52 EVLER İLKOKULU
1.SINIFLAR İŞLENECEK PROGRAM (19-23 OCAK)
TÜRKÇE:
3.TEMA: DEĞERLERİMİZ.
-‘ğ’, ‘v’ ve ‘f’ ‘’j’’ sesleri verilecek, ilgili hece ve kelimeler oluşturulup yazıldı, okundu.Dikte çalışması yapıldı.
** ‘ğ’ sesine ait hece ve kelimeler;
Ağ,ağaç,bağ,dağ,iğne,dağlar,doğu,doğru
Dinleme metni ‘Önce Sağlık’
** ‘v’ sesine ait hece ve kelimeler;
‘ev’,’eve’,’ova’’vatan’,’vazo’,’veli’,’ceviz’’havuz’,’havlu’,’vişne’
Dinleme metni ‘Güvercinler’
**‘f’ sesine ait hece ve kelimeler;
‘af’,’Efe’,’fener’,’Fatma’’,tuhaf’,’tef’,’kafa’,’ufak’,’köfte’,’fıstık’
**j sesine ait hece ve kelimeler;
‘Viraj’,’ Ajda’,’ Jale’,’ jip’,’ jeton’, ‘ jandarma’
HAYAT BİLGİSİ:
TEMA: BENİM EŞSİZ YUVAM
Konu : Canlılar ne yer?
Kazanım;Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.
Ders kitabı : 679
Çalışma kitabı: 61
Konu: Suyun başına gelenler.
Kazanım:.Mutfakta büyüklerin yemek yapmasını gözlemleyerek donm, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder.
Ders kitabı :70
Çalışma kitabı:62
MATEMATİK:
Konu: Zamanı Ölçme
Kazanım:
1.
2.
Takvim üzerinde günü ve ayı belirler.
Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur.
Ders kitabı : 71, 72, 73
Çalışma kitabı: 32,33
Konu: Tartma
Kazanım:Nesnelerin ağırlıkları yönünden karşılaştırır.(hafif ,ağır,daha hafif,daha ağır)
Ders kitabı : 74,75
Çalışma kitabı:34,35
BEDEN EĞİTİMİ:
Dengeleme hareketleri çalışılacak,bireysel ve eşli mücadeleler çalışılacak.
İNGİLİZCE : Bütün üniteler tekrar edilecek(1,2,3,4.üniteler). Şarkılarımız ve bugüne kadar öğrendiğimiz kelimeler tekrar edilecek.
GÖRSEL SANATLAR: 3 boyutlu çiçekler yapılacak.
MÜZİK: Beethoven hayatı izletilecek. Kitaptan şarkı etkinliklerine devam edilecek.
DRAMA: Konu ile ilgili canlandırmalar yapılacak. Tiyatrolara devam edilecek.
Download

İşlenecek Dersler - 52 Evler İlkokulu