign statesmen.
He has given many calligraphy courses, written many articles and
reports, taken part in conferences, TV and Radio programs and
evaluation committees.
He still lives in Istanbul and continues his calligraphy work.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ANIL DARINÇ
38
Anıl Darınç 1990 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve Ortaokul
öğrenim hayatını doğduğu şehirde tamamladı. 2008 yılında
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
öğrencisi olup 2013 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra
İstanbul’a taşınıp çeşitli reklam ajanslarında Yardımcı Sanat
Yönetmenliği yaptı. Şu an freelance tasarımcı olarak Kaligrafi,
Lettering, Graffiti konuları üzerinde çalışmaktadır.
Anıl Darınç was born in İzmir, Turkey in 1990. He has finished his
primary and high school in the same city. In 2008, he started to
his education at Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic
Design department and graduated in 2013. After graduating
he moved to İstanbul to worked as a Graphic Designer and Jr.
Art Director in various. Still a freelance designer and focus on
calligraphy, lettering, Graffiti.
Meeting of All Stars Graffiti Jam / Türkiye 2011-2013-2014
Meeting of All Stars Graffiti Jam / Turkey 2011-2013-2014
Meeting of Styles Intenational Graffiti Jam / Germany 2012
Meeting of Styles Intenational Graffiti Jam / Germany 2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
F. GONCA İLBEYİ DEMİR
40
1964 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Bölümü Resim Ana
Sanat Dalı’nda Lisans Eğitimini tamamladı. 1991 yılında
Rochester Institute of Technology, College of Fine and Applied
Arts, Printmaking Department, New York, ABD’de Yüksek Lisans,
1994 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
Sanatta Yeterlik Eğitimini bitirdi.
Yedi kişisel sergi açtı, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda
karma ve grup sergisine katıldı, yarışmalı sergilerde yer aldı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. 1986 yılından
beri çalışmakta olduğu Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Seramik, Heykel ve Çizgi Film bölümlerinde
Desen dersleri; Grafik Bölümünde Baskıresim, Grafik Sanatlar
Tarihi, Desen, Özgün Kitap Tasarımı, Alternatif Yöntemler ile
Kavramsal Düşünme dersleri; Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel
Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı’nda Gravür, Sanat
Kitabı, Çok Disiplinli Grafik Uygulamaları, Grafik Baskıresim
dersleri verdi / vermektedir. 2009 yılında ‘Kiç ve Plastik Sanatlar
Üzerine’ (Ütopya Yayınevi, ISBN 978-975-6361-86-3) adlı kitabı
yayınlandı.
1964 Born in Ankara / Turkey. 1986 (B.A) Gazi University Faculty of
Education, Department of Painting Education. Ankara / Turkey.
1991 (MFA) Rochester Institute of Technology, College of Fine and
Applied Arts, Printmaking Department, NY, USA, 1994 Doctorate
Programme of Art. Anadolu University, The Institute of Social
Sciences. Eskişehir / Turkey.
She has had seven solo exhibitions and many group exhibitions
both in Turkey and abroad. She has been selected for many
juried exhibitions. Recently, she is a Professor in Graphic Design
Department of Fine Arts Faculty at Anadolu University, Eskişehir /
Turkey. Since 1986, she has been teaching / has taught Drawing
in Ceramic Arts, Sculpture and Animation Departments. In
Department of Graphic Arts, she has been teaching / has taught
Printmaking, Graphic Design History, Drawing, Unique Book
Design, Conceptual Thinking Through Alternative Processes. In
Graduate School of Fine Arts, she teaches Engraving, Art Book,
Multidisciplinary Graphic Design Projects and Printmaking in
Graphic Design. In 2009, her book ‘On Kitsch and Plastic Arts’
(Ütopya Yayınevi, ISBN-978-975-6361-86-3) published.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MURAT DORKİP
1955 yılında Ankara’da doğdu.1976 yılında İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik Sanatlar Bölümü’nden mezun
oldu. 1976-2005 yılları arasında yurt içi ve yurtdışında çeşitli
sergilere katıldı. Günümüze dek birçok ödül aldı.Ulusal birçok
yarışmaların jürilerinde yer aldı. Grafikerler Meslek Kuruluşu
ve ARD Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. 1978 yılından
bu yana kurucu ortağı olduğu Rekmay Ltd. Şti.’ nin sanat
yönetmenliğini yürütmektedir.
He was born in Ankara in 1955 and graduated from the Istanbul
State Academy of Fine Arts, Department of Graphic Arts in
1976. From 1976 to 2005 he had participated in domestic and
international exhibitions and received many awards. He was
among jury members in many national competitions and worked
as the member of the Board of Directors of the Union of Graphic
Designers and ARD. Since 1978, he has been the art director of the
Rekmay Ltd. which is co-founded by him.
1990 yılından beri Hacettepe, Bilkent ve Anadolu Üniversitesi,
ayrıca Başkent Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Grafik Sanatlar
Bölümü’nün kurucusu ve Grafik Sanatlar Bölümü’nde öğretim
görevlisi olarak dersler ve konferanslar verdi.
He was among the founders of the Graphic Arts Department of
the Fine Arts Faculty of the University of Başkent, and has been
lecturing and delivering speeches in the Hacettepe, Bilkent and
Anadolu Universities for the last 23 years.
Stratejik iletişim danışmanlığı yapmakta olan Dorkip,
çalışmalarını Algı Yönetimi, Marka Yönetimi ve tipografi
üzerinde yoğunlaştırmıştır.
Also providing consultancy service on strategic communication for
a number of companies, Murat Dorkip has focused his studies on
Perception and Brand Management as well as Typography.
2011 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yıl etkinliklerinin
tüm görsel iletişimini yürütmüştür. F16 SOLOTÜRK Projesi’nin
F16 Uçağının tüm kurumsal kimlik tasarımını yapmıştır.
(SoloTürk Projesi; 2011 GMK Outdoor tasarım birinciliği ödülü
ve 2011 Temmuz’da İngiltere’de dünyanın en büyük hava
gösterilerinden biri olan “Air Tatoo”da Sollotürk projesi Tasarım
ve Kurumsallığı ile en büyük ve prestijlli ödülünü almıştır.
Dorkip was also responsible for managing the visual
communications of the centennial events of the Turkish Air Force,
including the development of a centennial logotype. Furthermore,
in that same year, in the ‘F-16 SOLOTÜRK Project’ of the Turkish
Air Force, he was the graphic designer of the F-16 fighter jets and
was responsible for managing the corporate identity of the whole
project. (Solotürk Project became the winner project in 2011 in the
GMK, Outdoor design branch. Again in July 2011, in ‘Air Tattoo’,
one of the biggest air shows of the world, Solotürk Project won
the biggest and most prestigious award with its design and its
corporate communication strategy.)
2010 yılından bugüne dek “TÜRK TASARIM DANIŞMA
KONSEYİ’de Grafik Tasarımcıları Temsilen görev yürütmektedir.
Birçok Avrupa Birliği Projesinde, “Grafik tasarımcı ve iletişimci
“olarak görev almıştır.
Dorkip; grafik çalışmalarını içeren 2 kişisel sergi açmıştır.
Since 2010, Murat Dorkip is a member of the Turkish Design
Advisory Council as the representative of the Graphic Designers.
He had two personal exhibitions in which his own works were
presented.
42
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ÖMER DURMAZ
44
1999 yılında Dokuz Eyül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nden mezun oldu ve İstanbul’a yerleşti
ve 2002’ye kadar sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2002’de
mezun olduğu bölümde öğretim görevlisi oldu. 2004 yılında
ambalajtasarimi.com’u kurdu; bir dizi ambalaj tasarımı
etkinliğinin ve yayınının gerçekleştirilmesini sağladı. 2006
yılında “Digital Arts” dergisinin kuruluşunda yer aldı. Aynı
yıl, kurucu yayın yönetmenliğini de yaptığı “Grafik Tasarım”
dergisinin şef-editörü oldu. 30 sayı süren bu temponun
ardından, 2009 yılında yüksek lisansını ambalaj tasarımı
üzerine tamamladı. Grafik tasarım üzerine yazılar kaleme
alan, bildiriler sunan Durmaz, 2010 Avrupa Kültür Başkenti
İstanbul kapsamında “İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve
İllüstratörü” adlı araştırma kitabını yayımladı. 2010 yılında bir
grup tasarımcıyla beraber Tasa Platform adıyla bir tasarım
kolektifi kurdu; Tasa o yıl Türkiye’nin ilk Tasarım Yürüyüşü
etkinliğini gerçekleştirdi. Yine 2010 yılında Türkçe Tipografi
Topluluğu’nun iki kurucusundan biri oldu. 2005 yılında açtığı
ilk kişisel sergisinin ardından; son sergisini, Türkiye’nin görsel
iletişim tasarımı tarihi üzerine yaptığı araştırmayla “Babıali’nin
Kapak Ressamları” adıyla 2013 yılında gerçekleştirdi. Bugüne
kadar ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenleyen,
etkinliklerde yer alan Durmaz; DEÜ GSF Grafik Bölümü’nde
öğretim görevlisi olarak çalışmakta, “Tasarım Gazetesi” yayın
kurulu üyeliğini sürdürmekte ve tasarım çalışmalarına serbest
devam etmektedir.
