TİSK BAŞKAN VEKİLİ EROL KİRESEPİ
ST. PETERSBURG ULUSLARARASI EKONOMİ FORUMU KAPSAMINDA
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN
İLE BİRARAYA GELDİ
27 Mayıs 2014
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi,
22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi
Forumu’nda Türk İşverenlerini temsilen “Zorluklar ve Çözümler: İş Odaklı Büyümenin
Önündeki Engeller” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’e Küresel CEO Forumu Üyesi olarak dünya işverenlerini temsilen hitap etti.
B20 İnsan Sermayesi Görev Gücü ve G20 CEO Forumu Üyesi Erol Kiresepi 22-23 Mayıs
tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Zirvede, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’e hitaben dünya işverenlerini temsilen yaptığı konuşmada; hükümetlerin
istihdam ve yeni iş olanakları yaratma konusunda makroekonomik politikalar üretmesi
gerektiğini belirtti. Esnek çalışma modellerinin işletmelerin dinamik pazar ihtiyaçlarına
daha hızlı adapte olmalarını sağladığını söyleyen Kiresepi; işgücü piyasası ihtiyaçları
doğrultusunda kontrollü işgücü hareketliliğinin dünya ekonomisine fayda sağlayacağını,
istihdam edilebilirliğin ulusal eğitim sistemlerinde en önemli öncelik olması gerektiğini ve
akıllı büyüme ve hayat boyu öğrenmenin gittikçe önem kazanan kavramlar olduğunu
sözlerine ekledi.
TİSK Başkan Vekili Erol Kiresepi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yaptığı
konuşmanın videosunun bağlantısı aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
http://www.forumspb.com/en/2014/sections/30/materials/229/sessions/940
13.20’ – 13.24’
Download

TİSK BAŞKAN VEKİLİ EROL KİRESEPİ ST. PETERSBURG