DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
ŞİDDET
1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan
yangın söndürücülerinin konumunun uygun olmaması ve dolum tarihlerinin geçmiş olması.
1.3. Yangın merdiveninde malzemelerin (tüp, çöp torbaları vb.) bulunması. 1.4. İşyerinde
acil çıkış kapısı olarak pencerenin kullanılıyor olması. (4. katta yangın merdivenine çıkış
pencereden sağlanıyor)
OLASILIK
RİSK SKORU
YÜKSEK
RİSK
Orta
Mümkün
YÜKSEK RİSK
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yok
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU: Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
1.1. Acil durumlarda çıkışlara kolayca ulaşabilmek için acil durum yönlendirmesi yapılmalıdır. Acil çıkış yönlendirme işaretleri yeşil zemin üzerinde beyaz olarak Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine
1 uygun sembollerle sağlanmalıdır. Acil durum yönlendirme işaretleri her noktadan görebilecek şekilde ve yerden 200-240 cm yüksekliğe asılmalıdır. (acil çıkış kapıları, acil çıkışa giden koridor ve yollar
işaretlenmelidir..) 1.2. Yangın tüpleri herkesin görebileceği şekilde yerden 90 cm yükseğe asılmalı ve fosforlu etiketleme yapılarak konumu netleştirilmelidir. Her bir katta birer yangın söndürücü
bulunmalıdır. 4. kattan 5. kata geçişi sağlayan merdivenlere diğer yangın söndürücü yerleştirilmelidir. Yangın söndürücülerin üzerinde bulunan poşetler olası yangın durumlarında tutuşmaması için
kaldırılmalıdır. Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri (dolum kont vb.) düzenli olarak yapılmalıdır. 1.3. İşyerinde bulunan yangın merdiveninde olası acil durumlarda kaçışı engellememek ve zorlaştırmamak
için merdivenlerde bulunan malzemeler (tüp, çöp torbaları vb.) kaldırılmalıdır. 1.4. İşyerinde yangın merdivenine çıkış olarak kullanılan pencerenin yerine acil çıkış kapısı yapılmalı veya pencere önüne
basamak konulmalıdır. Acil çıkışı kapıları önünde çıkışı engelleyecek hiç bir malzeme bulundurulmamalıdır.
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ: 10 GÜN
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Basınçlı Kaplarla Çalışma
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
ŞİDDET
2.1. İşyerinde kullanılan kompresörün periyodik kontrollerinin yapılmamış olması. 2.2.
İşyerinde bulunan yedek gaz tüplerinin düşüp devrilmeye karşı önleminin alınmamış
olmaması. 2.3. İşyerinde patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili dokümanların bulunmaması.
OLASILIK
RİSK SKORU
YÜKSEK
RİSK
Orta
Mümkün
YÜKSEK RİSK
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yok
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU:
Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
2.1. Kompresörlerin yılda bir çalışma basıncının 1.5 katı ile basınç testlerinin ve bakımının yapılması gerekmektedir. 2.2. İşyerinde bulunan yedek gaz tüplerinin düşüp devrilmeye karşı duvara
2 sabitlenmelidir. Tüplerin ve kompresörün bulunduğu bölümler basınçlı kaplarla ile ilgili uyarı ve ikaz işaretleri ile işaretlenmelidir. Tüplerin (oksijen tüpü) kullanım talimatları işyerinde bulunmalıdır.
Tüplerin şalamalarının, manometrelerinin uygunluğu sıksık kontrol edilmeli. Tüpler üzerine bakım, kontrol, dolum tarihi ve sorumlusu yazılmalıdır. 2.3. İşyerinde patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili
doküman hazırlanmalı ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir.
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ:20 GÜN
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Kimyasallar ile Çalışma, Depolama ve Muhafaza
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
ŞİDDET
3.1. İşyerinde kullanılan kimyasalların (akrilik vb.) MSDS'lerinin (malzeme güvenlik bilgi
formları) bulunmaması.
OLASILIK
RİSK SKORU
YÜKSEK
RİSK
Orta
Mümkün
YÜKSEK RİSK
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yok
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU:
Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
3
3.1. İşyerinde kullanılan kimyasalların (akrilik vb.) tedarikçi firmadan MSDS'leri (malzeme güvenlik bilgi formları) temin edilmelidir. Kullanılan kimyasallarla ilgili tanımlama, etiketleme ve saklama
koşulları hakkında bir standart oluşturulmalıdır. Çalışanlar kullanılan kimyasalların etkileri hakkında bilgilendirilmelidir.