Graduated from Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts,
Graphic Department in 1999 and moved to Istanbul; worked
as art director until 2002. In 2002 he became a lecturer in the
department from where he graduated. In 2004 he established
“ambalajtasarimi.com”; he made several package design
activities and publications possible. The same year he was the
founder editor of “Grafik Tasarim”, the leading Turkish graphic
design magazine, and continued with this assignment for 30
issues. In 2009, he completed his graduate degree in the field
of package design. Along with writing articles on graphic
design and making presentations Durmaz also published a
research book named “100 Graphic Designers and Illustrators
of Istanbul”. In 2010 he founded a design collective named
“Tasa Platform” with a group of designers; the same year Tasa
executed the first “Design Walk” of Turkey. Again in 2010 he
was one of the two founders of the “Turkish Typography
Community”. After his first individual exhibition in 2005, he
organized his last exhibition “The Cover Artists of Babiali” in
2013 with a research on Turkey’s visual communication history.
Durmaz who is an organizer and participator of many national
and international activities, is working as an academician in
DEU and is a member of the “Tasarim Gazetesi” advisory board
and he is also freelancing his design works.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
HÜSEYİN ERYILMAZ
46
1964 yılında Eskişehir’de doğdu. 1985 yılında Gazetecilik
eğitimi almak üzere, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri
Fakültesi’ne girdi. 1990’da mezuniyetinin ardından, Paris’te
SIPA PRESS’te bulundu. Ergun Çağatay’ın Orta Asya ülkelerinde
gerçekleştirdiği “Türkçe konuşanlar” Projesinde fotografçı
olarak görev aldı. Çağatay ile birlikte, “Bir Zamanlar Orta
Asya” adlı sergiyi hazırladı, Serginin Özbekistan ve Kazakistan
organizasyonlarını gerçekleştirdi. “Haber fotografı ve
manipülasyon” konulu tezi ile Doktorasını tamamladı.
Uluslararası Eskişehir Festivali’nin de fotograf çekimlerini
yürüten Eryılmaz, ilk kişisel sergisini “Festival Sahnelerinden” adı
altında, Eskişehir Festivali kapsamında açtı.
Eryılmaz’ın “Yerler ve Yüzler” adını taşıyan ikinci kişisel sergisi,
2008 yılı Ağustos ayında Kenya’nın Başkenti Nairobi’de bulunan
Kenya Ulusal Müzesi’nde açıldı. “Gözlerinde Hüzün Vardı” ile
üçüncü kişisel sergisini açan Eryılmaz, Anadolu Üniversitesi’nde
görev yapıyor.
Hüseyin Eryılmaz was born in 1964 in Eskişehir. In 1985, he started
journalism education in the Faculty of Communication Sciences
in Anadolu University and graduated at 1990. He has been in Sipa
Press. He worked in Turkic-speaking people documentary that
was in Central Asia countries as photographer. He prepared an
exhibition which was called “Once upon a time in Central Asia”
with Ergun Cagatay and he has made organizations for exhibition
in Uzbekistan and Kazakhstan.
He completed his Ph.D. with his thesis “News Photography and
Manipulation.” He opened three different solo photo exhibitions,
and one of them was in Nairobi in Kenya. Eryılmaz is currently
giving photography courses at Anadolu University.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MUSTAFA EREN
48
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (o zamanki adıyla
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) Grafik Bölümü’nden 1972
yılında mezun oldu. Kaligrafi dalında ihtisas yaptı. Font tasarımı
üzerine Amerika’da yapılan bir yarışmada ödüle layık görüldü.
Mustafa Eren graduated from the Academy of Applied Arts in
Istanbul (today’s Marmara University) in 1972. He specialized in
calligraphy and his unique work on fonts was awarded in a contest
in the USA.
“Milliyet Sanat”, “Nokta”, “Erkekçe”, “Kadınca” ve birçok tanınmış
derginin tasarım yönetmenliğini yaptı.
Meanwhile he worked as an art director for the highly circulating
publications such as “Milliyet Sanat”, “Nokta”, “Erkekçe”, “Kadınca”.
Uzun senelerden beri tasavvuf düşünürlerinin değerli
sözlerini ve topluma mal olmuş değerli sözleri kaligrafi ile
yorumlamaktadır.
For many years, Mustafa Eren has been involved in carrying out the
art of calligraphy, especially employing this graceful writing to the
well-known proverbs of mystical thinkers with a modern approach.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
JOSEPH FOO
Joseph yaratıcılık endüstrisinde grafik tasarımcı olarak başladı.
Amerika ve Singapur’da çalıştıktan sonra Malezya’ya geri
döndü ve Malezya’nın önde gelen tasarım firmalarında çalıştı.
İki ortağıyla birlikte 1996 yılında trinity (3’lü) tasarım firmasını
kurdu. Burada çoklu disiplinli kurumsal kimlik danışmanlığı işini
yürütmektedir.
İşleri yerel ve uluslararası yarışmalarda ödüllendirildi; Asya
Tasarım Ödülü, Hong Kong Uluslararası Poster Trienali,
HKDA Mükemellik Ödülü ve Singapur Tasarım Ödülleri son
zamanlarda aldığı ödüllerden bazılarıdır. İşleri birçok yayında
yerel
ve okyanus ötesi yayınlarda basıldı. World Graphic Design (New
York /Londra), Decoding design (ABD), Influences (Berlin),
etapes (Paris), Designnet (Seul), IdN & WE (Hong Kong), Art &
Design (Pekin), Art4D (Bangok), The Business Times, Zhao Bao &
Tiger Translate (Singapur), Young Asian Graphic Designers 2008
(Almanya), Asia Pacific Design (Çin) ve Malezya’nın Star, The
Edge ve Adoi işlerinin çıktığı yayınlardan bazılarıdır.
Malezya içinde ve dışında birçok panel, seminer, konferans ve
çalıştay gibi etkinliklere konuşmacı olarak katılmıştır. Cannes
Lions, Hong Kong
Long Xi ve Malezya Kancil Ödülleri yarışmaları Tasarım
Kategorisi’nde jüri üyeliği yapmıştır.
Kuala Lumpur’da önde gelen tasarım okulu olan Dasein Sanat
Akademisi’nde Yönetim Kurulu
üyeliği yapmaktadır. Malezya dışında Pekin Güzel Sanatlar
Akademisi’nde çalıştaylar düzenlemektedir. Stuttgart Akademie
Schloss Solitude, Bankok’da Rangsit Üniversitesi, Singapur’da
Temasek Polytechnic, Taipei’de Shih Jian Üniversitesi, NingBo’da
Ning Bo Üniversitesi, Shanghai Tong Ji Üniversitesi, Shandong
Ludong Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak kariyerine
devam etmektedir.
50
Asya düşüncesi ve kimliğini grafik tasarım yoluyla ifade etme
isteğini, Art4soul’ü 2000 yılında kurarak yerine getirmiştir.
Yaratıcı disiplinleri dünya çapında kovalayarak ilgisini ifade eden
bir Görsel iletişimci olarak, ürün ve mobilya tasarımına dayanan
TriDi (3Di) isimli birimi kurmuştur.
Joseph began his journey in the creative industry as a graphic
designer. Having worked in the United States and Singapore, he
returned to Malaysia and did a year’s stint with one of Malaysia’s
leading design firms. He went on to establish trinity (3nity) with
two other partners in 1996 and has since spearheaded his team
towards making 3nity the multi-disciplinary brand identity
consultancy it is today.
His work has been rewarded in both local and international
competitions — Design for Asia Awards, the Hong Kong
International Poster Triennial, HKDA Excellence Awards, and
the Singapore Design Awards being some of the latest. He has
also been featured in numerous local and overseas publications
including World Graphic Design (New York /London), Decoding
design (USA), Influences (Berlin), etapes (Paris), Designnet (Seoul),
IdN & WE (Hong Kong), Art & Design (Beijing), Art4D (Bangkok),
The Business Times, Zhao Bao & Tiger Translate (Singapore), Young
Asian Graphic Designers 2008 (Germany), Asia Pacific Design
(China) and Malaysia’s very own Star, The Edge and Adoi, to name
a few.
An active speaker and panelist, he has spoken at design seminars,
workshops and dialogues held in and out of Malaysia and has
recently judged the design category of Cannes Lions, Hong Kong
Long Xi Awards and Malaysia very own Kancil Awards. He is sitting
at the advisory board & guest lectures at Dasein Academy of Art,
a leading art & design college in Kuala Lumpur. Beyond Malaysia,
he teaches and conducts workshops at Beijing’s Central Academy
of Fine Arts (CAFA) and has spoken at Akademie Schloss Solitude
(Stuttgart), Rangsit University (Bangkok), Temasek Polytechnic
(Singapore), Shih Jian University (Taipei), Ning Bo University (Ning
Bo), Tong Ji University (Shanghai), Ludong University (Shandong)
and various design schools in Asia.
