o. Boya bakımı ve estetik düzeltmeler.
+ Paket Formu
Adı Soyadı
:
Araç Şasi No
:
+Paket
Başlangıç Tarihi :
+Paket Tipi
:
Müşteri İmzası :
p. Müşterinin talebi üzerine, servis çalışma saatleri
dışında, Mercedes-Benz Türk Acil Yardım Hizmeti
hariç olmak üzere, Pazar ve tatil günlerinde ve/
veya servis merkezi dışında yapılan işler için ortaya
çıkan ek masraflar (örneğin; fazla mesai, gece, pazar
ve tatil günü mesai ücretleri ve servis merkezi dışı
çalışma ücretleri vb.). Bu ek masraflar Mercedes-Benz
Türk ve/veya Mercedes-Benz Türk yetkili servisleri
tarafından müşteriye fatura edilir.
q. Mercedes-Benz Türk yetkili servisi dışındaki
kişilerce yapılan gereğine uygun olmayan bakım ve
onarımlar veya müşteri veya üçüncü kişiler tarafından
araç üzerinde sonradan yapılan değişiklikler sonucu
ortaya çıkacak ek masraflar. Bu ek masraflar
Mercedes-Benz Türk ve/veya Mercedes-Benz Türk
yetkili servisleri tarafından müşteriye ayrıca fatura
edilir.
r. Direksiyon sisteminde yer alan aşınan parçaların
(rot, rotil, rot başı, vb.) ve amortisörlerin kullanım
ömürlerini doldurmalarından kaynaklanan masraflar.
s. Araçta tespit edilen bir arızanın bildirilmemesi
veya Mercedes-Benz Türk yetkili servisi tarafından
onarılmasına fırsat bırakılmaması sebebiyle
oluşabilecek müteakip masraflar .
uzaktan kumandalar için olan piller, lastikler ve
tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları,
fren balataları, kampanaları ve diskleri, amortisörler,
tüm lastik takozlar ve burçlar, egzoz susturucuları
ve bujiler gibi aracın kullanım ve kilometresine bağlı
yıpranan/aşınan parçalar +Paket kapsamında değildir.
y. Tüm ayar işlemleri, bir parçanın hasarlı
olmamasına rağmen yapılan reset işlemleri, aynı
şekilde far temizleme tertibatlarının ve cam silecekleri
tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının bozulmaları,
malzeme boyasının akması, araç iç mekanının
kullanımdan kaynaklanan yıpranma görünümleri ve
yine aynı şekilde boya, tente ve cam kırılması +Paket
kapsamında değildir
C. +Paket promosyonu ile sağlanan; müşterinin
seçimine bağlı olarak 1 (bir) veya 2 (iki) yıllık süreyle,
yukarıda “+Paket Hizmet Kapsamı Dışında Kalan
Durumlar” haricinde, sadece montaj ve/veya
malzemeden kaynaklanan arızaların onarılması ilişkin
olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun ayıplı mallara ilişkin hükümleri ve yasal
garanti süresi içerisinde talep edilebilecek diğer
talepleri kapsamamaktadır.
+ Paket Formu
t. Marş aküleri kapsam dışındadır.
Adı Soyadı
:
u. Motor sporlarında oluşan arızalar.
Araç Şasi No
:
v. Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
w. Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar,
bitkilerden düşen maddeler (reçine vb.), kuş pislikleri
gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
x. Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik
olarak değiştirilen parçalar +Paket kapsamının
dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, anten çubuğu,
+Paket
Başlangıç Tarihi :
+Paket Tipi
:
Müşteri İmzası :
www.mercedes-benz.com.tr
+Paket Şartları
Vito ve Viano araçlar için;
1. Araçta oluşabilecek malzeme ve/veya montajdan
kaynaklanan arızaların, müşteri talebine göre
belirlenmiş süre boyunca onarılmasına ilişkindir.
a. 1 yılın bitiminde veya aracın toplam kilometresi
120.000 km’ye ulaştığında (hangisi önce
gerçekleşirse) sona erer.
2. +Paket Hizmet Kapsamı Türkiye sınırları içindeki
tüm Mercedes-Benz yetkili servislerinde geçerlidir.
b. 2 yılın bitiminde veya aracın toplam kilometresi
160.000km’ye ulaştığında (hangisi önce gerçekleşirse)
sona erer.
3. Aracın +Paket süresi içinde arızalanması halinde
(aşağıda belirtilen kapsam dışı işler haricinde), işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi
bir isim altında hiçbir ücret talep edilmez.
7. Aracın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar +Paket
kapsamı dışındadır.
