Drs. Bşl. Saati
Derslik Adı
Ders Adı
Drs. Uyg.
Şkl.
UE Uyg. Şkl.
12 Aralık 2014 Cuma
15:00
SANAL DERSLİK 1
16:00
SANAL DERSLİK 1
17:00
SANAL DERSLİK 1
2 - İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve
Kurallarının Gelişimi
UE
3 - İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve
Güvenlik Kültürü
UE
3 - İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve
Güvenlik Kültürü
UE
18:00
SANAL DERSLİK 1
5 - Temel Hukuk
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
5 - Temel Hukuk
UE
Asenkron
20:00
13 Aralık 2014
Cumartesi
SANAL DERSLİK 1
6 - İş Hukuku
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
6 - İş Hukuku
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
7 - Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
UE
Senkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
UE
Senkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
7 - Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
8 - Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve
Sözleşmeler
8 - Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve
Sözleşmeler
UE
Senkron
20:00
SANAL DERSLİK 1
9 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
9 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
10 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları
11 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri
11 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
UE
Asenkron
20:00
15 Aralık 2014
Pazartesi
SANAL DERSLİK 1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
13 - Çalışma Ortamı Gözetimi
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
14 - İş Hijyeni
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
15 - İşyeri Bina Ve Eklentileri
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
UE
Asenkron
20:00
SANAL DERSLİK 1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
UE
Asenkron
Asenkron
Asenkron
Asenkron
14 Aralık 2014 Pazar
16 Aralık 2014 Salı
1
17:00
SANAL DERSLİK 1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
UE
Asenkron
20:00
17 Aralık 2014
Çarşamba
SANAL DERSLİK 1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
18 - Biyolojik Risk Etmenleri
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
19 - Psikososyal Risk Etmenleri
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
20 - Ergonomi
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
20 - Ergonomi
UE
Asenkron
20:00
18 Aralık 2014
Perşembe
SANAL DERSLİK 1
20 - Ergonomi
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
20 - Ergonomi
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
21 - Korunma Politikaları
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
21 - Korunma Politikaları
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
20:00
SANAL DERSLİK 1
22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği UE
23 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
UE
23 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
UE
Asenkron
Asenkron
19 Aralık 2014 Cuma
15:00
SANAL DERSLİK 1
16:00
SANAL DERSLİK 1
17:00
SANAL DERSLİK 1
18:00
SANAL DERSLİK 1
19:00
SANAL DERSLİK 1
23 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği
24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği
24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği
25 - Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
20:00
20 Aralık 2014
Cumartesi
SANAL DERSLİK 1
15:00
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
26 - El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
UE
Asenkron
SANAL DERSLİK 1
28 - Yangın
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
28 - Yangın
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
28 - Yangın
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
28 - Yangın
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
28 - Yangın
UE
Asenkron
20:00
SANAL DERSLİK 1
29 - Acil Durum Planları
UE
Asenkron
14:00
SANAL DERSLİK 1
30 - Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
29 - Acil Durum Planları
UE
Asenkron
17:00
SANAL DERSLİK 1
30 - Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri
UE
Senkron
21 Aralık 2014 Pazar
2
18:00
SANAL DERSLİK 1
19:00
SANAL DERSLİK 1
32 - Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
UE
27 - Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
UE
20:00
22 Aralık 2014
Pazartesi
SANAL DERSLİK 1
34 - Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
UE
15:00
SANAL DERSLİK 1
16:00