Pursuing his interest in exploring Asian thoughts
and identity through graphic design, he co-founded Art4soul in
2000. A visual communicator whose interest and passion spans
across various creative disciplines, he recently established a division
named TriDi (3Di) that is dedicated to exploring product & furniture
design.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
SELAHATTİN GANİZ
52
Öğretim üyesi, Grafik tasarımcı, Kaligraf, Ressam. Doğum,
22 Kasım 1948. İlk ve Orta öğretim, Laleburgaz Lisesi. 1967
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun
Grafik Sanatlar Bölümü’ne girmeyi başardı. Öğrencilik yılları
ve mezun olduktan sonra uzun yıllar Mengü Ertel ile birlikte
çalışma şansına sahip oldu. 1971-1978 çeşitli reklam ajansları
ve basım evlerinde çalıştı. 1978 mezun olduğu okula asistan
olarak kabul edildi. Grafik tasarımla ilgili olarak birçok ödülün
sahibi oldu. 1983 sanatta yeterlik sınavını başardı. 2000-2005
Maltepe Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi içinde Grafik
Tasarım Bölümü’nü kurdu ve 5 yıl süreyle bölüm başkanlığı
görevini üstlendi. 2006 yılından bu yana İstanbul Kültür
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak
görevini sürdürmektedir. Son yıllarda sanatsal çalışmalarını
da yoğunlaştırdı ve bu alanda birçok kişisel resim sergisi
gerçekleştirdi ve karma sergilere katıldı.
An academic, graphic designer, painter and calligrapher. He was
born November 22, 1948. He completed his primary and secondary
school education at Laleburgaz High School. In 1967, he was
accepted to the Graphic Design Department of the Istanbul State
Applied Arts Academy. During his studies and for many years
afterwards, he had the chance to work with Mengü Ertel. From
1971 to 1978 he worked in various advertising agencies as well as
printing houses. After graduating from the Academy, he began
working there as a teaching assistant. He has received many
awards from the works he has done in the field of graphic design.
In 1983, he completed the proficiency in arts examination. He
established the Department of Graphic Design at the Faculty of
Architecture at Maltepe University in 2000, and was department
head for the following 5 years. Since 2006, he has been teaching
at the Faculty of Art and Design at Istanbul Kültür University.
Furthermore, he has been concentrating on his artistic work in
recent years and has opened various personal exhibitions as well
as participated in many group exhibitons.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
İSMAİL ANIL GÜZELİŞ
54
1987, İzmir doğumlu.
Born in March 25, 1987.
Okul hayatına doğduğu şehirde başlayıp, lise eğitimini Anadolu
Teknik Lisesinde tamamladı.
He had started his academic career in a technical high school in
his hometown İzmir, Turkey.
Eğitim programı dolayısıyla 5 yıl süren lise eğitim döneminden
sonra, görsel sanatlar üzerine eğitim alabilmek üzere Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine gitti. Grafik tasarım
üzerine lisans eğitiminin bir kısmını Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences Wiesbaden Almanya’da,
Kommunikation Design bölümünde tamamladı.
At the university, He studied in Anadolu University, Fine Art Faculty,
Graphic Design, Eskisehir. In 2010, He went to Germany as an
exchange student and studied in Hochschule RheinMain University
of Applied Sciences, Wiesbaden.
Mezuniyetinin ardından, çalışma hayatına Amsterdam’da
başladı. Hollanda’da görsel iletişim tasarımı üzerine bir süre
çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönüşüyle İstanbul’da Nerdworking
ekibiyle yeni medya üzerine çalışmalarına devam etti. Türkiye
ve yurtdışında gerçekleştirilen, video haritalama (Video
Mapping) gösteri ekiplerinde yer aldı.
Şu an; İzmir’de, Almanya merkezli bir multimedya ajansında
dijital ve interaktivite üzerine farklı projelerde çalışıyor. Aynı
zaman da; Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Enstitü’nde Grafik
Anasanat Programı dahilinde Yüksek Lisans yapmaktadır.
After he graduaded wtih his diplom project, a projection mapping
show named ‘SYNCHROFRAME’, he went to Amsterdam for work
experience in andrews:degen design studio.
At the end of the university times, with a futurist mentality, he more
focused on GUI design, motion graphic and experience design. He
had experience with video mapping project in Istanbul and worked
with Nerdworking Crew with many projects, as a motion graphic
artist and storyboard artist.
Now, He is working with a Germany-based design agency;
Arsnovamedia, as an Art Director. Also, he is doing his master’s
degree for Graphic Design in Dokuz Eylul University, İzmir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
JUERGEN HEFELE
56
Grafik Tasarımcı olan Jürgen Hefele, Almanya Augsburg
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde iletişim tasarımı okudu.
İsviçre, Basel’de Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde yüksek
lisansını tamamladı. 1992 yılında beri yaşadığı İstanbul, ikinci
evi oldu. Yıllar içerisinde İstanbul, İzmir ve Yahşibey Tasarım
Çalışmaları’nda tasarım workshopları yönetti. İstanbul’da
bulunmadığı zamanlarda memleketi Augsburg’da yaşayan
ve çalışan tasarımcı, orada bulunan atölyesini yürütmekte ve
tasarım eğitimi vermeye devam etmektedir.
Jürgen Hefele is a graphic designer. He studied Communication
Design at Augsburg University of Applied Sciences in Germany and
holds a master’s degree from the University of Art and Design in
Basel, Switzerland. Since studying Turkish in Istanbul in 1992 he has
made the city his second home. Over the years Jürgen has been
conducting design workshops in Istanbul, Izmir and at Yahşibey
Tasarım Çalışmaları. When not in Istanbul he lives and works in his
native Augsburg, teaching design and running his own studio.
www.juergenhefele.com
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
hEavEns arE minE
sky is minE
Earth is minE
UndEr my tEnt
i pUt
thEm
in array
yunus emre
yunus-emre-poster_rz.indd 1
15.10.14 00:16
MERİÇ KARABULUT
58
1983’te Ankara’da doğdu. 2009’da Anadolu Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Değişim programıyla bir
yıl San Diego State University’de eğitim gördü. Çeşitli reklam
ajanslarında İş Bankası, Audi, Vespa, Garanti, Kanyon, Kütahya
Seramik gibi markalar için sanat yönetmeni olarak çalıştı. Halen
Tribal Worldwide’da sanat yönetmenliği yapmakta. Reklamcılık
dışında eşi Handan’la birlikte kurdukları Rulo Tipo adlı atölyede
baskı çalışmaları yapmakta.
Born in 1983, Ankara. In 2009, he graduated from Anadolu
University, Graphic Design. He continued his education in San
Diego State University for one year. In his art director career
he worked with several brands such as İş Bankası, Audi, Vespa,
Garanti, Kanyon, Kütahya Seramik. He is currently working at Tribal
Worldwide as an art director, besides he works on printmaking in
Rulo Tipo studio, which he and his wife Handan founded.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
BENGİSU KELEŞOĞLU
60
Bengisu Keleşoğlu 1975 yılında Ankara’da doğdu. Lisans
eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde 1997 yılında, Yüksek Lisans
Eğitimini ise, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’nda “Grafik Tasarım’da Tipografi’nin Sesi
Sesin Tipografisi” başlıklı tezi ile 2008 yılında tamamladı. Halen
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde
Ambalaj Tasarımı, Reklam Grafiği, Grafik Sanatlar Tarihi ve Görsel
İletişim’e Giriş derslerini yürütmektedir.
Bengisu Keleşoğlu was born in 1975, Ankara, Turkey. She graduated
from the Graphic Design Department at Bilkent University, Faculty
of Arts Design and Architecture in 1997. She received her MFA
in 2008 from the Graphic Design Department, Faculty of Fine
Arts at Anadolu University. She had completed her thesis on
“The Typography of Sound, The Sound of Typography in Graphic
Design”. She has been working as a lecturer in the Graphic Design
Department of Anadolu University, Eskişehir, Turkey since 2005. She
teaches packaging design, history of graphic design, introduction
to visual communication, courses.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
DUYGU KIZILDEMİR
62
1985 yılında Malatya’da doğdu. 2008 yılında Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu.
2010 yılında Batman Üniversitesi Grafik Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi
olarak çalışmaya ve yüksek lisans eğitimi almaya devam ediyor.
In 1985, She was born in Malatya. She graduated from Atatürk
University, Faculty of Fine Arts Graphics in 2008. In 2010 she began
working as a research assistant in the Graphics Department at
University of Batman. Now a research assistant in the graphics
department of Anadolu University Faculty of Fine Arts, continues to
take masters of education and to work.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
KONUR KOLDAŞ
64
1980 Antalya doğumlu olan Konur Koldaş, küçük yaşlarda
başlayan karikatür sevgisi ve çalışmalarının da yönlendirmesiyle
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne
başlamıştır. Burada tamamladığı lisans eğitiminin ardından 10
yıl çeşitli reklam ajanslarında ve kendi ofisinde freelance olarak
grafik tasarım alanında çalışmıştır. Şu an Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi
olan Konur Koldaş Lisansüstü eğitimine de burada devam
etmektedir.
