48.TOD ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ( 2014 )
TCOD KONFERANSLARI PROGRAMI
48-th TOS NATIONAL OPHTHALMOLOGY CONGRESS ( 2014 )
TROS CONFERENCES PROGRAM
48-й TOS НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (2014)
Трос КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА
Oturum Başkanları – Session Chairmen – Председатели сессии
Dr. Ilgaz
Dr. Asizbek
YALVAÇ-837
ESHMAMBETOV-0752
Türkiye
Konferansçı- Lecturer- преподаватель
Dr. Zafer
SIDIKOV-794
Özbekistan
Dr. Kadircan
KESKİNBORA-31
Kırgızistan
Konferans konusu- The conference’s topic- Тема Конференции
Özbekistan halkına verilen oftalmoloji hizmetleri ve yardımlarında gelişmeler
Dr. Gulsare
KARAŞHEVA-1399
Kırgızistan
Türkiye
Glokomun tanısında OCT-Kırgızistan’dan klinik olgular
Download

48.TOD ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ( 2014 ) TCOD