KÜYEREL 2015 KONFERANSLARI
“Başka Bir Türkiye
Mümkün mü?”
Konuşmac›:
Ahmet Ümit
Moderatör:
Hüseyin Çakır
Tarih: 24 Ocak 2015, Cumartesi
Yer: Point Hotel, Taksim Topçu Cad. No 2. ‹stanbul
Saat: 14.00 - 17.30
Download

“Başka Bir Türkiye Mümkün mü?”