Konur Koldaş was born in 1980 in Antalya. He started to draw
cartoons when he was a kid and later kept on drawing and
with that love he has decided to study graphic design. He has
graduated from Mediterraneran University’s Faculty of Fine Arts,
Graphic Design Department. Following his graduation he worked
as a graphic designer and art director in several design offices and
also as a freelancer. Now he is working as a research assistant
at Anadolu University’s Faculty of Fine Arts and also he is a post
graduate student at the same faculty.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
EMEL KORU
66
Emel Koru 1985 yılında Aydın Türkiye’de doğmuştur. 2011
yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümünden Mezun olmuştur. Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne Araştırma
Görevlisi olarak atanmıştır. 2012 yılında Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimi için Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü kadrosuna geçmiştir. Yüksek lisans tez
aşamasındadır. “Türk Kaligrafi Tarihi Özelinde Etem Çalışkan
konulu çalışmasında Etem Çalışkan ile bire bir görüşmeler ve
röportajlar yaparak biyografi niteliğinde bir çalışma ortaya
koymayı planlamaktadır. Bunun yanında tipografi ve kaligrafi
alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
Emel Koru was born in 1985, Aydın, TURKEY. In 2011 she graduated
from Akdeniz University Faculty of Fine Arts Graphic Design
Department. The same year she appointed to Van Yüzüncüyıl
University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department, as a
Research Assistant. In 2012, she has been starting master degree
programme at Anadolu Üniversity Faculty of Fine Arts Graphic
Design Department. Her thesis’s topic is “In particular history of
Turkish Calligraphy, Etem Çalışkan”. In this thesis she interview
with Etem Çalışkan and she organize to constitute as a biography
them. She continues working on researches on typography and
calligraphy branches.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ONUR KURAN
Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.
He completed his undergraduate education at Dumlupınar
University.
2009-2012 yılları arasında grafik tasarımcı ve sanat yönetmeni
olarak çalıştı.
Worked as a graphic designer and art director between 2009-2012.
2011 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye’nin 50. yıl sergisine
katıldı. 2013 yılında ICOGRADA’nın düzenlediği Mandela Poster
Project’te afişi seçilerek ödül aldı ve afişi Güney Afrika, İspanya,
Slovenya ve Yunanistan’da sergilendi.
Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katıldı ve ödüller aldı.
Tipografi ve yayın tasarımı üzerine odaklanmaktadır.
Master eğitimine Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü’nde halen devam etmektedir ve aynı zamanda
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Daha fazla bilgi için; www.onurkuran.com
68
He participated in Amnesty International Turkey 50th years
exhibition in 2011. He won the selected poster prize in Mandela
Poster Project in 2013 from ICOGRADA, and his poster was
exhibited in the South Africa, Spain, Slovenia and Greece.
He participated in many national and international exhibitions
and won awards. He focuses on typography and editorial design.
He is still studying MFA in the Graphic Design Department, Faculty
of Fine Arts at Anadolu University, and also working as a Research
Assistant.
For more information; www.onurkuran.com
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
g
ö
n
l
ü
m
d
ü
ş
t
ü
b
u
s
e
v
d
a
y
a
g
e
l
g
r
b
e
n
i
a
ş
k
n
e
y
l
e
d
i
b
a
ş
ı
ı
v
e
d
i
ö
m
m
k
a
v
g
y
a
g
e
l
g
ö
b
e
n
e
y
e
i
l
e
e
n
y
ü
m
y
a
a
a
ş
ö
r
a
r
n
g
g
b
e
l
r
a
n
ş
d
i
i
r
ü
r
ü
n
a
y
a
n
k
b
o
y
a
k
b
POKRAS LAMPAS
70
Pokras Lampas kaligrafi ve harf tasarımı sanatçısıdır. Bu alandaki
tecrübesini uzun süren sokak sanatı pratiğinden edinmiştir.
Pokras Lampas is a calligrapher and lettering artist. He got his
experience from a long-term practice of street art.
Pokras, çalışmalarını, farklı tasarım projelerinden oluşan çok
sayıda serginin yanı sıra atölye çalışmaları ve büyük sokak sanatı
festivalleri ile birleştirmiştir.
Pokras combines his work on a variety of design projects with
numerous exhibitions, as well as with workshops and big street-art
festivals.
Yazı karakterlerinin kavuşabileceği yeni görünüm ve nitelikleri
bulma arayışını sürdüren sanatçı, harf biçimleri üzerindeki
denemelerine durmaksızın devam etmektedir.
He never stops experimenting on the forms of letters, and he is also
trying to find all new possible features of the fonts.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ÇAĞLAR OKUR
72
2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. 2003
yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümünde sanatta
yeterlik çalışmasını tamamladı. Çağlar Okur, halen Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Çağlar Okur is a PhD. educator with extensive experience, skills and
works at Anadolu University in Eskisehir, Turkey. He studied graphic
design at undergraduate level in Bilkent University, Faculty of Arts
and Architecture in Turkey 2000. He did his Master of Arts Degree
on graphic design at Anadolu University in 2003. Çağlar Okur has
his PhD in graphic design from Anadolu University in 2009. He is
still acting as a full time assistant professor in graphic design at
Anadolu University Faculty of Fine Arts.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ERHAN OLCAY
74
1979’ da doğup ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’ da
tamamlamanın ardından başladığı Uludağ Üniversitesi End.
Elektronik bölümünden 2000’ de mezun oldu. Yazı hayatına
Arşiv Uzmanı-Hattat Rümeysa Odabaş’ dan Rik’ a ve Divani
yazılarını meşk ederek başladı ve ülkemizin sanat ve sanat
tarihi sahasında uzman ve güzide hocalarından Hattat-Kaligraf
Savaş ÇEVİK’ den birebir kaligrafi dersleri aldı ve almaya da
devam ediyor. Üstad Etem Çalışkan’ dan da kaligrafi konusunda
istifade eden sanatçı, Uluslararası bir kaligrafi cemiyeti olan
(CLAS ) The Calligraphy and Lettering Arts Society’ e üyedir ve
bu kuruluştan diplomaya sahiptir. Hat ve kaligrafi sanatlarını
icra etmenin yanında logo tasarımları, geleneksel kağıt
boyama ve aharlama ile de meşgul olan sanatçı, 2013 yılından
itibaren İSMEK Üsküdar Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezi’nde
kaligrafi dersleri vermekte ve bir yazı kültürü dergisi olan
Mürekkepbalığı dergisinde Kaligrafi sayfasını hazırlamaktadır.
İstanbul’ da yaşayan Erhan Olcay, Emin Barın ekolünün yeni
kuşak bir temsilcisi olarak, hocanın dediği gibi yazı yazıp
dinlenmeye devam etmektedir.
Erhan Olcay was born in 1979. He graduated from Uludag
University, Industrial Electronic Department in 2000. He entered
in calligraphy world by studying Rik’a and Diwani writings
together with Archive Specialist-Arabic Calligrapher Rümeysa
Odabaş. Then, he started and still taking calligraphy lessons from
Calligrapher Savaş Çevik who is a well known master in Arabic
and Latin Calligraphy. He is also in touch with another calligraphy
master Etem Çalışkan. As a member of CLAS (The Calligraphy
and Lettering Arts Society), he also have a Diploma from this
international calligraphy society. Apart from Arabic and Latin
Calligraphy, he is also interested in logotype design and traditional
paper dyeing. Since 2013, he is giving Calligraphy lessons at
İSMEK Üsküdar Turkish Islamic Arts Center and he is writing about
Calligraphy in a magazine called Mürekkepbalığı. He is living in
İstanbul and, as a follower of Emin Barın ecole, repeats that ‘’I am
resting while writing’’.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ALİ RIZA ÖZCAN
76
1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. 1989
yılında “Klâsik Devir Kur’an-ı Kerimleri’nin Tezhibli Sayfaları”
adlı teziyle Yüksek Lisans, 1996’da “Türk Nes’talik Ekolü” adlı
eser çalışmasıyla Sanatta Yeterlik mezunu oldu. Prof. Dr. Ali
Alparslan’dan Ta’lîk, Divanî, Celî Divanî, Rika; Hattat Hüseyin
Kutlu’dan Sülüs-Nesih yazı çeşitlerinden icazetnâme (diploma)
aldı. Tezhip sanatında hocası Yrd. Doç. D.Tahsin Aykutalp’tir.
Birçok karma sergiye katıldı, kitap ve dergilerde makaleleri
yayınlandı. Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Devlet Türk Süsleme
Sanatları Yarışmaları, IRCICA (İslam Tarih Kültür Araştırma
Merkezi) nın organize ettiği uluslararası hat yarışmaları ile
Japonya’da yapılan yazı yarışmalarında ödüller aldı. 1996’da
M.S.Ü. Geleneksel Türk El Sanatları Hat Anasanat Dalı’nda
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001’de Yardımcı
Doçent oldu. Halen aynı bölümde görev yapmaktadır.
