A.Ü BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
AB PROJELERİ BİRİMİ
PROF.DR.ÇİLER DURSUN
2014
1- Proje Çağrılarını Takip Etmek
 AB proje çağrıları, Tübitak’ın AB projeleriyle ilgili
sayfasından takip edilebilir. (http://www.fp7.org.tr/)
 Çağrılar aynı zamanda bu sitede gerçekleştirilecek bir
üyelik işlemi ile, email adresinize hızla Tübitak
tarafından doğrudan gönderilebilmektedir.
 Çağrıları takip için Cordis’in
http://cordis.europa.eu/home_en.html adresinden de
yararlanılabilir.
 Cordis’in bu adresinde gerçekleştirilecek üyelikle,
çağrılar yapılır yapılmaz hızlıca doğrudan email
adresinize bilgi notu gönderilmektedir.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
2- Çağrıyla ilgili Networking
Event’lere katılmak
 Açılan çağrı başlığında olası proje yöneticilerini,
ortakları ve proje fikirlerini biraraya getirmeyi
amaçlayan “networking event” denilen ve Tübitak
tarafından duyurulan organizasyonlara katılmak, ortak
olmayı kolaylaştırmaktadır.
 1 tam gün süren bu organizasyonlar yurt içinde veya
yurt dışında (genellikle Brüksel’de) gerçekleşmektedir.
 Organizasyon öncesinde açılan web portalında,
katılma isteğindeki ülkeler ve kuruluşlar kayıt olarak,
kişi ve kurum profillerini kısaca yerleştirmektedirler.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
3- Web portallarında
profil bulundurmak
 Cordis başta gelmek üzere web portalları aynı
zamanda çağrının kapsamındaki çeşitli konu
başlıklarında olası ortakların birbirleriyle networking
günü öncesinde haberleşmeleri ve tanımaları için de
bir zemin yaratmaktadır.
 Portaldaki profiller, bir yıl boyunca korunmaktadır ve
zaman zaman güncellenmeye de açıktır.
 Bunun yanı sıra sosyal bilimler alanı için, herhangi bir
çağrıya bağlı olmaksızın sürekli açık olan web
portalları da bulunmaktadır. Örneğin:
 http://www.net4society.eu/ bunlardan biridir.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
4- Networking Event Buluşması
 Bu tür organizasyonlara Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çok
sayıda akademisyen, STK ve firma temsilcileri katıldığı için,
iyi yapılandırılmış bir görüşme programı ve içerikli
görüşmeler yapıldığı takdirde, bir proje ekibine ortak
olarak dahil olabilmek çok yüksek olasılıktadır.
 Görüşmelerin bazıları koordinatörlerle değil, partner
olmak isteyen başka kişi ve kurumlarla olabilir. Bu
durumda o kişilerin ileride girebilecekleri projeler için sizi
de düşünmelerini sağlayacak hem dostane ve hem de
uzmanlığınızın ve ülke olarak Türkiye’nin projedeki
varlığının katacağı yararın altını çizen bir diyalog
geliştirmeniz yararlı olabilir. Yapılan her görüşmenin kısa,
orta ve uzun vadede kazandıracağı bir şey vardır.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
5- Kişisel hazırlığınızda..
 Networking event için yola çıkmadan önce yanınızda
çok sayıda kartvizitinizi, varsa biriminizin broşürlerini
alabilirsiniz.
 Broşürün olmadığı durumda, biriminiz ve
üniversitenizle ilgili kısa bilgileri ve orada bulunma
amacınızı, erişim bilgilerinizi içeren bir A4 kağıdı
hazırlayarak çoğaltıp yanınızda bulundurursanız,
görüştüğünüz ve/veya karşılaştığınız kişilere sunarak,
olası bir bağlantı için kendi kanallarınızı
yaratabilirsiniz.
