Download

Elektrik üretim lisans harçları hakkında GİB sirküleri yayımlandı.