25 Şubat 2015
B20 İSTİHDAM GÖREV GÜCÜ’NÜN
İLK SOMUT ADIMI TÜRKİYE’DE ATILDI
B20’nin ilk somut adımını G20 Dönem Başkanı Türkiye attı: Küresel
İşbaşında Eğitim Ağı’nın (GAN) ilk ulusal uygulaması TİSK’in
önderliğinde Türkiye’de kuruldu.
Gençlerin istihdamı için bir araya gelen ve işbirliğine “evet” diyen
Türk İş Dünyası uluslararası düzeyde bir ilke de imza attı.
Türkiye’nin 21 büyük şirketinin imzaladığı taahhüt belgesi ile
işbaşında eğitim uygulanarak genç istihdamının artırılması için
harekete geçildi.
Son dönemde küresel bir sorun haline gelen işsizliğin çözümü için uluslararası işbirliğinin ilk adımı
Türkiye’de atıldı. Sayısı dünya genelinde 74 milyonu aşan, Türkiye’de ise 1 milyona varan işsiz
gençlere iş umudu işverenlerden geldi. G20 ve OECD işbirliğiyle düzenlenen “Kaliteli İşbaşında
Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı” G20 Hükümet temsilcilerini, B20 İstihdam Görev Gücü Üyelerini ve
dünya işverenlerini Antalya’da bir araya getirirken, dünyada bir ilke sahne oldu. Türkiye’nin 20 büyük
şirketinin temsilcilerinin imzaladığı sözleşmeyle B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olan
GAN’ın dünyadaki ilk ulusal ağı kuruldu.
İmzalanan taahhütlerle kurulan “GAN Türkiye” gençlerin, eğitim hayatından işgücü piyasasına
geçişlerini kolaylaştırarak genç istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu adımla B20’nin ilk somut adımı
olan işbaşında eğitimde ulusal ağını kuran ilk ülke G20 dönem başkanı Türkiye oldu.
GAN Türkiye Ulusal Ağı için imza veren Türkiye’nin önde gelen 20 şirketi genç istihdamı için tüm
dünyaya örnek oldular.
“G20-OECD İşbaşında Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı” ve “GAN Türkiye Ağı Açılışı ve İmza Töreni”
Antalya Akra Barut Otel’de yapıldı.
Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra B20 İstihdam Görev Gücü’nün
Koordinatör Eş Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, işverenlerin dünyadaki en
üst örgütü olan Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Daniel Funes de Rioja, TİSK Başkanı
Yağız Eyüboğlu, L20 Türkiye Başkanı Ergün Atalay, ILO, OECD, B20 ve L20 temsilcileri ile Türkiye’nin
önde gelen şirketlerinin temsilcileri katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de 936 bin
genç işsiz olduğunu, genç işsizlik oranının yüzde 19,9 olarak gerçekleştiğine işaret etti. Bu oranın AB
ortalamasının altında olsa bile daha da aşağıya çekme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan
Çelik, “Ulusal İstihdam Stratejimizde koyduğumuz hedef, genç işsizliği oranını 2023 yılına kadar genel
işsizlik oranına yaklaştırmaktır.
1
Hükümet olarak gençlerin daha kolay ve daha çok istihdam edilebilmeleri için işbaşında eğitimin
yanında yatırım ve istihdam teşviklerini yaygın ve yoğun bir şekilde uyguluyoruz ve uygulamaya
devam edeceğiz.”diye konuştu.
Türkiye Ulusal İşbaşında Eğitim Ağı ‘nın küreselleşmenin ülkelere sunduğu faydalardan biri olduğuna
dikkat çeken Çelik şunları söyledi:
“GAN’ın ulusal çapta ilk uygulamasının Türkiye’de kuruluyor olması bu ülkenin Çalışma Bakanı olarak
beni de ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesile ile TİSK ve ulusal ağa katılan firmalara teşekkür
ediyorum. Bugün kurulan ulusal ağın uluslararası entegrasyonu ile, genç istihdamı konusunda diğer
ülkelerin ve firmaların tecrübelerinin ülkemize aktarılması da mümkün hale gelecektir.
ALİ Y. KOÇ: “İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNLARI ANCAK TÜM PAYDAŞLARIN SAMİMİ
İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE SORUNU ÇÖZMEK ÜZERE SORUMLULUK ALDIKLARI TAKDİRDE
ÇÖZÜLEBİLİR.”