He graduated from Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts
Department of Traditional Turkish Arts in 1988. He received his
MFA by his dissertation titled “Classical Period Koran’s Ornamented
Pages” in 1989. And he received his sufficiency at art by his
dissertation titled “Turkish School of Nes’talik” in 1996. He has his
diplomas from Professor Ali Alparslan on Ta’lik, Divani, Celi Divani,
Rika and from calligrapher Huseyin Kutlu on Sülüs-Nesih type
forms. His master is Assistant Prof. D. Tahsin Aykutalp. He attended
in several group exhibitions. His articles published in several
books and magazines. He has several prizes from competition
of calligraphy and ornamentation including; IRCICA (History of
Islam and Research Center), lettering competitions in Japan. He
was attended as research assistant at Traditional Turkish Arts
Calligraphy Department. He received his assistan professor title in
in 2001. He still continues his works at the same department.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
HASİP PEKTAŞ
78
1953’de Ermenek’de doğdu. 1987-2007 yıllarında Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğretim
üyesi olarak çalıştı. 2003-2006 yıllarında HÜ GSF Dekanlığı yaptı.
Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve İstanbul Ekslibris Derneği
Başkanıdır. Türkiye’de Ekslibris’in tanınması ve yaygınlaşması
için yoğun çaba harçamaktadır. 1996’da “Ekslibris” hakkında
bir kitap yazdı. Yirmi yedi kişisel sergi açtı, 2003 ve 2007’de 1.
ve 2. Uluslararası Ekslibris Yarışmalarını, 2008’de 1. Uluslararası
Baskıresim Bienali’ni, 2010’da 33. FISAE Uluslararası Ekslibris
Kongresi’ni ve Uluslararası Ekslibris Yarışması’nı organize etti.
Ödüller:
2009 Yaroslavl Uluslararası Ekslibris Yarışması, “İkincilik Ödülü”.
Yaroslavl – Rusya.
2008 XXXII. Uluslararası Ekslibris Bienali “Mansiyon”. Pekin - Çin.
2006 IV. Uluslararası Grafik Bienali, “Mansiyon”. Francavilla al
Mare - İtalya.
1996 III. İtalya-Türkiye Ekslibris Bienali, “Birincilik Ödülü”. Ortona
- İtalya.
1974 Ressam Şeref Akdik Resim Yarışması, Baskıresim “Özel
Ödülü”.
He was born in 1953. He worked as a Professor at Hacettepe
University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphic Design
in 1987-2007. He was Dean of Faculty of Fine Arts Hacettepe
University in 2003-2006. He has been working as a Professor
at Işık University, Faculty of Fine Arts in Istanbul. He is Head of
Visual Communication Design Department. He is the President
of Istanbul Ex-libris Society. He has been working hard to make
ex-libris well-known in Turkey. He has written a book about
“Ex-libris”. He has done twenty seven solo exhibitions. He has run
a lot of workshops about ex-libris. He has organized 1st and 2nd
International Ex-libris Competition in 2003-2007, 1st International
Printmaking Biennial in 2008, 33rd FISAE International Ex-libris
Congress and Ex-libris Competition in 2010. Awards: 2009 Yaroslavl International Ex-libris Competition-Russia, “Second Prize”.
2008 - 32nd International Ex-libris Biennial-China, “Honorable
Mention”. 2006 - 4rt International Biennal of Graphic Art in
Francavilla al Mare - Italy, “Honorable Mention”. 1996 - 3rd Biennale
Ex-libris Italy-Turkey, “First Prize”. 1974 - Printmaking Competition
for Art Students, “Seref Akdik Prize”.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
VERONIKA PETHÖ
80
Sopron’da şehrinde yaşıyorum ve çalışıyorum. Batı Macaristan
Üniversitesi, Uygulamalı Sanatlar Enstitüsü’nden grafik tasarımcı
olarak mezun oldum. 2012 yılında, Anadolu Üniversitesi Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi’nde grafik tasarım ve kaligrafi eğitimi
aldım.
I am living and working in Sopron, Hungary. I graduated at
University of West Hungary, Institue of Applied Arts as a graphic
designer. I studied graphic design and calligraphy at Anadolu
University, Faculty of Arts Design and Architecture in 2012.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
NAMIK KEMAL SARIKAVAK
82
İstanbul’da 1961’de doğdu. 1978’den itibaren Ankara’da çeşitli
reklam ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştı. 1983’de Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik
Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. 1985’te Hacettepe
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar
Bölümü, Grafik Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak
atandı. 1988’de öğretim görevlisi, 1996’da yardımcı doçent,
2002’de doçent ve 2012’de profesör oldu. Grafik Bölümü’nde
bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar
Destekli Tasarım, İllüstrasyon, Ambalaj Grafiği ve Grafik Atölye
Final Projesi derslerinin yanısıra, başından beri Desen, Yazı,
Kaligrafi ve Tipografi derslerini vermiş olup son yıllarda lisansüstü eğitimde derslerini yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi
dışında Başkent ve Atatürk Üniversitelerinde de dersler
vermiştir. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görevini
sürdürmektedir.
1986’dan 1993 yılına kadar katıldığı çeşitli afiş ve pul
yarışmalarında toplam 10 ödül kazanmıştır. Ayrıca Hacettepe
Üniversitesi Senatosu Sanat Başarı Belgesi ve bir de Popüler
Bilim Dergisi Grafik Sanat Dalı Teşvik Ödülü bulunmaktadır.
1987’den bu yana 50’yi aşkın karma sergiye katılmış ve beş
kişisel sergi açmıştır. Çeşitli süreli yayınlar ile yaklaşık 10’u ulusal
hakemli dergilerde olmak üzere 50’den fazla afiş, kitap ve kapak
tasarımı, grafik tasarım, tipografi ve görsel iletişim tasarımı
eğitimi üzerine makaleri ve çevirileri yayınlanmış, onlarca
konferans vermiştir. 1988’den bugüne değin yazı, kaligrafi
ve tipografi hakkında altı kitabı basılmıştır. 2000’den sonra
yayınlanan son üç kitabı halen piyasada mevcuttur. “Kaligrafik
ve Tipografik Deneysel Tasarımlar” adlı son (7.) kitabı ise 2014’de
basılmıştır.
He was born in Istanbul, 1961. He has worked since 1978 with
various advertising agencies in Ankara. He has appointed to
the University of Hacettepe, Faculty of Fine Arts, Department of
Graphic as a research assistant in 1985. He won 10 awards from
poster and postal stamp competitions. There are over 50 papers
of him published in various magazines and bulletin. He has
participited profession and group exhibitions over 50. He wrote 7
books about basic (classical and modern) typography and digital
typography. He is still working as a professor at the University of
Hacettepe in Turkey.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
IZURU SEKI
84
1948’de Japonya’da doğdu. 1974’de Tokyo Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde Resim yüksek lisansını yaptı. 2001’de Tokyo
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde profesör oldu. 2009’dan bu yana
Üniversite Sanat Müzesi’nin yöneticiliğini yapmaktadır.
1948 Born in Japan. 1974 M.F.A. in Painting, Tokyo University of The
Arts. 2001 Professor, Tokyo University of The Arts. 2009 Director, The
University Art Museum (concuttent).
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
SEVİM SELAMET
86
1965 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1992 yılında Anadolu
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden
mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında sanatta
yeterlik derecelerini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Grafik Programları’ndan aldı.
Sevim Selamet was born in Bulgaria in 1965. She graduated from
Anadolu University, Fine Arts Faculty Graphic Design Department
in 1992. She received MFA in 1995 and Proficiency in Arts (PhD) in
1998, from Anadolu University Graduate School of Social Sciences,
Graphic Programs.
1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma
görevlisi olarak akademisyenliğe adım attı. 1996 yılından
itibaren aynı görevi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nde sürdürdü. 1997 yılında öğretim
görevlisi, 1999’da yardımcı doçent ve 2005 yılında doçent ve
2012 yılında profesör ünvanı aldı.
In 1995 she started to work as research assistant at Bursa Uludag
University, Faculty of Education. In 1996 she began working at
the same academic position at Anadolu University, Faculty of
Fine Arts Graphic Design Department. She became a lecturer in
1997, assistant professor in 1999, associate professor in 2005 and
professor in 2012.
Anadolu Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik
programlarında, tipografi, illüstrasyon ve grafik tasarım dersleri
vermektedir. Resim, dijital resim ve grafik çalışmalarıyla çok
sayıda karma sergide yer almıştır.
She has been teaching typography, illustration and graphic design
at Anadolu University. She has presented her paintings, digital
paintings and graphic art works in many group exhibitions.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MERVE ŞENOYMAK ERSAN
88
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nden 2011 yılında fakülte birinciliği ile mezun
oldu. Eğitim süresinde bir dönem değişim programı ile
European University of Madrid’de okudu. Mezun olduktan
sonra Amsterdam’da SVT Branding & Design Group’da grafik
tasarımcı olarak çalıştı. Yüksek Lisansını 2014 yılında Hacettepe
Üniversitesi Grafik Anasanat Dalında “Tablet Ortamında Resimli
Çocuk Kitapları: Etkileşimli Bir Resimli Çocuk Kitabı Uygulaması
Tasarımı” başlıklı tezi ve uygulaması ile tamamladı.
