S.S.Onar İdare Hukuku Araştırma Ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri Tarafından 03 Aralık 2014 Tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi-­‐7 de* İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavına Yönelik Olarak Yoğunlaştırılmış Seminer Çalışması Yapılacaktır**. Ders İçeriği ve Konu Başlıkları Önceki Yıllarda Sınavlarda Sorulmuş Sorular ve Bilhassa İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Oluşturulmuştur**. *Dersin yapılacağı amfide katılımcı sayısı dolayısı ile bir değişiklik olması durumunda Salı Günü gerekli güncelleme yapılarak hukuk.istanbul.edu.tr/idarehukuku adresinden duyurulacaktır. ** Dersler herkesin katılımına açık olup ücretsizdir. Yalnızca uygun fiziki imkânların sağlanabilmesi için katılımcı sayısını bilmeye ihtiyaç olduğundan linkte yer alan formu doldurmanız faydalı olur. Katılacak olan ancak formu doldurma imkânı bulamayan adaylar adına form doldurmakta bir sakınca yoktur. Lütfen 2 Aralık 2014 tarihine kadar katılımınızı, formu doldurmak suretiyle bildiriniz. https://docs.google.com/forms/d/1MSgIbvnc-­‐
9sxoqwBwp2kH4Fyy9rWWVE11uydkm2k3rs/viewform?usp=send_form İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınavına Yönelik Yoğunlaştırılmış Seminer Programı: 08.30-09.10
• 2575 sayılı Danıştay Kanunu - 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
9.20-10.00
• 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu - 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi KanunuSayıştay Kanunu
10.15-10.55
• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
11.05-11.45
• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
11.55-12.35
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu - 5393 sayılı Belediye Kanunu
12.35-13.30
(Öğlen Arası)
13.30-14.10
• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu- 442 sayılı Köy Kanunu
14.20-15.00
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
15.00-15.20
(Kahve Arası)
15.20-16.00
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
16.10-16.50
• 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun- 233 sayılı KHK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
17.00-17.40
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
17.40-18.00
(Çay İkramı)
18.00-18.40
• 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu -3194 sayılı İmar Kanunu
18.50-19.30
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu- 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu- 3046 sayılı
Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında (…) Kanun - 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun-3996 Sayılı Bazı
Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
19.40-20.40
• Anayasa’nın İdare Hukuku ve İdari Yargılamaya İlişkin Hükümleri
Download

S.S.Onar İdare Hukuku Araştırma Ve Uygulama Merkezi Öğretim