SANAL DERSLİK 1
17:00
SANAL DERSLİK 1
18:00
SANAL DERSLİK 1
19:00
SANAL DERSLİK 1
20:00
SANAL DERSLİK 1
31 - Havalandırma Ve İklimlendirme
Prensipleri
31 - Havalandırma Ve İklimlendirme
Prensipleri
32 - Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
35 - Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş
Sağlığı Ve Güvenliği
36 - Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
36 - Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
Asenkron
Senkron
Senkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Senkron
UE
Senkron
UE
Senkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
23 Aralık 2014 Salı
37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
15:00
SANAL DERSLİK 1
16:00
SANAL DERSLİK 1
17:00
SANAL DERSLİK 1
18:00
SANAL DERSLİK 1
19:00
SANAL DERSLİK 1
20:00
24 Aralık 2014
Çarşamba
SANAL DERSLİK 1
15:00
SANAL DERSLİK 1
16:00
SANAL DERSLİK 1
38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
17:00
SANAL DERSLİK 1
39 - Kişisel Koruyucu Donanımlar
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
39 - Kişisel Koruyucu Donanımlar
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
40 - İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve
Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
UE
Asenkron
20:00
25 Aralık 2014
Perşembe
SANAL DERSLİK 1
40 - İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve
Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
UE
Asenkron
15:00
SANAL DERSLİK 1
41 - İş Kazaları
UE
Asenkron
16:00
SANAL DERSLİK 1
41 - İş Kazaları
UE
Asenkron
3
17:00
SANAL DERSLİK 1
41 - İş Kazaları
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
42 - Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları
UE
Asenkron
19:00
SANAL DERSLİK 1
42 - Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları
UE
Asenkron
SANAL DERSLİK 1
43 - İş Güvenliği Yönünden Yapılması
Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek
Belgeler
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
UE
Asenkron
20:00
26 Aralık 2014 Cuma
09:00
SANAL DERSLİK 1
15:00
SANAL DERSLİK 1
16:00
SANAL DERSLİK 1
48 - Tarım, Ormancılık Ve Hayvancılık
Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
44 - Çalışma Yaşamında Özel Politika
Gerektiren Gruplar
44 - Çalışma Yaşamında Özel Politika
Gerektiren Gruplar
17:00
SANAL DERSLİK 1
46 - Çalışma Hayatında Etik
UE
Asenkron
18:00
SANAL DERSLİK 1
UE
Asenkron
19:00
27 Aralık 2014
Cumartesi
SANAL DERSLİK 1
45 - Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması
47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık
Güvenlik Eğitimi Ve İletişim
UE
Asenkron
11:00
DERSLİK1
12:00
DERSLİK1
13:00
DERSLİK1
14:00
DERSLİK1
15:00
DERSLİK1
16:00
DERSLİK1
1 - Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve
Ön Test Uygulaması
2 - İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve
Kurallarının Gelişimi
2 - İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve
Kurallarının Gelişimi
3 - İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve
Güvenlik Kültürü
3 - İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve
Güvenlik Kültürü
4 - Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve
Güvenliği
11:00
DERSLİK1
6 - İş Hukuku
ÖE
12:00
DERSLİK1
6 - İş Hukuku
ÖE
13:00
DERSLİK1
ÖE
14:00
DERSLİK1
6 - İş Hukuku
8 - Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve
Sözleşmeler
15:00
DERSLİK1
9 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
ÖE
16:00
03 Ocak 2015
Cumartesi
DERSLİK1
9 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
ÖE
11:00
DERSLİK1
10 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
28 Aralık 2014 Pazar
4
ÖE
12:00
DERSLİK1
13:00
DERSLİK1
11 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri
11 - İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri
14:00
DERSLİK1
18 - Biyolojik Risk Etmenleri
ÖE
15:00
DERSLİK1
19 - Psikososyal Risk Etmenleri
ÖE
16:00
DERSLİK1
42 - Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları
ÖE
11:00
DERSLİK1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
ÖE
12:00
DERSLİK1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
ÖE
13:00
DERSLİK1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
ÖE
14:00
DERSLİK1
ÖE
15:00
DERSLİK1
16:00
10 Ocak 2015
Cumartesi
DERSLİK1
16 - Fiziksel Risk Etmenleri
47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık
Güvenlik Eğitimi Ve İletişim
47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık
