TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER
1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır.
2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur.
3. İskele üzerindeki çalışma platformları tam olarak doldurulmamıştır.
4. İskeledeki çalışma platformlarına ulaşmak için uygun merdiven sistemi yapılmamıştır.
5.
Malzeme düşmesini önleyecek tekmelik yoktur.
6. İskelenin taşıyacağı yüke dayanıklı ve bina bağlantısının uygun olduğunu gösteren teknik rapor
düzenlenmemiştir.
7. İşyerindeki düşme tehlikesi bulunan kat platform kenarları, asansör boşlukları, tesisat boşlukları,
şaft boşlukları düşmeyi engelleyici güvenlik sistemleri ile kapatılmamıştır.
8. Yapı alanındaki tünel, konvansiyonel vb. kalıp çalışmalarında yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik
önlemleri (güvenlik ağı vb.) alınmamıştır.
9. Sabit merdivenlerin kova boşlukları etrafında korkuluk yoktur.
10. Yapı alanında kullanılan geçit ve platformlarda düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri alınmamıştır.
11. Yapı alanında toplu koruma sağlanamayan, düşme tehlikesi bulunan yerlerde çalışan işçiler emniyet
kemeri kullanmamaktadır.
12. Çatı çalışmalarında düşmeye karşı tedbir alınmamıştır.
13. Asma iskelelerde çalışan işçiler dikey yaşam hattı/güvenlik halatı olmaksızın çalışmaktadırlar.
İskelenin uygunluk belgesi yoktur.
14. Şantiye sahasını kullanan işçilere uygun nitelikte baret verilerek kullanımı sağlanmamaktadır.
15. İşveren veya proje sorumlusu tarafından işyerinin **** Bölge Müdürlüğüne (yönetmeliğe uygun
şekilde) bildirimi yapılmamıştır.
16. İşyerinde sağlık ve güvenlik koordinatörü yoktur.
17. İşyerinde inşaat işyeri için sağlık ve güvenlik planı hazırlanmamıştır.
18. İşyerinde inşaat işyeri için yıllık çalışma planı hazırlanmamıştır.
19. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi tarafından yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
hazırlanmamıştır.
20. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği birimi kurulmamıştır. İşyerinde işyeri hekimi/İş güvenliği uzmanı
yoktur.
FR.11REV.NO/TARİH: 00/09.05.2014
İvogsan 1368 Cd. Eminel İş Merkezi 18/121 Yenimahalle/ANKARA
0312 395 99 96 – 0544 395 99 96 – www.osgbatolyesi.com
21. İş güvenliği uzmanının/işyeri hekiminin sertifikaları yoktur ve sözleşmeleri Bakanlık’a
gönderilmemiştir.
22. İşyerinde onaylı defter yoktur.
23. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmamıştır.
24. İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından iç yönetmelik hazırlanmamıştır.
25. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun toplantı karar tutanakları yoktur.
26. İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ayda bir kez toplanmamıştır. En son xx.xx.xxxx tarihinde toplanmıştır.
27. İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklarına dair sağlık raporları yoktur.
28. Yapı alanında çalışan işçilerin antitetanik aşıları yapılmamıştır.
29. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgeleri yoktur.
30. İşçilere ait özlük dosyaları yoktur.
31. İnşaat işyerinde on sekiz yaşını bitirmemiş işçi/kadın işçi çalıştırılmaktadır.
32. İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir.
33. Eğitim verildiğine dair belge yoktur.
34. İşyerinde ilkyardım kursu görmüş eleman yoktur.
35. İşyerinde yangınla mücadele ekibi oluşturulmamıştır
36. İş ekipmanlarının (vinç, kompresör vb.) periyodik kontrolleri yaptırılmamıştır.
37. İşyeri elektrik topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır.
38. İş makinelerinin kullanan sürücülerin operatör belgeleri yoktur.