B20 İstihdam Görev Gücü’nün Koordinatör Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç
konuşmasında, çağımızın sorunlarının başında gelen istihdam ve işsizliğin en temel problemlerinden
birinin de genç işsizliği olduğuna dikkat çekerken şöyle devam etti: “Bu sorun da dünyanın her yerinde
kötüye gidiyor. Dünyada genç nüfusun işsizlik oranı, yetişkin işsizliğinin üç katı. Genç nüfus işsizliği,
tüm G20 ülkelerinin önceliği haline gelmiş durumda. Devletler, gençlerin iyi eğitilmesi, okul terk
oranlarının düşmesi, okuldan istihdama geçişin artırılması, kısacası gençlerimize umutlu ve iyi bir
başlangıç vermek için var güçleriyle çaba gösteriyorlar. Buna rağmen, arzu edilen ve hedeflenen
ilerleme ve gelişmeler sağlanamıyor. Bu durum ancak tüm paydaşların samimi işbirliği içerisinde
sorunu çözmek üzere sorumluluk aldıkları takdirde çözülebilir. İş dünyasının ya da herhangi bir
paydaşın münferit çabaları çözüm için yeterli olmayacaktır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. G20 platformu, genç işsizliği dahil küresel
sorunlara ortak bir çözüm yaklaşımı oluşturmayı hedeflerken ilerleme sürecini de hızlandırmalıdır. G20
yapısının 2 senelik dönemlerle ve çift başkanlı olarak yönetilmesi bu anlamda çözümün bir parçası
olabilir. Bir senelik başkanlık dönemi yeterli olmayabiliyor.”
B20, G20, L20 çalışmalarının ilk somut çıktısı olan GAN oluşumunu son derece önemsediğine ve özel
bulduğuna da dikkat çeken Ali Y. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “GAN’ın gerçekleşmesine vizyonuyla
katkıda bulunan ve emeği geçen herkesi ve GAN ilk yerel ağını Türkiye’de kuran TİSK’İ kutlarken
kendilerine teşekkürlerimi sunarım. GAN’ın amaçladığı hedeflere ulaşılması doğrultusunda bugüne
kadar çeşitli vizyon sahibi çabaların hayata geçtiğini görüyoruz. Biz de bu bakış açısıyla Meslek Lisesi
Memleket Meselesi projemizde paydaşların birlikte çalışmalarının önemli yol alınmasını sağladığını
gördük. 8 şirketimizle, 5 sektörde, 29 laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 meslek lisesi ve 1 meslek
yüksek okulu kurduk. Yüzlerce öğretmene hizmet için eğitim verdik ve yüzlerce gönüllü çalışanımızla
öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunduk. Benzer çalışmaların devamının geleceğini umuyoruz.”
EYÜBOĞLU: “İŞVERENLER BİRER EĞİTİM ELÇİSİ”
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu da
konuşmasında işsizlik ve genç işsizler sorununa dikkati çekerek, ILO verilerine göre 2013 yılında
dünyada genç işsiz sayısının 74.5 milyona ulaştığını hatırlattı. Dünyada gençlerin yetişkinlere göre
işsizliğe 2-3 kat daha fazla maruz kaldığını vurgulayan Eyüboğlu, “Türkiye’de de durum farklı değil.
TÜİK verilerine göre Kasım 2014 döneminde genel işsizlik oranı %10,7 iken, 15 ila 24 yaşları
arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı %19,9. Yani her beş gençten biri işsiz. Genç kadınlarda ise bu
oranlar %23,2’ye yükseliyor. Özetle, genç işsizliği hem ulusal, hem de küresel bir sorun” diye konuştu.
İşverenler olarak genç işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunmak için somut bir adım atmaktan
duydukları mutluluğu dile getiren TİSK Başkanı Eyüboğlu şunları söyledi:
2
“2013 yılında, işveren kesimi B20 ile işçi kesimi L20, “Nitelikli İşbaşında Eğitimin Temel Unsurları”
konusunda ortak bir anlayış geliştirerek başarılı işbaşında eğitim sistemleri için prensipleri ortaya
koydu. Ardından Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), ILO’nun da desteğiyle aynı yıl kuruldu. Böylece
GAN, B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı oldu.”
GAN’ın, işverenlerin, işbaşında eğitimle gençlerin becerilerini geliştirmeleri, istihdam edilebilirliklerini
artırmaları gibi konularda taahhütte bulunmak için bir araya geldikleri bir ağ olduğunu anlatan Yağız
Eyüboğlu, dünyada “Ulusal Ağını” kuran ilk ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.