She graduated from Anadolu University Faculty of Fine Arts,
Department of Graphic Design with the first place in 2011. She
studied at European University of Madrid for one semester, with
an exchange program. After graduation, she worked as a graphic
designer in Amsterdam, SVT Branding & Design Group. In 2014,
she received her MFA in Graphic Design from Hacettepe University
Institute of Fine Arts with the thesis and exhibition titled “Picture
Books in Tablet Devices: An interactive Children’s Picture Book App
Design”.
Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılmış, konferanslarda
bildirileri ile yer almıştır. Sanatta yeterlik eğitimine devam
eden tasarımcı, illüstrasyon, kaligrafi ve yayın tasarımı üzerine
çalışmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak
çalışmaktadır.
She participated in many national and international exhibitions
and conferences. She is still studying Proficiency in Arts and focuses
on illustration, calligraphy and editorial design. She currently works
as a research assistant at Gazi University Faculty of Art and Design,
Department of Graphic Design.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ABDULLAH TAŞÇI
1945 yılında Develi’de doğdu. 1966 yılında Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi’ne girdi. 1972’de Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü’nde asistan olarak
göreve başladı. 1978’de sanatta yeterliğini tamamladı. 1982
yılında yardımcı doçent oldu. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’ndeki görevinden emekli oldu. 2000-2006
yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde çalışan tasarımcı şu an
Doğuş Üniversitesi’nde eğitim vermeye devam etmektedir.
1975 yılında ilk kişisel sergisini açan tasarımcı, uluslararası
alanda bienallere katılmış; 1997 yılından itibaren yazı
karakterleri üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1997 yılından bu
yana 470 yazı karakterini Türkçe’ye kazandırmıştır. 1970 yılından
bu yana sayısız afiş ve pul tasarımı ve özellikle de bir çok
amblem yarışmasında ödüller kazanmıştır. Bunlardan bazıları;
1973 tarihli Samsun Belediyesi amblem yarışması birincilik
ve ikincilik ödülleri, 1974 tarihli Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Amblem yarışması birincilik ödülü, 1975 tarihli Mersin
Belediyesi amblem yarışması birincilik ödülü, 1987 tarihli TRT 25.
yıl logo yarışması birincilik ödülü, 2003 tarihli T.O.O.B Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi amblem yarışması ikincilik ödülüdür.
Kendi tasarımı olan yazı karakterleri ise; TaşçıSerif[T],
Nokta[T], Kufiz[T], Rotunda[T], BodoniElif[T], TasDub[T],TASCİ
NEULAND[T]’dır.
90
He was born in 1945 in Develi. He started his education at the State
Academy of Fine Arts in 1966. He started to work as an assistant at
Mimar Sinan Fine Arts University Graphic Arts Department in 1972.
He finished his Ph.D in 1978. He became an assistant professor in
1982. He retired from Mimar Sinan Fine Arts University in 1999. He
worked at Maltepe University between 2000-2006. He is currently
teaching design at Doğuş University.
He had his first solo exhibition in 1975 and participated many
biennials with his posters. He started to work on fonts in 1997
and he rearranged 470 fonts for Turkish language. He has been
awarded with his posters, stamp designs and especially with his
logo designs numerously. Some of them are;
Logo Design Competition of Samsun Municipality first and and
second prizes in 1973, Diyarbakır Dicle University Logo Design
Competition first prize in 1974, Logo Design Competition of Mersin
Municipality first prize in 1973, Logo Design Competition for TRT’s
25th year first prize in 1987, Logo Design Competition of Ankara
Economy and Technology University second prize in 2003.
Some of his fonts are; TaşçıSerif[T], Nokta[T], Kufiz[T], Rotunda[T],
BodoniElif[T], TasDub[T],TASCİ NEULAND[T].
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
MELİKE TAŞÇIOĞLU
92
1979’da Ankara’da doğdu. 2001’de Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ve San Diego State Üniversitesi
Sanat, Tasarım ve Sanat Tarihi Fakültesi Grafik Bölümü’nden
lisansını; 2005’te Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’ndan yüksek lisansını, 2009’da Köln
Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Grafik Anasanat Dalı’ndan sanatta yeterliğini aldı.
Born in Ankara, in 1979. In 2001 she received her BA from Anadolu
University Faculty of Fine Arts Graphic Design Department
continued by San Diego State University School of Art, Design
and Art History. In 2005 she received her MFA from Anadolu
University Institute of Social Sciences, Eskişehir. In 2009 she received
Proficiency in Arts degree from Köln University and Anadolu
University Institute of Social Sciences.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan
Melike Taşçıoğlu, çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalı ve
karma sergilere katılmış, yurtiçi ve yurtdışında kişisel sergiler
açmıştır.
Curretly working at Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic
Design Department as an assistant professor, Taşcıoğlu has shown
her works through national and international solo exhibitions and
many group exhibitions. Her work has been selected to many juried
exhibitions.
Uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak yer almış, alanında
bir çok kitabı Türkçe’ye çevirmiş ve iki kitap yazmıştır.
She has presented papers and gave lectures in many international
events and conferences, translated design books to Turkish and is
author of two books.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
HANDAN TEPE
94
1984’te Bursa’da doğdu. 2007’de Anadolu Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Değişim programlarıyla
6 ay Hogeschool Gent, Belçika’da, 1 yıl San Diego State
Üniversitesi’nde eğitim gördü. Sanat yönetmenliğine RPM
Radar’da Istanbul Modern, Kanyon gibi markalarla başladı, daha
sonra Alice BBDO’da Biscolata, Doritos, Tatil Sepeti markalarıyla
çalıştı. Halen Alametifarika’da Garanti markasıyla çalışırken bir
yandan da Meriç ile kurduğu Rulo Tipo atölyesi ile mesleğinin
tadını çıkarıyor.
Born in 1984, Bursa. In 2007, she graduated from Anadolu
University, Graphic Design. She continued her education in
Hogeschool Gent, Belgium for 6 months and in San Diego State
University for 1 year with exchange programs. She started her art
direction career at RPM Radar, responsible from clients such as
Istanbul Modern and Kanyon. She continued her career at Alice
BBDO working with Biscolata, Doritos, Tatil Sepeti. She is currently
working at Alamatifarika with the client Garanti Bank, as she is
enjoying her profession with printmaking studio Rulo Tipo she
created with Meriç.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
İPEK TORUN
Ankara doğumlu İpek Torun, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım
Bölümü’nden 1999’da başarı bursu ile mezun olduktan sonra
Ankara’da bir süre çeşitli tasarım ajanslarında çalışmıştır. Daha
sonra Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’ne animasyon üzerine
yüksek lisans yapmak için gitmiş ve tezini tamamlayana kadar
Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Takip
eden süre içerisinde yine Grafik Bölümü’nde Web Tasarımı,
Etkileşimli Grafik Tasarım, Sayısal Portfolyo Tasarımı gibi dersler
vermiş, aynı zamanda Rektörlük Grafik Tasarım Ofisi’nde
basılı mecra üzerine çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir.
2007 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ders vermek üzere
İstanbul’a yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü’nde
Tipografi, Etkileşimli Çokluortam Tasarımı, Kinetik Tipografi ve
Mezuniyet Projesi derslerini vermekte, Anadolu Üniversitesi
Animasyon Bölümü’nde Hareketli Grafik Tasarım üzerine sanatta
yeterlilik tezini tamamlamıştır ve serbest olarak tasarım işleri
üretmektedir. ATypI Tipografi Konferansı’na, 2005’te ve 2008’de,
iki kere konuşmacı olarak katılmıştır. 2006’dan bu yana Apple
Final Cut Pro 5 ve 6 için Apple Sertifikalı Eğitmeni ve 2008’den
itibaren Apple Danışman Eğitimci (ADE) dir.
Halen nevi şahsına münhasır kedisi ile birlikte “harikalar diyarı”
İstanbul’da yaşamakta ve çalışmakta, evinde kendisine ve
kedisine kolleksiyonunu yaptığı sayısız objeden yer açmaya
çalışmaktadır.
96
Born in Ankara, İpek Torun graduated from Bilkent University
Graphic Design Department with a scholarship of achievement.
After she worked as a graphic designer in various design
offices and agencies in Ankara for a while, she started the MFA
programme in Eskisehir Anadolu University and started studying
on animation. Simultaneously she worked as a research assistant
in the Graphic Design Department until she finished her MFA and
started to teach on subjects like Web and Interactive Design, Visual
Communication, Graphic Design, Digital Illustration, Portfolio
Design. Within this period she also worked as a graphic designer
in the Design Office of the Presidency of Anadolu University,
and designed a great many print items such as posters, covers
and identity designs. In 2007, she moved to İstanbul to work in
Bahcesehir University as lecturer.