39. Yağışlı havada kazı işlerinde çalışma yapılmaktadır.
40. Kohezyonsuz zeminlerde kazı yüzeylerinde iksa yapılmamıştır.
41. Derin kazı işlerinde, kazı yüzeyine yeteri kadar şev verilmemiştir.
42. Kazı alanı kenarına yüksekten düşmeyi önleyici yeterli yükseklikte çift korkuluklu bariyerler
yerleştirilmemiştir.
43. Kazı işleri tekniğe uygun yapılmamaktadır.(Cidarların altında çökertme yapılmakta, toprağın
dayanımıyla orantılı şevli kazı yapılmamaktadır.)
FR.11REV.NO/TARİH: 00/09.05.2014
İvogsan 1368 Cd. Eminel İş Merkezi 18/121 Yenimahalle/ANKARA
0312 395 99 96 – 0544 395 99 96 – www.osgbatolyesi.com
44. Kazı işlerinin, komşu yapıyı tehlikeye sokacak şekilde sürdürüldüğü yapı tekniğinin gerektirdiği
önlemlerin alınmadığı görülmüştür.
45. Kazı alanına giriş ve çıkışa yarayan ekipman uygun değildir.
46. Kazı alanı içinde bulunan ekskvatör,buldozer v.b. makinaların etrafında işçi çalıştırılmaktadır.
47. Kazıdan çıkan toprağın kaymasını önlemek üzere yeterli uzaklığa dökülmesi sağlanmamıştır.
48. Kalıp iskelelerin dayanımı ile ilgili statik yük analizi yapılarak uygun olduğuna dair belge
düzenlenmemiştir.
49. İşyerinde kullanılan iskelelerin yetkili teknik eleman tarafından kontrolü yapılarak uygunluğuna dair
belge düzenlenmemiştir.
50. İskelenin taşıyabileceği maksimum yükü gösteren levha uygun yere asılmamıştır.
51. İskelelerde kaymayı önleyecek tedbirler alınmamıştır.
52. Seyyar iskelelerin hareket etmesini önleyecek tedbirler alınmamıştır.
53. Boru veya madeni iskele statik elektriğe karşı topraklanmamıştır.
54. İnşaat sahasında kullanılan kalıp iskelelerde ve çelik borulu iskelelerde ıskarta yahut tamir edilmiş
veya boyanmış tahta ve keresteler kullanılmıştır.
55. İnşaat sahasında kullanılan çelik borulu iskelelerdeki boru ve madeni kısımlar yük ve insanı taşımaya
karşı dayanıklı değildir.
56. Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli
olduklarını belirten belge düzenlenmemiştir.
57. Asılı erişim donanımının taşıyacağı maksimum yükü belirten ikaz levhası iskele üzerine asılmamıştır.
58. Yapı alanların etrafı yeterli yükseklikte tahta perde v.b ile çevrilmemiştir.
59. İnşaat işyerinin girişinde ve tehlike arz eden bölümlerinde ikaz levhaları yoktur.
60. Yapı alanına giriş çıkış yapan araçların ulaşım yolları belirlenmemiştir.
61. İşçilerin yapı alanına giriş ve çıkış mahalleri yüksekten düşebilecek parçaların zarar verme ihtimalini
önlemek için koruyucu bir perde ile kapatılmamıştır.
62. İş ekipmanlarının (Kule vinci,gırgır vinci,yer asansörü vb.) topraklamalarının kontrolü yapılarak
uygunluğuna dair belge düzenlenmemiştir.
63. İnşaat işyerinde çalışma mahallerinin yakınlarından geçen AG, YG hatlarına işçilerin doğrudan veya
dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riski önlenmemiştir.
64. Suni ışığın yeterli olmadığı merdiven hollerinde ve acil çıkış yollarında aydınlatma sistemi ve
işaretleme yapılmamıştır.
