HOT TOPICS IN NEPHROLOGY, DIALYSIS
AND TRANSPLANTATION
ISTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE HOSPITAL
th
24 January, 2015 • Istanbul, TURKEY
On behalf of Group Florence Nightingale’s Comprehensive Transplantation Center, Dr. Barış Akın and
Dr.
on Hot Topics in Nephrology, Dialysis and Transplantation on January 24th 2015.
Istanbul Florence Nightingale Hospital: Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Sisli - Istanbul
RSVP
[email protected]
SCIENTIFIC PROGRAM
JANUARY 24 th , 2015
08:30 - 09:00
Registration
09:00 - 09:10
Opening Remarks
09:10 - 09:25
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Presentation of Cases Subject to Live Webcast - Dr. Ayşe Sinangil
Canlı Yayın Olgu Sunumları
09:25 - 09:55
The Advantages of Hand-Assisted Retroperitoneoscopic
(HARP) Donor Nephrectomy Dr. Frank Dor
09:55 - 10:10
HARP Donor Nephrectomy - Florence Nightingale
Hospital Experience - Dr. Barış Akin
Uygulamalı Retroperitonoskopik (HARP) Donör Nefrektominin Avantajları
HARP Donor Nefrektomi - Florence Nightingale Hastanesi Deneyimi
10:10 - 10:30
Challenges in Anti-HLA Antibody Detection - Dr. Mahmut Çarin
10:30 - 11:00
Extended Criteria for Living Kidney Donation - Dr. Frank Dor
11:00 - 11:30
11:30 - 11:50
11:50 - 12:20
Anti-HLA Antikorları Saptanmasındaki Zorluklar
Canlı Böbrek Bağışında Genişletilmiş Kriterler
ARA
Emerging Tests and Therapies for Glomerular Disorders
Dr. Tevfik Ecder
Glomerüler Bozukluklarda Yeni Testler ve Tedaviler
Management of Resistant Hypertension - Dr. Ali Abu-Alfa
Dirençli Hipertansiyona Yaklaşım
12.20 - 12:50
Acoustic Radiation Force Impulse Imaging for Evaluation of
Renal Parenchyma Elasticity ARFI
12:50 - 14:30
Lunch Break and Live Webcast from the Operating Room
14:30 - 14:50
International Collaboration in Organ Donation
Dr. Ata Bozoklar
14:50 - 15:10
Combined Liver and Kidney Transplantation - Dr. Murat Dayangaç
15:10 - 15:30
Combined Bone Marrow and Kidney Transplantation
Dr. Mutlu Arat
15:30 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:50
Öğle Yemeği ve Canlı Ameliyat Yayını
Organ Bağışında Uluslararası İşbirliği
Kombine Karaciğer ve Böbrek Nakli
Kombine Kemik İliği ve Böbrek Nakli
ARA
Current Approach in Vascular Access - Dr. Barış Akın
Damar Girişinde Güncel Yaklaşım
Dr. Ayman Karkar
“Online” Hemodiafiltrasyon: Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
16:50 - 17:10
Home Hemodialysis -
17:10 - 17:20
Closing Remarks
Ev Hemodiyalizi
Kapanış Konuşmaları
Download

hot topıcs ın nephrology, dıalysıs and transplantatıon