 Event için mutlaka özenli bir hazırlık yapınız.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
6- Networking Event
Öncesinde
 Mümkün olduğu kadar toplantı
rezervasyounu için size ayrılacak kotayı
doldurmanızda yani çok sayıda insanla
görüşmenizde yarar var.
 Networking event için, proje fikriniz
var ise farklı; proje fikriniz yok ise farklı
strateji izlemek gereklidir.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
Proje fikriniz yok ise, gitmeden
önce proje fikri olan ve koordinatör
olarak kendisini portalda sunan
aktörler ile “networking event”
içinde buluşmak için toplantı
rezervasyonu yaptırmak doğru olur.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
Proje fikriniz var ancak
koordinatör olmak istemiyorsanız,
koordinatör olmaya istekli aktörler
ile rezervasyon yapmanız yerinde
olur.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
 İlk kez AB projesine katılacaksanız,
ortak olarak yer almak daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Ortak olarak bir AB
projesinde deneyim kazandıktan sonra
proje koordinatörlüğünü düşünmek
yararlı olacaktır.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
 Ancak AB projelerinde çoğu ülke proje
önerisi hazırlığından kaçınmak için
konsorsiyuma liderlik edecek bir başka
ülke arayışı içindedir. Bu durumda iyi
bir proje fikrini, projeye dönüştürmek
de oldukça fazla tecrübe kazandırır ve
hatta liderlik edilen konsorsiyum fonu
elde edebilir.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
7- Koordinatör adayıyla görüşmek
 Koordinatör adayı ile görüşürken networking event
içinde size ayrılan 15-20 dakikalık görüşme süresini
verimli kullanmanız önemlidir.
 Profilinizdeki kişisel ve kurumsal bilgileri ana
hatlarıyla hatırlattıktan sonra; asıl olarak koordinatör
adayının nasıl bir proje tasarladığını öğrenmek için
ayrıntılı sorular sorabilirsiniz.
 Böylelikle projeyi daha iyi kavradıktan sonra, bu
projeye verebileceğiniz katkıyı hem kişisel ve hem de
kurumsal yapınızla bağlantılandırarak ifade etmeniz
ve ekleyebileceğiniz değeri belirtmeniz yerinde olur.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
8- Koordinatör adayıyla görüşmek
 Karşınıza az çok olgunlaşmış bir proje fikri ve kararlı bir
koordinatör adayı çıkmış ise, diğer görüşmelerinize daha az
süre ayırarak, potansiyel koordinatör adayı ile görüşme
sürenizi arttırmanın yollarını bulunuz. Gerekirse diğer
görüşmelerinizi iptal edip, olgunlaşan proje fikri üzerinde
görüş alış verişine devam ediniz.
 Olası projede minör değil major bir katılımcı ortak olmak
istediğinizi –çok ısrar etmeksizin- belirtebilirsiniz.
Böylelikle genellikle Türkiye’ye projelerde biçilen daha
küçük rollerden kaçınarak projenin tüm sürecine daha
fazla dahil olma şansı yaratabilirsiniz.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
9-Koordinatörlerle bağlantıyı
sürdürmek
 Networking event sonrasında, birkaç gün içinde olası
konsorsiyum koordinatörü ile e-posta yoluyla
iletişiminizi güncelleyin ve proje sürecinde katkı
vermeye hazır olduğunuzu tekrar hatırlatın.
 Projeye yurt dışından başka akademik bağlantılarınız
var ise, onları da koordinatörün onaylamasıyla dahil
edebileceğinizi unutmayın.
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
 “Networking event” sonrası bir araya geldiğiniz kurum
ve kişilerle bağlantınızı mutlaka sürdürünüz.
 İlk seferinde değilse bile herhangi bir ilgili çağrıda,
potansiyel ortağınız olabilirler.
 BAŞARILAR….
A.Ü BAP Koordinatörlüğü AB Projeleri Birimi - 2014
Download

ab projelerine ortak olarak katılmada ilk adımlar