ÖZEL ATA İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
1.SINIFLAR ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ
DEFTERLER
EBAT
SAYFA
Türkçe defteri(Güzel yazı defteri)
Çalışma defteri(Güzel yazı defteri)
Matematik defteri(Kareli)
İngilizce defteri(Çizgili)
Fransızca defteri
küçük boy
küçük boy
küçük boy
büyük boy
25x35 cm
80 sayfa
80 sayfa
80 sayfa
2 ortalı


Defterler spiralli olmamalı, özellikle çizgilerinin belirgin olmasına dikkat edilmeli,
kaplanıp etiketlenmeli.
Kitaplar şeffaf kaplarla kaplanıp etiketlenmeli.
ARAÇ-GEREÇLER
1 Adet stabilo 322 hb kurşun kalem
Kurşun ve kırmızı kalem(süslü ve uçlu olmamalı)
Silgi(kokulu olmamalı)
Kalemtıraş
Makas(ucu küt ve küçük olmalı)
Büyük boy Pritt
1 adet büyük boy ıslak mendil
Kağıt mendil
12 li kuru boya
12 li keçeli boya
24 lü pastel boya
10 adet resim kağıdı (35x50 görsel sanatlar yarışmaları için)
Küçük veya orta boy resim dosyası
Abaküs
Sunum dosyası(80 Poşetli)
Zarf dosyası(4 farklı renklerde)
Oyun hamuru 4 renk
A4 elişi Kağıtları
A4 Renkli fon Kağıtları

Bütün malzemeler, isim yazılacak şekilde etiketlenmeli veya silinmez kalemlerle
isim yazılmalı.
2.SINIFLAR ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ
1.TÜRKÇE
;3 ortalı büyük boy çizgili defter.
2.HAYAT BİLGİSİ ;2 ortalı büyük boy çizgili defter.
3.MATEMATİK ;3 ortalı büyük boy kareli defter.
Araç ve Gereçler;
 Zarf dosyası (1 adet)
 Siyah, kırmızı kalem (uçlu kalem olmayacak) silgi, kalemtıraş.
 Sunum dosyası (geçen sene kullandığımız)
4.İNGİLİZCE;




3 ortalı büyük boy çizgili defter.
60’lık sunum dosyası
Boya kalemi (kuru)
Makas, pirit
5.GÖRSEL SANATLAR;
 25*35 cm boyutunda resim defteri ve dosyası.
 35*50 cm boyutunda 10 adet resim kağıdı (yarışmalar için veya
35*50 cm resim defteri
 24’lü pastel boya
 12’li keçeli kalem
 A4 boyutunda elişi kağıdı ve fon kağıdı
 Makas (ucu küt ve küçük)
 Yapıştırıcı
 1 adet büyük boy ıslak mendil
NOT:
 TÜRKÇE, HAYAT BİLGİSİ, MATEMATİK, MÜZİK KİTAPLARINI OKUL
VERECEK.
 Kitap ve defterler şeffaf kaplarla kaplanacak ve isimler yazılacak.
Defterlerin telli olmaması rica olunur.
 22.09.2014 tarihine kadar araç, gereçlerin ve ders kitaplarının
tamamlanıp okula gönderilmesi rica olunur.
3.SINIFLAR ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ
DEFTERLER
Türkçe Defteri (Çizgili Büyük Boy 2 ortalı
Hayat Bilgisi Defteri (Çizgili Büyük Boy 2 ortalı)
Matematik Defteri (Kareli Büyük Boy 2 ortalı)
İngilizce Defteri (Çizgili Büyük Boy 3 ortalı)
Fransızca Defteri (Çizgili Büyük Boy 2 Ortalı)
Müzik Defteri (Büyük Boy 1 Ortalı)
ARAÇ GEREÇLER:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Kurşun ve kırmızı kalem (süslü ve uçlu olmamalı)
Silgi, kalemtraş, makas, prit
Sunum dosyası (80 poşetli)
İngilizce dersi için sunum dosyası (30 şeritli)
Cetvel, gönye, iletki, pergel
Ödev koymak i.in şeffaf zarf dosya (a4 kağıdı büyüklüğünde)
Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler kitabı (ilkokul düzeyinde)
GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE KULLANILACAK MALZEME LİSTESİ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
25*35 cm boyutunda resim defteri
35*50 cm boyutunda resim dosyası
24’lü pastel boya
12’lik sulu boya
12’lik keçeli boya
2,4,6,8 no’lu sulu boya fırçaları
10 adet resim kağıdı (35*50cm yarışmalar için) veya 35*50cm resim defteri de
olabilir.
8) A4 boyutunda el işi kağıdı ve fon kağıdı
9) 1 adet büyük boy ıslak mendil
NOT:




Defterler spiral olmamalı
Kitaplar ve defterler şeffaf kaplarla kaplanıp etiketlenmeli
Bütün malzemeler isin yazılacak şekilde etiketlenmeli veya silinmez kalemlerle isim
yazılmalı
2.sınıftan kalan araç ve gereçleri tekrar kullanabilirler.
4.SINIFLAR ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ
DEFTERLER
Matematik defteri
- Kareli büyük boy 2 ortalı
Fen ve Teknoloji defteri - Kareli büyük boy 2 ortalı
Sosyal Bilgiler defteri
- Çizgili büyük boy 2 ortalı
Türkçe defteri
- Çizgili büyük boy 2 ortalı
Din Kültürü ve trafik defteri - Çizgili büyük boy 1 ortalı (40 sayfalı)
(TELLİ DEFTER KULLANIMI ZOR OLDUĞU İÇİN ALINMAMALI)
ARAÇ – GEREÇLER
1234567-
Sosyal Bilgiler dersi için orta atlas
Türkçe sözlük
Yazım (imla) kılavuzu
Atasözü ve Deyimler sözlüğü (seviyeye uygun)
12’lik kuru boya
Geometri araçları (20cm cetvel, açıölçer, gönye)
Prit, küçük makas, yeterince kurşun kalem, kırmızı kalemtraş
(uçlu kalem kokulu silgi olmayacak.)
8- Ödev koymak için şeffaf zarf dosyası (A4 Kağıdı Ebadında)
Not1:
 Kitaplar ve defterler ismi belli olacak şekilde şeffaf katlanıp üzerine etiket
yapıştırılacaktır.
 Araç gereçlerden 3. Sınıfta var olanların yeniden alınması
gerekmemektedir.
Download

DEFTERLER EBAT SAYFA ARAÇ-GEREÇLER