Pîrî Reis
Gökçek, H. (2013). Piri Reis. İstanbul: Çizmeli Kedi.
Pirî Reis (2013). Piri Reis Kitab-ı Bahriye. İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
Tekeli, S. (1997). İlk Japon Haritasını Çizen Türk Kaşgarlı Mahmud ve Kristof
Kolomb'un Haritasına Dayanarak En Eski Amerika Haritasını Çizen Türk
Amirali Pîrî Reis. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
İnan, A. (1954). Piri Reis'in Amerika Haritası(1513-1528),Türk Amirali Piri
Reis'in Hayatı ve eserleri. Ankara: T. T. K .Basımevi.
Tekeli, S. (1985). İlk Japon Haritasını Çizen Türk Kaşgarlı Mahmud ve Kristof
Kolomb'un Haritasına Dayanarak En Eski Amerika Haritasını Çizen Türk
Amirali Pîrî Reis. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
(1999). Pîrî Reis Haritası. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Soucek, S. (2013). Piri Reis ve Kolomb Sonrası Türk Haritacılığı. İstanbul:
Boyut.
Pirî Reis (). Kitab-ı Bahriye. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Şeker, M. (1983). "Piri Reis'in Çağdaşı Mustafa Ali'nin "Mevaidü'n-Nefais"inde
Denizcilik ve Denizlerde Yolculuk". Piri Reis Sempozyumu (1-4 Temmuz), 58-63.
Çanakkale: .
Arnaud, V. G. (2002). "Las Islas Malvinas En El Portulano De Pırı Reis De
1513". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, (13), 127-183,
Mergen, E. (1948). "Alim Amirallerimizden Piri Reis ve Eserleri". Donanma
Dergisi, 65 (403), 1-10,
Gürbüz, F. (2008). Piri Reis. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Ülkekul, C. (2013). Piri Reis ve Türk Kartograflarının Çizgileriyle XVI., XVII. ve
XVIII. Yüzyıllarda İstanbul. İstanbul: Boyut.
Sezgin, F. (2013). Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb
Öncesi Keşfi ve Piri Reis. İstanbul: Boyut.
Soylu, M. (2003). Piri Reis Haritasının Şifresi. Ankara: Arşiv Kitapları.
Özdamarlar, M. (2013). Piri Reis ve Acayip Haritası. İstanbul: Timaş Basım.
(1983). Piri Reis Sempozyumu (1-4 Temmuz). Çanakkale: .
Uzun, S. (). "Piri Reis'in Dünya Denizciliğindeki Yeri ve Önemi". Deniz
Kuvvetleri Dergisi, (552), 18-23,
Önalp, E. (2002). "Un Marino Turco Del Siglo Xvi QueConocia Los Siete Mares:
Piri Reis". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi, (13), 185-211,
Soucek, S. (2013). Piri Reis and Turkish Mapmaking After Columbus. İstanbul:
Boyut Yayın Grubu.
Uluksar, G. (1961). "Piri Reis, Hayatı, Kişiliği ve Eserleri". Silahlı Kuvvetler
Dergisi, 101 (281), 115-117,
Pirî Reis (2005). Yedi Deniz. İstanbul: Can Yayınları.
Pirî Reis (2013). The Book of Bahriye. İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
Önalp, E. (2010). "Pîrî Reis'in Hürmüz Seferi ve İdamı Hakkındaki Türk ve
Portekiz Tarihçilerinin Düşünceleri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 29 (47), 1-21,
Kaçar, M. (2013). Piri Reis ve Kristof Kolomb Öncesi İslam Haritaları. İstanbul:
Boyut.
Çalık, K. (2010). Piri Reis. İstanbul: Yakın Plan Yayınları.
(). "16. Yüzyıl'da Bir Bilgin Amiral: Piri Reis". Bilim ve Teknik, 23 (268), 27-29,
Çabuk, V. (1962). "Piri Reis, Abdurrahman Hıbri Katip Çelebi ve Evliya
Çelebi'ye Göre İskenderun ve Çevresi". Türk Kültürü, XIV (166), 611-622,
Kuzu, A. (2013). Piri Reis Ünlü Haritacı ve Denizci. İstanbul: Paraf Yayınları.
Sezgin, F. (2013). Piri Reis & The Pre-Columbian Discovery of the American
Continent By Muslim Seafarers. İstanbul: Boyut.
Download

Dışa Aktar