FR.11REV.NO/TARİH: 00/09.05.2014
İvogsan 1368 Cd. Eminel İş Merkezi 18/121 Yenimahalle/ANKARA
0312 395 99 96 – 0544 395 99 96 – www.osgbatolyesi.com
65. İşyerinde bulunan şantiye elektrik panosunda kaçak akım rölesi yoktur.
66. Seyyar elektrik kabloları mekanik ve kimyasal etkilerden korunacak şekilde çekilmemiş, kablolarda
ve fiş priz sistemlerinde açıkta iletken bulunmaktadır.
67. Seyyar el lambaları elektrik çarpma riskine karşı korunmamıştır ve beslemenin 220 Volt ile yapıldığı
anlaşılmıştır.
68. Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu priz sistemleri kullanılmamaktadır.
69. El merdivenleri inşaatın boşluk tarafında kullanılmaktadır.
70. El merdivenleri tekniğine uygun bir şekilde yerleştirilmemiştir.
71. İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılan merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrili
değildir ve görülür yerlerde uyarı levhaları asıl değildir.
72. Kaldırma araçlarının kancalarında emniyet mandalı bulunmamaktadır.
73. Kaldırma araçları ile malzemeyi alacak ve yerleştirecek işçiler arasında uygun iletişim
sağlanamamaktadır.
74. Gırgır vinçde kullanılan çelik halatın çapı 12 milimetreden azdır ve sağlam ve özürsüz tellerden
yapılmamıştır.
75. Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel
koruyucu araçlar verilmemiştir.
76. Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı yoktur,diğer
tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş değildir.
77. Sökülmüş kalıp tahtalarında bulunan çivi vb. sivri uçlu malzemelerin tehlikesiz hale getirilmediği
görülmüştür.
78. Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme
istif edilmiştir. (İşyerindeki variller/doğramalar uygun şekilde istif edilmemiştir–vb. gibi)
79. İnşaat işyerindeki moloz ve kullanılmış malzeme artıkları aşağıya gelişigüzel atılmaktadır.
80. Kuvvetli rüzgar alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmaktadır.
81. Yıkımı yapılacak yapının elektrik ve havagazı vb. bağlantıları kesilmemiştir.
82. İnşaat alanında/barakalarda yeterli sayıda/yangınla mücadele araç ve gereci yoktur.
83. Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları yapılmamıştır.
84. Yangın söndürme cihazları büroda/depoda bulunmaktadır. Yangın söndürme ekipmanlarının
bulunduğu yerler işaretlenmemiştir.
FR.11REV.NO/TARİH: 00/09.05.2014
İvogsan 1368 Cd. Eminel İş Merkezi 18/121 Yenimahalle/ANKARA
0312 395 99 96 – 0544 395 99 96 – www.osgbatolyesi.com
85. İnşaat işyerinde işçilerin kullanabileceği soyunma yeri yoktur.
86. İşyerinde duş sistemi/sıcak su yoktur.
87. İşyerinde tuvalet/lavabo yoktur/Lavaboda temizlik malzemesi yoktur.
88. İşyerinde gürültü/toz/gaz ölçümü yapılmamıştır.
89. İşyerinde işçilerin içebileceği içme suyu yoktur.
90. İşyerinde işçilerin yemek yiyebileceği yemek yeri yoktur.
91. İşçilerin kulak odiyagramları çekilmemiştir. (Kompresörle kırım yapılması vb. gürültülü işlerde)
92. İşyerinde kullanılan boyalar çalışma alanı dışında, ayrı bir bölümde depolanacaktır.
93. Asbestle çalışmalarla ilgili kayıtlar yoktur.
94. İşyerinde kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları yoktur.
FR.11REV.NO/TARİH: 00/09.05.2014
İvogsan 1368 Cd. Eminel İş Merkezi 18/121 Yenimahalle/ANKARA
0312 395 99 96 – 0544 395 99 96 – www.osgbatolyesi.com
Download

indir - İş Güvenliği Uzmanı