Kan Gazları
Tintinalli 2011
Haldun Akoglu
Ventilasyon ve Oksijenizasyon
 Deniz seviyesinde, O derecede (32 F)
 Atmosfer basıncı 760 mmHg
 Kuru havada
 %21 O2
 %79 Nitrojen
 %0,04 CO2
 PO2 = 0,21 x 760 mmHg = 159 mmHg
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
2
FİO2
 Solunan havadaki O2 yüzdesi
 Oda havasında %21
 Her 1 L O2 için nazal kanülle + %4
 PaO2
 %kaçlık O2 alıyorsa x 6 = yaklaşık beklenen
PaO2
 %60 O2 alan hastada beklenen değer = ?
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
3
FİO2
 Solunan havadaki O2 yüzdesi
 Oda havasında %21
 Her 1 L O2 için nazal kanülle + %4
 PaO2
 %kaçlık O2 alıyorsa x 6 = yaklaşık beklenen
PaO2
 %60 O2 alan hastada beklenen değer = 360
mmHg
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
4
Yükseklik
 Her 300 m yükselme ile barometrik basınç
25 mmHg düşer, atmosferik O2 5 mmHg
düşer
 Himalaya’nın tepesinde (22000 m) Atm O2
400 mmHg, havadaki PO2 80 mmHg
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
5
Erzurum
Ejder Tepesi
Ağrı Dağı 5137
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
6
A-a O2 gradient
 PAO2 – PaO2 = {[(PB – 47) x FIO2] –
(PaCO2/0.8)} – PaO2
 P(A-a)O2 = 147 – (PaCO2 x 1.25)* – PaCO2
 OH, 20y sağlıklı erkek, N A-a gradient <15
 Her 10 yılda +4 mm Hg
 Yaş/4 + 4
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
7
PaO2/FİO2 (P/F Oranı)
 Venöz arteryal karışma O2 yetmezliğinin
en duyarlı bulgusudur
 Miks venöz kan gazı ile alınması gerekir,
zordur (Swan-Ganz – SmvO2)
 Venöz-arteryal karışma (admixture)
(QS/ST) akut solunum yetmezliğini
belirlemede en değerli belirteç
 Normalde kardiyak debinin (CO) %3-5
 <%10 klinik olarak idare eder, 20-30 hayatı
tehdit eder, >30 ventilatör ihtiyacı
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
8
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
9
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH ACİL TIP
10
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH
ACİL TIP
PCO2 = (1.5 x HCO3] + 8) ± 2
HCO3 22-26
PCO2 35-45
AG 12 ± 4
PCO2 1 mmHg ↑ pH 0.01 ↓
11
12
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH
ACİL TIP
13
UZM.DR.HALDUN AKOĞLU - KEAH
ACİL TIP
Download

20 kan gazları