She currently teaches Typography, Interactive Multimedia and
Kinetic Typography studies her BFA in AU Animation Department
on Motion Graphics, and works as a freelance designer. The
attended ATypI Typography Conferance as a speaker twice, In 2005
in Helsinki and in 2008, in StPetersburg. She is an Apple Certified
Trainer for Final Cut Pro 5 and 6 from 2006, an Apple Distinguished
Educator (ADE) from 2008 and onwards.
She now lives and works in Istanbul, a wonderland, owns a blue
blooded sui generis cat, with collections of many many things,
leaving no space for herself.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ALİ TOY
98
1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı
Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden
1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi
Röleve-Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. Ali
Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurtiçinde ve
yurtdışında birçok sergiye katıldı. 30 kişisel sergi açtı. Ircica’nın
düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle
talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy,
modern hatlarda temel geometrik çizgiler kullanıyor. Klasik ve
modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Born in Tavşanlı (Kütahya) in 1960, Ali Toy graduated from the
Tavşanlı Tunçbilek lycée, followed by the Faculty of Architecture at
the Istanbul Technical University (1988). He obtained a M.A. from
the Department of Planning and Restoration at Yıldız University
(1992). Ali Toy also received a calligrapher’s license (ijazah) from
the late Prof. Dr. Ali Alparslan, with whom he studied the ta’liq,
diwani, and riq’a scripts. He has participated in various national
and international exhibitions, as well as holding 30 one-man
shows. He has received a total of six awards in four international
competitions organized by the Research Center for Islamic
History, Art, and Culture (IRCICA). Ali Toy is especially recognized
for his works in ta’liq and diwani scripts, as well as for his modern
calligraphy where he uses basic geometrical features. He continues
to practice classical and modern calligraphy in Istanbul, and
teaches in the Faculty of Fine Arts of Fatih Sultan Mehmet
University.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
TEVFİK FİKRET UÇAR
1966 yılında, İstanbul’da o gün başladı yolculuk... O gün bu gün,
adının hakkını vermeye çalışıyor… (Fikret: Düşünme, fikir, zihin,
akıl; düşünceye dalma.) Önce Maçka Meslek Lisesi’nde Boya
ve Dekorasyon Bölümü’nde meslek öğreneyim dedi, sonra asıl
mesleğinin öğrenmek olması gerektiğini anladı. Görünen her
şeyin kendine has bir macerası olduğu fikri başına dert oldu
gitgide. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik
Eğitimi alırken, her öğrendiğinde ne kadar bilmediğini kavradı.
1987 yılında mezun oldu. Ajanslarda kaşarlanmanın ardından
mezuniyet sonrası Eskişehir’de bir hayalin peşinden koştu, yeni
kurulan bir sanat ve tasarım okulunun neferi olacaktı… Hem de
Anadolu’nun tam ortasında…
The journey started in 1966 in İstanbul... Since that moment
he tried to appreciate his name... (Fikret: Thought, idea, mind,
wisdom.) First he tried to study at Paint and Paint Chemical
Department at Maçka Vocational School in İstanbul, then he
learned that his main job is “to learn”... More and more the idea of
“every image has a special adventure”, started giving him a hard
time. During his study at Marmara University Graphic Design
Department he learned how much he needs to learn in the visual
ocean. He graduated in 1987. After experiencing at advertising
agencies he started to follow a dream in Eskişehir. He was going
to be a foot soldier of a new art and design school... Right in the
middle of Anatolia...
İsviçre’de, Art Center College of Design’da ilk Türk öğrenci
olarak görsel iletişim eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde öğreterek öğrenmek çok
heyecanlıydı. Amerika, Belçika, Almanya, Çin, Kıbrıs gibi farklı
yerlerde bildiklerini paylaştı. O ilk günün üstünden 38 sene
sonra, adının önüne “profesör” ibaresini koydular, hala alışmaya
çalışıyor... Binlerce kişi “Görsel İletişim ve Grafik Tasarım” isimli
kitabını alıp bildiklerini ve düşündüklerini paylaşma nezaketini
gösterdi. Adını bildiği ve bilmediği pek çok hocası ve öğrencisi
oldu. 12 yıldır, Evren adındaki hayatında karşına çıkan en
güzel projeyle uğraşıyor. Bölüm Başkanlığını yaptığı Grafik
Bölümü’nün girişinde şöyle yazıyor… “Kelimelerle konuşur
kavramlarla anlaşırız, grafik tasarım bu kavramların biçimlere
dönüşmüş halidir”…
He studied at Art Center College of Design in Switzerland campus
as the first Turkish student. It was so exciting to learn by teaching
at Anadolu University. He shared what he knows in USA, Belgium,
Germany, China, Cyprus with many students. After 38 years from
the first day, they put the title of Professor in front of his name,
he is still trying to get use to it... Thousands of people were so
kind to get his book called “Visual Communication and Graphic
Design”. Whetre he know their name or not he had many students
and masters. Since twelve years he has been working with the
most beautiful project called Evren (cosmos). On the wall of
the department that he is the chairman of, writes “We speak
with words, communicate with concepts, graphic design is the
transformation of these concepts into form”...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
“Dört kitabın mânâsın okudum hâsıl ettim,
Aşk’a gelince gördüm, bir uzun hece imiş”
MEHTAP UYGUNGÖZ
1965 yılında Kars Kağızman’da doğdu. 1986 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı’ndan
mezun oldu.1991 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisansını, 1995 yılında
aynı Enstitüde Sanatta Yeterliğini tamamladı. 1996 yılında
Yardımcı Doçentliğe atandı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde “Tipografi ve Kaligrafi” derslerini yürütmektedir.
2010 yılında “Göç’ün 50.Yılı” karma sergisi (Köln); 2009 yılında
Türkmenistan Radyo-TV Yayımları ve Kültür Bakanlığı’nın
düzenlediği Uluslararası Sanat Yapıtları Sergisi (Aşkabat);
Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları Kökler ve Açılımlar
Karma Sergisi (Eskişehir); Trade Show (San Diego) ; Trade Show
(Los Angeles); Takas Sergisi (İstanbul); Takas Sergisi (Ankara);
2008 yılında Erkek Gözüyle Kadın Gözüyle Kadın (Mersin);
Sevgili Sanat: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma
Sergisi (Eskişehir); 2006 yılında Eskişehir’den Esintiler (Ankara);
2005 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 20.
Yıl Etkinlikleri: Öğretim Elemanları Sergisi (Eskişehir); Eskişehir
Sanatçıları 5. Karma Sergi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Sanat
Derneği (Eskişehir) sergileri katıldığı etkinliklerden bazılarıdır.
Sanatsal çalışmalarında suluboya ve akrilik tekniklerini
kullanmakta, aynı zamanda kaligrafi alanında çalışmalarını
sürdürmektedir.
Mehtap Uygungöz was born in 1965 in Kağızman/Kars. She
graduated from Marmara University, Fine Arts Faculty, Graphic
Department. She received her MFA from Anadolu University,
Graduate School of Social Sciences, Graphic Department in 1991
and then she received her Doctoral Equivalent for Art and Design
from the same graduate school in 1995. She became an assistant
professor in 1996.
She has been teaching typography and calligraphy lectures at
Anadolu University, Fine Arts Faculty, Graphic Department.
She has attended various exhibitions, some of them are: “50th
anniversary of immigration” group exhibition Anadolu Universitat
in Köln in 2010; International Artworks Exhibition which was
organized by Turkmenistan Radio-TV Broadcasting and Ministry
of Culture in 2009 (Aşkabat); Artistic Reflections of Calligraphy
and Typography “Roots and Extensions” group exhibition in 2009
(Eskişehir); Trade Show (San Diego); Trade Show (Los Angeles);
Takas Exhibition (İstanbul); Takas Exhibition (Ankara); in 2008
Women Through the Eyes of Men, Women Through the Eyes of
Women (Mersin); Dear Art: Anadolu University Lecturer’s Group
Exhibition (Eskişehir); Breeze From Eskişehir (Ankara) in 2006;
Anadolu University Fine Arts Faculty 20th Year Activities: Lecturer’s
Exhibition (Eskişehir); 5th Group Exhibition of Artists From Eskişehir
which was organized by Tepebaşı Municipality and Eskişehir Art
Association (Eskişehir).
In her art works she executes watercolor and acrylic painting
techniques at the same time she continues working on calligraphy.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
HANDE ÜNVER
Hande Ünver 1982 yılında Eskişehir’de doğdu. Anadolu
Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde
okurken, hayatının geri kalanını sanata adama kararı aldı.
Mezuniyetinden bir yıl sonra Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’ne başladı ve 2010’da
mezun oldu. Mezuniyetinin ardından profesyonel kariyerine
İstanbul’da reklam ajanslarında ve bir yayın evinde 4 yıl sanat
yönetmenliği yaparak başladı. Şimdi illüstrasyon, grafik tasarım
ve kaligrafi üzerinde serbest yönetmen olarak çalışıyor. Sosyal
sorumluluk ile ilgili bazı sergilere katıldı: “Yunuslara Özgürlük”
2013 (Kaş - Kalkan - Antalya). Kişisel sanat işlerinde suluboya,
akrilik ve karışık teknikler kullanarak çizim ile kaligrafiyi bir araya
getiren özgün çalışmalar üretmektedir.