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ: 20 GÜN
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Elektrik Pano ve Tesisatı / Elektrikle Çalışma
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
4.1. İşyerinde bulunan elektrik panolarında (kompresörün bağlı olduğu pano ve 4. kat
panosu) koruma kapaklarının mevcut olmaması ve açıkta görünen kabloların bulunuyor
olması. 4.2. İşyerinde bulunan elektrik panosunda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin
olmaması ve panolarda tanımla etiketlemenin yapılmamış olması. 4.3. İşyerinde bulunan
elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması. 4.4. İşyerinde bulunan elektrik
panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmaması. 4.5. İşyerindeki aydınlatma
lambalarının bazılarında etanj (koruma kapağı) bulunmaması.
ŞİDDET
OLASILIK
RİSK SKORU
Orta
Muhtemel
Değil
ORTA RİSK
ORTA RİSK
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yok
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU:
Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
4
4.1. İşyerinde bulunan elektrik panolarında (kompresörün bağlı olduğu pano ve 4. kat panosu) koruma kapakları yapılarak açıkta görünen kablolar koruma içine alınmalıdır. 4.2. İşyerinde bulunan
panolarda gerekli uyarı ikaz ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. (Elektrik panosu, yetkiliden başkası müdahale edemez, ölüm tehlikesi vb.). Elektrik panosunun kapağı açık olmamalıdır. Elektrik panolarında
herkes tarafından okunabilecek şekilde tanımlama ve etiketleme yapılmalıdır. 4.3. İşyerinde bulunan elektrik panoları önüne elektrik çarpmalarına engel olmak için yalıtkan paspas (lastik veya kauçuk)
konulmalıdır. 4.5. İşyerinde bulunan aydınlatma lambalarında etanj (koruyucu kapak) bulunmalıdır
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ: 1 Ay
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Makine/Ekipman
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
ŞİDDET
5.1. İşyerinde kullanılan makine ekipmanların bakımlarının yapıldığına dair dokümanların
bulunmaması. 5.2. İşyerinde kullanılan kesici delici aletlerin koruma kılıflarının
bulunmaması ve tezgah üzerine gelişigüzel bırakılıyor olması.
OLASILIK
RİSK SKORU
ORTA RİSK
Orta
Mümkün
ORTA RİSK
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yok
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU:
Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
5 5.1. İşyerinde bulunan tüm makina ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılmalı ve bakım dosyası oluşturularak bakımların yapıldığı dokümanlar işyerinde saklanmalıdır. 5.2. . Kesici-delici aletler
koruma kılıflarında muhafaza edilmeli ve tezgah üzerinde bir sonraki işlem için bekletilmemelidir.
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ: 1 Ay
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
ŞİDDET
OLASILIK
RİSK SKORU
Düşük
Mümkün
ORTA RİSK
ORTA RİSK
6.1. İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılan maskenin yapılan iş
için uygun olmaması.
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yetersiz
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU:
Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
6 6.1. Diş laboratuvarlarında FFP2 tipi toz maskeleri kullanılmalıdır. Kullanılan kişisel koruyucuların temizliğine dikkat edilmeli, kirli kişisel koruyucular kullanılmamalıdır. Her çalışanın kendine özgü
kişisel koruyucu donanımı (maske, eldiven, gözlük ve önlük) olmalıdır. Kullanılan toz maskeleri işlem bittikten sonra kutularında saklanmalıdır.
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRES: 2 AY
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tarih
12.02.2014
Dış Hizmet Alımı
FAALİYETİN TANIMI
ÖNCEKİ RİSK
ÖNCEKİ RESİM
ÖNLEM ALINMADAN
TEHLİKE
NO
ŞİDDET
7.1.İşyerinde tadilat, onarım, bakım, boyama vb. işlemler için dışarıdan alınan hizmetler
için gerekli güvenlik önlemler alınmamıştır.
OLASILIK
RİSK SKORU
DÜŞÜK
RİSK
Düşük
Nadiren
DÜŞÜK RİSK
MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ: Yetersiz,
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde Bulunan Herkes, Hizmet sağlayan firma
OLABİLECEK MARUZİYET DURUMU:
Maddi Hasar
Yaralanma
Uzuv Kaybı
Meslek Hastalığı
Ölüm
ALINMASI GEREKEN İLAVE ÖNLEMLER
7 7.1. Dışarıdan alınan hizmetlerle ilgili hizmeti sağlayan kişi ve firmalarla ilgili işyerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Konuyla ilgili temin edilen hizmet alım formunun
kullanılması önerilmektedir.
İLAVE ÖNLEMLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ: 2 AY
FALİYET SORUMLULARI: İşveren
SONRAKİ RESİM
SONRAKİ RİSK
OLASILIK
ŞİDDET
( ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA )
DEĞERLENDİRME:
SORUMLU
ONAYLARI
İŞVEREN ONAYI
RİSK
SKORU
Download

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PLAN 2