4. Aracın kesin olarak kullanımına son verilmesi,
çalınması veya yok olması halinde araç işbu +Paket
hizmet paketi kapsamından çıkacaktır. Bu durumda,
son kullanım günündeki kilometre durumu
Mercedes-Benz Türk’e yazılı olarak en kısa sürede
müşteri tarafından bildirilecektir. Aracın kullanımına
son verildiği andan itibaren bu hizmet talebinde sözü
edilen diğer tüm yükümlülükler ortadan kalkacaktır.
8. +Paket koşullarının geçerli olabilmesi için, aracın
tanıtma, kullanma ve bakım kılavuzlarında belirtilen
periyodik bakım ve onarımların Mercedes-Benz yetkili
servislerince gereken zamanlarda orijinal yedek
parça ve yetkili servisten temin edilen uygun işletme
sıvıları ile yapılmış olması ve bunun da bakım kayıtları
defterine işlenerek belgelenmesi gereklidir.
5. Mercedes-Benz Türk, aracın el değiştirmesi
durumunda şayet yeni alıcıya devir yapılmadıysa
müşteriye karşı +Paket hizmetinin bakiye tutarını
iade etmekle yükümlü değildir. Müşteri, aracın el
değiştirmesi sebebiyle Mercedes-Benz Türk’den bakım
paketinin bakiye kalan tutarını talep etmeyeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Hizmet kapsamı dışında kalan durumlar aşağıda
belirtilmiştir:
6. +Paket süresi araç satış tarihinden itibaren 2 yıl
geçtikten sonra,
b. Cam kırılması, döşeme hasarı, iç kaplama parçaları
hasarı, kullanım sonucu oluşan doğal aşınma, renk
solmaları.
Sprinter araçlar için;
a. 1 yılın bitiminde veya aracın toplam kilometresi
150.000 km’ye ulaştığında (hangisi önce
gerçekleşirse) sona erer.
b. 2 yılın bitiminde veya aracın toplam kilometresi
200.000 km’ye ulaştığında (hangisi önce
gerçekleşirse) sona erer.
B. +Paket Hizmet Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
a. Trafik kazası, doğal afet veya şiddet eylemleri
sonucunda oluşan hasarlar (cam kırılmaları, çarpmalar,
sıyrılmalar, çizilmeler, taş veya sert cisimlerin
çarpması, dolu, yıldırım çarpması vb.)
c. Aracın ruhsatında belirlenmiş olan yük veya aks
yükleme ağırlıklarının aşılması sonucunda ve/veya
Mercedes-Benz Türk tarafından verilen teknik sürücü
eğitimlerinde sunulan bilgiler ve kurallar haricinde
kullanımdan dolayı oluşan hasarlar, araçtaki arıza
uyarısının dikkate alınmadan aracın kullanımı ve bunun
sonucunda oluşan arızalar.
d. Mercedes-Benz üstyapı talimatlarına uyulmaması,
üstyapı tadilatı esnasında araç orijinal kapsamına
muhtemel verilecek hasarlar veya uygun olmayan
üstyapı montajı sebebi ile orijinal kapsamda oluşan
arızalar.
e. Araçta müşteri veya üçüncü kişiler tarafından
yapılan ve Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından
onaylanmayan değişiklikler.
f. Mercedes-Benz Türk tarafından öngörülen orijinal
yedek parçalar ve işletme malzemeleri dışında parça
ve malzemelerin kullanılmasından kaynaklanan
arızalar.
g. Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve
onarım işlerinde kullanılan malzemeler.
h. Müşterinin bakım periyodunu geciktirmesi sonucu
oluşan masraflar.
i. Kötü ve amaç dışı kullanım.
j. Standart dışı katkı maddesi eklenmiş dizel
yakıt kullanımı (örneğin; parafinli ve solventli yakıt,
biodiesel, F-34 yakıt kullanımı vb. gibi) sonucu oluşan
masraflar.
k. Araç çekme masrafları (uygun olmayan onarım ve
bakım işlemleri sonucu oluşan çekme masrafları).
l. Lastik ve jantlarda aşınma ve hasarlar, rot ve
balans ayarları,
m. Mercedes-Benz Türk’ün yatan araçlarda
yapılmasını tavsiye ettiği işlemleri yapmayıp, ileri bir
tarihte işletmeye alınması için yapılan harcamalar ve
bu nedenle ortaya çıkan hasarlar,
n. Mercedes-Benz Türk teknik talimatlarına aykırı
olan üniteler eklenmesi (örneğin; elektronik sistemlere
müdahale edilmesi durumunda) sonucu oluşan
masraflar.
Download

+ Paket Formu + Paket Formu