2. TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başlıyor, son
katılım tarihi 15 Haziran 2014, büyük ödül 100 bin lira

Yıldız Holding’in, kurucusu merhum Sabri Ülker’in çevreye olan duyarlı bakış açısını devam
ettirmek için oluşturduğu TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün ikincisine başvurular
başladı.

15 Haziran 2014’e kadar devam edecek olan başvurularda bu yılın ödül konusu "Kentlerde
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Su Kaynaklarının Korunması" ile ilgili... Kazanan proje, 100 bin
liralık ödülün de sahibi olacak.
Yıldız Holding’in kurucusu merhum Sabri Ülker’in çevreye olan duyarlılığını devam ettirmek amacıyla
oluşturulan TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü için proje başvuruları alınmaya başlandı. “Kentlerde
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Su Kaynaklarının Korunması” ana başlığı altında toplanacak projeler
içinden seçilecek bir proje 100 bin liralık ödülün sahibi olacak.
Geçtiğimiz yıl evsel atıkları kaynağında ayrıştırıp? geri dönüşümünü sağlayan “Kaynayştır –
Kaynağında Ayrıştır” projesinin kazandığı ödül platformuna 200’ün üzerinde başvuru yapılmıştı.
Bu yılın ödül konusunun “Kentlerde Çevresel Sürdürülebilirlik ve Su Kaynaklarının Korunması” olarak
belirlenmesinin birkaç önemli nedeni var.

Türkiye, Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü araştırmasına göre 2025 yılında ekonomik su
kıtlığı yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün
verilerine göre, günümüzde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir temiz su miktarı 1.500
metreküp iken, nüfus artışı ile birlikte 2030 yılı için öngörülen kişi başı kullanılabilen temiz su
1.000 metreküp civarında. Türkiye’nin mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının
değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su kaynakları üzerine oluşacak baskıları kestirmek oldukça
güç. Bu sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için
kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekiyor.

Türkiye nüfusunun yaklaşık %80'i kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla asıl çevre sorunları kentsel
yaşamdan kaynaklanıyor. Kentlerdeki kirlilik büyük oranda özellikle sahil yerleşim yerlerinde
doğrudan, iç kesimlerdeyse akarsular vasıtasıyla denizlere karışıyor. İhtiyacımız olan oksijenin
%75'ini sağlayan denizlerimizin ve sularımızın korunması için bu kirliliği, kaynağında önlemek
gerekiyor. Bu nedenle kentlerde oluşan kirliliğe öncelik verilmesi gerekiyor.

Kentlerde insan nüfusunun artması ve gelir seviyelerinin de yükselmesi, üretiminde yoğun su
kullanılan et, şeker ve pamuk gibi ürünlerin daha çok talep edilmesine sebep oluyor. Bu
yoğun talebin sonucunda da kentlerde kullanılabilir suların kirlilik seviyeleri artıyor, tatlı su
canlılarının yaşamları tehlikeye giriyor, nehirler kuruyor ve yeraltı sularının seviyeleri düşüyor.
Bunun için de kentsel planlama, suyun verimli kullanılmasına ve atık yönetimine yönelik
çalışmaların önemi gün geçtikçe artıyor.

Sürdürülebilirlik, kaynakların verimli ve çevreye zarar vermeden kullanımını da içeriyor. Buna
rağmen hızlı kentsel göçün beraberinde getirdiği çarpık kentleşme ve doğal kaynakların
hoyratça kullanılması yüzünden verilen zarar, geri dönülemez boyutlara ulaşıyor. Kullanılabilir
suların korunması ve yönetimi sadece biyoçeşitlilik için önemli olmakla kalmıyor; etkileri aynı
zamanda insanların ve şirketlerinde de hayat döngülerinde önemli yer tutuyor.

Ödüllendirme sistemi ve detaylarla ilgili bilgiler www.turmepa.sabriulker.com.tr,
www.yildizholding.com.tr, www.turmepa.org.tr’den temin edilebilir.
TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü için örnek konu başlıkları şöyle:
1. Kentlerde Çevresel Sürdürülebilirlik
Doğa İle İnsanın Kentlerde Uyumlu Birlikteliğini Destekleyen Çalışmalar/Ürünler
- İnşa edilen binaların doğayla dost ekolojik çözümler sunması
- Yoğun kentleşmeye rağmen doğayla barışık çözümler sunan çalışmalar/ürünler
- Çarpık kentleşmenin etkilerini azaltan çözümler /ürünler
Doğal Kaynakların Rasyonel Kullanımı İle İlgili Çalışmalar
- Kentlerde kullanılmış suların arıtılarak yeniden kullanımı
2. Kentlerde İnsan Yaşamını Kolaylaştıran Çözümler
Kentlerde Yaşayan İnsanların Günlük Hayatlarında Kullanabileceği Doğaya Dost Çözümler
- Atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar
- Gıda tazeliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar /ürünler
- Gündelik yaşamda su tüketimi azaltan teknolojiler
- Kentlerde gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalar
3. Kent Yaşamındaki Çevresel Değişimin Ülke Geneline Etkisi
Ülke genelinde tarım ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar/ ürünler
Çölleşmeye yönelik mücadeleye destek olacak çözümler/ ürünler
Ülke genelinde temiz suya erişimi kolaylaştıracak ve etkili kullanımı sağlayacak sistemler
Ayrıntılı bilgi için: Yıldız Holding Kurumsal İletişim (212 – 274 29 33)
Leyla Şen ([email protected])
Pınar Ulutaş ([email protected] )
Download

2. TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başlıyor, son