Güvenlik Eğitimi Ve İletişim
11:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
12:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
13:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
14:00
DERSLİK1
13 - Çalışma Ortamı Gözetimi
ÖE
15:00
DERSLİK1
14 - İş Hijyeni
ÖE
16:00
DERSLİK1
15 - İşyeri Bina Ve Eklentileri
ÖE
11:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
12:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
13:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
14:00
DERSLİK1
26 - El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
ÖE
15:00
DERSLİK 4
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
ÖE
16:00
17 Ocak 2015
Cumartesi
DERSLİK1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
ÖE
11:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
ÖE
ÖE
04 Ocak 2015 Pazar
ÖE
ÖE
11 Ocak 2015 Pazar
5
12:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
13:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
14:00
DERSLİK1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
ÖE
15:00
DERSLİK1
ÖE
16:00
DERSLİK1
17 - Kimyasal Risk Etmenleri
25 - Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
11:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
12:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
13:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
14:00
DERSLİK1
20 - Ergonomi
ÖE
15:00
DERSLİK1
ÖE
16:00
24 Ocak 2015
Cumartesi
DERSLİK1
20 - Ergonomi
27 - Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
11:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
12:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
13:00
DERSLİK1
12 - Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
ÖE
14:00
DERSLİK1
21 - Korunma Politikaları
ÖE
15:00
DERSLİK1
ÖE
16:00
DERSLİK1
21 - Korunma Politikaları
31 - Havalandırma Ve İklimlendirme
Prensipleri
11:00
DERSLİK1
22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği ÖE
12:00
DERSLİK1
13:00
DERSLİK1
14:00
DERSLİK1
15:00
DERSLİK1
16:00
31 Ocak 2015
Cumartesi
DERSLİK1
22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
23 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
23 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
23 - Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
36 - Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Güvenliği
11:00
DERSLİK1
24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği
ÖE
18 Ocak 2015 Pazar
ÖE
ÖE
25 Ocak 2015 Pazar
6
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
12:00
DERSLİK1
13:00
DERSLİK1
24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği
24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve
Güvenliği
14:00
DERSLİK1
28 - Yangın
ÖE
15:00
DERSLİK1
28 - Yangın
ÖE
16:00
DERSLİK1
28 - Yangın
ÖE
11:00
DERSLİK1
28 - Yangın
ÖE
12:00
DERSLİK1
28 - Yangın
ÖE
13:00
DERSLİK1
29 - Acil Durum Planları
ÖE
14:00
DERSLİK1
29 - Acil Durum Planları
ÖE
15:00
DERSLİK1
32 - Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
ÖE
16:00
07 Şubat 2015
Cumartesi
DERSLİK1
32 - Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
ÖE
11:00
DERSLİK1
33 - Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
ÖE
12:00
DERSLİK1
13:00
DERSLİK1
14:00
DERSLİK1
15:00
DERSLİK1
16:00
DERSLİK1
ÖE
ÖE
01 Şubat 2015 Pazar
33 - Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı
Ve Güvenliği
35 - Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş
Sağlığı Ve Güvenliği
35 - Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş
Sağlığı Ve Güvenliği
37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
ÖE
08 Şubat 2015 Pazar
11:00
DERSLİK1
12:00
DERSLİK1
38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve
Güvenliği
13:00
DERSLİK1
39 - Kişisel Koruyucu Donanımlar
ÖE
14:00
DERSLİK1
39 - Kişisel Koruyucu Donanımlar
ÖE
15:00
DERSLİK1
40 - İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve
Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
ÖE
7
ÖE
ÖE
16:00
14 Şubat 2015
Cumartesi
DERSLİK1
40 - İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve
Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
ÖE
11:00
DERSLİK1
41 - İş Kazaları
ÖE
12:00
DERSLİK1
41 - İş Kazaları
ÖE
13:00
DERSLİK1
41 - İş Kazaları
ÖE
14:00
DERSLİK1
43 - İş Güvenliği Yönünden Yapılması
Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek
Belgeler
ÖE
15:00
DERSLİK1
46 - Çalışma Hayatında Etik
ÖE
16:00
DERSLİK1
49 - Değerlendirme Ve Son Test
ÖE
8
Download

gündüz grubu