DEĞERLER EĞİTİMİ
İLKOKUL EYLÜL-EKİM AYI KONUSU: NEZAKET KURALLARI
“Nezâket, para ile satın alınmaz ama her şeyi satın alır.”
Lady Mary MONTAGUE
Toplum hayatında insan ilişkileri önemli bir yer tutar. Nezaketi, inceliği, tabiatının bir gereği
haline getiren; önce kendisine sonra da karşısındakine saygılı olmasını bilen insanların,
ihtiyaçlarını daha kolay temin edecekleri ve daha çok mutlu olacakları açıktır.
Şüphesiz çocuklara nezaket kurallarını kazandıracak en önemli
adım aile-okul ve diğer çevre yaşantısında nezaket kurallarını
görmesidir. Nezaket kelimesi başkalarına karşı gösterilen incelikli,
kibar davranışı ifade eder. Nezaket kuralları ve nazik davranma
şekilleri toplumdan topluma farklılık gösterebilir, hatta aynı
toplum içinde bölgeler arası farklılıklar görülebilir. Kimi zaman bir
teşekkür, kimi zaman bir çiçek, hallolması zor birçok meselenin
üstesinden gelebilir.
İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel İlkokulu’nda Eylül- Ekim ayı
Değerler Eğitimi kapsamında nezaket kuralları üzerine konuşuldu ve
çeşitli etkinlikler yapıldı. Günaydın, özür dileme, görgü kurallarındaki
iletişim becerileri, telefonla konuşma vb. gibi konular ile ilgili afiş ve
sloganlar hazırlandı. Nezaket kuralları konusuyla ilgili animasyon,
kısa film, videolar izlendi, canlandırmalar yapılarak öğrenilenlerin
pekişmesi sağlandı.
DEĞERLER EĞİTİMİ
ORTAOKUL EYLÜL-EKİM AYI KONUSU: CÖMERT OLMAK
Cömertlik, dostluğun özüdür.
Oscar WILDE
Cömert olmak; insan olmanın en önemli özelliklerinden olan hiçbir karşılık beklemeden
yapılan iyiliktir. Günümüzde ne yazık ki her şeyin karşılıklı olarak pragmatik bir anlayışla
düşünüldüğü, çıkar ilişkilerinin, ego savaşlarının egemen olduğu yaşantımızda cömert olmak,
edinilmesi gereken en önemli değerlerden biridir.
İÜV Adıgüzel Okulları-Ortaokulunda; veren elin alan elden üstün olduğu vurgulanarak,
öğrencilerin yaşamlarında, arkadaşlık ve aile ilişkilerinde bu kavramı kişiliklerinin bir parçası
yapabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Yapılan çalışmalarla öğrenciler,
birbirlerine yardım edip, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak hayata karşı, insanlara,
hayvanlara, tüm canlılara karşı cömert olmayı deneyimlediler. Kurallarla ilgili olarak yapılan
çalışmalarda da arkadaşlarıyla iyi geçinmenin, karşılık beklemeden kendisine yapılmasını
istemediğini başkasına da yapmaması gerektiği vurgulandı.
Download

DEĞERLER EĞİTİMİ İLKOKUL EYLÜL