NOTERLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
SEMPOZYUM PROGRAMI
05 Mayıs 2015
09.00- 09.15
: Yunus Tutar
(Türkiye Noterler Birliği Başkanı)
- Açılış Konuşması
09.15 – 10.15
: Dr. Kristof Szecsenyi
(Macar Ulusal Noterler Odası üyesi)
-
Macar Noterlerin İcra Hukukunda
Üstlendiği görevler
10.15 – 10.45:
: Kahve arası
10.45 – 11.45
: Prof. Dr. Süha TANRIVER
(A.Ü Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra İflas
Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)
- Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda
Noterlerin Üstleneceği Görevler
11.45 -
: Genel Değerlendirme, Tartışma
ve Kapanış
Download

noterler günü etkinlikleri sempozyum programı