GAN Türkiye’nin kurucu üyeleri olan şirketlerin GAN prensiplerini taahhüt ederek birer, “İşbaşında
Eğitim Elçisi” sıfatını kazandıklarını ifade eden TİSK Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:
“Ülkemizdeki şirketlerin GAN’ın temel prensiplerini imzalayarak, Türkiye Ağı’nın kurucu üyesi olmak
için gösterdikleri yoğun talep ve istek, bizleri son derece gururlandırdı. GAN Türkiye’nin faaliyetlerinin
yürütülmesinde temel rol sizlerin olacak. Birlikte, işbaşında eğitimin sorunlarını ve çözüm önerilerini
belirleyip, bir yol haritası çıkaracağız. Bu kapsamda, ihtiyaçlar doğrultusunda görüşlerin oluşturularak,
eğitim politikalarının belirlenmesinde ve müfredatların tasarlanmasında hükümete destek verilmesi,
farkındalık artırma kampanyaları başlatılması, ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması,
sektörel bazda çalışmalar yapılması gibi faaliyetleri hayata geçireceğiz.”
İŞVERENDEN GENÇ İŞSİZLİĞİNE UMUT
Törende daha sonra, Küresel İşbaşında Eğitim Ağı(GAN) prensipleri, katılımcı 21 şirketin yöneticileri
tarafından imzalandı. Prensipleri içeren sözleşmeyi imzalayarak, kaliteli genç istihdamını artırmayı
amaçlayan GAN Türkiye Ağı’na üye olan 21 şirket şunlar:
“Adecco İstihdam Hizmetleri, Akçansa, Arçelik, Aygaz, Bosch Termoteknik, Buga Otis Asansör,
Çimsa, Dörtel Gümrük Müşavirliği, Eyüp Sabri Tuncer, Ford Otosan, Hilton, İçdaş Çelik, Mercedes
Benz Türk, PharmaVision, Pressmech Progressive, Randstad, Rollmech Automotive, Santa Farma
İlaç, Söktaş Dokuma, Tofaş ve Tüp Merserize Tekstil”.
İmzaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, B20 İstihdam Görev Gücü
Koordinatör Başkanı Ali Koç, TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, L20 Türkiye Başkanı Ergün Atalay
GAN’ın dünyadaki ilk ulusal ağı olan GAN Türkiye’ye katılan Kurucu Üyelere sertifikalarını verdi.
GAN TÜRKİYE’NİN AJANDASI YÜKLÜ
Atılan imzalarla faaliyete geçen GAN Türkiye'nin gündemi ise bir hayli yüklü. CEO'ların paydaşlarıyla
ilgili konuları görüşmek için yılda 2-3 kez toplanması, okul ziyaretleriyle işbaşında eğitimin
farkındalığının artırılması, eğitim müfredatında gerekli düzenlemelerin yapılması bu gündem
başlıklarından sadece birkaçı.
ÜYE ŞİRKETLERİN AVANTAJLARI NELER OLACAK?
GAN Türkiye Ağı’na üye olmak şirketlere de önemli katkılar sağlayacak. Eğitim alanında şirketlerin bu
konudaki küresel başarı örneklerine özel erişimini mümkün kılan GAN, firmaların genç istihdamına
yaptığı katkıyı uluslararası ölçekte paylaşarak, programa katılan şirketlerin tanınırlığını da artırmayı
amaçlıyor. Eğitim alanında şirketler arasında sektörel ve sektörler arası işbirliği imkanlarının oluşması
da GAN'ın hedefleri arasında. TİSK’in koordinasyonunda yürütülecek GAN Türkiye’nin faaliyetleri, üye
şirketlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilecek.
Küresel GAN’ın üyeleri arasında, Telefonica, Adecco, Ericsson, Huawei Technologies, Gi Group, UBS,
Samsung Electronics, Randstad Holding, Astra International gibi çok uluslu şirketler ve aralarında
3
TİSK’in de bulunduğu çok sayıda ulusal işveren teşkilatı yer alıyor. GAN Başkanlığını Telefonica
CEO’su Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez yürütüyor.
GAN’IN KURULUŞUNDAKİ 3 TEMEL İLKE:
1. Gerçekçi bir insan kaynağı geliştirme stratejisi kapsamında, şirketlerin ve kuruluşların
stajyerlik ve çıraklık sistemlerine katılımına yönelik taahhütlerin artırılması.
2. Stajyerlik, çıraklık, mentorluk ve işbaşı eğitimi alanlarında iyi uygulamaların paylaşılması.
3. Bilgi paylaşımı aksiyon programı ve ortaklıklarına yönelik küresel ve yerel düzeyde şirket ve
organizasyonların taahhüt göstermesinin sağlanması ve bu amaçla uluslararası işbirliğinin
oluşturulması.
TİSK HAKKINDA
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini endüstri
ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona, ekonominin değişik
sektörlerinde faaliyet gösteren 20 işveren sendikası üye. Bu işveren sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde, 1 milyon 230 bin çalışan
istihdam ediliyor.
Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren
Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu,
Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili Komisyonları gibi) tüm
platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.
TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi (KİK),
Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) ve Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları
Uluslararası Birliği (UBCCE) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşılabilir.
4
Download

Haber Bültenini Görüntülemek İçin Tıklayınız