Hande Ünver was born in 1982 in Eskisehir. When she was studying
on Materials Science and Engineering in Anadolu University, she
decided to dedicate her life time working on art. After one year of
her graduation, she had started to Faculty of Fine Arts, Department
of Graphic Design in Anadolu University and graduated in 2010.
After graduation, she started her professional carreer in Istanbul
as art director at advertising agencies and a publishing house for
about 4 years. Now she works as a freelance director on illustration,
graphic design and calligraphy. She has participated in some
exhibitions generally for social responsibility such as “Freedom of
Dolphins” in 2013 (Kaş - Kalkan - Antalya). In her personal art works
she is combining drawings with calligraphy using watercolor,
acrylics and mixed media techniques.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
ONUR YAZICIGİL
Onur Yazıcıgil tipografi ve yazıtipi tasarımına yoğunlaşan
bir Görsel İletişim Tasarımcısı’dır. Yüksek lisansını Purdue
Üniversitesi’nde hümanist ve grotesk yazıtiplerinin gelişimi
üzerine yapmıştır. Tipografide birincilik ödülünü 2007 yılında
Chicago’da Society of Typographic Arts’tan alan Yazıcıgil’in
posterleri ABD, İtalya, Güney Kore ve Türkiye’de sergilenmiştir.
TypeCon ve ATypI’de konuşmalar yapmış, tipografinin pek
çok meselesi üzerine konferanslar vermiştir. Onur Yazıcıgil’in
son tasarımı olan hümanist sanserif yazıtipi Duru Sans Google
tarafından Google Webfonts rehberine dahil edilmek üzere
satın alınmıştır. Yazıcıgil, Sabancı Üniversitesi’nde lisans ve
yüksek lisans seviyelerinde görsel iletişim stüdyo, tipografi ve
illüstrasyon dersleri vermektedir. İstanbul Tipografi Seminerleri
(ISType) yaratıcılarından olup Uluslararası Tipografi Birliği (ATypI)
yönetim kurulu üyesidir.
Onur Yazıcıgil is a visual communication designer with an
emphasis on typography and type design. He received his MFA in
visual communications design from Purdue University where he
researched the evolution of humanist and grotesque types. He won
the first prize in typographic excellence in 2007 from the Society
of Typographic Arts in Chicago, and his posters were exhibited in
the United States, Italy, South Korea and Turkey. He gave talks at
TypeCon and ATypI and lectured on various topics in typography.
His latest humanist sanserif typeface, Duru Sans was bought by
Google to be used in the Google Webfonts directory. Currently, he
teaches visual communication studio classes, typography and
illustration in undergraduate and graduate levels at Sabancı
University. He is the co-creator of Istanbul Type Seminars (ISType)
as well as a board member of Association Typographique
Internationale (ATypI).
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
CEMALETTİN YILDIZ
Cemalettin Yıldız 1970’de Eskişehir’de doğdu. 1988 yılında
Eskişehir Motor Teknik Lisesi’ni bitirdi. 1992 yılında Lisans
Eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Bölümü’nde, 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde “Kurumsal Kimlik Tasarımının Gerekleri, Süreçleri
ve Kuruma Kazandırdıkları” konulu Yüksek Lisansı’nı tamamladı.
2009 “Kaligrafi ve Tipografi’nin Sanatsal Yansımaları: Kökler ve
Açılımlar”, 2005 “Yol / Yollar”, 2004 DSİ 50. Kuruluş Yıldönümü,
2003 3.Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 2003 Kütahya
Devlet Güzel Sanatlar, 2002 Adana Devlet Güzel Sanatlar
sergilerine katılmıştır.
“Grafik Açısından Kurum Kimliğinin Dününe ve Bugününe Bir
Bakış” konulu yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.
2009 Tunceli Üniversitesi Amblem-Logo Yarışması – Birincilik,
2009 Çankırı Karatekin Üniversitesi Amblem-Logo Yarışması –
Mansiyon, 2006 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Logo Yarışması
– Başarı, 2005 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü – Sanat Teşvik,
2004 DSİ 50. Kuruluş Yıldönümü Logo Yarışması – İkincilik,
Bursa Yıldırım Belediyesi Amblem Yarışması – İkincilik, 2000
Bursa Osmangazi Belediyesi Amblem Yarışması – Üçüncülük,
1996 TBMM Ulusal Egemenlik Afiş Yarışması – Mansiyon,
1995 Eskişehir Ticaret Odası Amblem Yarışması – Birincilik,
1995 Eskişehir Ticaret Odası Amblem Yarışması – Mansiyon,
1995 Eskişehir Belediyesi Amblem Yarışması – İkincilik, 1994
Pamukkale Üniversitesi Amblem Yarışması – İkincilik ödüllerini
almıştır.
Cemalettin Yıldız was born in 1970 in Eskişehir. He graduated
from Eskişehir Engine Technical High School. He completed his
undergraduate education in 1992 at Anadolu University Fine Arts
Faculty Graphic Design Department. He received his MFA from
Anadolu University, Graduate School of Social Sciences with the
subject of “The Necessity, Process and Benefits of Corporate Identity
Design to Corporations”.
He has attended many exibitions such as: Artistic Reflections
of Calligraphy and Typography “Roots and Extensions” group
exhibition in 2009. The way/Ways in 2005. 50th anniversary of
DSİ Foundation Day in 2004. 3rd International Symposium of
Terracotta in 2003, Exhibition in Kütahya State Fine Arts Gallery
in 2003, and Exhibition in Kütahya State Fine Arts Gallery in 2002.
He has a published article with the title “A view to the History of
Corporate Identitiy from the Perspective of Graphic Design”.
Some of his awards are; 2009 Tunceli University Emblem, Logo
Design Competition-1st Prize. 2009 Çankırı Karatekin University
Emblem, Logo Design Competition-Honorable Mention. 2006
Erzurum Metropolitan Municipality, Logo Design CompetitionMerit. 2005 Anadolu University Rectorate-Encourgament in Arts
Award. 2004 DSİ Foundation Day Logo Competition-2nd Prize.
Bursa Yıldırım Municipality Emblem Competition-2nd Prize. 2000
Bursa Osmangazi Municipality Emblem Competition-3rd Prize.1996
TBMM National Sovereignty-Poster Competition-Honorable
Mention. 1995 Eskişehir Trade Chamber Emblem Competition1st Prize. 1995 Eskişehir Trade Chamber Emblem CompetitionHonorable Mention. 1995 Eskişehir Municipality Emblem
Competetion-2nd Prize.1994 Pamukkale University Emblem
Competition-2nd Prize.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
EMRAH YÜCEL
110
1981 yılında Bartın’ da doğan sanatçı, sanat hayatını örnek aldığı
ve bugün de ekolünü naçizhane temsil ettiğini düşündüğü
hocası Emin Barın (1913-1987) ile hemşeri olduğuna kendini
inandırmaya çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesinin yazı ve
tipografi ile alakasız bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış,
2011 yılında Kaligrafi sayesinde hocası Savaş Çevik ile
tanışmıştır. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Tasarım Ana Sanat dalında yüksek lisansına devam eden
sanatçı “Angles Yazıların İşlevselliği” konulu tez çalışmasını
sürdürmektedir. Modern Türkiye’nin önemli sanatçılarından
Etem Çalışkan ile de çalışmalarını sürdüren sanatçı , The
Internaional Association of Mater Penman Engrossers and
Teachers of Handwriting kuruluşunun aktif üyesi olup, İngiltere
merkezli The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS)’
den kaligrafi diplomasına sahiptir. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı
Gaynor GOFFE ile de çalışmalarını sürdüren sanatçı, kariyer
hedefi olarak 5 yaşındaki kızına kaligrafi öğretmeyi planlamış
ancak kızı tarafından her defasında “ben zaten güzel yazıyorum”
gerekçesiyle geri çevrilse de halen İstanbul’da kağıt ve kalemin
sırtında yazı ressamlığına devam etmektedir.
Emrah Yücel was born in 1981, Bartın. He graduated from Anadolu
University. He met with Savaş Çevik in 2011 while searching
about calligraphy. He is a graduate student at Haliç University,
Graphic Design Department studying in ‘’Angles writings‘’. He is
also working with Etem Çalışkan who is a well known calligraphy
master of Turkey. He has the calligraphy diploma of CLAS ( The
Calligraphy and Lettering Arts Society ) and is a member of The
Internaitonal Association of Mater Penman Engrossers and
Teachers of Handwriting. Recently, he started working with Gaynor
Goffe who is a well-known English calligrapher. As a career goal,
he wanted to teach calligraphy to his 5 years old daughter but she
refused him saying that she is already writing nice As a follower of
Emin Barın ecole, he is still working as a writing painter on paper
and pen.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
Download

kaligrafi ve tipografinin sanatsal yansımaları